Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Αρκετά πιά!

Αποτέλεσμα εικόνας για Andrew Cuomo athenagoras

Ἀρκετά  πιά!


   Ὅταν χάνεται ἡ ἀγάπη, οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν περὶ δικαίου καὶ ἐννοοῦν τὴν ἰσότητα. Ὅταν μαζί της χάνεται καὶ τὸ δίκαιο, οἱ ἄνθρωποι μιλοῦν περὶ ἰσότητας καὶ ἐννοοῦν τὴν ἀνηθικότητα. Ἀπὸ τὸν τάφο τῆς ἀγάπης ξεφυτρώνει τὸ δίκαιο, ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ δικαίου ξεφυτρώνει ἡ ἰσότητα.

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

   Ὅλοι μας μάθαμε, ὅτι πρὶν ἀπὸ κάποιες μέρες τὸ Τάγμα τῶν «Ἀρχόντων» τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρουσία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημητρίου βράβευσε μὲ τὸ ὑψηλότερο πατριαρχικὸ βραβεῖο, τὸ Ἀθηναγόρειο Βραβεῖο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, ἕναν ἀπό τοὺς πιὸ διαβόητους ὑποστηρικτὲς τῆς ἔκτρωσης καὶ τοῦ "γάμου" τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὸν κυβερνήτη τῆς Νέας Ὑόρκης Andrew Cuomo (Ἄντριου Κουόμο).


    Ὁ Cuomo εἶναι αὐτός, ποὺ ὑπερασπίστηκε τὴν νομοθεσία, ποὺ δίνει τὸ «δικαίωμα» σὲ μία μητέρα νὰ κάνει ἔκτρωση μέσω δηλητηρίου, ποὺ ἐγχέεται μέσα της καὶ μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ μωροῦ. Καὶ ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἀμερικάνος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, Ἰώσηπος Φλάβιος, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς «δὲν εἶναι κάποιος, ποὺ πιστεύει ἁπλὰ στὶς ἀμβλώσεις, ἀλλὰ εἶναι ἕνας ἄνθρωπος, ποὺ πίεσε σκληρὰ γιὰ τὰς ἀμβλώσεις ἐγκυμοσύνης ὄψιμης ὡριμότητας (μὲ δηλητήριο, ἀκρωτηριασμό, καὶ διαμελισμὸ τῶν ἐμβρύων στὴν μήτρα)». (Πηγή: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, ἐδῶ).
   Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς διαστροφῆς καὶ τῆς ἀνηθικότητας καὶ τὴν συγκατάβαση τῶν οἰκουμενιστῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν, διότι δυστυχῶς μὲ αὐτὴν τὴν βράβευση φαίνεται ἀκόμα καὶ αὐτὴ ὡς μικρότερο κακό. Γιατὶ τώρα συμβαίνει κάτι τὸ ἀπίστευτο: Ἡ «Ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν –γιατὶ αὐτὴ δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ– παρουσιάζει τὸν Χριστὸ στὸ ὄνομα τῆς ἰσότητας καὶ τοῦ δικαίου, ὦ τῆς βλασφημίας, νὰ βραβεύει τοὺς νομιμοποιητὲς τοῦ φόνου. Ἡ «Ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν δείχνει τὸν Χριστό νὰ μὴν δίνει πιὰ ζωή, ἀλλὰ νὰ βραβεύει αὐτούς, ποὺ τὴν παίρνουν. Ἡ «Ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν καπηλεύεται τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας γιὰ νὰ τὴν μειώσει στὸν κάθε ἄνθρωπο, ποὺ δικαίως θὰ ἀγανακτήσει μὲ αὐτὴν τὴν βράβευση. Ἡ «Ἐκκλησία» τῶν Οἰκουμενιστῶν ξεπέρασε κάθε ὅριο βλασφημίας καὶ ἐκτροπῆς.

   
    Ἂς κοιτάξουμε ὅλοι αὐτήν τὴν φωτογραφία 5 καὶ 10 φορές. Ἂς τὴν κοιτάξουμε γιὰ νὰ δοῦμε, πόσο πιὰ βλασφημοῦν οἱ Οἰκουμενιστὲς τὸν Θεό. Ἂς τὴν κοιτάξουμε γιὰ νὰ νιώσουμε τὸν τρόμο ποὺ θὰ μᾶς κυριεύσει, ὅταν τὸ αἷμα αὐτῶν τῶν παιδιῶν, σὰν ἄλλος Ἄβελ, θὰ ζητήσει δικαιοσύνη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ θὰ τοῦ πεῖ: Πόσο ἀκόμα θὰ ἀνέχεσαι Κύριε μέχρι καὶ τὴν βράβευση τῶν δολοφόνων μας; Ἂς τὴν κοιτάξουμε καὶ ἂς ποῦμε ἐπιτέλους τὴν

Σιβυλλική η δήλωση Γαβρόγλου για τα Θρησκευτικά! --Τι είχε πεί ο μητροπολίτης Μεσογαίας.

