Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

Οι Οικουμενιστές δουλεύουν εντατικά για να διχάσουν το Λαό!

Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο "augoustinos-kantiotis"


ΜΕΤΑ  ΑΠΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΟΥ  ΦΤΑΝΟΥΝ  ΣΤΑ  ΑΥΤΙΑ  ΜΑΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ  ΤΟΝ  ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟ  Ν᾽ ΑΝΑΛΑΒΕΙ  ΤΙΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ

    ἡλικία του καὶ ἡ ὑγεία του δὲν εἶναι γιὰ μεγάλες περιπέτειες. Ὁ Κύριος ἐγγύς.

    Κάποιοι μεταλλαγμένοι παπάδες, ποὺ εἶχαν Ὀρθόδοξες θέσεις ὅταν ἧταν Μητροπολίτης Φλωρίνης ὁ π. Αὐγουστῖνος, ἀφοῦ ἐκαναν πλύση ἐγκεφάλου στοὺς χωρικούς, λέγοντας ὅτι· Ὁ Πάπας δὲν εἶναι ἀντίχριστος, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός, ἀλλὰ ἀδελφή ἐκκλησία, μὲ ἔγκυρα μυστήρια και ἱεροσύνη,
     μαζεύουν κόσμο ἀπὸ τὰ χωριά τους, γιὰ νὰ πᾶνε στὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου καὶ νὰ βοηθήσουν στὴν ἀπομάκρυνση τοῦ
   1. ἀρχιερατικοῦ τῆς Ἑορδαίας (ἐπί Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου), καὶ κτήτορα τῆς Μονῆς σεβαστοῦ γέροντος π. Μαξίμου Καραβᾶ,
     2. τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἰγνατίου καὶ
     3. τῶν μοναχῶν!!!
   Ξέρουμε ποιοί ἱερεῖς εἶναι καὶ σε ποιά χωριά γίνεται ἡ προπαγάνδα, ἄν χρειασθῆ θὰ τοὺς κατονομάσουμε!

   Ἂν μ᾽ αὐτὸ τὸν τρόπο, διχάζοντας τὸν λαό, θελήσει νὰ ἐπιβληθῆ ὁ δεσπότης Θεόκλητος, νὰ ξέρη ὅτι θὰ βρῆ χειρότερο μέτωπο ἀπ᾽ αὐτὸ ποὺ εἶχε ὅταν ἔδιωξε τὸ 2005 τὸν καλύτερο ἱεροκήρυκα τῆς Πτολεμαΐδας τὸν π. Μελέτιο ἀπὸ τὴν ἐνορία του, γιατί δὲν ὑποδέχθηκε τὸν πατριάρχη(*)

Δυστυχώς οι ποιμένες εφαρμόζουν την Εντολή Βαρθολομαίου:Μὲ τίποτα δὲν πρέπει νὰ ἐπιτρέψετε νά ...ξυπνήσει ὁ πιστὸς Λαός!!!
     Οἱ Οἰκουμενιστὲς καθημερινῶς ὑλοποιοῦν τὰ σχέδιά τους, χάρη στὴν προδοτικὴ στάση τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῶν Ἐπισκόπων, τῶν Ἀδελφοτήτων καὶ τῶν Γερόντων. Πέρασαν τὰ ἀπαραιτήτως ἀναγκαῖα στὴν ληστρικὴ Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, καταλυτικὰ ὅμως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, καὶ συνεχίζουν τὴν ὑλοποίηση τῶν σχεδίων τους, ἀφοῦ ἔχουν ἀδρανοποιήσει τὸν πιστὸ Λαό, χρησιμοποιώντας ἐπί μέρους αἱρέσεις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ ἐργαζόμενοι ἐπὶ δεκαετίες ἐπέβαλαν ὡς ὀρθόδοξη πίστη: τὸν ἐπισκοποκεντρισμὸ καὶ τὴν γεροντοκρατία! Ὁ δεξιὸς βραχίων τοῦ Βαρθολομαίου (καὶ ἀριστερὸς τοῦ Πάπα), ὁ εὐϋπόληπτος στὸ χῶρο τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τῶν Παπικῶν καὶ ἀνυπόληπτος στὸ χῶρο τῶν Ὀρθοδόξων, μεγάλος αἱρετικὸς Ἰωάννης Ζηζιούλας, θὰ γελάει κάτω ἀπὸ τὰ μουστάκια γιὰ τὴν νίκη του αὐτή.
   Βέβαια, καὶ πρῶτος καὶ τελευταῖος γελάει ὁ Θεός –τὰ ἀνθρώπινα γέλια εἶναι γιὰ κλάματα– ἀφοῦ «ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς, καὶ ὁ Κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς»! (Ψαλμ. 2, 4).

