Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Σταθεροί στην Οικουμενιστική τους γραμμή οι Έλληνες Επίσκοποι

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Δ.Ι.Σ.
για τον μήνα Μάιο

Ενέκρινε την συμμετοχή της Εκκλησίας ημών εν Canterbury Αγγλίας, από 27ης έως 28ης μηνός Ιουνίου 2019, στην Συνεδρία της Συντακτικής Επιτροπής της Διεθνούς Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών
Δεῖτε:

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Δ.Ι.Σ.
για τον μήνα Μάιο

Συνήλθε, την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019, η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 162ης Συνοδικής Περιόδου για τον μήνα Μάιο, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Προ της ενάρξεως των εργασιών πραγματοποιήθηκε η Διαβεβαίωση του νέου Αρχιγραμματέως Αυτής Πανοσιολογιωτάτου

Οι Κληρικοί και Μοναχοί στα έσχατα χρόνια

     «κεῖνο τὸν καιρὸ θὰ ψυχραθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. Θὰ γίνουν ἐπιδρομὲς ἐθνῶν. Μετακινήσεις λαῶν, ἀνωμαλία στοὺς κυβερνῆτες, οἱ Ἱερεῖς θὰ γίνουν ἄσωτοι καὶ οἱ Μοναχοὶ θὰ ζοῦν μὲ ἀμέλεια. Οἱ Ἐπίσκοποι πάλι τῶν καιρῶν ἐκείνων θὰ δείχνουν δουλικότητα πρὸς τοὺς ἰσχυρούς»  (Ἀββὰς Παμβώ).
Οἱ Κληρικοὶ καὶ Μοναχοὶ στὰ ἔσχατα χρόνια
Στὰ ἐνταλτήρια γράμματα μὲ τὰ ὁποῖα ἐφοδίαζε ἡ Ἐκκλησία τοὺς χειροτονηθέντες Ἀρχιερεῖς, τὸ πρῶτο καθῆκον ποὺ τοὺς ὑπενθύμιζε ἦταν ἡ φύλαξη τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. 
Διὰ τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἀρχιερωσύνης  «τὰ τῆς καθαρᾶς καὶ ἀμωμήτου πίστεως διαφυλάττεται γνωρίσματα καὶ ἀνόθευτον ταύτης ἐναστράπτει τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ κάλλος». Καί «τὰ θεῖα καὶ ἀποστολικὰ θεσπίσματα, χερσὶν ὑπτίαις, εἰσδέχεσθαι καὶ ὡς θεοχαράκτους πλάκας ταῦτα τιμᾶν καὶ φυλάττειν».[1] Καὶ μόνον τὸ ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου –παρατηρεῖ ὁ Ζωναρᾶς στὴν ἑρμηνεία τοῦ ΝΗ΄ Ἀποστολικοῦ Κανόνα– πρέπει νὰ εἶναι μία διαρκὴς ὑπόμνηση τοῦ πνευματικοῦ χρέους τοῦ ἐπισκόπου ἀπέναντι στὸν λαό. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ὁ φρουρός, ποὺ ἀπὸ ὑψηλὸ μέρος ἐπισκοπεῖ,

Και τροφοδότης των σχισματικών η Μητρόπολις του Οικουμενιστή Ιγνατίου Δημητριάδος!
Το όνομα του Έλληνα Αρχιμανδρίτη που θα γίνει «επίσκοπος» των σχισματικών στην Ουκρανία.

Ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος (Δημητρίου), κληρικός της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού της Εκκλησίας της Ελλάδος, πρόκειται να γίνει ο πρώτος Έλληνας «επίσκοπος» της σχισματικής «Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας» (OCU).
Ο Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος (Δημητρίου), κληρικός της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού της Εκκλησίας της Ελλάδος, πρόκειται να γίνει ο πρώτος Έλληνας «επίσκοπος» της σχισματικής «Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας». Η

Περί σωστής εκλογής των εκκλησιαστικών και κοσμικών ηγετών


 π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ: "Περὶ σωστῆς ἐκλογῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ κοσμικῶν ἡγετῶν"
12-05-2019

Ο μάρτυρας που αρνήθηκε να βγάλει τον Τίμιο Σταυρό!

