Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Η ταπείνωση των Αποστόλων και η υπερηφάνεια των Οικουμενιστών


Δὲν μπορεῖ κάποιος παρὰ νὰ γεμίσει μὲ θαυμασμό, ὅταν ἀναρωτηθεῖ, ἐρευνώντας τὸ ὑπεράνθρωπο ἔργο τῶν Ἀποστόλων: Πῶς κατάφεραν οἱ Ἀπόστολοι, ἄνθρωποι σκηνοποιοί, ψαράδες, τελῶνες, ἄνθρωποι χωρὶς κοσμικὴ ἐξουσία καὶ δύναμη νὰ διαδώσουν τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σὲ μία ἐποχή, στὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχαν οἱ εὐκολίες καὶ ἡ ταχύτητα διάδοσης ἰδεολογιῶν καὶ μηνυμάτων, ὅπως σήμερα. Διότι εἶναι φυσικὸ νὰ ρωτήσει κάποιος, πῶς τὰ κατάφεραν οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἄνθρωποι νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς δυσκολίες τῶς ἐποχῆς ἐκείνης,  ποιά ἦταν τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τους ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ζῆλο γιὰ τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου; Σὲ μία τέτοια ἐρώτηση ἡ ἀπάντηση θὰ πρέπει νὰ εἶναι: Ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ὁ Ὁποῖος «ἔχει μετρήσει καί τίς τρίχες τῆς κεφαλῆς μας» (Ματθ. 10, 30), βαθειὰ συνειδητοποίηση ὅτι ὁ Θεὸς ὁλοκλήρωνε κάθε δική τους προσπάθεια, οὐσιαστική, ἀληθινὴ ταπείνωση καὶ ἀποδοχή, ὅτι «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» καὶ ὅτι ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἔργου ὀφειλόταν στὸν «αὐξάνοντα Θεό», μεγάλη ἀγάπη πρὸς τοὺς συνανθρώπους τους, ὡς ἀνταπόδοση τῆς ἀπέραντης ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ πρὸς αὐτούς. Κι ὅλα αὐτὰ τὰ συντηροῦσαν καὶ τὰ αὔξαναν μὲ τὴν τήρηση τῶν Ἐντολῶν Του, μὲ τὶς κακουχίες, τὶς νηστεῖες, τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή, τὴν αὐτοκριτικὴ καὶ τὴν αὐτομεμψία, τὴν ταπείνωση. Γράφει ὁ Παῦλος:
«Δυστυχισμένος καὶ ταλαιπωρημένος ἐγὼ νθρωπος! Ποιός θὰ μὲ ἐλευθερώσει καὶ θὰ μὲ γλυτώσει ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦτο, μέσα στὸ

Τα τρία μεγάλα λάθη της Ιεραρχίας για τα Θρησκευτικά

 

   Ομολογούν άπαντες οι αντι-Οικουμενιστές ότι η κακοδοξία μολύνει και μόνο ακουόμενη, αλλά -ως ἀποστάντες από την Πατερική διδασκαλία- δεν κατανοούν πόσο μεγαλύτερο μολυσμό λαμβάνουν συμμετέχοντες στα μυστήρια που τελούν οι Οικουμενιστές!
Οι εισηγήσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και του Μητροπολίτου Ύδρας Εφραίμ στην συνεδρίαση της Ιεραρχίας για τα Θρησκευτικά αλλά και το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου αποκαλύπτουν ότι η Ιεραρχία κατέθεσε τα όπλα στο ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών, σύρθηκε πίσω από τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας και φάνηκε αδύναμη να υπερασπιστεί τον θεολογικό χαρακτήρα του μαθήματος.
Το αρχιεπισκοπικό «πρωτείο» που επί ημερών Ιερωνύμου λειτουργεί πλήρως επικράτησε για μια ακόμη φορά αφού το συνοδικό σύστημα στην Εκκλησία της Ελλάδος δεν λειτουργεί ουσιαστικά και αποφασιστικά εδώ και πολλά χρόνια. Οι ιεράρχες, θεατές των αρχιεπισκοπικών σχεδιασμών υποτάχτηκαν πλήρως και

