Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Δυστυχώς, οι περί τον π. Θεόδωρο Ζήση, δεν καταλαβαίνουν την πλάνη που σερβίρουν στους πιστούς!

Παρότι παραδέχονται ὅτι «έχουμε να κάνουμε
με τη μεγαλύτερη παναίρεση, ήτοι με θάνατο», ἡ διδασκαλία τους εἶναι σὰν νὰ ἐπιτρέπουν
στοὺς πιστοὺς νὰ πειραματίζονται
 γιὰ κάποιο χρονικὸ διάστημα μὲ τὸν θάνατο!!!

Σχολιασμός

Ακρίβεια και Οικονομία στην Αποτείχιση

Εκκλησιαστικό Δοκίμιο

Απόστολου Κ. ΣαραντίδηΑκρίβεια και Οικονομία στην Αποτείχιση

Εκκλησιαστικό Δοκίμιο
Απόστολου Κ. Σαραντίδη

   Με αφορμή πρόσφατες αναρτήσεις στο διαδίκτυο από ορθόδοξο αρχιμανδρίτη αποτειχισμένο που όμως ακολουθεί μαζί και με άλλους δύσκολη στάση όχι μόνο προς τον εαυτό του αλλά και προς άλλους, δίνοντας μεγάλο αγώνα για την πίστη, στις οποίες  αναφέρεται μεταξύ άλλων και στο φλέγον θέμα της ακρίβειας και οικονομίας που διχάζει τους ορθοδόξους αγωνιστές, αλλά και άλλα σχετικά κείμενα ή οπτικά που κυκλοφορούν, ας μου επιτραπεί με την επίγνωση ότι μπορεί και να λανθάνω, με όσο το δυνατόν λόγια απλά για ένα σύνθετο θέμα, να καταθέσω άποψη, με την πεποίθηση ότι όσοι Ορθόδοξοι (το αντιοικουμενιστές δεν είναι ο καλύτερος όρος), δεν δικαιούνται να έχουν την πολυτέλεια να διαιρούνται με ψευδεπίγραφα διλήμματα διότι από την άλλη έχουμε να κάνουμε με τη μεγαλύτερη παναίρεση, ήτοι με θάνατο.
         Η παρούσα δοκιμή απευθύνεται προς το μικρό ορθόδοξο χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας, σε ειδικό τρόπον τινά κοινό, για να καταλαβαινόμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα. Τούτο δεν είναι καθόλου ρατσιστικό επειδή εκ των πραγμάτων δεν γίνεται διαφορετικά και η διένεξη που έχει ανακύψει  εδώ και πάνω από ένα χρόνο, βρίσκεται ακριβώς μέσα σε αυτόν τον χώρο.
         Για τον Οικουμενισμό, τη δαιμονική παναίρεση η οποία έχει απλωθεί και καταλάβει από επισκοπικά και πατριαρχικά γραφεία μέχρι ακόμη και τοπικές, μείζονες ή υπερτελείς συνόδους εδώ και 116 έτη, και για την κολυμπάρια ψευδοσύνοδο, δεν θα γίνει αναφορά, θεωρούμενο το θέμα ως γνωστό. Αυτό ίσως που παραμένει άγνωστο είναι το μέγεθος της σταδιακά διογκούμενης διάστασης μεταξύ ορθοδόξων ομολογητών μετά από τη λεγόμενη αγία και μεγάλη σύνοδο, τόσο στον ελλαδικό όσο και στον εκτός αυτού χώρο, που τείνει να πάρει σε ορισμένες των περιπτώσεων μορφή σχίσματος. Και αυτό, θα ήταν ό,τι χειρότερο αφού η διαίρεση εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα της άλλης πλευράς. [σ.σ.: Ἕνα πρώτο σχόλιο: Ἡ διαίρεση -ὅπως πάντα- πραγματοποιεῖται πρῶτα μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ τὴν διδασκαλία τους, τὴν ὁποία κατακρεουργοῦν ἐπὶ χρόνια οἱ Πατέρες τῆς Γατζέας, καὶ οἱ συγκεκριμένοι Πατέρες, στοὺς ὁποίους ἀναφερόμαστε, καὶ ὁ συγγραφέας τοῦ ἄρθρου, καὶ ἀσφαλῶς, ὅποιος ἀφίσταται τῆς γραμμῆς τῶν Πατέρων, «ἐξυπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆς ἄλλης πλευρᾶς»].
      Είναι επίσης γνωστό ότι η αποτείχιση ή διακοπή μνημόνευσης (και όχι μνημοσύνου) αιρετίζοντος ή καθαρά αιρετικού επισκόπου προ συνοδικής καταδίκης από κατεγνωσμένη αίρεση η οποία κηρύττεται απροκάλυπτα και δημόσια (γυμνή τη κεφαλή) λόγω και έργω, δεν είναι έξοδος από την Εκκλησία αλλά αμυντικός και προστατευτικός μηχανισμός του ιερωμένου για τη δική του αποφυγή κοινωνίας με την αίρεση, ομολογώντας με παρρησία ότι δεν συνδέεται με τα αιρετικά φρονήματα του επισκόπου, προβληματισμός με σκοπό την επαναφορά εις το ορθόν του επισκόπου του, αλλά και ενημέρωσης του ανύποπτου και ανενημέρωτου λαού του Θεού. Ως εδώ, δεν υπάρχει από κανέναν σχεδόν διαφωνία πλην των αγνοούντων την αλήθεια και των διαπλεκομένων, που ισχυρίζονται εντελώς αντορθόδοξα, τα αντίθετα. [σ.σ.: Ὑπάρχει μιὰ μικρὴ καὶ σημαντικὴ διαφορά· ὁ σκοπὸς τῆς διακοπῆς μνημοσύνου εἶναι ἡ προφύλαξη ἀπὸ τὴν αἵρεση Ποιμένα καὶ Ποιμνίου, διότι ἡ παραμονὴ σὲ κοινωνία μὲ αὐτὸν ΜΟΛΥΝΕΙ καὶ ὁδηγεῖ σὲ ἀπώλεια ψυχές. Ἡ ἐπαναφορὰ εἰς τὸ ὀρθὸν τοῦ Ἐπισκόπου (ποὺ μακάρι νὰ ἐπιτευχθεῖ), ἀποτελεῖ μιὰ δευτερεύουσα παράμετρο].
    Κάποιες ζηλωτικές φωνές που διακηρύττουν ότι τα Μυστήρια που τελούνται από Οικουμενιστές προ συνοδικής καταδίκης είναι άκυρα,  κινούνται ολοταχώς εις τον χώρον του σχίσματος και ευτυχώς έχουν