  Πάντως τὰ τελευταῖα γεγονότα δείχνουν ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς βιάζονται νὰ πετύχουν τὸ «στοίχημα» ποὺ ἔβαλαν μὲ τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης ποὺ τοὺς κυρίευσε. Γι’ αὐτὸ ἄφησαν τὴν τάχα ἀδιάφορη ἕως εἰρωνικὴ τακτικὴ ποὺ κρατοῦσαν καὶ ἄρχισαν νὰ σκληραίνουν τὴν στάση τους, μεταχειριζόμενοι ἐναλλάξ τὴν κολακεία καὶ τὶς ἀπειλές· κολακεύουν, ἐκφοβίζουν, διώκουν τοὺς ἀντιδρῶντες πιστούς (κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς). Κι αὐτὸ γιατὶ βλέπουν ὅτι ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ δὲν ἀντέχει ἄλλο τὴν κοροϊδία ἀπὸ τοὺς ποιμένες ποὺ συμβιβάστηκαν μὲ τὴν αἵρεση, καὶ ἀκολουθοῦν τὴν ἁγιοπατερικὴ ὁδὸ τῆς ἀποτειχίσεις καὶ τῆς διακοπῆς μνημοσύνου τῶν αἱρετιζόντων Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν Μητροπολιτῶν ποὺ κοινωνοῦν μαζί τους.

