Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Πρός τούς αἱρετικούς καί αἱρετίζοντες ἀγαπολογοῦντες

Πηγή: "Κατάνυξις"

Αγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Σπρον, γεωργσας μμελς, τν καταβληθντα το λγου, τ καθαρ σου ψυχ, τοτον πλενασας, πνοις θλσεως, κα σοφς ποθμενος, ν πουραναις, θκαις τν κρατον, ερες πλαυσιν, ς νν, μφορομενος Μκαρ, τας πρς τν Θεν σου πρεσβεαις, τος πιστς μνοντς σε περσωζε.

Μρτυς, θλοφρε το Χριστο, τος νδιαφροις νγκαις, σζε πρεσβεαις σου, πσης περιστσεως, πολυτρομενος, κα δικων ψυχλεθρον, δεινν θυμαν, χριν δ κα λεος, μν ατομενος, πως, τας λιτας σου σωθντες, χαροντες γεραρωμεν πντες, τος σεπτος γνς σου Γεργιε

Ετα τ Στιχηρ το Πσχα
Στχ. νασττω Θες, κα διασκορπισθτωσαν ο χθρο ατο, κα φυγτωσαν π προσπου ατο ο μισοντες ατν.
Πσχα ερν μν σμερον ναδδεικται, Πσχα καινν, γιον, Πσχα μυστικν, Πσχα πανσεβσμιον, Πσχα Χριστς λυτρωτς, Πσχα μωμον, Πσχα μγα, Πσχα τν πιστν, Πσχα, τ πλας μν το Παραδεσου νοξαν, Πσχα, πντας γιζον πιστος.