Τι είχε συμφωνηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου για τα Θρησκευτικά;
    Σε σημερινή του συνέντευξη ο νέος Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου μιλώντας για τα Θρησκευτικά είπε ότι «ο Αρχιεπίσκοπος έχει συμφωνήσει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κ. Φίλη και τον πρωθυπουργό για το τι θα ακολουθήσουμε και βεβαίως θα το ακολουθήσουμε, όπως έχει συμφωνηθεί» προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στα Θρησκευτικά! Καμία αλλαγή, σύμφωνοι, αλλά καμία αλλαγή από τι;

  Από το μάθημα των Θρησκευτικών όπως διδασκόταν μέχρι πέρυσι; Καμία αλλαγή από τα νέα Προγράμματα Σπουδών που πεισματικά εφάρμοσε ο Νίκος Φίλης;
   Προφανώς ο νέος Υπουργός Παιδείας θα βρεθεί σύντομα ενώπιον

Εκκλησία είναι η αίρεση των Οικουμενιστών, ή η αλήθεια των Ορθοδόξων;


Εἰς αὐτό τό ἐπιχείρημα ἔχομε νά ἀπαντήσωμε τά ἑξῆς:
1. Γίνεται ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα σύγχυσις τῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικά τῶν ὁρίων της καί τοῦ ἐντός καί ἐκτός αὐτῆς χώρου.  Ὁ ἐντός λοιπόν τῆς Ἐκκλησίας χῶρος εἶναι ἐκεῖ πού ὑπάρχει κατά πρῶτον καί κύριον λόγον ἡ ἀληθινή πίστις καί κατά δεύτερον ἡ Ἀποστολική διαδοχή, ἡ ὁποία, ἐξάλλου, ἄνευ τῆς ἀληθινῆς πίστεως εἶναι κενὴ περιεχομένου. Συνεπῶς ἀποτείχισις σημαίνει τό νά θυσιάσω τό δευτερεῦον (τήν Ἀποστολική διαδοχή) χάριν τοῦ πρωτεύοντος (τῆς Ὀρθοδόξου καί ἀληθινῆς πίστεως). Ἄν λοιπόν, ἐνῶ ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι αἱρετικός, δέν ἀποτειχίζωνται ἀπό αὐτόν οἱ Ὀρθόδοξοι, ἀποδεικνύουν ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι ἀντέστρεψαν τούς ὅρους καί τόν ἐντός τῆς Ἐκκλησίας χῶρο τόν ἐταύτισαν μέ τήν παρουσία τοῦ Ἐπισκόπου. Αὐτό ὅμως εἶναι ἡ μόνιμη διδασκαλία καί ἐπωδός τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί κατά κόρον τήν ἀκοῦμε στήν ἐποχή μας νά διδάσκεται ἀπό τά στόματα τῶν Οἰκουμενιστῶν. Συνεπῶς αὐτοί πού σκέπτονται κατ’ αὐτόν τόν τρόπο ἔχουν ἤδη ἀποδεχθῆ βασικές ἀρχές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ὁπωσδήποτε κινοῦνται στά ὅρια τά ὁποῖα θέτουν οἱ αἱρετικοί.
2. Ἄν ἀποτείχισι ἐσήμαινε ἔξοδος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, τότε θά ἔπρεπε ὄχι μόνον νά μήν ὑπάρχουν ἱεροί Κανόνες πού διδάσκουν τήν ἀποτείχισι διά θέματα πίστεως, ἀλλά ἀπεναντίας νά τήν ἀπαγορεύουν αὐστηρότατα, διότι δέν ὑπάρχει μεγαλύτερο κακό ἀπό τήν ἔξοδο ἀπό τήν Ἐκκλησία. Προφανῶς ὅμως οἱ ἱεροί Κανόνες ἐτέθησαν διά νά ἐπιβεβαιώσουν τήν μεγάλη αὐτή καί δογματική ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή ἐν καιρῷ αἱρέσεως ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἐκεῖ ὅπου διαφυλάσσεται ἡ Ὀρθόδοξος πίστις καί ὄχι ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ὁ Ἐπίσκοπος καί ἡ Ἀποστολική διαδοχή, ἄνευ αὐτῆς τῆς πίστεως.
3. Ἄν ὑποθέσωμε ὅτι ὁ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας χῶρος εἶναι ἐκεῖ πού ὑπάρχει ὁ αἱρετικός Ἐπίσκοπος, ὁ ἔχων ἁπλῶς καί μόνον τήν Ἀποστολική διαδοχή, τότε ταυτίζομε τήν Ὀρθοδοξία μέ τήν αἵρεσι καί ἀποδεχόμεθα διά τῶν ἔργων ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὄχι ἄσπιλος καί ἀμώμητος κατά τήν πίστι, ἀλλά ἐσπιλωμένη καί βεβορβορωμένη κατά τήν πατερική ἔκφρασι.