  Τὰ τελευταῖα γεγονότα ποὺ μᾶς παρακίνησαν νὰ γράψουμε τὰ παραπάνω εἰσαγωγικά, λοιπόν, δείχνουν ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς ἀλλάζουν στάση ἀπέναντι στοὺς ἐναντιούμενους στὴν Παναίρεση πιστούς. Θέλουν νὰ προλάβουν, νὰ μὴ πληθύνουν, οἱ ἕως τώρα χαλαρὲς καὶ ἄτολμες ἀντιδράσεις τῶν Ὀρθοδόξων. Γνωρίζουν ὅτι (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) δὲν ὑπάρχει κοινὴ γραμμὴ στοὺς ἀγωνιζομένους κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν. Εἶναι ἱκανοποιημένοι μὲ τὸν ἐναντίον τους χαρτοπόλεμο, ὁ ὁποῖος τοὺς διευκολύνει ἀφάνταστα γιὰ τὴν ἐμπέδωση τῆς αἱρέσεως, ἀφοῦ ἐκτονώνει τὴν ἀγανάκτηση τῶν πιστῶν κατὰ τῶν κακόδοξων ἐνεργειῶν τους καὶ  ἐμποδίζει τοὺς πιστοὺς νὰ προχωρήσουν σὲ ἀποτειχίσεις, τὸ μόνο μέτρο ποὺ φοβοῦνται
   Ἀντελήφθησαν, ὅμως, ὅτι τελευταῖα, τὸ σκηνικὸ ἀλλάζει, ἀφοῦ ἔχουν γίνει κι ἔχουν ἐπίσης δρομολογηθεῖ ἀποτειχίσεις ἱερέων, ἡγουμένων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν πέφτουν στὴν παγίδα τῆς κακῆς ὑπακοῆς σὲ Ἐπισκόπους ποὺ σιγοντάρουν τὴν αἵρεση. Γι' αὐτὸ περνοῦν στὴν ἀντεπίθεση· μιὰ ἀντεπίθεση ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν γύμνια τους καὶ τὴν κακία τους. Πρὸς τοῦτο ἐπιστρατεύθηκαν Οἰκουμενιστὲς Μητροπολίτες, Ἐπίσκοποι, πρωτοπρεσβύτεροι, καθηγητὲς Πανεπιστημίων, ἀλλὰ καὶ «ἀντι-Οἰκουμενιστὲς» Μητροπολίτες καὶ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι,
 Διδάσκουν: «Ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία» [καὶ ἐννοοῦν: ὑπακοὴ στὸν Οἰκουμενιστὴ ἢ σιωπῶντα Οἰκουμενιστῆ Ἐπίσκοπο καὶ ἀνυπακοὴ στὴν Ἐκκλησία ποὺ διδάσκει ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς].   Διδάσκουν: «Ὅπου ὁ Ἐπίσκοπος ἐκεῖ καὶ ἡ Ἐκκλησία» [ἀλλὰ δὲν διευκρινίζουν ὅτι ὁ αἱρετικὸς Ἐπίσκοπος, μὲ τὴν αἵρεση ἢ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς, λειτουργεῖ ὡς ψευδεπίσκοπος καὶ ἐπιμολύνει ὅσους κοινωνοῦν μαζί του, ἀσχέτως ἂν τὰ μυστήρια ποὺ τελεῖ –ἕως ὅτου καθαιρεθεῖ– μεταδίδουν την Χάρη σὲ ὅσους ἀγνοοῦν].  Διδάσκουν: «Ὁ ποιμὴν εἶναι ποιμὴν καὶ τὸ πρόβατο πρόβατο» [χωρὶς νὰ μᾶς λένε ὅτι ὁ αἱρετίζων ποιμήν, δὲν εἶναι κἂν ποιμήν, ἀλλὰ ψευδεπίσκοπος καὶ μισθωτὸς ποιμήν!].  Διδάσκουν: «Οι Αρχιερείς που συμμετείχαν εις τας εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης» ἦταν Ὀρθόδοξοι ὁμολογητὲς καὶ ἔπραξαν ὅ,τι καὶ «οι Άγιοι Απόστολοι… και οι άγιοι Θεοφόροι 630 Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος»!!! (ἐδῶ). 
   Διδάσκουν αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλά. Κι ὅλα αὐτὰ σὲ διάστημα μιᾶς ἑβδομάδος! Μάλιστα συνέβη καὶ τὸ ἑξῆς:
    Στὴν Κόρινθο πραγματοποιήθηκε μιὰ Σύναξη σὲ σπίτι (ἐν εἴδει κατακόμβης) μὲ θέμα τὴν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ τὴν τραγικότητα τῆς πτώσεως τῶν Ποιμένων, στὴν ὁποία παρευρεύθηκαν ἀποτειχισμένοι (ἄνδρες καὶ γυναῖκες μοναχοί, θεολόγοι καὶ θεολογοῦντες καὶ λίγοι, ἀλλὰ ζήλῳ πεπληρωμένοι λαϊκοί). Συνάχθηκαν ἐκεῖ ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς Πελοποννήσου, τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ ὁμολογήσουν –ὁμόδοξοι καὶ ὁμόψυχοι, πάντα μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ ὑπὸ τὸν φόβο -κάποιοι- διωγμοῦ τους ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Κορίνθου– τὴν πίστη τους. Στὴν σύναξη αὐτὴν διαβάστηκε καὶ ἡ δήλωση ἀποτειχίσεως ἑνός ἀκόμη Μοναχοῦ, ὁ ὁποῖος τὴν παρέδωσε στὸν Μητροπολίτη του καὶ τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα θὰ ἀποκαλύψουμε μόλις ὁ Μητροπολίτης τοῦ ἀπαντήσει.
  Τὸ ἴδιο, ὅμως, ἀπόγευμα τῆς συνάντησης αὐτῆς ὁ Δεσπότης τῆς Κορίνθου, ὁ ὁποῖος «ἔμαθε» γιὰ τὴν σύναξη αὐτὴ ἀπὸ ἕνα ἢ δύο καλοθελητὲς ποὺ τὸν πληροφόρησαν, ἐξαπέλυσε τὶς γνωστὲς κορῶνες του. Θὰ θυμᾶσθε πὼς πρὸ μηνῶν ὁ  κ. Διονύσιος εἶπε πὼς δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ κάποια Παναίρεση! Παναίρεση εἶναι (εἶπε), «νὰ ἀρνηθεῖ τὸ ποίμνιο τοὺς ποιμένες, διότι τότε, χωρὶς τοὺς ποιμένες» (δηλ. τοὺς ψευδοποιμένες) «δὲν θὰ ἔχουμε κἂν Ἐκκλησία!!!

