Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

-"Παντελεήμων ανάξιος"! Scandal bishop anaxios congo! --Μακάρι να ξυπνήσουν και οι Έλληνες για τους ανάξιους Οικουμενιστές Ποιμένες!

   

   
   Πρὶν λίγες μέρες (ἐδῶ) δημοσιεύσαμε τὴν εἴδηση τῆς "ἀπομάκρυνσης" ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας τοῦ ἐπισκόπου Μπραζαβὶλ Παντελεήμονα. Σήμερα εἴδαμε στο youtube βίντεο τὶς ἀποδοκιμασίες τῶν πιστῶν τοῦ Κονγκὸ γιὰ τὸν Παντελεήμονα, ὡς ἀνάξιου γιὰ ποιμένα τους!
    -"Παντελεήμων ανάξιος" φωνάζουν στὸ βίντεο οἱ πιστοί.
   Οἱ νεοφώτιστοι πιστοὶ τῆς Ἀφρικῆς ἔχουν τὸ σθένος νὰ ἀπαιτήσουν σωστοὺς ποιμένες.
     Οἱ παλαιοφώτιστοι Ἕλληνες δὲν τολμοῦν (γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὶς λειτουργικὲς εὐκολίες τους καὶ τὴν ἡσυχία τους) νὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους τους νὰ πάρουν θέση ἐπὶ τέλους στὸ καίριο γιὰ τὴν σωτηρία μας θέμα τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Νὰ πάψουν νὰ συμβαδίζουν μὲ τὴν Παναίρεση μνημονεύοντες καὶ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές!Τυρινής: Η αληθινή συγχώρησις (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)


     Τὰ ἑξῆς παραγγέλνει ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους: «κανεὶς ἀπὸ σᾶς ἂς μὴ διατηρεῖ στὴν καρδιά του κακία γιὰ τὸν ἀδελφό του» (Ζαχ. ζ´ 10) καὶ «κανεὶς ἂς μὴν συλλογίζεται τὴν κακία τοῦ ἄλλου» (Ζαχ. η´ 17). Δὲν λέει μόνο, συγχώρεσε τὸ κακὸ τοῦ ἄλλου, ἀλλὰ μὴν τὸ ἔχεις οὔτε στὴ σκέψη σου, μὴ τὸ συλλογίζεσαι, ἄφησε ὅλη τὴν ὀργή, ἐξαφάνισε τὴν πληγή.

Νομίζεις, βεβαίως, ὅτι μὲ τὴν ἐκδικητικότητα τιμωρεῖς ἐκεῖνον ποὺ σὲ ἔβλαψε. Γιατὶ ἐσὺ ὁ ἴδιος σὰν ἄλλο δήμιο ἐγκατέστησες μέσα σου τὸ θυμὸ καὶ καταξεσκίζεις τὰ ἴδια σου τὰ σπλάχνα.Ἔχεις ἀδικηθεῖ πολὺ καὶ στερήθηκες πολλὰ ἐξαιτίας κάποιου, κακολογήθηκες καὶ ζημιώθηκες σὲ πολὺ σοβαρὰ θέματά σου καὶ γι᾿ αὐτὸ θέλεις νὰ δεῖς νὰ τιμωρεῖται ὁ ἀδελφός σου; Καὶ ἐδῶ πάλι εἶναι χρήσιμο νὰ τὸν συγχωρήσεις. Γιατὶ, ἐὰν θελήσεις, ἐσὺ ὁ ἴδιος νὰ ἐκδικηθεῖς καὶ νὰ ἐπιτεθεῖς ἐναντίον του εἴτε μὲ τὰ λόγια σου,