Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Σχόλιο σε άρθρο του πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου ΤάτσηΠαραθέτουμε στή συνέχεια τό ἄρθρο τοῦ σεβαστοῦ π. Διονυσίου Τάτση «Δεσμά δουλείας εἰς Ἐπισκόπους καί κληρικούς», πού δημοσιεύθηκε στό προηγούμενο φύλλο τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»  (12/9/2014) καί στή γνωστή στήλη στό πρωτοσέλιδο, ὅπου συνήθως ἐδῶ καί χρόνια ἀρθρογραφεῖ. Καθώς τό διαβάζαμε προσεκτικά, μᾶς γεννήθηκαν κάποιες ἀπορίες, τίς ὁποῖες καί προτάσσουμε.
λα ὅσα γράφει ὁ γνωστός σέ ὅλους μας Πρωτοπρεσβύτερος εἶναι ἀπολύτως σωστά καί πολλές φορές διαβάζοντάς τα, μέσα μας ἀναφωνοῦμε μυστικά «πές τα Χρυσόστομε»!
Στό συγκεκριμένο ἄρθρο του αὐτή ἀκριβῶς τήν οὐσία τοῦ προβλήματος ἐντοπίζει, ἀναλύει, παρουσιάζει και καυτηριάζει ὁ σεβαστός πατήρ, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ἔλλειψη σοβαρῶν, γενναίων κληρικῶν  ὅλων τῶν βαθμίδων (ἀπό πρεσβυτέρους μέχρι ἐπισκόπους) καί μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ σπάσουν τά δεσμά τῆς δουλείας τους ἀποκτήσουν τήν ἐν Χριστῷ παρρησία, ἀπεγκλωβισθοῦν ἀπό τίς ἀνοικονόμητες «οἰκονομίες» πού κάνουν εἰς βάρος τῆς πίστεως, ἀπελευθερωθοῦν ἀπό τόν φόβο μήπως καί χάσουν κάτι ἀπό αὐτά πού ἀπολαμβάνουν (θέσεις, ἀξιώματα, εὔνοια, ἀπολαβές, καλοπέραση κ.λπ.), σταθοῦν στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί τολμήσουν τί; 
Γιά ποιά συγκεκριμένη ἀντίδραση καί σέ ποιό βαθμό ἐννοεῖ ὁ π. Διονύσιος, πρέπει νά φθάσουν αὐτοί πού φύλαγαν κάποτε τήν Ἀκρόπολη τῆς Ὀρθοδοξίας, καί ἡ ὁποία γνωρίζουν ὅτι θά προκαλέσει τήν ὀργή καί τό ξέσπασμα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου;
 Προφανῶς ὁ σεβαστός πατήρ δέν ἐννοεῖ μόνο τό νά μιλήσουν κάποιοι κληρικοί – μοναχοί,  ἤ νά γράψουν, διότι  οἱ περισσότεροι  ἀπό αὐτούς πού εἶναι στρατευμένοι στόν ἀντιοικουμενιστικό ἀγῶνα εἶναι λαλίστατοι, πολυγραφότατοι καί μάλιστα τό ἀπέδειξαν αὐτό μέ μακροσκελῆ συλλογικά κείμενα, πραγματεῖες, μελέτες, ὁμιλίες, ἡμερίδες, στά ὁποῖα  ἐδῶ καί πολλά χρόνια ἔχουν ἀναλωθεῖ.
Μήπως ἐννοεῖ κάτι ἄλλο, πιό δραστικό, πιό ἀποτελεσματικό; Γιατί γράφει: «ἄν ἡ ἀντίδραση εἶναι γενικευμένη, εἶναι βέβαιο ὅτι τά πράγματα θά πάρουν ἄλλη τροπή καί θά μειώσουν τόν οἰκουμενιστικό οἶστρο τοῦ Παναγιωτάτου. Ἀλλά ποῦ παρρησία;»