  Τώρα, συνέχισε στὸ ἴδιο πνεῦμα (ὁ κ. Διονύσιος) καὶ «μίλησε για σχισματικές κινήσεις στὸ χώρο της Εκκλησίας και επανέλαβε πὼς “ο ποιμήν είναι ποιμήν και το πρόβατο πρόβατο”… Τόνισε δέ: “να έχετε εμπιστοσύνη στους ποιμένες σας, στους Πατέρες σας”»! (ἀσχέτως ἂν αὐτοὶ ἀποδέχτηκαν ΣΥΝΟΔΙΚΑ στὴν Κρήτη κακοδοξίες!!!).


«Ως εμεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας...».

Η ευθύνη του ποιμνίου απέναντι στην παναίρεση του Οικουμενισμού


δαμάντιου Τσακίρογλου

   Σὲ πολλὰ κείμενα ἔχει τονισθεῖ ἡ εὐθύνη ποὺ φέρουν οἱ ποιμένες γιὰ τὴν ἑδραίωση, συνοδικὰ πιά, τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἴσως  ὅμως νὰ μὴν ἔχει τονισθεῖ, ὅσο ἔπρεπε, καὶ ἡ εὐθύνη ποὺ φέρουμε κι ἐμεῖς οἱ πιστοί, τὸ ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Διότι κι ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἄμοιροι τῶν εὐθυνῶν μας τόσο γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς αἱρέσεως ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή της μὲ βάση πάντα τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία.
   Τὸ ποίμνιο ἔχει σήμερα χωρισθεῖ μέσω τῶν ἀλλοπρόσαλλων καὶ φοβερῶν σὲ ἐπίδραση καὶ ἰσχὺ μηνυμάτων καὶ πράξεων τῶν Οἰκουμενιστῶν σὲ ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀγνοίᾳ ὑποστηρικτές των, σὲ ἀδιάφορους καὶ σὲ λίγους ἐναντίους αὐτῶν καὶ τῶν ἐκπροσώπων τους. Ἄλλοι θαυμάζουν τὴν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς  προτεινόμενη ἀγαπολογία καὶ ἀποδοχὴ τῶν αἱρέσεων ὡς Ἐκκλησία, ἄλλοι ζώντας μέσα στὴν διαστροφὴ δὲν τὴν βλέπουν πιὰ καθόλου, ἀναπαυόμενοι γιατὶ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, ὅπως λένε, σιωπᾶ καὶ δὲν τὴν καταδικάζει, ἄλλοι νομίζουν, ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ μιλήσουν, γιατὶ αὐτὸ τὸ καθήκον δὲν ἀφορᾶ τοὺς λαϊκούς.

Ο ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΦ' ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ !
  Παρακολουθεῖτε τὴν 1η ἐκπομπὴ τοῦ διαδικτυακοῦ τηλεοπτικοῦ μας σταθμοῦ Οδύσσεια tv στὶς νέες μας ἐπαγγελματικὲς ἐγκαταστάσεις, xθές 21/7/2017 μὲ προσκεκλημένο τὸν ἀγωνιστὴ γέροντα Σάββα Λαυριώτη, σὲ μία ἐφ' ὅλης τῆς ὕλης συνέντευξη γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ ἄλλα συναφῆ θέματα.


  Ο Γέρων Σάββας Λαυριώτης (Πρώην Πρωτεπιστάτης της γεροντίας της ιεράς μόνης Μεγίστης Λαύρας Αγίου όρους), δίνει σημαντική συνέντευξη, στον απόηχο της «Αγίας και μεγάλης» συνόδου της Κρήτης,και περί άλλων θεμάτων και δίνει αναλυτικά τα σημεία της συνόδου της Κρήτης που την καθιστούν αιρετική και ψευτοσύνοδο και ''Οι Παναιρετικές Αποφάσεις της ληστρικής ψευτοσυνόδου του Κολυμπαρίου της Κρήτης, και η σύμπλευσή της με τον Οικουμενισμό''. 