απομονωθεί από τους περισσοτέρους. Η ζημία όμως που επιτελούν είναι μεγάλη. Γνωρίζουμε περίπτωση πιστού που έχει συναισθήματα μεγάλου άγχους διότι η οδηγία που παίρνει από πνευματικό και μάλιστα αγιορείτη, είναι να μην κοινωνεί εκκλησιαστικά με κανέναν πέρα από αποτειχισμένο διότι μολύνεται τη πίστη και αν αδυνατεί, να τελεί μόνος του τις ακολουθίες οίκοθεν. Και δεν είναι η μόνη. Απαράδεκτο όσο και επικίνδυνο. [σ.σ.: Νά, ἡ πλάνη! ποὺ σερβίρεται ἀπὸ τὸν συγγραφέα τοῦ ἄρθρου καὶ τὸν ἱστολόγο ποὺ τὸ φιλοξενεῖ καὶ συμφωνεῖ. Ἔχουμε ἀναφέρει ἐπανειλημμένως δεκάδες χωρία Ἁγίων Πατέρων (ποὺ ὁ συγγραφέας τὰ παραβλέπει σκανδαλωδῶς) ποὺ προτρέπουν τοὺς πιστοὺς νὰ διαβάζουν μόνοι τους στὸ σπίτι τὰ «γράμματα» τῶν Ἀκολουθιῶν -ὄχι βέβαια καὶ νὰ «τελοῦν» Ἀκολουθίες- ὅταν ὁ Ποιμένας τους αἱρετίζει ἢ κοινωνεῖ μὲ αἱρετικούς, ἢ νὰ πηγαίνουν σὲ Ποιμένες Ὀρθόδοξους].
         Από την άλλη, υπάρχει η άποψη της πλήρους διακοπής κοινωνίας με όσους μνημονεύουν, ακόμη και αν έχουν ορθόδοξο φρόνημα διότι αλυσιδωτά κοινωνούν με την κορυφή της παναιρέσεως που είναι το Φανάρι αλλά τα Μυστήρια που τελούνται για την ώρα από όλους, θεωρούν ότι είναι έγκυρα. Η άποψη εκ πρώτης όψεως φαίνεται  ορθή. Σχηματικά όμως διακρίνεται μια Μαθηματική δομή και η Ορθοδοξία δεν είναι Μαθηματικά. Ο κοινωνών, ο κοινωνούμενος, το ακοινώνητον, το απευθείας κακό που μεταδίδεται από τον πρώτο (τον αρχιαιρεσιάρχη) και μολύνει. Σαν να ενώνει ένα αόρατο καλώδιο με τον Πρώτο ο οποίος όμως δεν είναι ο Χριστός. Αν το αντιστρέψουμε ως νοητικό σχήμα, θα έχουμε την πλήρη ενότητα με το απόλυτα καλό, τον αλάθητο Πρώτο. Ο νοών νοείτω. Είπαμε ότι καταλαβαινόμαστε. Αν δεν σημάνει εδώ ένας μικρός; ορθόδοξος συναγερμός, η πλάνη καραδοκεί. [σ.σ.: Δηλαδή, τί ὑπονοεῖ ἐδῶ ὁ ἀρθρογράφος; Ὅτι ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ποὺ διατύπωσε τὸν κανόνα περὶ συγκοινωνούντων δοχείων, σφάλλει; Δείτε τὴν διδασκαλία τοῦ π. Θεοδώρου στὸ τέλος].
Διερωτώμεθα όμως, αφού είναι έγκυρα για ποιόν τελούνται μέσα στον Ναό; Γνωρίζουμε πολύ καλά πως Θεία Λειτουργία άνευ εκκλησιάσματος δεν μπορεί να γίνει. Τότε; Να μην πατήσει κανείς! Έχει προ καιρού και σε εκτεταμένη αρθρογραφία υποστηριχθεί από τον γράφοντα η άποψη ότι ναι μεν αλλά είναι η μέγιστη γελοιότητα να εκκλησιάζομαι σε Οικουμενιστή ιερέα εάν μου είναι εύκολο να πάω σε αποτειχισμένο ή έστω σε έχοντα ορθόδοξο φρόνημα που για τους δικούς του λόγους ακόμη μνημονεύει. Είναι αναγκαίο επίσης να γνωρίζουμε ότι η απόφαση και στιγμή της αποτείχισης αφορά αποκλειστικά ιερωμένο, είναι προσωπική του λειτουργία δι’ Αγίου Πνεύματος, λόγο δίνει μόνο στον Θεό και στη συνείδησή του και είναι αδύνατο στην πολυμορφία και ελευθερία του ανθρώπινου γένους, το αυτεξούσιο που μας χαρίστηκε και είμαστε άνθρωποι και όχι ζώα να γίνονται τέτοιες σοβαρές για την ψυχή ενέργειες κατευθυνόμενες, ομαδικά και ταυτόχρονα. [σ.σ.: Δυστυχῶς καὶ πάλι, ὁ ἀρθρογράφος παραβλέπει τὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλὰ φυσικὰ καὶ τόσων Πατέρων ποὺ διδάσκουν τὴν ἀπομάκρυνση τῶν λαϊκῶν πιστῶν ἀπὸ τοὺς κακοδιδασκάλους αἱρετίζοντες ἢ αἱρετικούς, ὡς «ἀπὸ ὄφεως» καὶ «λύκου». Δηλαδή, ὁ ἀρθρογράφος εἰσηγεῖται (ἢ μᾶλλον ἀκολουθεῖ τοὺς Πατέρες Θεόδωρο, Νικόλαο καὶ Φώτιο) ποὺ διδάσκουν κακόδοξα ὅτι μπορεῖ ὁ πιστὸς νὰ ἐκκλησιάζεται σὲ «εὐσεβεῖς» ἱερεῖς! Τόσο «εὐσεβεῖς» ποὺ κοινωνοῦν π.χ. μὲ τὸν Ἄνθιμο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο αὐτοί -γιὰ τὶς κακόδοξες θέσεις του- ἀποτειχίστηκαν!!!]. Η πίστη δεν εκτελείται με εγκυκλίους και νομοκανονικές διατάξεις κοσμικού χαρακτήρα. Οι Ιεροί Κανόνες και το Ιερό Πηδάλιο έχουν άλλον μη εκκοσμικευμένο πνευματικό χαρακτήρα,  όσο και αν ομοιάζουν με νομικά παρασκευάσματα, με κυρίαρχη μορφή τη  σωτηριολογική υποβοηθητική κωδικοποιητική στήριξη ημών των αδυνάτων.
         Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένα έτος από τις θαρραλέες,  σχεδόν ταυτόχρονες αποτειχίσεις στον Νομό Θεσσαλονίκης, του πατρός Νικολάου Μανώλη, πατρός Θεοδώρου Ζήση και πατρός Φώτιου Βεζύνια. Ο πρώτος διώχθηκε από τον επίσκοπό του και τον αναπληρωτή του στο Επισκοπικό Δικαστήριο -ο οποίος ανταμείφθηκε όπως όλα δείχνουν με επισκοπικό θώκο- με ένα αστείο κατηγορητήριο και παραπέμπεται προς το Συνοδικό Δικαστήριο για να του επιμετρήσει την ποινή που πιθανότατα θα είναι η καθαίρεση. Όμοια αστεία θα είναι και η καθαίρεση αν την τολμήσουν ελπίζοντας να μη φερθούν ως εκκλησιαστικοί γελωτοποιοί. Ο δεύτερος ομοίως,  αναμένει ακόμη την απόφαση. Ο τρίτος εκδιώχθηκε αυθημερόν από την ενορία του. Των τριών, προηγήθηκαν λίγους μήνες πριν και άλλοι σε άλλη Μητρόπολη της Μακεδονίας, οι οποίοι αναμένοντας την πρωτόδικη απόφαση, εκδιώκονται άδικα και αντικανονικά από τις Μονές τους και επιπρόσθετα προ καταδίκης τους, τους έγινε παράνομη διακοπή μισθοδοσίας. Απαράδεκτες καταστάσεις αλλά επί της ουσίας στέφανοι δόξης. Ο πιστός λαός προστατεύει για την ώρα τα εν λόγω Μοναστήρια.