4. Ἄν πάλι θεωρήσωμε ὅτι ὁ ἐντός τῆς Ἐκκλησίας χῶρος εἶναι ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει ὁ Ἐπίσκοπος, τότε βεβαίως δέν ἔχομε δικαίωμα νά ἀποτειχισθοῦμε ἀπό αὐτόν, οὔτε καί ὅταν αὐτός προχωρήσει στό λεγόμενο κοινό ποτήριο, διότι καί τότε θά ἐξέλθωμε ἀπό τήν Ἐκκλησία.  Πάντως τό ὅριο τοῦ κοινοῦ ποτηρίου διά τήν ἀποτείχισι εἶναι ὅριο νεοεποχίτικο, τό ὁποῖο αὐθαιρέτως ἐπενόησαν καὶ ἐπέβαλαν καί εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον ὄντως ἀνατρέπει καί διαστρέφει τά ἀληθινά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας. Τό ὅτι οἱ Πατέρες δέν τό ἐγνώριζον αὐτό, ἀλλά θεωροῦσαν αἱρετικό δεδηλωμένο τόν κηρύσσοντα δημοσίως καί ἐπ’ Ἐκκλησίας οἱανδήποτε αἱρετική διδασκαλία, αὐτό ἀρκούντως μέ ὅλα τά ἱστορικά παραδείγματα, τά πατερικά καί συνοδικά κείμενα ἀπεδείχθη καί μόλις εἶναι ἀνάγκη νά τό ἐπαναλάβωμε. Ἄν τέλος διά τῆς ἀποτειχίσεως ἐξέρχομαι ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἄν ὁ ἀγῶνας ἐναντίον τῆς αἱρέσεως πρέπει νά γίνη ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, σύμφωνα μέ τήν θεωρία αὐτή, τότε ὅλοι ὅσοι διαχρονικά ἀποτειχίστηκαν ἀπό τούς αἱρετικούς ἐπισκόπους, πρίν αὐτοί καταδικασθοῦν ἀπό Σύνοδο, ἐξῆλθαν τῆς Ἐκκλησίας καί φυσικά ἐδημιούργησαν σχίσμα.  Δηλαδή ἡ Ἐκκλησία καί οἱ ἅγιοι εὑρίσκοντο διαρκῶς σέ πλάνη (ἐφ’ὅσον πάντοτε, ὅπως ἱστορικῶς ἀπεδείξαμε, ἀποτειχίζοντο ἀπό τούς αἱρετικούς Ἐπισκόπους), δέν ἐγνώριζον δέ οὐσιώδη καί βασικά πράγματα, τά ὁποῖα ἔχουν σχέσι μέ τόν ἐντός καί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας χῶρο καθώς καί μέ τόν τρόπο καταπολεμήσεως τῆς αἱρέσεως. 
  Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ Ἱερομονάχου, Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕ΄ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΗΡΥΣΣΟΝΤΟΣ ΕΠ’ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΙΡΕΣΙ, σελ. 285-287.

Θέση και ρόλος των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία πριν και μετά την εν Κολυμπαρίω Σύναξη, Απ. Σαραντίδη


Εισήγηση

Θέση και ρόλος των λαϊκών μέσα στην Εκκλησία πριν και μετά την εν Κολυμπαρίω Σύναξη

Εισήγηση Απόστολου Σαραντίδη, Δασκάλου στην Καβάλα και  Πολιτικού Επιστήμονα, σε εσπερίδα του συλλόγου «Στρατηγός Μακρυγιάννης»
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Εορδαίας
Πτολεμαΐδα,  Παρασκευή 4/11/2016, ώρα 6μμ

 https://www.youtube.com/watch?v=8kQmnDWgZJ8


Σεβαστοί πατέρες,
Κυρία Πρόεδρε και μέλη του συλλόγου «Στρατηγός Μακρυγιάνννης»,
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,