Τί εἶναι αὐτό πάτερ, πού θά μειώσει τόν οἰκουμενιστικό οἶστρο τοῦ Παναγιωτάτου; Ποιό εἶναι τό μέτρο αὐτό πού χρειάζεται, εἶναι ἀπαραίτητο καί πού μέχρι σήμερα δέν τολμοῦν νά τό ἐφαρμόσουν οἱ σημερινοί κληρικοί – μοναχοί μας, δέν ἔχουν τήν ἐν Χριστῷ παρρησία γιά νά προχωρήσουν καί νά τό πράξουν;  Ποιό εἶναι αὐτό τό μέτρο πού θά τούς στερήσει ἴσως κάποιο ἀξίωμά τους καί μπορεῖ νά τούς στοιχίσει ὅπως γράφετε;
Μήπως, λέμε μήπως -ὑπόθεση κάνουμε- εἶναι τό μέτρο αὐτό πού ἐδῶ καί χρόνια διακηρύσσουμε ἀπό αὐτό ἐδῶ τό βῆμα (καί ὄχι μόνο ἀπό ἐδῶ) καί πού ἐξαιτίας αὐτῆς τῆς κραυγαλέας διακήρυξής μας, μᾶς ἀπέκοψαν (ἀλήθεια μήπως γνωρίζετε ποιοί καί γιατί) ἀπό ὅλα τά ἀγωνιστικά θρησκευτικά ἱστολόγια καί τά θρησκευτικά ἔντυπα, ἀκόμη καί ἀπό αὐτή τήν ἐφημερίδα τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου, μέ τήν ὁποία παλαιότερα εἴχαμε στενή συνεργασία;
Μήπως, λέω, εἶναι ἡ πρακτική τῆς Διακοπῆς τῆς Μνημονεύσεως τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων καί τῆς Ἀποτειχίσεως ἀπό αὐτούς;  Σᾶς παρακαλῶ, μή σπεύσετε νά ἀπαντήσετε μέ ἀγανάκτηση: «πάλι τά ἴδια, κολλήσατε στήν Ἀποτείχιση καί ἀναμασᾶτε τά ἴδια καί τά ἴδια....».
Ἄς φανεῖτε εἰλικρινής, ἀξιοσέβαστε πάτερ, κι ἄς γράψετε καί ἐσεῖς κι ἄς ὁμολογήσετε, κι ἄς βροντοφωνάξετε ὄχι μέ ψιθύρους πίσω ἀπό τίς πόρτες καί τά τηλέφωνα, ὄχι μέ μισόλογα καί μεσοβέζικες συμβουλές, ὄχι μέ ὑπονοούμενα, ἀλλά μέ παρρησία Χριστοῦ, ποιό εἶναι τό μέτρο αὐτό πού ἐπιβάλλουν ἡ Ἁγία Γραφή καί ὁλόκληρη ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία νά τό ἐφαρμόσουμε γιά νά καταπολεμήσουμε τήν χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν αἰώνων, πού νοθεύει τήν πίστη μας καί μᾶς ἀπομακρύνει ἀπό τήν σωτηρία, τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἐάν κάνουμε λάθος καί κακῶς ἐννοήσαμε τά ὅσα μέσα ἀπό τήν ψυχή σας καί γνώμονα τήν ἱερατική σας συνείδηση μᾶς καταθέσατε στό συγκεκριμένο ἄρθρο σας, παρακαλοῦμε νά μᾶς διορθώσετε ἤ τουλάχιστον νά μᾶς ἐξηγήσετε ἐνδεχομένως σέ κάποιο ἑπόμενο τί ἐννοούσατε. 
«Σύ εἶπας!»
Χριστίνα Νάκου
Δεσμ δουλείας
ες πισκόπους κα κληρικούς

Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

ΑΔΙΑΚΟΠΟΙ εναι ο γνες το λαο μας γι τν πόκτηση τς λευθερίας του κα τ διαφύλαξή της. Ο σελίδες τς στορίας σ᾿ ατούς ναφέρονται κα ο πρωταγωνιστές παινονται ς θνικοί ρωες. γνες γι τν πνευματική λευθερία γίνονται κα στ ερό χρο τς κκλησίας πό μερικούς δυνατούς κα νάρετους κληρικούς, ο ποοι βλέπουν τ κακς κείμενα στν κκλησία κα τ ζιζάνια ν πνίγουν τν καλό σπόρο στν γρό της κα προσπαθον ν λλάξουν τ πράγματα, χωρίς ν συμβιβάζονται μ τους σχυρούς κκλησιαστικούς ρχοντες, ο ποοι διαφορον προκλητικά.
Στν ποχή μας δν χουμε πολλούς ζηλωτς κληρικούς, γιατί πικρατε πνεμα δουλείας κα κφοβισμο. Ο πλοί κληρικοί πολλς φορς καταδυναστεύονται πό τος πισκόπους κα ο πίσκοποι πειλονται πό τν ρχιεπίσκοπο κα τν Πατριάρχη. πάρχουν πολλά παραδείγματα πο πιβεβαιώνουν τν σχυρισμό μας ατό. Εναι σ λους γνωστό τι νας ζηλωτής κληρικός, ταν δν κολουθε τ γραμμή το πισκόπου του, δηλαδή δν συμβιβάζεται μ τν μαρτωλή πραγματικότητα πο πάρχει στν κοινωνία, λλά κα στ χρο τς μητρόπολής του, γίνεται στόχος πό τν πίσκοπο μ σκοπό ν τν περιορίσει κα ν τν πομακρύνει πό τν περιοχή. Γι᾿ ατό πολύπειρος κα πολύπαθος πίσκοπος Αγουστνος Καντιώτης γραφε πρ ξήντα τν τ ξς ποκαλυπτικά, τ ποα σ μεγάλο βαθμό σχύουν κα σήμερα: «Πολλά γεγονότα, πο εδα κα ζησα, μ πεισαν, τι γι να κληρικό πο θέλει ν διδάξει μέσα στν κκλησία τ εαγγέλιο γνά κα ν γίνει διαλαλητής τς ληθείας πρς κάθε κατεύθυνση, πρς τ νω κα πρς τ κάτω τς κοινωνικς πυραμίδας, δν πάρχει κάποια μόνιμη θέση. λεύθερη κφραση τς γνώμης, παρρησία, φιλαλήθεια, δημόσιος λεγχος το μβωνος θεωρεται βρη, θανάσιμη παρεκτροπή, πο τιμωρεται αστηρά».
Σύμφωνα μ τν παράδεκτη νοοτροπία πο κυριαρχε, κληρικός πρέπει ν εναι δολος το πισκόπου, ν συμφωνε πάντα μαζί του, ν μ βλέπει τ κακς κείμενα κα ν μ πιδιώκει τν ξυγίανση κα βελτίωσή τους. Παράλληλα ν εναι κούραστος γκωμιαστής του, ν μιλάει γι τ πρόσωπό του, ν τν λιβανίζει κα ν ναφέρεται στ πλούσιο κα πολυσχιδς ργο πο πιτελε, τ ποο μως, ν ξιολογηθε ντικειμενικά, εναι μηδενικό. π. Αγουστνος μιλοσε γι δεσμά δουλείας πο «χαλκεύουν γι τος κληρικούς ντισυνταγματικοί νόμοι, πάνω στος ποίους στηρίζονται μοχθηρία κα φθόνος ετελν προϊσταμένων κα βρίσκουν μύριους τρόπους ν ξοντώσουν ργάτες το εαγγελίου, πο τ μνο γκλημά τους εναι παρρησία.