«Εγκωμιάζοντας τους Αγίους Αποστόλους αυξάνομε τα από εκείνους προξενούμενα σε μας αγαθά»Ομιλία στην εορτή των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Αγ. Γρηγορίου Παλαμά


ΕΚΦΩΝΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

1. Η μνήμη καθενός από τους αγίους ερχόμενη κατά την εόρτιο ημέρα αυτής, είναι κοινή αφορμή ευφρο­σύνης και στα πλήθη και στις πό­λεις και στους πολίτες και στους πολιτάρχες και γίνεται πρόξενος μεγάλης ωφέλειας σε όλους τους εορτάζοντες. Γιατί λέγει ο σοφός Σο­λομών «η μνήμη του δικαίου συνο­δεύεται από εγκώμια, και όταν εγκωμιάζεται ο δίκαιος ευφραίνονται οι λαοί» (Παροιμ. 10, 7). Γιατί, όπως κατά τη νύχτα, όταν αναφθεί λαμπάδα το φως φέγγει για την ανάγκη και την από­λαυση όλων των παρόντων, έτσι και ο θεάρεστος βίος κάθε αγίου και το μακάριο τέλος του και η δοσμένη χάρη σ’ αυτόν από τον Θεό λόγω της καθαρότητας του βίου, προβαλλόμενος στο μέσον με τη μνήμη σαν κάποιος ολόλαμπρος πυρσός, προσ­φέρει κοινή την πνευματική ευφροσύνη και την ωφέλεια στους συναθροισμένους. Και όπως ακριβώς όταν γίνει ευφορία στη γη δεν ευχαριστούνται μόνον οι γεωργοί, αλλά και όλοι οι άν­θρωποι (γιατί η απόλαυση από τους καρπούς της γης είναι κοινή σε όλους), έτσι και η προς τον Θεό καρποφορία των

O Συναξαριστής της ημέρας (Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017)Των πανευφήμων και πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἡ ἡρωικότερη ἀποστολικὴ μορφὴ τῆς πρώτης Χριστιανικῆς περιόδου, ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχὴν Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, ὁ μοναδικὸς διδάσκαλος καὶ ὁ σπουδαιότερος παιδαγωγὸς τῆς Οἰκουμένης, ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἀγωνιστὴς καὺ φυτουργὸς τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζονται μὲ τὸ μεγαλύτερο θαυμασμὸ καὶ ἐξυμνοῦν μὲ τὰ καλύτερα λόγια τὴν προσωπικότητά του, τὸ καταπληκτικὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο του καὶ τὴ μοναδικὴ διδασκαλία του.
Μάλιστα ὁ κυριότερος ἑρμηνευτής του, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐκ τῶν κορυφαίων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, εὔστοχα τὸν χαρακτηρίζει ὡς «τὸν πρῶτον μετὰ τὸν Ἕνα» καὶ συνιστᾶ «μὴ θαυμάζειν μόνον ἀλλὰ καὶ μιμεῖσθαι τὸ ἀρχέτυπον τοῦτο τῆς ἀρετῆς». Ἄριστος γνώστης τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ παιδείας, ἔφερε τὸ ἀληθινὸ φῶς τῆς θεογνωσίας, τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴ Δύση.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐγεννήθηκε στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας, μεταξὺ τῶν ἐτῶν 5 – 15 μ.Χ., ἀπὸ Ἰουδαίους γονεῖς τῆς φυλῆς Βενιαμίν, ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὴ φυλὴ τοῦ Ἰούδα θεωροῦνται οἱ μόνες