Ο όρος «λαϊκός» προέρχεται από τη λέξη λαός. Λαϊκοί είναι εκείνοι που ανήκουν στον λαό, εκείνοι που τον σχηματίζουν. Οι όροι «λαϊκός» και «λαός» συμπίπτουν, έτσι ώστε εάν χρειαστεί να καθορίσουμε το νόημα τής λέξης «λαϊκός» στην Εκκλησία, θα πρέπει να μιλήσουμε για τον χριστιανό και να εξαγάγουμε το νόημα των δύο μυστηρίων τής χριστιανικής μύησης, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Λαϊκός είναι κάθε χριστιανός, κάθε βαπτισμένος, κάθε μέλος τής Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική κοινότητα, ο Λαός του Θεού, αποτελεί τη θεμελιώδη πραγματικότητα. Το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί για τον άνθρωπο μία καινούργια γέννηση. Δημιουργεί  καινούργια αισθητήρια, τον κάνει μέλος μιας καινούργιας Πολιτείας. Το μυστήριο της ιεροσύνης δεν αλλάζει τον άνθρωπο στην ουσία του. Του δίνει την «εξουσία» να υπηρετεί τους άλλους πιστούς και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να τούς μεταβιβάζει διά των μυστηρίων και διά

«Ο Τάφος είναι ζωντανός» --ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΣΙΓΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ


moropoulou inside

«Κάτω από την μαρμάρινη πλάκα της αναστήλωσης του 1810, βρήκαμε άλλη πλάκα με χαραγμένο σταυρό, κι όταν πιο κάτω απομακρύναμε πληρωτικό υλικό, αποκαλύφτηκε η κλίνη του Βράχου όπου λέγεται ότι εναποτέθηκε το σώμα του Ιησού, περιγράφει η καθηγήτρια Τόνια Μοροπούλου, σε εκπομπή της ΕΡΤ, υπενθυμίζοντας τη «συγκλονιστική στιγμή» που άνοιξε ο τάφος για πρώτη φορά από το 1550.
«Ο Τάφος είναι ζωντανός», τόνισε η κ.Μοροπούλου, μιλώντας για «χώρο που ενώνει όλον το κόσμο από Χριστιανούς και Μουσουλμάνους μέχρι άπιστους».
Για την «μεγάλη πρωτοβουλία του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμ» με τη συνδρομή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η κ. Μοροπούλου, τόνισε ότι οι Βρυξέλλες, απευθύνουν πρόσκληση ώστε «να αξιοποιηθεί η ελληνική καινοτομία στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Δείτε το βίντεο:
Πηγή Η ΘΕΟΤΗΣ ΜΕ ΕΝΑ " ἙΥΓΛΩΤΟ ΝΕΥΜΑ" ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟ ΤΑΦΟ


ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΣΙΓΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! 

2 ΒΙΝΤΕΟ

«Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στο μάθημα των Θρησκευτικών»!

Τα μαζεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ -Κ. Γαβρόγλου:

«Δεν θα γίνει καμία αλλαγή στο μάθημα των Θρησκευτικών»