ΒΙΝΤΕΟ

"Σύναξη Ορθοδόξων Κρητών"
Πηγή

Σχόλιο: Στὰ ὅσα ἄλλα πολὺ σωστὰ λέγει ὁ π. Σάββας στὴν παραπάνω συνέντευξη, μᾶς προβληματίζει καὶ πάλι ἡ ἀπόλυτη θέση του ὅτι ἡ ἑπόμενη Κάρτα θὰ εἶναι ἡ τελικὴ πρὶν τὸ χάραγμα, ὅτι θὰ ἔχει τὸ 666 κ.λπ.

«Όποιος φυλάττει τις Εντολές, ευρίσκει μέσα τους τον Θεό»

Οι εντολές του Θεού είναι ανώτερες από όλους τους θησαυρούς του κόσμου

  Σταχυολογούμε κάποιες από τις σκέψεις του Αββά Ισαάκ του Σύρου, που καλό θα είναι να μας προβληματίσουν όλους και να γίνουν αιτία να δούμε πιο πνευματικά τα πράγματα της ζωής μας.

– Οι εντολές του Θεού είναι ανώτερες από όλους τους θησαυρούς του κόσμου και όποιος τις φυλάττει, ευρίσκει μέσα τους τον Θεό.
– Στους ανθρώπους είναι βδελυκτή η πτωχεία, στον Θεό όμως είναι πολύ περισσότερο βδελυκτή η υπερήφανη ψυχή και ο υψηλόφρων και επηρμένος νους. Στους ανθρώπους τιμάται ο πλούτος, από τον Θεό όμως τιμάται η ταπεινωμένη ψυχή!
– Απόκτησε την γλυκύτητα των χειλέων κατά τους λόγους σου και όλους τους ανθρώπους θα τους έχεις φίλους.
– Αγάπησε τους αμαρτωλούς, μίσησε όμως τα έργα τους και μην τους καταφρονήσεις για τα ελαττώματα τους, μη τυχόν και εσύ πειρασθείς με παρόμοια κακά.
– Η συνεχής μελέτη των Αγίων Γραφών γεμίζει την ψυχή με τον ακατάληπτο θαυμασμό και την θεία ευφροσύνη.
– Καθώς η σκιά ακολουθεί το σώμα έτσι και το έλεος ακολουθεί την ταπεινοφροσύνη.
– Αν θέλεις να δώσεις στους πτωχούς δώσε από τα δικά σου, αν όμως θελήσεις να δώσεις από τα ξένα γνώριζε ότι αυτή η ελεημοσύνη είναι πικρότερη από τα ζιζάνια.
– Να μην ξεχωρίζεις τον πλούσιο από τον φτωχό και να μην θέλεις να μάθεις τον άξιο από τον ανάξιο, αλλά να είναι για σένα όλοι οι άνθρωποι ίσοι στο αγαθό.
– Δεν υπάρχει αμαρτία ασυγχώρητη παρά μόνο η αμετανόητη.
– Οι Άγιοι δεν έχουν καιρό αργίας διότι είναι απασχολημένοι με τα πνευματικά.
– Ο ελεήμων είναι ιατρός της ψυχής του, διότι διώχνει από μέσα του το σκοτάδι των παθών όπως συμβαίνει με τον δυνατό άνεμο.
– Ο επαινούμενος δικαίως, δεν ζημιώνεται αλλά αν του φανεί γλυκύς ο έπαινος, είναι εργάτης άμισθος.
– Τα πάθη ξερριζώνονται και φυγαδεύονται με την αδιάλειπτη μελέτη του Θεού, και αυτό είναι το ξίφος που τα φονεύει.
– Δίψασε για τον Χριστό για να σε μεθύσει με την αγάπη Του.
– Η προσευχή του ταπεινού πάει κατευθείαν από το στόμα στα αυτιά του Θεού.
– Ο ασθενής στη ψυχή που διορθώνει τους άλλους είναι σαν τον τυφλό που δείχνει τον δρόμο σε άλλους.
– Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο φόβος του Θεού ο κυβερνήτης και η αγάπη Του το θείο λιμάνι.
– Η αγία οδός του Θεού και ο θεμέλιος κάθε αρετής είναι η νηστεία και η αγρυπνία μαζί με την εγρήγορση στην προσευχή.
– Η ησυχία νεκρώνει τις εξωτερικές αισθήσεις και διεγείρει τις εσωτερικές κινήσεις, ενώ η συναναστροφή με τα εξωτερικά, ενεργεί τα αντίθετα τούτων, δηλαδή διεγείρει τις εξωτερικές αισθήσεις και νεκρώνει τις εσωτερικές κινήσεις.
– Μη φοβηθείς τους πειρασμούς διότι δι΄ αυτών βρίσκεις τα πολύτιμα αγαθά. Προσευχήσου να μην εισέλθεις στους ψυχικούς πειρασμούς αλλά για σωματικούς να ετοιμάζεσαι με όλη την δύναμη σου, διότι χωρίς αυτούς δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό, μέσα τους είναι αποτεθειμένη η θεία ανάπαυση. Όποιος αποφεύγει τους πειρασμούς των θλίψεων και όχι των επιθυμιών, αποφεύγει την αρετή.
– Από την πολυλογία συγχύζεται και ο πιο λογικός νους.