          Των τριών η θέση είναι αν τους ερμηνεύω σωστά, ότι ο ορθός δρόμος είναι μεν η ακρίβεια και η πλήρης διακοπή κοινωνίας με την παναίρεση, μη κοινωνώντας με όποιον μνημονεύει Οικουμενιστή. Ποιός δεν θα το ήθελε άμεσα; Η πλήρης διακοπή με την αίρεση βέβαια θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Προ συνοδικής όμως καταδίκης και εν όψει του πλήθους των πιστών και του ελάχιστου αριθμού των αποτειχισμένων έως τώρα, είναι εντελώς αδύνατη η εξυπηρέτηση των πνευματικών αναγκών όλων. [σ.σ.: Μά, ἀκριβῶς ἡ ἀποτείχιση πραγματοποιεῖται, πρὸ συνοδικῆς καταδίκης! Μετά τὴν συνοδικὴ καταδίκη, δὲν ὀνομάζεται ἀποτείχιση, ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν καταδικασμένο αἱρετικό, ἀλλ’ ἀνυπακοὴ καὶ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Δηλαδή, ὁ πιστὸς ποὺ δὲν ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν καταδικασμένο αἱρετικό, ἀποκόπτεται ἀπὸ τὴν Ἐκκκλησία! Γιατί, λοιπόν, συσκοτίζει τὰ πράγματα ὁ ἀρθρογράφος; Καὶ δεύτερο· πάντα σχεδὸν ἦταν ἀδύνατη ἡ «εξυπηρέτηση των πνευματικών αναγκών» τῶν ἀποτειχισμένων, κι αὐτὸ ἦταν καὶ τό …μαρτύριό τους! Ἀλλὰ τὸ ἀναλάμβαναν, γιατί αὐτὸ διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Πατέρες μὲ λόγια καὶ ἔργα]. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει η μείζονα δυνατότητα, θα μπορούσε κατ’ οικονομία και υπό στενές προϋποθέσεις να εξυπηρετούνται οι πιστοί σε χώρους λατρείας  ορθοδόξων το φρόνημα ιερέων που ακόμη έστω μνημονεύουν.
Η διαφορά που κάνει τη διαφορά δεν είναι στο ακόμη αλλά στο έστω.  Αν και αυτό δεν μπορεί να γίνει λόγω μεγάλων αποστάσεων ή άλλων ανυπέρβλητων εμποδίων, κατά πολύ μεγάλη οικονομία και εφόσον τα Μυστήρια είναι από όλους ακόμη έγκυρα, κάτι που δεν το αρνείται η πιο αυστηρή πλευρά, και μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, δεν υπάρχει άλλη λύση από τη συμμετοχή στις λατρευτικές εκδηλώσεις αυτών, αποκλειομένης βέβαια κάθε συμμετοχής σε συμπροσευχές με κάθε είδους αιρετικών, και επισκόπων που αποδέχονται την ψευδοσύνοδο. [σ.σ.: Νά, λοιπόν, κι ἄλλη πλάνη. Καταδικάζουμε ὡς πλάνη τοὺς ἀκραίους, ποὺ θεωροῦν ἄκυρα τὰ μυστήρια, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦμε πλανεμένα τὴν ἐγκυρότητα τῶν Μυστηρίων! Τὸ ὅτι τὰ μυστήρια εἶναι ἔγκυρα, δὲν μᾶς ἀπαλάσσει ἀπὸ τὸν μολυσμὸ ποὺ εἰσπράττουμε, ὄχι ἀπὸ τὰ μυστήρια, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν κοινωνία μὲ τὸν αἱρετικό!]. Και αυτά, για περιορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι και μεγάλο. Η ποιμαντική ξεπερνά και πρέπει να ξεπερνά εμπόδια και να παρέχει ορθόδοξες διεξόδους. Η υπό όρους οικονομία συναντάται μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία και σε βίους μεγάλων αγίων και άλλωστε ας μην ξεχνούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία κατ’ οικονομία κοινωνεί των Αχράντων Μυστηρίων. Ποιός είναι ακριβώς άξιος; [σ.σ.: Ἄλλο ἡ ἀξιοσύνη ἢ ἡ μὴ ἀξιοσύνη τοῦ νὰ κοινωνοῦμε λόγῳ τῆς ἁμαρτωλότητάς μας, κι ἄλλο ἡ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἢ αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἀνέχονται. Ἄλλο τὸ περιορισμένο χρονικὸ διάστημα μηνῶν ἢ κάποιων χρόνων, κι ἄλλο ἡ «ἄχρι καιροῦ» κακοδιδασκαλία, γιὰ ἀνοχὴ δεκαετιῶν τῆς Παναιρέσεως, καὶ κυρίως, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ αὐτὴ «διακιώθηκε» στὸ Κολυμπάρι Συνοδικῶς!].
         Η αποτείχιση ακολουθεί συγκεκριμένους Ιερούς Κανόνες. Κυρίως τον 31ο Αποστολικό και 15ο της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του 861 επί Μεγάλου Φωτίου. Και πάλι, δεν θα επεκταθούμε στα της αποτειχίσεως και αν έχει το δικαίωμα ο διωκόμενος να τελεί Μυστήρια που του έχουν απαγορευτεί από τον επίσκοπό του. Φυσικά και μπορεί διότι επιγραμματικά αναφέρουμε, πως ο Κανών μιλά για διακοπή μνημόνευσης μέσα στη Θεία Λειτουργία, συνεπώς εκ των πραγμάτων επιτρέπει την ιερουργία, και ένας Μέγας Φώτιος δεν θα επέτρεπε να περάσει ασάφεια σε συνοδικό κείμενο.
Ο περίφημος 15ος Κανών λόγω του οποίου υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες με αποτέλεσμα είτε τη σύγχυση είτε τη διένεξη μεταξύ ορθοδόξων λέγει κατά λέξη και στο πρωτότυπο κείμενο τα εξής:
«Τ ρισθέντα π πρεσβυτέρων κα πισκόπων κα μητροπολιτν, πολλ μλλον κα π πατριαρχν ρμόζει. στε, ε τις πρεσβύτερος πίσκοπος μητροπολίτης τολμήσειεν ποστναι τς πρς τν οκεον πατριάρχην κοινωνίας κα μ ναφέρει τ νομα ατο, κατ τ ρισμένον κα τεταγμένον, ν τ θεί μυσταγωγί, λλ πρ μφανείας συνοδικς κα τελείας ατο κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, τοτον ρισεν γία σύνοδος, πάσης ερατείας παντελς λλότριον εναι, ε μόνον λεγχθείη τοτο παρανομήσας. Κα τατα μν ρισται κα σφράγισται περ τν προφάσει τινν γκλημάτων τν οκείων φισταμένων προέδρων κα σχίσμα ποιούντων κα τν νωσιν τς κκλησίας διασπώντων. Ο γρ δι᾿ αρεσίν τινα, παρ τν γίων Συνόδων Πατέρων κατεγνωσμένην, τς πρς τν πρόεδρον κοινωνίας αυτος διαστέλλοντες, κείνου τν αρεσιν δηλονότι δημοσί κηρύττοντος κα γυμν τ κεφαλ π᾿ κκλησίας διδάσκοντος, ο τοιοτοι ο μόνον τ κανονικ πιτιμήσει οχ ποκείσονται, πρ συνοδικς διαγνώσεως αυτος τς πρς τν καλούμενον πίσκοπον κοινωνίας ποτειχίζοντες, λλ κα τς πρεπούσης τιμς τος ρθοδόξοις ξιωθήσονται. Ου γρ πισκόπων, λλ ψευδεπισκόπων κα ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, κα ο σχίσματι τν νωσιν τς κκλησίας κατέτεμον, λλ σχισμάτων κα μερισμν τν κκλησίαν σπούδασαν ύσασθαι.».
Όπως ξεκάθαρα φαίνεται έχει δύο σχεδόν ίσα μέρη. Το πρώτο αναφέρεται σε καταδίκη πρεσβυτέρου επί σχίσματος, σε περίπτωση διακοπής κοινωνίας με τον επίσκοπόν του για κάποιον σοβαρό ή μη λόγο. Το δεύτερο όμως αναφέρεται σε έπαινο πρεσβυτέρου και όχι καταδίκη, που διαστέλλει, διακόπτει δηλαδή την κοινωνία μόνο του επισκόπου του, και αποτειχίζεται, ο οποίος επίσκοπος κηρύττει γυμνή τη κεφαλή, δημοσίως δηλαδή και απροκάλυπτα αίρεση, κατεγνωσμένη είτε από Σύνοδο είτε από εκκλησιαστικό Πατέρα και μάλιστα προ συνοδικής διαγνώσεως (καταδίκης), χωρίς να δημιουργούν με την ενέργειά τους αυτή σχίσματα, αιτιολογώντας το πολύ εύστοχα, ότι κατέγνωσαν, ξεμπρόστιασαν, όχι επισκόπους αλλά ψευδεπισκόπους και ψευδοδιδασκάλους, απαλλάσσοντας την Εκκλησία από σχίσματα. Ευεργέτες λοιπόν οι αποτειχισμένοι λόγω αιρέσεως. Αν αυτό γίνονταν σε μεγάλον αριθμό λίγα χρόνια πριν, δεν θα φτάναμε σήμερα σε αυτό το σημείο. [σ.σ.: Πολὺ σωστά].
 Και πώς να μην είναι αφού η αίρεση οδηγεί κατευθείαν στον πνευματικό θάνατο φορώντας στον άνθρωπο πνευματικώς παραμορφωτικά γυαλιά ώστε να μη βλέπει ή να έχει δογματικές παραισθήσεις; Στην αμαρτία αν μετανοήσω πραγματικά και βάλω μετάνοια ενώπιον του πνευματικού μου, σώζομαι. Με την αίρεση είμαι χαμένος «από χέρι»! Αν κάναμε μια υλική προσομοίωση, θα λέγαμε ότι οδηγώντας σε μια επικίνδυνη στροφή την οποία πάω να πάρω σαν ευθεία, έστω και την τελευταία στιγμή αν το αντιληφθώ και καταφέρω να διορθώσω με το τιμόνι μου του οποίου την πλήρη ευθύνη έχω εγώ και το κρατώ σφιχτά,  τη δολοφονική μου πορεία, μετανοήσω δηλαδή από την αρχική μου επιλογή, σώζομαι.  Αν υποθέσουμε όμως πως κάποιος κακόβουλος εκεί που είναι η στροφή καταφέρει μέσα στα χωράφια να ζωγραφίσει αριστοτεχνικά έναν δρόμο, να φτιάξει έναν αντικατοπτρισμό που να συνδέεται με τη στροφή και να τη δείχνει όμορφη και σαν ευθεία αλλάζοντας μάλιστα ή αφαιρώντας τις πινακίδες που άφησαν οι προηγούμενοι, πηγαίνω χαρούμενος! και με ταχύτητα προς στον όλεθρο. Γι’ αυτό η αίρεση και η πλάνη είναι φοβερές καταστάσεις και γι’ αυτό ο μεγαλύτερος αγώνας των Πατέρων, και οι Οικουμενικές Σύνοδοι αιρέσεις καταδίκαζαν. Είναι τρομερό να ακολουθείς Χριστό ανύπαρκτο, δηλαδή είδωλο. [σ.σ.: Πολὺ σωστά! Καὶ ποιός φτιάχνει αὐτὸ τὸν ψεύτικο δρόμο; Ἢ ποιός ἀφήνει τοὺς πιστοὺς νὰ τὸν ἀκολουθοῦν, ἐν γνώσει του ὅτι ἀποτελεῖ «αντικατοπτρισμό»].
Ο Κανόνας δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών ούτε κενά. Αρκεί να τον βλέπουμε και όχι να τον κοιτάμε. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία του στον λόγο είναι η αίρεση, το εκκλησιαστικά κατεγνωσμένο, το γυμνή τη κεφαλή, εκείνου, η προ συνοδική διάγνωση, ο έπαινος και οι ψευδεπίσκοποι. Είναι όμως υποχρεωτικός ή δυνητικός; Ο πανεπιστημιακός δογματολόγος π. Θ. Ζήσης, ομιλεί για διάκριση που αναφέρεται σε επαινούμενους ιερωμένους και μη επαινούμενους[σ.σ.: Και πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ πράττει σωστά, ὅποιος ἀκολουθεῖ τὸν μὴ ἐπαινούμενο;]. Άλλωστε πουθενά δεν αναφέρεται κάποια ποινή που θα καταφέρεται σε όσους δεν αποτειχίζονται από αιρετικό ψευδεπίσκοπο. [σ.