 Μνήμη Ἁγίου Εὐγενίου Ροντιόνωφ, ὁ μάρτυρας ποὺ ἀρνήθηκε νὰ βγάλει τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ νὰ γίνει μουσουλμάνος


Ὁ Νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ (23/5/1996)

Τοῦ Κ. Ἀθ. Οἰκονόμου, δασκάλου

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ: Ὁ Νεομάρτυρας Εὐγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στὶς 23 Μαΐου 1977 στὸ χωριὸ Κουρίλοβο τοῦ Παντὸλσκ κοντὰ στὴ Μόσχα. Ἦταν τὸ μοναδικὸ παιδὶ τῆς οἰκογένειας καὶ βαπτίστηκε Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς κατὰ τὴν παιδική του ἡλικία. Ἡ μητέρα του ὀνομάζεται Λιουμπὸβ Βασίλιεβνα. Τὸ 1989 ἡ γιαγιὰ του πῆρε τὸν μικρὸ Εὐγένιο καὶ τὸν πῆγε στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἐξομολογηθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ καὶ νὰ μεταλάβει τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Ὁ ἱερέας πρόσεξε ὅτι τὸ παιδὶ δὲ φοροῦσε Σταυρὸ καὶ στὴ διάρκεια τῆς ἐξομολόγησης τοῦ φόρεσε ἕνα Σταυρό, τὸν ὁποῖο ὁ Εὐγένιος δὲν ἔβγαλε ποτὲ ἀπὸ πάνω του. Ἡ

Περιμένουν ...«οδυνηρότερο τρόπο» αποδοκιμασίας του Θεού για να απομακρυνθούν από τον Οικουμενισμό!

    Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, μετὰ τὴν ἐκ­λογὴ τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου στὶς 11 Μαΐου, το ἔδωσε μεταξὺ τῶν ἄλλων τὴν ἑξῆς συμβουλή: 
    «Νὰ καλλιεργήσῃς ἀγαθὰς ἀδελφικὰς σχέσεις μετὰ τῶν ἑτεροδόξων ἀδελφῶν μας –ἄλ­λωστε ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν εἶσαι μέσα εἰς τὴν οἰκουμενικὴν κίνησιν–, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν ἑτεροθρήσκων, τῶν μουσουλμάνων καὶ τῶν Ἑβραίων, μετὰ τῶν ὁποίων τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εὑρίσκεται ἀπὸ ἐτῶν ἐν ἀκαδημαϊκῷ διαλόγῳ» («Ρομφαία» 11-5-2019). 
    Ἀσφαλῶς ἡ Ὀρθοδοξία πρὸς ὅλους ὀφείλει νὰ καλλιεργεῖ ἀγαθὲς σχέσεις, ὅμως ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει ὁδηγήσει τὴν Ὀρθοδοξία σὲ ὀλισθηρὸ κατήφορο ἐξαιτίας τῆς ἐκτροπῆς τῶν ποικίλων διαλόγων, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ποὺ ὄφειλαν νὰ εἶναι, μεταβλήθηκαν σὲ κίνηση ψευδενώσεως τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ἐπικίνδυνης προσεγγίσεως μὲ τοὺς ἀλλοθρήσκους. [σ.σ.: Οὐδεμία ἀναφορὰ στὴν Κολυμπάριο Σύνοδο! Ξεχάστηκε, γιατὶ ἡ Ἀδελφότητα τοῦ "Σωτῆρος" κοινωνεῖ μεθ' ὅλων τῶν Ἐπισκόπων ποὺ ψήφισαν τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις της ἢ τὶς ἀποδέχτηκαν!]. 
    