Τελικά σήμερα που όλοι οι άνθρωποι είναι πολυάσχολοι και δεν έχουν χρόνο για να μελετήσουν και να διαβάσουν πνευματικά βιβλία, αντίθετα έχουν χρόνο να περνούν ατέλειωτες ώρες στην Τηλεόραση σε ανούσιες συζητήσεις και κουραστικές φλυαρίες σκέφτομαι και ερωτώ τον καθένα από εσάς; Μήπως είναι καιρός να περνάμε λίγο πιο πνευματικά τον χρόνο μας;

«Μια εστιν αυλή αγία του Θεού»


(Μ. Βασίλειος – Ερμηνεία στον ψαλμό ΚΗ)Τοῦ Ν. Σακαλάκη

Αναμφίβολα, έχει μεγάλη σημασία όταν μιλάμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, για την Εκκλησιολογία της και για τη ζωή της, να χρησιμοποιούμε όρους όχι μόνο Αγιογραφικούς αλλά και όρους ενδελεχούς Πατερικής καταγραφής.
Σκόπιμα η οικουμενιστική αίρεση χρησιμοποιεί λέξεις και όρους με δυσδιάκριτη, πολλές φορές, σημασία.
Κάτω από την επιφάνεια της οικουμενιστικής ορολογίας κρύπτεται η εσώτατη υφή της παναιρέσεως του οικουμενισμού.
Ο Ζ. Σεβαλιέ τόνισε: «Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα ονομάσουν τον 20ο αιώνα, αιώνα της προπαγάνδας».
Επίσης ο Κ. Μαρξ υπογράμμισε: «Η ιδέα μετατρέπεται σε δύναμη (υλική) όταν μπει μέσα στις μάζες».
Ο ιδεολογικός – προπαγανδιστικός μηχανισμός σκοπό έχει την κατάληψη του νου και της καρδιάς των ανθρώπων (αιχμαλωσία).
Η προπαγάνδα εξουδετερώνει τους αντιπάλους δημιουργώντας γι’ αυτούς «κλίμα λεπρών». Δημιουργεί στην κοινή γνώμη «αντανακλαστικά» εναντίον τους, ώστε τα ονόματά τους να συνδεθούν αυτόματα με επιφυλάξεις, απορρίψεις και απέχθειες. Σήμερα, η οικουμενιστική προπαγάνδα, προωθεί την πραγματικότητα αυτή. Δημιούργησε την αντιστοιχία: Αγιορείτες πατέρες–πλανεμένοι, Διακοπή μνημοσύνου–Σχίσμα, Αντι-οικουμενισμός–ανυπακοή στην Εκκλησία.
Ο εκφοβισμός αυτός διαλύεται από την ορθή πνευματική ζωή και τη μελέτη των Αγίων Πατέρων.
Στην οικουμενιστική λογική οι όροι «Εκκλησία», «Ορθοδοξία» και

Περίεργο παιχνίδι ο εγωϊσμός...