σ.: Ὑπάρχει μεγαλύτερη ποινή-τιμωρία γι' αὐτὸν καὶ τὸν Ποιμένα του, ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῆς αἱρέσεως, ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν ἀπώλεια;]. Συνεπώς θα μπορούσα και να μνημονεύω αιρετικό εσαεί; Επιχείρημα που χρησιμοποιείται. Κατ’ αρχάς, αν πεισθώ ότι πρόκειται για αίρεση και έχω ορθόδοξο φρόνημα, ακόμη και να μην υπήρχε Κανόνας απίθανο να μείνω συνδεδεμένος με αιρετικό. Η πρώτη δυσκολία που πρέπει να ξεπεραστεί είναι αυτή της κατάγνωσης. Εκτός αν αυτή έχει γίνει τουλάχιστον από έναν (1) αναγνωρισμένο άγιο της Εκκλησίας. Εάν δεν πειθαρχήσω, πέραν της αλαζονικής συμπεριφοράς που με διακατέχει, προσβάλλω τη μνήμη και το έργο του αγίου. Αποτειχιζόμενος όμως από αιρετικό και δη επίσκοπο, δεν αποτειχίζομαι από τον άνθρωπο που είναι εικόνα του Χριστού μου, αλλά από το πνευματικό νόσημα, την αίρεση που κουβαλά. Τούτο, είναι ξεκάθαρο στην Ορθοδοξία. Το οξύμωρον  όμως τώρα που δημιουργείται είναι, το πώς είναι δυνατόν να μην κοινωνώ με αίρεση, μνημονεύοντας, αφού ο ψευδεπίσκοπος είναι ο φορέας της. Η απάντηση φυσικά και είναι ότι αυτό είναι αδύνατο και αν δεν είμαι ήδη πλανεμένος γίνομαι έμμεσα κατά κοινωνία, ψευδόμενος ενώπιον της Αγίας Τράπεζας, ότι ο επίσκοπός μου ορθοτομεί. [σ.σ.: Μήπως ὑπάρχει ἐδῶ κάποια κραυγαλέα ἀντίφαση; Μήπως αὐτά, τὰ δεύτερα, ἀνατρέπουν τὰ πρῶτα;]. 
Τελικά ο Κανόνας, επιτρέπει και να κοινωνείς με την αίρεση προτού αυτή καταδικαστεί συνοδικά, μη θέτοντας σαφή απαγόρευση;  Μα δεν λέγει κάτι τέτοιο. Επαινεί όσους κατέγνωσαν ψευδεπισκόπους διακόπτοντας κοινωνία και γλύτωσαν την Εκκλησία. Με τους άλλους που «κοιμούνται όρθιοι» ή φοβούνται ή κάτι άλλο, δεν ασχολείται καν. Ο Κανόνας ουσιαστικά λέγει: «Φεύγετε από αίρετικο ψευδεπίσκοπο  όταν τον αντιληφθείτε, όσο γίνεται γρηγορότερα. Κίνδυνος – θάνατος». Αυτό καθόλου δεν σημαίνει ότι θα φύγουν όλοι ταυτόχρονα αντίστοιχα και αναφέρεται  μόνο στον οικείο επίσκοπο, προς αποφυγήν σχίσματος. Σε μια κατ’ αναλογία, φυσική ή άλλη καταστροφή π.χ. πυρκαγιά, όλοι φεύγουν, αν δεν «κοιμούνται όρθιοι» ή δεν είναι ηλίθιοι. Θα ήσαν ανόητοι αν παρέμεναν. Ο καθένας όμως στον χρόνο του που θα επιλέξει, από τον δρόμο τον διαθέσιμο, με τη δύναμή του, με τις υπάρχουσες συνθήκες και δυνατότητες και μερικοί στις παρυφές ή ακόμη και στο κέντρο, τελευταίοι. Οι άφρονες, είναι φυσικό να καούν. [σ.σ.: Κάπως μπερδεμένα δὲν μᾶς τὰ λέει ὁ ἀρθρογράφος;].
Ο Κανόνας λοιπόν κατ’ εμέ είναι από τη φύση του ως ορθόδοξος,   υποχρεωτικός για τη σωτηρία αλλά δεν υποχρεώνει σε συγκεκριμένο χρόνο. Στην Ορθοδοξία δεν πατάς κουμπιά και σώζεσαι. Τηρείς τυπικό λατρευτικό κατά γράμμα για να διασώζεται το Δόγμα που είναι η Αλήθεια άρα δεν κουμπώνει όπου θέλουμε εμείς ενώ είναι Ελευθερία, ακολουθείς Κανόνες αλλά με την αυστηρότητα που θα σε σώσουν όπως σε μια συνετή οδήγηση, και έχεις και το τράτος ενός εύρους να αλλάξεις λουρίδα κυκλοφορίας εντός των πλαισίων του ίδιου αυτοκινητόδρομου που οδηγεί στην αστείρευτη πραγματική ζωή. Δυστυχώς, δεν έχουμε εμπειρικές αναφορές στον αόρατο κόσμο και είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιούμε παραδείγματα πολλές φορές ανεπιτυχή από την καθημερινή εμπειρία. [σ.σ.: Ἀσφαλῶς, ὁ καθένας θὰ ἀκολουθήσει ἂν τὸ θέλει, ὅταν τὸ καταλάβει, ὅταν εἶναι ἕτοιμος κ.τλ. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ Ποιμένας διδάσκει ὅ,τι διδάσκουν ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ Ἅγιοι: «καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε»· «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν… καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε»· «φεύγετε ὡς ἀπὸ ὄφεως»· «οὔτε μιὰ ὥρα μὴ μένετε κοντά του» κ.λπ. Αὐτὰ διδάσκουν οἱ Ποιμένες καὶ διδάσκαλοι, κι «ὅσοι πιστοί» μποροῦν ἀκολουθοῦν].
Ο 15ος δίνει χρόνο αλλά τον ελάχιστο για τον καθένα. Και είναι πολύ φυσικό διότι μεριμνά όχι μοιράζοντας δικανικά ποινές στους παραβάτες αλλά επενδύοντας «στα καλά και συμφέροντα» του καθενός ξέχωρα. Και το ελάχιστο το δικό μου μπορεί να είναι το μέγιστο του άλλου και αντίστροφα. Δεν θα μπορούσε όμως να είναι δυνητικός δηλαδή κατ’ άλλους εφησυχαστικός; Η δυνητικότητά του συνοψίζεται και συμπυκνώνεται στην κατεξοχήν λέξη κλειδί, «προ συνοδικής διαγνώσεως» μαζί με το «κατέγνωσαν». Είναι ο δυναμικός χρόνος που απαιτείται μέχρι να απομακρυνθούν οι περισσότεροι με ασφάλεια ώστε να δημιουργήσουν τη δυναμική Ορθόδοξης Συνόδου σύντομα. Το «όσο γίνεται γρηγορότερα». Το απαιτούμενο προσωπικό διαφορετικό χρονικό διάστημα για τον καθένα, ακριβώς, θεωρούμε ότι λέγεται θεία οικονομία, μη αποκλειομένης και της ακριβείας για όσους δύνανται. Σε αντίθετη περίπτωση θα είχαμε τον άτοπο μωρό λόγο,  οι τηρούντες την ακρίβεια αποτειχισμένοι να θεωρούν ότι μόλις την προηγούμενη ημέρα που μνημόνευαν, τα Μυστήριά που δεν εκτελούσαν αυτοί αλλά ο Δεσπότης Χριστός, ήσαν άκυρα. Και όσο γρηγορότερα συνοδικά διαγνωστεί η παναίρεση, τόσο περισσότερο και καλύτερα το εκκλησίασμα θα ησυχάσει, θα ηρεμήσει και θα έχει την ορθή πίστη μαζί με την προσδοκία της αναστάσιμης σωτηρίας.
Αναρτήθηκε από Σάλπισμα Ζωής 