Άρχισαν να τα μαζεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ αμέσως με το που πήρε σκυτάλη ο νέος υπουργός Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου με τις δηλώσεις που έκανε.
«Καμία απολύτως αλλαγή» δεν είναι στις προθέσεις του υπουργείου Παιδείας σε ό,τι
αφορά το μάθημα των θρησκευτικών, διαβεβαίωσε ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm» και διευκρίνισε: «Το εννοώ, καμία απολύτως αλλαγή, γιατί και ο Αρχιεπίσκοπος έχει συμφωνήσει στο Μέγαρο Μαξίμου με τον κ. Φίλη και τον πρωθυπουργό για το τι θα ακολουθήσουμε και βεβαίως θα το ακολουθήσουμε, όπως έχει συμφωνηθεί».
Σε ό,τι αφορά το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, με τον οποίο σήμερα έχει μία πρώτη άτυπη συνάντηση ο κ. Γαβρόγλου επισήμανε: «Τον σέβομαι, έχει μία καίρια θέση, που παίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μας και για λόγους ιστορίας και για λόγους συγκυρίας και ελπίζω να είναι αμοιβαία τα αισθήματα».
«Δεν είναι μόνον η πολιτική εξουσία, είναι πώς αντιδρά και η κοινωνία στις πρωτοβουλίες που παίρνονται και αυτό είναι πάντα το πιο δύσκολο θέμα στην πολιτική. Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να δει κανείς ποια είναι τα πιο ώριμα αιτήματα, όπως τα είδε ο προκάτοχός μου και έχουμε κάνει συγκλονιστικά βήματα» ανέφερε ο υπουργός, εξηγώντας: «Άνοιξαν τα σχολεία στην ώρα τους, με βιβλία, όσο κι αν αυτό ακούγεται τετριμμένο. Τόσο τετριμμένο, όμως, που για δεκαετίες δε γινόταν, άρα κάτι δεν πήγαινε καλά, και για το οποίο εγώ είμαι σίγουρος πως κάθε υπουργός ήθελε να γίνονται στην ώρα τους, άρα δεν είναι μόνο το υπουργείο».
«Υπάρχει ένα πολύ σύνθετο θέμα με τους θεσμούς, με τους οποίους πρέπει να συνεννοηθούμε με μεγάλη σαφήνεια, ώστε να δούμε τι θα γίνει με τους διορισμούς και την αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία», ανέφερε.
«Έχουμε ένα τριετές πλάνο -είχα την χαρά και την εμπιστοσύνη του υπουργού να συμμετέχω στις συζητήσεις με τους θεσμούς για τα εκπαιδευτικά θέματα από πέρυσι τον Οκτώβριο- και είμαστε σε μία πολύ καλή πορεία για την σύνταξη ενός τριετούς σχεδίου, το οποίο δείχνει τις δικές μας προτεραιότητες και με βάση αυτό θα πορευτούμε» είπε ο κ. Γαβρόγλου, διευκρινίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχέδιο θα δημοσιοποιηθεί σε περίπου δέκα μέρες.
Επισήμανε δε ότι «το σημαντικό είναι οι συνέχειες και όχι οι ασυνέχειες, προσπαθώντας να συμπληρώσουμε διάφορα ενδεχόμενα κενά».Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα καθημερινότητας στην εκπαίδευση υπογράμμισε: «Ειδικά στα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, γι αυτό και η πρώτη μας μέριμνα θα είναι να ενισχύσουμε την ειδική εκπαίδευση, να αναβαθμίσουμε τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου που τώρα είναι εξαιρετικά προβληματικές, να ενισχύσουμε το ολοήμερο σχολείο, ώστε να διευκολύνουμε όσο περισσότερο γίνεται τις οικογένειες και να κάνουμε και τους νέους να αγαπήσουν τον χώρο του σχολείου και αυτό που εκπροσωπεί».
Μιλώντας «Στο Κόκκινο», υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό αυτό το τρίγωνο που αποτελείται από τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου, τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα πρώτα έτη των πανεπιστημίων».
«Στόχος είναι του χρόνου τα παιδιά που θα μπουν στην πρώτη Λυκείου, το Σεπτέμβριο του 2017, να γνωρίζουν με ποιο σύστημα θα μπουν στις σχολές …εγώ ελπίζω να καταργηθούν οι πανελλήνιες και το σχολείο να αρχίσει να παίζει ουσιαστικό ρόλο, να μην είναι ακυρωμένες στην πράξη οι δύο τελευταίες τάξεις του. Τα μισά να κάνουμε από αυτά, θα είμαστε σε καλή μοίρα», τόνισε ο νέος υπουργός Παιδείας.

Το Βίντεο

Το παιδί κλαίει, αλλά κάνει και "χυδαίες επιθέσεις" και μιλά "για πολιτικό συμβόλαιο θανάτου του από τον Αρχιέπισκοπο"!!!

Ξέσπασε ο Φίλης μετά δακρύων:

Δέχθηκα χυδαία επίθεση από ΣΚΑΪ και Ιερώνυμο

Έκανε λόγο για «συμβόλαιο πολιτικού θανάτου»   (Βίντεο)


Αιχμές
και για τον Αλέξη Τσίπρα 

– Έκανε λόγο για «ιταμή αξίωση» της εκκλησίας για αποπομπή του

Με πολλές αιχμές αποχώρησε ο Νίκος Φίλης από το υπουργείο Παιδείας. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής στο υπουργείο Παιδείας, με τον Νίκο Φίλη να παραδίδει το χαρτοφυλάκιό του στον νέο υπουργό, Κώστα Γαβρόγλου. Ο κ. Φίλης παρέδωσε με πολλές αιχμές εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του με αυτό τον τρόπο για την απομάκρυνσή του από το συγκεκριμένο υπουργείο, αλλά και από τον σχεδιασμό που είχε στο προγραμματίσει.Μεταξύ άλλων ο κ. Φίλης σημείωσε χαρακτηριστικά : Αλίμονο στον υπουργό που αυταπατάται με την μονιμότητα μιας θέσης.
«Ο πρωθυπουργός έχει την ευθύνη όπου υπάρχουν ανεπάρκειες ή καθυστερήσεις. Τέτοιου είδους προβλήματα δεν μου επισημάνθηκαν από τον πρωθυπουργό», είπε.
«Παρόλα αυτά αιφνιδίως το άριστα 20 ανατράπηκε σε μη προβιβάσιμο βαθμό. Ποιος κάνει λάθος; Ο γαλαντώμος καθηγητής ή ο άριστος μαθητής; Και βέβαια όσο αυτά δεν εξηγούνται, η πρόταση για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, ακόμη και αν είναι κοτζάμ υπουργείο», τόνισε, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και στην άρνησή του να πάρει άλλο υπουργείο.


