Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Εκκλησία και η 11η δέσμευση της Οικουμενικής Χάρτας ...


Ἕνα ἀποκαλυπτικὸ Βίντεο ἀναρτήθηκε στὸ ἱστολόγιο «Τρελογιάννης» ποὺ ἐξηγεῖ πολλὰ ἀπ’ ὅσα συμβαίνουν στὶς ἡμέρες μας. Ἀκούστηκαν πολλὰ σὲ συζήτηση μὲ συντονιστὴ τὸν π. Νικόλαο Μανώλη καὶ ἐλπίζουμε νὰ δημοσιευθοῦν συμπληρωμένα (ὅπως εἰπώθηκε ἐκεῖ). Ἀπομαγνητοφωνήσαμε καὶ δημοσιεύουμε τὰ σημαντικότερα σημεῖα.

Ὅταν μιλᾶμε γιὰ Ἰσλαμικὲς σπουδές, ἔρχονται στὸ μυαλό μας κάποιοι καθηγητὲς ποὺ θὰ διδάσκουν, συγκεκριμένα ὀνόματα ποὺ προωθοῦν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Πρὶν μερικὲς δεκαετίες θὰ τοὺς ἔπαιρναν μὲ τὶς πέτρες. Εἶμαι πεπεισμένη ὅτι δὲν εἶναι δικό τους ἔργο-πρωτοβουλία αὐτό, εἶναι δάκτυλος ἄλλων καὶ προωθεῖται ἀπὸ μεγάλο μέρος τῆς Ἱεραρχίας, διότι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι δεσμευμένη μὲ ὑπογραφή της.
Δηλαδή, τὸ 2001 ὑπογράφτηκε ὁ Οἰκουμενικὸς Χάρτης («Οἰκουμενικὴ Χάρτα»). Αὐτὸς ὁ Οἰκουμενικὸς Χάρτης λέει: «ἀγκαλιάστε τὸ Ἰσλάμ». Ἀλλὰ δὲν ἀγκαλιάζουμε μόνο ἐμεῖς τὸ Ἰσλάμ, ἐπειδὴ ἔτσι ἦρθε σὲ κάποιους καθηγητές. Σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη καὶ ὅλες τὶς Εὐρωπαϊκὲς Ἐκκλησίες καὶ τὸ Βατικανὸ ἄλλο τόσο, ὑπάρχει μεγάλη πίεση νὰ ἐφαρμοστεῖ πλήρως ὁ Οἰκουμενικὸς Χάρτης. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὑπέγραψε ὡς μέλος τοῦ Π.Σ.Ε. Σημαίνει συναίνεση αὐτὸ τὸ πρᾶγμα· καὶ ἐφαρμογή. Ὑπάρχει ἡ ὑποχρέωση. Δεσμεύονται οἱ «ἐκκλησίες» αὐτές. Κάθε παράγραφος ἀρχίζει μὲ τὴ λέξη «δεσμεύομαι», κάθε ὁδηγία εἶναι Σύνταγμα. Καὶ ἡ 11η παράγραφος λέει «δεσμεύομαι νὰ ἀγκαλιάσω τὸ Ἰσλάμ». Καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐπειδὴ συμμετέχει στὶς «ἐκκλησίες» τὶς Εὐρωπαϊκές, ἔχει δεσμευθεῖ ἀπὸ τὸ 2001 μὲ ὑπογραφὲς (ὅπως καὶ οἱ ἄλλες «ἐκκλησίες») νὰ «ἀγκαλιάσουν τὸ Ἰσλάμ! (σ.σ. Ἄρα ἡ δέσμευση εἶναι ΣΥΝΟΔΙΚΗ).
Κι ὄχι μόνο αὐτό· ἔγινε ἡ πράξη αὐτὴ τῆς ὑπογραφῆς· ὀκτὼ μῆνες ἀργότερα ἐμφανίζεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος σὲ Σύνοδο νὰ συζητᾶ αὐτὸ τὸ θέμα καὶ κρατάει Πρακτικά, ποὺ δημοσιεύτηκαν στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖ λένε οἱ Ἱεράρχες ὅτι ἐμεῖς δὲν τὸ δεχόμαστε αὐτό, ἀπὸ ἀπόψεως ὀρθοδόξου δὲν εἶναι καλό, εἶναι ἐλλειπές· στὴν οὐσία ἀποτελεῖ πλήρη ἄρνηση τῆς Πίστεως· ἐμεῖς ὅμως, δὲν ξέραμε τὸ κείμενο δὲν ξέραμε τί ὑπογράφαμε· τὸ κράτησαν κρυφό! Ὅμως ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶχε  τὸν Ἀχαΐας Ἀθανάσιο ἀντιπρόσωπό της στὸ γραφεῖο τῶν Βρυξελῶν (καὶ τὸν πληρώνει). Πῶς λοιπὸν ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι ἑπτασφράγιστο μυστικὸ τὸ περιέχομενο τῆς Χάρτας; Τοῦτο δὲν στέκει πουθενά· τὸ κείμενο ἦταν φανερό.