12 σχόλια:

 1. Ανώνυμος9/2/18, 10:48 μ.μ.

  Πολύ μπερδεμένο άρθρο που εκφράζει τις μπερδεμένες απόψεις ανθρώπων που κάνουν αποτείχιση όσο ο Ποιμένας είναι δίπλα τους και όλα, όπως λέει το άρθρο, είναι εύκολα. Όταν όμως γίνονται δύσκολα, τότε κατά τον αρθρογράφο πρέπει να εφαρμοστεί η οικονομία. Μα τότε δεν θα ήταν η αποτείχιση μαρτύριο. Λέει ο αρθρογράφος ότι το ποιμαντικό έργο είναι πολύ δύσκολο. Συγγνώμη εμείς δεν ακούσαμε κανέναν από τους τρεις ιερείς που υπερασπίζεται το άρθρο να γυρνάει την Ελλάδα για να ποιμάνει, ώστε να ομολογηθεί η δυσκολία του έργου. Ο καθένας είναι αναπαυμένος στην ενορία του και στον σύλλογο που έχει ιδρύσει.
  Όταν η Εκκλησία επαινεί τον αποτειχισμένο ιερέα και τους άλλους δεν τους επαινεί αυτό δεν αποτελεί ύψιστη τιμωρία; Μη έπαινος από την Εκκλησία σημαίνει ότι ο αγώνας του καθενός δεν Της είναι αρεστός. Αυτό δεν φθάνει για τιμωρία;, Η ντροπή δηλ. και το στίγμα του να μην σε επαινεί η Εκκλησία;
  Τελικά όμως, γίνονται όλα για επαινους και βραβεία ή για την δόξα του Θεού και την προσωπική μας σωτηρία ανεξαρτήτου κόστους;
  Γ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος10/2/18, 11:28 π.μ.

  Ακριβώς! Συμφωνώ με τον αδελφό Γ.Π. Πολύ μπερδεμένο αρθρο. Όσοι αντιλαμβάνονται την αίρεση και δεν βρίσκουν ιερέα αποτειχισμενο θα προτιμούν τον πνευματικό τους θάνατο και συνεπώς την απώλεια της σωτηρίας τους. Ωραία τοποθετηση! Αντί να οργώνουν όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό όσοι μπορουν, να ενημερώνουν το ποίμνιο που απέμεινε και δεν συμβιβαστηκε με τον κοσμοκρατορα του κόσμου τούτου, να αποφασίσουν από κοινού πως θα διακονουνται και θα εξυπηρετούνται ποιμαντικα οι αποτειχισμενοι, αρκούνται στο να ανεβάζουν βιντεάκια στο youtube κι αναίμακτα κι αβασανιστα να λένε ο καθένας τις θεωρίες του. Όποιον δε τολμησει και κάνει ορθόδοξη ενημέρωση ακόμη κι εκτός Ελλάδος τον κατηγορούν ως σχισματικο! Συναχθειτε επιτέλους πατέρες και αποφασίστε από κοινού να κάνετε ο,τι προστάζουν οι Άγιοι η Αγ.Γραφη κι η ιερά Παράδοση μας.Φτανει πια ο χαρτοπολεμος! Βγείτε στους δρόμους! Οι λίθοι θα κράξουν κι εσείς ακόμη θα περιμένετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος10/2/18, 3:50 μ.μ.