Ο ίδιος έκανε λόγο για χυδαίες επιθέσεις αλλά και για πολιτικό συμβόλαιο θανάτου του από τον Αρχιέπισκοπο. Μάλιστα αναφέρθηκε στον ΣΚΑΪ που μετέδωσε τη συνέντευξη. Τόνισε ότι όσα είπε ο Ιερώνυμος σε εκείνα τη συνέντευξη ήταν ανατριχιαστικά αντιδημοκρατικά.

Περί μακροθυμίας -Περί πίστεως -Περί φιλίας και ανειλικρινούς φίλου -Οι Άγιοι φορείς της Χάριτος του Κυρίου

Ἁγίου Νεκταρίου


Περί μακροθυμίας

Η μακροθυμία  είναι αρετή γενναίας και ευγενικής ψυχής, που έχει θεμέλιο την αγάπη προς τον πλησίον. Η μακροθυμία είναι μεγαλοψυχία, μεγαλοφροσύνη και φίλη της πραότητας. Η μακροθυμία μαρτυράει καλή αγωγή ψυχής και εκδηλώνεται σαν συμπάθεια, φιλανθρωπία, μετριοφροσύνη και δικαιοσύνη. Ο μακρόθυμος κυριαρχεί πάνω στον θυμό και την οργή του∙ κατευνάζει δε τις ορμές της καρδιάς του, ελεεί όσους έφταιξαν σε κάτι και λυπάται αυτούς που αμαρτάνουν. Ο έλεγχός του γίνεται με επιείκεια και τα λόγια του εκφράζονται με σύνεση και φρόνηση. Η οργή δεν σκοτίζει τον νου του και ο θυμός δεν διαταράσσει τα λογικά του. Η όψη του είναι ευχάριστη και οι κινήσεις του σεμνοπρεπείς. Έχοντας πολλή φρόνηση, δεν δικάζει με εμπαθή οξύτητα, αλλά αποφαίνεται με αγαθή κρίση για τα παραπτώματα. O Χρυσόστομος λέει για τη μακροθυμία τα παρακάτω: «Το αίτιο όλων των αγαθών είναι η μακροθυμία∙ αυτή είναι η ρίζα κάθε φιλοσοφίας∙ υπάρχει ως όπλο

Θρησκευτικά… η κορυφή του παγόβουνου!

 Ακόμα και ο ειρηνικός Επιτάφιος τους πειράζει! Ας τολμήσουν να πουν το ίδιο και για το πολεμικό σκηνικὸ που στήνεται σε εβδομαδιαία βάση με το ποδόσφαιρο;
Αἴσθηση προκάλεσε ἡ ἀναφορά γνωστοῦ δημοσιογράφου στή συζήτηση πού εἶχε μέ τόν ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο. Στήν ἐρώτησή του γιά τόν λόγο πού κράτησε δυναμική στάση γιά τό θέμα τῶν Θρη­σκευ­τι­κῶν, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπάντησε ὅτι τά Θρησκευτικά εἶναι τό πρῶτο ἀπό μία σειρά ἀντιεκκλησιαστικῶν μέτρων πού ἔρχονται στό ἐγγύς μέλλον. Ἀνάμεσά τους εἶναι ὁ περιορισμός τῆς περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου καί ἡ ἀπαγό­ρευση τοῦ κτυπήματος τῆς καμπάνας.

Πρός ἐπιβεβαίωση τῶν λόγων του μάλιστα, λίγο καιρό πρίν, πολιτικός ἀρχηγός ζήτησε νά μή γίνεται περιφο­ρά τοῦ Ἐπιταφίου γιά νά μήν παρεμποδίζεται ἡ κυκλοφορία, ἐνῶ «κι­νή­σεις πολιτῶν» ζητοῦν νά σταματήσουν νά χτυποῦν οἱ καμπάνες. Ἄς ἐλ­πί­σου­με ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Ἱε­ραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά συνεχίσουν τήν ἀντίσταση στά μέτρα πού προωθοῦνται κι ἔχουν ὡς στόχο νά πλήξουν τή σύνδεση τῆς κοινωνίας μας μέ τήν Ἐκκλησία, γιατί ἡ μόνη χαμένη ἀπ᾽ ὅλη αὐτήν τήν ὑπόθεση θά εἶναι ἡ δύσμοιρη πατρίδα μας. 