τσι σήμερα εροκήρυκας, ν θέλει ν ζήσει μ γαλήνη κα συχία, πρέπει ν γίνει κόλακας, νεβαίνοντας στν ερό μβωνα κα πλέκοντας παρά τ συνείδησή του γκώμια σ ρχιερες, πο εθύνη τους γι τν θική κα κκλησιαστική σήψη στς παρχίες τους εναι τεράστια. Κα ο νοχοι ραίνονται πό τν μβωνα μρητορικά νθη κα ατοί πο δν εναι ξιοι ν στέκονται οτε στος νάρθηκες τν ερν ναν ποκαλονται φωτεινοί στέρες κα φάμιλλοι τν γίων πατέρων! κολακεία διαφθείρει τν κκλησία το Χριστο».
Δεσμά δουλείας παρατηρομε κα στος πισκόπους, ο ποοι δν μπορον ν διαφωνήσουν μ τν ρχιεπίσκοπο κα τν Πατριάρχη. Κραυγαλέο παράδειγμα εναι στάση τους πέναντι στν οκουμενισμό, στν ποο ς γνωστό πρωτοστατε τ Οκουμενικό Πατριαρχεο κα δουλικά ποδέχονται σχεδν λοι ο μεγαλόσχημοι κληρικοί. ν γνωρίζουν τι οκουμενισμός εναι παναίρεση κα πομακρύνει πό τ σωτηρία, γιατί νοθεύει τν πίστη κα δν δέχεται τι ρθοδοξία, κα μόνο ατή, ποτελε τ Μα, γία, Καθολική κα ποστολική κκλησία, μένουν σιωπηλοί κα περιορίζονται στος κατ᾿ δίαν ψιθύρους, γι ν μ νοχλήσουν τν Οκουμενικό Πατριάρχη κα τν ρχιεπίσκοπο κα γι ν ποφύγουν τυχόν ντιδράσεις τους, ο ποες μπορε ν τος στοιχίσουν.
Κάτω πό παρόμοια δεσμά ζε κα τ γιον ρος. Ο μοναχοί δν συμφωνον μ τν οκουμενισμό, δν ντιδρον μως στ βαθμό πο θ πρεπε, γιατί γνωρίζουν τι ργή το Οκουμενικο Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου θ ξεσπάσει μέσως. Ατό σχύει ταν ντιδράσουν λάχιστοι. άν μως ντίδραση εναι γενικευμένη, εναι βέβαιο τι τ πράγματα θ πάρουν λλη τροπή κα θ μειώσουν τν οκουμενιστικό οστρο το Παναγιωτάτου. λλά πο παρρησία; Στν ποχή μας λα ζυγίζονται κα λα «οκονομονται», γι ν μ χαθε τίποτα πό σα πολαμβάνουν ο μοναχοί στ Περιβόλι τς Παναγίας … Τώρα εναι πολύ δύσκολο ν μιλήσει κανείς γι θωνικούς πνευματικούς φάρους κα ν παρομοιάσει τ γιον ρος μ κρόπολη τς ρθοδοξίας.
Μακάρι σύντομα τ δεσμά τς δουλείας ν σπάσουν κα ο κληρικοί λων τν βαθμίδων, μαζί μ τος μοναχούς, ν ποκτήσουν τν ν Χριστ παρρησία.
Ορθόδοξος Τύπος, 12/9/2014 και dtatsis.blogspot.gr