  Πως να μαζευτουν αφου υπαρχει διαχωρισμος ? στην αποτειχιση Διαφημιζοντε μονο 3 προσωπα εις τον ονομα της αγιας τριαδας μαλλον ? και λενε σε ευχαριστω σοι ο θεος που δεν εκανα την λαθος αποτειχιση οπως τον μαξιμο-ευθυμιο-ιγνατιο-φωτιο τζουρα-σαββα λαυρεωτη - κ.λ.π. Μηπως σας θυμιζει καποιο ευαγγελιο αρχης τριωδιου? ετσι λοιπον με αυτες τις προηποθεσεις τι να βρουν μεταξυ τους οταν πεφτει το εγω ? στειλτε λοιπον τα πνευματικα σας τεκνα στους οικουμενιστες και εσεις λειτουργηστε μονο για την οικογενεια σας . καλη μετανοια φωτιση καλη σαρακοστη .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος10/2/18, 4:10 μ.μ.

  Δεν εφθανε αυτο, αλλα τωρα εχουμε τον ψευδοαποτειχισμενο π. Θεοδωρο Ζηση, να κανει συμμαχειες με τον Βουλκανεσκου και Αγγελακοπουλο, καθως ακι με τον Σεραφειμ Πειραιως και τον μνημονευοντα τον Κυριλλο, επισκοπο Λογγινο, και να λεει πως μπορουμε να εχουμε κοινωνια με μετριοπαθεις αιρετικους, οπως εκαναν οι αγιοι!!!! Δεν φθανει η ζημεια που εχουν προκαλεσει τοσα χρονια με τους χαρτοπολεμιστες της Γατζεας, κατηγορουν και τους πατερες που ξεμπροστιασαν το Πειραιως πως ειναι σχισματικοι και αιρερικοι!!!! Δεν θα βρεθει καποιος να τον μαζεψει επιτελους;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο κ. Σαραντίδης είναι σαφές, οτι σε αυτό το άρθρο του βρίσκεται σε σύγχιση. Ρωτάει και ακολούθως απαντάει ο ίδιος στον εαυτό του, την μια υποστηρίζοντας και την άλλη αναιρώντας τον εαυτό του.. Το παράδειγμά του όμως με την πυρκαγιά, είναι σαφές και ενδεικτικό της κατάστασης..μόνο που πρέπει να διευκρινίσουμε οτι σε περίπτωση πυρκαγιάς ενεργούν όλοι άμεσα.. δεν περιμένουν να έρθει η φωτιά μέσα στο σπίτι τους! '0σο για τους ρασοφόρους έχουν να λογοδοτήσουν και προς τον λαό,γιατί αυτοί βασικά χαρακτηρίζονται ως φύλακες της Ορθοδόξου Πίστεως, κανείς δεν τους υποχρέωσε να ενδυθούν το τιμημένο ράσο και να υποσχεθούν οτι θα φυλάσσουν την Ορθοδοξία... Κύριε Σαραντίδη παλιώτερα, στην Πτολεμαιδα, διαφορετικά τα λέγατε... τώρα γιατί μπερδευτήκατε; τί συμβαίνει; Βεβαίως όλοι θα θέλαμε να ασκούμε κανονικά τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, αλλα τώρα διείσδυσε η παναίρεση του Οικουμενισμού στην Εκκλησία, χτυπάει συναγερμός... ε δεν μπορούμε να συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτε... δεν μπορούμε πλέον "να κοιμόμαστε όρθιοι".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Απάντηση στο ιστολόγιό σας.

  Αν δεν αποχωρεί από τους ναούς των τοπικών εκκλησιών ο Παράκλητος,το Πνεύμα της Αληθείας,εμείς γιατί να αποχωρίσουμε;Πρώτα θα αποχωρήσει ο Βασιλέας και μετά εμείς.Δεν θα γίνουμε βασιλικότεροι του Βασιλέως!Είναι απλό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αποχωρουμε αδερφε,γιατι ΔΕΝ ΤΑΥΤΟΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ με τον ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟ που ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΕΚΕΙ!!!! Δεν μπορουμε να ΛΕΜΕ ΨΕΜΑΤΑ στο ΘΕΟ ,ουτε να παιζουμε ΘΕΑΤΡΟ ενωπιον ΤΟΥ!!!!! Κι αυτο απλο ειναι

   Διαγραφή
 7. Το πιο μπερδεμενο ,θολολογικο ,νοησιαρχικο, ορθολογιστικο,αυθαιρετο κειμενο περι της ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ και του 15ου ΚΑΝΟΝΟΣ που εχω διαβασει τον τελευταιο χρονο..Κριμα αδελφε κκ.ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ..Χαλασα το χρονο μου για να το διαβασω ..Δεν το περιμενα οτι θα κανατε μια τοσο ΑΣΤΟΧΗ τοποθετηση περι του θεματος...Γραφετε: Ο 15ος ΚΑΝΟΝΑΣ ειναι ορθοδοξα και στη φυση του ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ αλλα δεν προσδιοριζει ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ....Μα τι φοβερη αντιφαση ειναι αυτη αδελφε????? Υπηρχε περιπτωση ο ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ και οι συν αυτω ΠΑΤΕΡΕΣ να προσδιοριζαν και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του ΚΑΝΟΝΟΣ και ωρα και λεπτα και δευτερολεπτα, για να το νοησετε ΕΣΕΙΣ και τελικα να το πραξετε??? Η μηπως θελετε και ειδικη ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με χρονο τελεσης ,συνοδευομενη απο τη ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ που θα σας επισκεφτει ( οπως διακηρυσσει κακοδοξως στις συναθροισεις σας ο σεβαστος π.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ) για να εκτελεσετε το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ????? Κυριε ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ προσκρουετε στην ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ με αυτα που γραφετε.. Επισης συγκατατιθεστε γραπτως με την ΚΑΙΝΟΦΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ του ΨΕΥΔΟΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ διακοψαντα το μνημοσυνο π.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ ( του καθολα σεβαστου) αναφεροντας οτι υπαρχουν ιερεις με "" ορθοδοξο φρονημα "" που ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ,οποτε κατ' ΟΙΚΟΜΟΜΙΑΝ μπορουμε να λειτουργουμαστε σε αυτους !!!!! Ωωω τι πολλαπλη ΑΝΤΙΦΑΣΗ και ΠΛΑΝΗ κι αυτη!!!!! Μα ειναι δυνατον καποιος ιερεας να εχει ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (δηλαδη να ακολουθει την ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ) και να ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ως ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ Τον Λογον ,οταν μαλιστα τελουν ΕΝ ΕΠΙΓΝΩΣΕΙ της ψευδοσυνοδου της ΚΡΗΤΗΣ και των αιρετικων αποφασεων αυτης????? Μα κυριε ΣΑΡΑΝΤΙΔΗ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΔΕΝ εχουν αυτοι οι ιερεις,τη στιγμη που ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝ με την ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ και μαλιστα με ΕΠΙΓΝΩΣΗ....Δεν ξερω για σας ,αλλα ο ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ αυτους τους ονομαζει Θ Ε Ο Μ Α Χ Ο Υ Σ !!!!!! Μα σοβαρα μιλατε τωρα???? Συνεπως εγω προτιμω τον ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ,παρα τις πλανεμενες και κακοδοξες θεσεις του π ΘΕΟΔΩΡΟΥ και των συν αυτω!!!!! Τελειωνω ,παρακαλωντας σας με αγαπη , να σταθειτε στον αγωνα και στη δοκιμασια που περνα ο σεβαστος π.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ με την περιπετεια της καθαιρεσης του μεσω του ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ απο τον ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΝΘΙΜΟ και ΙΕΡΩΝΥΜΟ!!!!! Ελπιζω και ευχομαι αληθινα ,να μην ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΟΥΝ οι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ αδερφοι ,και να ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ τον ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΙΣΤΗ ιερεα!!!!!! Καλη ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ σε ολους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμος13/2/18, 9:04 π.μ.