Περιοδικό “Ἀπολύτρωσις”, Νοέμβριος 2016

Ο νέος Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και το Κοράνι

.

του Γιώργου Θεοχάρη

.

Τί σχέση μπορεί να έχει ο νέος Υπουργός με την Ισλαμική ;

Πολλοί ήταν οι άνθρωποι του εκκλησιαστικού χώρου που έσπευσαν να πανηγυρίσουν, μόλις πληροφορήθηκαν την απομάκρυνση του από το Υπουργείο Παιδείας.


Ακούγεται ότι ο νέος Υπουργός είναι πιο μετριοπαθής και είναι ικανός να εξασφαλίζει ευρύτερη συναίνεση ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, σε σχέση με τον προηγούμενο.
Το ευχόμαστε ειλικρινά να είναι αυτή η αλήθεια.
Εμείς όμως θα θέλαμε να σταθούμε σε ένα σημείο του βιογραφικού του νέου Υπουργού.
Αναφέρεται λοιπόν σε αυτό ότι ο κ. Κώστας Γαβρόγλου είναι, ανάμεσα στις άλλες περγαμηνές του, και μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του «κοινωφελούς» Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Γιατί το γράφουμε αυτό;
Μην ξεχνάμε ότι το Ίδρυμα Λάτση ήταν το πρώτο Ελληνικό Ίδρυμα που έχει εκδώσει το Κοράνι στην ελληνική γλώσσα.
Διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος: «Ο Ιωάννης Λάτσης

μέσα από την έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα του στον Αραβικό Κόσμο, υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της Ελληνο-Αραβικής φιλίας. Έμπρακτη απόδειξη αυτής της διάθεσής του, ήταν και η πρωτοβουλία του το 1978 να χρηματοδοτήσει την έκδοση του «Ιερού Κορανίου» στην Ελληνική και Αραβική Γλώσσα, σε

ΕΡΩΤΩ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ: Γιατί πάτε να εξαφανίσετε το ορθόδοξο ελληνικό έθνος;