Μαρτυρία περί αείμνηστου Αυγουστίνου Καντιώτου. Ειδικά για όσους προβάλλουν ως αγίους, μόνο όσους ταιριάζουν στις προδιαγραφές τους!

Ο πατήρ Αυγουστίνος και ο Κονίτσης Σεβασιιανός.
Ο πατήρ Αυγουστίνος και ο Κονίτσης Σεβαστιανός
 
Πηγή: "Κατάνυξις"
Μια μαρτυρία συμβάντος από την εξόδιο ακολουθία του μακαριστού γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου
Αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι παρέστησαν κατά την εξόδιον ακολουθίαν του μας διαβεβαίωσαν ότι η δεξιά χειρ του αγίου γέροντος Αυγουστίνου συνεχώς έφευγεν από την θέσιν, που την ετοποθετούσαν, ωσάν να ευλογούσεν. Την επανέφερον εις την θέσιν της, όπως τοποθετούνται οι χείρες των νεκρών και πάλιν έφευγε. Παρ όλον ότι είχον παρέλθει άνω των 50 ωρών, εν τούτοις η χειρ του ήτο ζεστή και καθόλου άκαμπτος ως είθισται.
Τούτο μαρτυρεί όχι μόνον ο πατήρ Μάξιμος, αλλά και πολλοί άλλοι ψηλαφίσαντες την δεξιάν του Αγίου. Παρ όλον ότι είχε νεφρικήν ανεπάρκειαν και είθισται τα σώματα των τεθνεώτων να μαυρίζουν, εν τούτοις το σώμα του γέροντος όχι μόνον δεν εμαύρισεν, αλλ απεναντίας είχε παραμείνει το φυσιολογικόν του, ωσάν να μη είχε αποθάνει και μερικές στιγμές έλαμπε.

Ο Επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, αμφισβητεί την ύπαρξη του Θεού!Romfea.gr


Του Αιμίλιου Πολυγένη


Άφωνοι έμειναν όσοι άκουσαν τον Επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι να παραδέχεται ότι έχει αμφιβολίες αναφορικά με την ύπαρξη του Θεού.

Συγκεκριμένα ο Justin Welby δήλωσε ότι η αδικία που επικρατεί στον κόσμο, τον κάνει να αμφισβητεί την ύπαρξη του Θεού.

Ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος διευκρίνησε ότι οι αμφιβολίες του δημιουργήθηκαν κατά τον πρωϊνό τσόγκινγκ που έκανε με τον σκύλο του.

«Πριν λίγες μέρες που προσευχήθηκα για κάτι και κατέληξα με το να παρακαλέσω τον Θεό: κοίτα να δεις αυτά είναι όλα καλά, αλλά μήπως πρέπει να κάνεις και κάτι, εάν είσαι παρών εδώ;», ανέφερε ο Justin Welby.

Με όλα αυτά τόνισε ότι πιθανώς δεν υπάρχουν εκείνοι που περιμένουν τέτοιου είδους δηλώσεις από αυτόν ως επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Συνεχίζοντας τις σκέψεις του ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε τον ψαλμό 88ο, ο οποίος «είναι γεμάτος αμφιβολίες» όπως σημείωσε.

Κλείνοντας ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας υπογράμμισε ότι «Ο Θεός είναι πιστός και το εξαιρετικό με το να είναι κανείς Χριστιανός είναι ότι ο Θεός είναι πιστός όταν εμείς δεν είμαστε».

Το ήθος ενός δια της αποτειχίσεως Ομολογητού και ενός επισκόπου Οικουμενιστού!
ΤΟ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ  ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΝ
ΗΘΟΣ  ΕΝΟΣ  ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
 ΚΑΙ  ΤΟ  ΑΗΘΕΣ  ΑΝΤΟΡΘΟΔΟΞΟΝ
ΗΘΟΣ  ΕΝΟΣ  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ

 


            Δύο ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα φρονήματα ἐντός τοῦ αὑτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου ἀντικατοπτρίζονται  σέ δύο προσφάτως κυκλοφορηθέντα, ἀπό θρησκευτικές ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου, γραπτά κείμενα.
          Τό πρῶτο κείμενο, ὑπογεγραμμένο ἀπό ἕναν ἀκόμη σύγχρονό μας ἡρωϊκό ὁμολογητή ὑπέρ της Ὀρθοδόξου Πίστεως, τοῦ Ἱερομονάχου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐθυμίου Χαραλαμπίδου, ὁ ὁποῖος διακονεῖ στήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Ἄνδρο, ἐξεικονίζει τό ἀκραιφνές ὀρθόδοξο, ὁμολογιακό ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί στερρῶς θεμελιωθέν ἐπί τοῦ ἀκαταμαχήτου θεμελίου τῆς Ἁγιοπατερικῆς Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Παραδόσεως, φρόνημα τοῦ συντάκτου αὐτοῦ.
          Τό ἄλλο κείμενο τό ὁποῖο ἀποδίδεται ἀπό τίς ὡς ἄνω ἱστοσελίδες τοῦ διαδικτύου στόν Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο, ὡς