Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Ο Μέγας Βασίλειος γιὰ τὸ θέμα των ευσεβών ιερέων και επισκόπων


      
     Ἐπειδὴ τὸν τελευταῖο καιρό τονίζεται ἀπὸ ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους τοῦ περιβάλλοντος τῆς Συνάξεως τῆς Γατζέας ἡ πρωτόγνωρη γιὰ τὴν Ἐκκλησία σὲ καιρὸ αἱρέσεως διδασκαλία, ὅτι οἱ πιστοὶ μποροῦν νὰ λειτουργοῦνται σὲ «εὐσεβεῖς» ἱερεῖς παρόλο ποὺ αὐτοὶ μνημονεύουν αἱρετικοὺς Ἐπισκόπους ἢ Ἐπισκόπους ποὺ ἀρκοῦνται μόνο σὲ λόγια ἀλλὰ ὄχι στὴν πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισης τῶν αἱρέσεων, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε γιὰ μία ἀκόμα φορά, τί λέει περὶ αὐτοῦ τοῦ θέματος ἕνας ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς στύλους τῆς Ὀρθοδοξίας ὁ Μ. Βασίλειος. Δηλαδὴ νὰ ἀκούσουμε ἀπὸ τὸν Ἅγιο ποιός εἶναι πραγματικὰ εὐσεβὴς ποιμένας, ὥστε νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε κι ἐμεῖς ὡς πρόβατα.
Ὁ Μ. Βασίλειος τονίζει σαφέστατα, ὅτι εὐσεβὴς εἶναι ὁ ἱερέας καὶ ὁ Ἐπίσκοπος ἐκεῖνος ποὺ τηρεῖ τὴν Ἀποστολικὴ διδασκαλία καὶ διαφυλάττει τὴν Ἀποστολικὴ πίστη. Τὸ ἕνα χωρὶς τὸ ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ συνυπάρξει, μιᾶς καὶ εἶναι ἀλληλένδετα. Ὁ ἀληθινὸς καὶ εὐσεβὴς Ἐπίσκοπος καὶ ἀκολούθως καὶ ὁ ἀληθινὸς καὶ εὐσεβὴς ἱερέας εἶναι κατὰ τὸν Ἅγιο: «Ἐκκλησιῶν κόσμος, στῦλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας, στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, οἰκείοις ἀσφάλεια, δυσμαχώτατος τοῖς ὑπεναντίοις, φύλαξ πατρῴων θεσμῶν, νεωτεροποιΐας ἐχθρός, ἐν ἑαυτῷ δεικνὺς τὸ παλαιὸν τῆς Ἐκκλησίας σχῆμα, οἷον ἀπό τινος ἱεροπρεποῦς εἰκόνος, τῆς ἀρχαίας καταστάσεως, τὸ εἶδος τῆς ὑπ՚ αὐτὸν Ἐκκλησίας διαμορφῶν» (Ἐπιστολὴ τῇ Ἐκκλησίᾳ Νεοκαισαρείας 1, PG 32, 305).

ΝΤΡΟΠΗ!

Το Φανάρι "αναγνώρισε" επίσημα τη Συμφωνία των Πρεσπών

και αγνόησε επιδεικτικά τη διαφωνία των πιστών 

 Ως μη ώφειλε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον πλέον επίσημο τρόπο, "καταπίνει αμάσητη" την πλέον σκανδαλώδη συμφωνία της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας, που ξεσήκωσε εκατομμύρια Έλληνες και πρόδωσε την Μακεδονία, τη στιγμή μάλιστα που εκατομμύρια Ελλήνων δηλώνουν μέσω συλλαλητηρίων

Oι παράξενες περιπέτειες μιας προδομένης επανάστασης [ΒΙΝΤΕΟ 2019]


     Ἡ Ὁμιλία μεταδόθηκε μέσω τοῦ YouTube ζωντανά. Στήν ὁμιλία αὐτή, ὁ διδάκτορας βυζαντινῆς ἱστορίας τοῦ ΑΠΘ καί λυκειάρχης κ. Νεκτάριος Δαπέργολας ἀνέπτυξε τό θέμα "1821-2019: Oἱ παράξενες περιπέτειες μιᾶς προδομένης ἐπανάστασης". Παρουσίασε μέ ἐξαιρετικό τρόπο τή διαχρονική συγκροτημένη καί δόλια ἀποδόμηση τῆς Ἐθνικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων, μέ κύριο στόχο τήν παραχάραξη τῆς Ἱστορίας! 
Ὁ κ. Νεκτάριος Δαπέργολας πραγματοποίησε τήν ὁμιλία τήν Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019, στίς 7:00μμ. στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο. (π. Νικόλαος Μανώλης)
Νεκτάριος Δαπέργολας, 1821-2019: Oι παράξενες περιπέτειες μιας προδομένης επανάστασης [ΒΙΝΤΕΟ 2019]

Ούγγρος πρωθυπουργός: Ευρώπη είναι η ΕλλάδαΤο βίντεο