* Γράφει ο Θανάσης Τσόκας, Μαθηματικός – Ερευνητής


Κύριε Πρωθυπουργέ,
Θα ξεκινήσω αυτή τη δημόσια παρέμβασή μου, προς το πρόσωπό σας, με τα παρακάτω γλαφυρά, απλά και κατανοητά λόγια, με τα οποία, ο καταξιωμένος συγγραφέας Μίλαν Κούντερα μας περιγράφει, τον τρόπο αποδόμησης του Έθνους – Κράτους:
«Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα Έθνος, είναι να διαγράψεις τη μνήμη του. Να καταστρέψεις τα βιβλία του, την κουλτούρα του, την ιστορία του, τη γλώσσα του και τη θρησκεία του. Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα Παιδεία, να επινοήσει μια νέα ιστορία και μια νέα θρησκεία... Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει αυτό το Έθνος, να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του, θα το ξεχάσει ακόμη πιο γρήγορα!!!».
Αλήθεια κύριε Πρωθυπουργέ !!!
Αυτά τα συγκλονιστικά λόγια του Μίλαν Κούντερα δεν ταιριάζουν απόλυτα και στη δική σας περίπτωση;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που με τις πολιτικές πράξεις σας, μας αποδεικνύεται καθημερινά, πόσο διώκετε την Ορθοδοξία μας;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που σε αγαστή συνεργασία με τον ανιστόρητο Κύριο Φίλη, αλλοιώσατε τη γλώσσα, την ιστορία και τη θρησκεία του Ορθόδοξου Έθνους μας;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που μαζί με τον τέως Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη, μετατρέψατε ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ μάθημα των Θρησκευτικών,  σε μάθημα ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που μαζί με τον τέως Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη, υποχρεώσατε τους Ορθόδοξους Έλληνες μαθητές να διδάσκονται ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ενώ τους Έλληνες μαθητές της Θράκης, που είναι ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ, τους αφήσατε να διδάσκονται ΜΟΝΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που επιτρέψατε στον τέως Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη, να αφαιρέσει από τη διδακτέα ύλη της Ιστορίας: Το Μέγα Αλέξανδρο, Τη Γενοκτονία των Ποντίων και τους Περσικούς Πολέμους;
 •  Εσείς δεν είστε αυτός, που επιτρέψατε στον τέως Υπουργό Παιδείας κ. Φίλη, να μειώσει την ύλη και τις ώρες διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και να τα βγάλει ΕΞΩ από τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, για τους μαθητές του Γυμνασίου;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που από το βήμα της Βουλής στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για την Παιδεία (28-9-2016) δηλώσατε ότι: «το μάθημα των θρησκευτικών δεν πρέπει να έχει ομολογιακό χαρακτήρα», ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος, όπου ομιλεί «για ανάπτυξη της Εθνικής και Θρησκευτικής συνείδησης της Ελληνικής νεολαίας»;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που σπεύσατε να φέρετε Νόμο στη Βουλή για τη δημιουργία Τζαμιού στο Βοτανικό, ο οποίος Νόμος υπερψηφίστηκε δυστυχώς από τα περισσότερα κόμματα, με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να επιβάλλει και ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ, ενώ από την αντίπερα όχθη, ο Ερντογάν διορίζει μόνιμο Ιμάμη στο Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, μετατρέποντας το επισήμως, σε Τζαμί;
 •  Εσείς δεν είστε αυτός, που με τις πολιτικές πράξεις σας, μας επιβεβαιώνεται καθημερινά, ότι βρίσκεστε ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ και ότι συμπορεύεστε με τη Σιωνιστική Νέα Τάξη Πραγμάτων, η οποία έχει βάλλει στόχο να εξαφανίσει ΤΑ ΕΘΝΗ – ΚΡΑΤΗ και στη θέση τους να δημιουργήσει ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ όπου «λαοί – φυλές – γλώσσες» να είναι όλοι μαζί αναμεμειγμένοι σαν ένα πολυεθνικό κοπάδι, χωρίς θρησκεία, πολιτισμό, ιστορία για να είναι εύκολα διαχειρίσιμο, από τη μελλοντική ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που με τις πολιτικές πράξεις σας, οδηγείτε με μαθηματική ακρίβεια ΤΗΝ ΠΑΝΕΝΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, σε μια ΑΓΝΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΘΛΙΑ ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ, όπου οι εναπομείναντες Έλληνες, θα αποτελούν μια θλιβερή μειονότητα;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που φέρατε στη Βουλή, ΤΟΝ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ, τον οποίο υπερψηφίσατε μαζί
  με άλλα κόμματα, ανοίγοντας έτσι διάπλατα το δρόμο στα παιδιά που γεννιώνται ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ των κάθε λογής μεταναστών, να αποκτούν με μεγάλη ευκολία, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ;
 • Εσείς δεν είστε αυτός, που φέρατε στην Βουλή, ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ, ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΗΔΙΑΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ, που αποποινικοποιεί την παρά φύση ασέλγεια, μετατρέποντας την, σε φυσιολογική, το οποίο επαίσχυντο νόμο ΤΟ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΑΤΕ ΜΕ 194 ΝΑΙ (όπου το ένα ΝΑΙ απ’ αυτά τα 194 ήταν αυτό του κυρίου Μητσοτάκη), ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΝΕΡΟ στο μύλο της Νέας Τάξης Πραγμάτων, η οποία προωθεί την ομοφυλοφιλία και άλλες μορφές αποκλίνουσας σεξουαλικής συμπεριφοράς (παιδεραστία, κτηνοβασία κ.λ.π.) για να υπονομεύσει τόσο το γάμο και την οικογένεια, όσο τους φυσικούς νόμους και την παραδοσιακή ηθική, δημιουργώντας έτσι γενιές, οι οποίες ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ στους Νέους Κυρίους της Δουλείας, ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ;
Κύριε Πρωθυπουργέ
Τα όσα παραπάνω σας καταμαρτύρησα ότι έχετε διαπράξει σε βάρος της πατρίδας μας και της Ορθοδοξίας μας, σας δηλώνω κατηγορηματικά και απερίφραστα, ότι τα έχετε διαπράξει, παραβιάζοντας πλειστάκις και πολλάκις το Σύνταγμα!!!
Αυτό δε, σας το αποδεικνύω ευθύς αμέσως, παραθέτοντας τα παρακάτω επιχειρήματα:
Στην αρχή του Συντάγματος μας, υπάρχει ένα προεισαγωγικό κείμενο (Το Προοίμιο του Συντάγματος), που λέει επί λέξει:
«ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΝ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ»
Έτσι λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, ΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, αναφέρεται σε μια υπερ-δικανική και υπερ-συνταγματική Αρχή, στο όνομα της οποίας είναι ψηφισμένο το