Οι τέσσερις μήνες της μαρτυρικής Ακοινωνησίας μου

 Το άρθρο της Τετάρτης

γράφει ο π. Νικόλαος Μανώλης

Άρθρα για το "Ιστολόγιο Κατάνυξις" 2017

 Σχόλιο "Π.Π.":   Ἂν ἐφαρμόζατε σωστὰ τὸν Ἱ. Κανόνα, πάτερ Νικόλαε, θὰ λειτουργούσατε καὶ δὲν θὰ βιώνατε διπλὸ μαρτύριο. Μὴ ζητᾶτε ἔλεος ἀπὸ Οἰκουμενιστές! Ὁ Ἱ. Κανόνας δὲν λέει αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζεσθε, ὅτι δηλ. πρέπει νὰ σᾶς τιμᾶ ὁ αἱρετικός, οὔτε γίνεται πρωτίστως γιὰ νά... μετανοήσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν κοινωνεῖ κανεὶς μὲ τὴν αἵρεση, ποὺ εἶναι χωρισμὸς ἀπὸ τὸν Χριστό! 
Πῶς εἶναι δυνατόν, πάτερ, νὰ σᾶς τιμήσουν ὁ αἱρετικὸς Μητροπολίτης σας καὶ ὅσοι τὸν ἀκολουθοῦν; Κι ἂν σᾶς τιμήσει, θὰ τὸ δεχθεῖτε, καθόσον θὰ ἐπιμένει στὴν ἀναγνώριση τῆς Συνόδου, τοῦ Π.Σ.Ε. κ.λπ., δηλ. στὴν αἵρεση; 
Οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ σᾶς τιμήσουν, πάτερ. Ἀκολουθεῖστε, λοιπόν, τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση κι κάνετε ἀρχὴ νὰ λειτουργεῖτε, ὅπως συμβούλευαν καὶ ἔκαναν οἱ Ἅγιοι.

 Τοῦ π. Νικόλαου Μανώλη
    Σας γράφω από το μαρτυρικό μετερίζι των βέβηλων, βρόμικων, άθλιων διώξεων και των απάνθρωπων και άδικων τιμωριών του διώκτη μου μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο. Οι ενέργειές του μισαλλόδοξες πραγματικά. Μεταχειρίστηκε με αθλιότητα όλα τα μέσα που η δεσποτική του ιδιότητα θαρρεί πως του παρέχει. Και με συνεργούς μια αρμάδα εμπόρων της Πίστης, με το πρόσχημα της προσωρινής απαγόρευσης, μ’ έχει στην κατάσταση της ακοινωνησίας και της απαγόρευσης τέλεσης οποιασδήποτε ιερής ακολουθίας για τέσσερις (4) ολόκληρους μήνες[1]. Δίχως να με ακούσει, δίχως να απολογηθώ, δίχως να με δικάσει και να με καταδικάσει. Τολμά να παραβεί τους ιερούς κανόνες που περιφρονεί εκ πεποιθήσεως και μου στερεί, έναν ιερέα της Εκκλησίας με εικοσιοκτώ (28) έτη ιεροσύνης φορτωμένα στην πλάτη μου, τη Θεία Κοινωνία. 
Με άθλιες δικαιολογίες, υποστηριζόμενος από αγράμματους αρχιμανδρίτες στην πατερική διδασκαλία της διακοπής του μνημοσύνου του εν δυνάμει αιρετικού επισκόπου, διατηρεί τις τιμωρίες καταργώντας πάσα έννοια δικαίου. Δεν υπολογίζει καν, τους συναδέλφους του μητροπολίτες, οι οποίοι σε ανάλογες περιπτώσεις αποτείχισης από την αίρεση και διακοπής της μνημόνευσής τους από ιερείς τους για λόγους Πίστεως, όχι μόνον

Όλη η αλήθεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση - Κυριάκος Κυριαζόπουλος


   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΙΣ 28-6-2017 ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ,
καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω και Θεολόγου, για τη διαβούλευση της συνταγματικής αναθεώρησης ως προς
       1) την κατάργηση του όρκου του Προέδρου της  Δημοκρατίας,
  2) την απάλειψη από το Σύνταγμα της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης από τους σκοπούς της παιδείας, και
    3) την κατάργηση από το Σύνταγμα της ρύθμισης του βασικού καθεστώτος διοίκησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα (επικρατούσας θρησκείας), καθώς και για την αποδοχή από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 27-6-2017 του νέου κατηχητικού μαθήματος των θρησκευτικών στην δια-θρησκειακή πνευματικότητα.