  Αδελφε παναγιωτη, πως μπορει να ειναι αγωνιστης ο π. Νικολαος Μανωλης και δη αποτειχισθεις ενω την ιδια στιγμη, στο κηρυγμα του στην προηγουμενη κυριακη να λεει στους πιστους να πηγαινουν στις προηγιασμενες θειες λειτουργιες της σαρρακοστης οπου θελουν? Ειναι αποτειχιση αυτη? Και ειναι σεβαστος πατηρ που μπερδευει το πληρωμα? Δεν μας τα λες καλα αδελφε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προς ανωνυμο 13/2/2018 9;05 Ακου αδερφε..Σαφεστατα και διαφωνω με τον π.ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΝΩΛΗ και τις κακοδοξες θεσεις περι ΔΥΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που διασπειρει..Εννοειται πως με βρισκει αντιθετο ΚΑΘΕΤΑ!!! Ομως ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ σκεπτομενος και παντα με ΑΓΑΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ,ευχομαι και ΘΑ ευχομαι παντα να εχει την ΥΠΟΜΟΝΗ που χρειαζεται και την ΔΥΝΑΜΗ για την περιπετεια της ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ (καθως φαινεται) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ που κρεμεται απο πανω του στο ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ που τον περιμενει...Πανω απο ολα ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ αδερφε...Ετερον εκατερον οι διαφορες μας ως προς την αποτειχιση ...Καλημερα!!!

   Διαγραφή
 9. Ανώνυμος15/2/18, 3:08 μ.μ.

  Δεν σκεφτηκες ομως αδελφε ενα αλλο σεναριο που "παιζει" να υπαρχει στο μελλον. Οι δυνητηστες - οικονομιστες με τις (οπως σωστα ειπες) κακοδοξες θεσεις πατερες Ζησης και Μανωλης, αν θα καθαιρεθουν, θα τους ηρωποιησουν, και θα τους αναδειξουν ως προτυπα της αποτειχισεως, που στην ουσια δεν εχουν κανει!!!, . Απο την αλλη , θα δουμε πως θα αντιδρασουν οι ...."Ορθοδοξοι" (κατ'αυτους) επισκοποι τυπου Σεραφειμ, αν θα λειτουργησουν μαζι τους μετα την καθαιρεση τους, (αν αυτη ερθει). Και θα δουμε αν θα στελνουν τους πιστους που εκκλησιαζονται σε αυτους στους ναους που λειτουργουν οι οικουμενιστες. Και μην ξεχνας πως αυτοι οι ανθρωποι κρατησαν την αποτειχιση ανενεργη για πολλα χρονια, υποστηριζοντας πως δεν πρεπει νανα βγουμε απο την εκκλησια. Τωρα τι αλλαξε, και αυτοι χτυπουνε τους πατερες που υποστηριζουν την ακριβεια και τους ονομαζου πρεσβυτεριανους και σχισματικους? Καλη ειναι η αγαπη αν συνοδευετε με την αληθεια. Και που ειναι η δικη τους αγαπη που τοσο καιρο χτυπανε πατερες που ηδη εχουν καθαιρεθει και διωκονται για την ακριβεια που ακολουθουν? Ο Θεος να τους λυπηθειλυπηθει, και να μας σωσει ολους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφε ,παιζει και το αλλο σεναριο : Να βαλουν πλατη τον ΣΕΡΑΦΕΙΜ που ειναι δικος τους και μαλιστα φετος ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ (στη Δ.Ι.Σ ) για να επηρεασει τους υπολοιπους και να πεσουν στα μαλακα ή και να τη ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ακομα!!! Πραγμα λιγο απιθανο γιατι ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ που κανει τα κουμαντα εχει αποφασισει να τους ξηλωσει ολους..Σαρωνει κσνονικα και διωκει...Ή επισης παιζει και να παιρνουν συνεχως αναβολες γιατι στους ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ βολευει ο ΔΥΝΗΤΙΣΜΟΣ ως τεραστιο φρενο στην αποτειχιση ..Αρα ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ απο αυτους (ΖΗΣΗ και ΜΑΝΩΛΗ) οποτε μην εκπλαγεις αν την ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ !!!! Τωρα, αν θα ηρωοποιηθουν ή αν θα ειναι προτυπα ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ (οπως ειπες ) ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ειλικρινα...Οποιος καταλαβαινει ,ας σκεφτει απλα ,και ας πραξει...Η αποτειχιση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ πολιτικο κομμα που ψαχνει για οπαδους....Οποτε ο καθενας ,ας κανει οτι τον φωτισει ο ΘΕΟΣ!!!!! Επισης ,ΑΝ θα καθαιρεθουν, ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ουτε που θα τους ΞΑΝΑΔΕΙ στα ματια του γιατι ειναι ΚΑΡΙΕΡΙΣΤΑΣ επισκοπος και εποφθαλμια στον ΘΡΟΝΟ των ΑΘΗΝΩΝ...Οποτε θα τους σβησει ΜΙΑ για ΠΑΝΤΑ γιατι τρεμει τον ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ !!!! Αυτο ειναι ΣΙΓΟΥΡΟ!!!Στην ουσια δηλαδη ΚΟΡΟΙΔΑ τους πιανει ΑΝ ΤΟ ΚΑΛΟΣΚΕΦΤΕΙΣ....Ο ΘΕΟΣ να μας σωσει απο αυτους αδερφε.. Τα ματια ανοιχτα

   Διαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.