Ἀλλὰ τὸ πιὸ ὡραῖο ἀπ’ ὅλα εἶναι ποιό; (Εἶπαν οἱ Ἐπίσκοποι), ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν ξέρουμε πῶς νὰ τὸ διαχειριστοῦμε τὸ θέμα, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο θὰ τὸ διαβιβάσουμε στὶς θεολογικὲς σχολὲς νὰ συζητηθεῖ ὡς …ἀκαδημαϊκὸ θέμα. Κι ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινοῦν ὅλα!
Ἄρα, δὲν χρειάζεται νὰ ἀναρωτιόμαστε γιατί, γιατί, γιατί; Αὐτὲς τὶς ἡμέρες θὰ ἀναρτηθεῖ σχετικὴ μεγάλη ἔρευνα γιὰ τὸ ρόλο τῶν 4 Μητροπολιτῶν τῆς Θράκης σ’ αὐτὸ τὸ θέμα (τὶς Ἰσλαμικὲς σπουδές!).
Στὴν Γερμανία εἶναι φανερὲς οἱ προθέσεις τοῦ κειμένου αὐτοῦ. Στὴν Ἑλλάδα τὸ ἔχουν θάψει, δὲν μποροῦσαν νὰ τὸ ἐμφανίσουν ὡς Ἱεράρχες, γιατὶ θὰ γινόταν χαμὸς ἀπὸ κάτω! Τὸ ἔθαψαν καὶ τὸ ἔβαλαν ὑπογείως νὰ λειτουργήσει μέσα ἀπὸ ἐκεῖ (τὸν Ἀκαδημαϊκὸ χῶρο), ἐνῶ στὴν Εὐρώπη τὰ θρησκευτικὰ ἱστολόγια μιλᾶνε εὐθέως:
πρέπει νὰ ἐφαρμόσουμε ὁλες τὶς παραμέτρους τῆς Οἰκουμενικῆς Χάρτας!
Ἕνα ἐρώτημα εἶναι: πῶς γίνεται ὅμως νὰ ἐπικαλοῦνται τὸν κίνδυνο τοῦ Ἰσλὰμ γιὰ Ἕνωση ὅλων τῶν Χριστιανῶν στὰ πλαίσια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁ Πατριάρχης καὶ ὁ Πάπας, προκειμένου νὰ ἑνωθοῦμε γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὸ Ἰσλάμ;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι: Δὲν συσπειρόνονται οἱ Οἰκουμενιστὲς ἀπέναντι στὸ Ἰσλὰμ μὲ ἐχθρικὲς διαθέσεις. Συσπειρώνονται γιὰ νὰ συζητήσουν μὲ τὸ Ἰσλὰμ ποὺ θεωροῦν μετριοπαθὲς καὶ πᾶνε νὰ κάνουν μιὰ Ἕνωση ὅλων τῶν θρησκευμάτων. Ἀπ’ αὐτὴν τὴν Ἕνωση  δὲν ἐπιτρέψουν νὰ συμμετάσχουν (θὰ τοὺς ἀποκλείσουν) οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ ἀκραῖες ζηλωτικὲς ἐκφάνσεις κάθε Θρησκείας!

Το Βίντεο


Ομολογία αδελφού Δημητρίου: Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΤΑΝ ΜΑΣΟΝΟΣ..., ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!! ΕΠΕΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ...ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟ! ...ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ!! ...ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!!