      Δύο μέρες ἀργότερα μιὰ δήλωση ἐπιφανοῦς ἐκπροσώπου τοῦ Βατικανοῦ ὁδηγοῦσε σὲ ἀνώμαλη προσγείωση ὅλους ὅσους ναρκισσεύονται ὅτι θὰ καταστοῦν οἰκοδόμοι παγχριστιανικῆς ἢ –τὸ χειρότερο– πανθρησκειακῆς ἑνότητας τοῦ κόσμου. 
   Ἦταν ὁ ἐπίσκοπος Brian Farrell, γραμμα­τέας τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Προ­ώθηση τῆς Ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος, μιλώντας στὴν Καθολικὴ Εἰδησεογραφικὴ Ὑπηρεσία στὶς ἀρχὲς Μαΐου στὸ περιθώριο μιᾶς διάσκεψης τῆς Ρώμης σχετικὰ μὲ τὴν ἀνεξαρτησία ἢ τὴν «αὐτοκεφαλία» τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησι­ῶν, ἐξήγησε ὅτι ἐξαιτίας τοῦ Οὐκρανικοῦ προ­βλήματος οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ρωσικῆς Ἐκ­κλησίας, ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ σῶμα, ἀποχώρησαν ἀπὸ τὰ κοινὰ ἔργα μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, συμπεριλαμβανομένου τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. 
     «Ὁ οἰκουμενικὸς διάλογος εἶναι ἕνα ταξίδι. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο τοῦ ταξιδιοῦ ἔχουμε ἕνα νέο πρόβλημα», εἶπε. 
   Στὸ ἐρώτημα ἂν ὁ οἰκουμενικὸς διάλογος μὲ τοὺς Ὀρθόδοξους θὰ μποροῦσε νὰ συνεχισθεῖ χωρὶς τὴ συμμετοχὴ τῆς Ρωσικῆς Ἐκ­κλησίας, ὁ παπικὸς ἀξιωματοῦχος δὲν καλ­λιέργησε ψευδαισθήσεις: «Ρωτῆστε τὸν ἑαυτό σας πόσο ἀποτελεσματικὴ θὰ εἶναι ἡ ἀποδοχὴ ἑνὸς τέτοιου διαλόγου, ἂν δὲν μετέχει σ᾿ αὐτὸν μία μεγάλη Ἐκκλησία», δήλωσε στὸ CNS. Κατέληξε δὲ λέγοντας ὅτι «σὲ λίγα χρόνια ἴσως μπορέσουμε νὰ προχωρήσουμε». 
     Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ὁ οἰκουμενιστικὸς οἶστρος ἔχει δεχθεῖ καίριο πλῆγμα. Εἶναι τὸ «κέρδος» τοῦ διχασμοῦ ποὺ προκάλεσε ἡ τραγωδία τῆς Οὐκρανίας. Καὶ ἐπαληθεύθηκε ἔτσι γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ λόγος: «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ». Ὁ Θεὸς ἀποδοκιμάζει ἐμπράκτως τὴν οἰκουμενιστικὴ Βαβὲλ τῆς ἐποχῆς μας. 
     Ὅμως οἱ διαπιστώσεις τοῦ Brian Farrell δὲν εἶναι καιρὸς νὰ προβληματίσουν τοὺς Ὀρθοδόξους ποὺ μετέχουν σ᾿ ὅλη αὐτὴ τὴ διαδικασία, ὥστε νὰ ἀνακρούσουν πρύμναν πρὶν ἡ ἀποδοκιμασία τοῦ Θεοῦ ἐκδηλωθεῖ μὲ ὀδυνηρότερο τρόπο γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας;
    [σ.σ.: Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ τοῦ "Σωτῆρος", γιατί ἐθελοτυφλεῖτε; Βλέπετε «"κέρδος" ἐκ τοῦ διχασμοῦ τῆς Οὐκρανίας»! Πόσο ὅμως θὰ τὸ ἐκμεταλλευτεῖτε, ἀπομακρυνόμενοι ἐκ τῶν Οἰκουμενιστῶν; Παραδέχεσθε ἐπίσης, ὅτι ὁ Θεὸς ἤδη μᾶς ἔχει ἀποδοκιμάσει μὲ ὀδυνηρὸ τρόπο, ἐπειδὴ συμμετέχουμε στὸν Οἰκουμενισμό. Καὶ συνεχίζετε νὰ κοινωνεῖτε μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, περιμένοντας «ὀδυνηρότερο τρόπο» ἀποδοκιμασίας τοῦ Θεοῦ;]. 

Οικουμενιστικά ήθη: Χωρίς συμφιλίωση-μετάνοια, πότε συγκρούονται-πότε "φιλιώνουν"!

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη - ΑρχιεπισκόπουΡεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας:

Μάκης Αδαμόπουλος 
Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

    Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα κατόπιν προσκλήσεως του Αρχιεπισκόπου για να τελέσει αύριο το απόγευμα τα εγκαίνια στο 
«Κέντρο Γεροντολογίας και Προνοιακής Υποστήριξης "Άγιος Πορφύριος"» στο Δήλεσι Βοιωτίας. 
    Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και αναφέρθηκε στα αυριανά εγκαίνια του Κέντρου Γεροντολογίας τονίζοντας πως φέρει το όνομα του αγίου Πορφυρίου, γιατί και ο ίδιος ο γέροντας επιθυμούσε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κέντρο. Ευχαρίστησε τον Πατριάρχη για την αποδοχή της πρόσκλησης να