Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Ένας αξιολύπητος Επίσκοπος!


Ο Γόρτυνος Ιερεμίας:


Υπάρχει ένα ύπουλο Σατανικό κίνημα που λέγεται Οικουμενισμός

– Είναι παναίρεση και τον υποκινεί ο Πάπας

    Τελικά, οἱ πιὸ ἀξιολύπητοι ἄνθρωποι εἶναι οἱ ριψάσπιδες καὶ οἱ προδότες. «Ο ρίψασπις ρίχνοντας την ασπίδα του εξέθετε σε κίνδυνο τον συμπολεμιστή του, αφού η ασπίδα του ενός εκάλυπτε το σώμα του διπλανού του»!
   Στὸ χῶρο τῆς Πίστεως τώρα. Κάποιοι Ἐπίσκοποι, ποὺ μεγάλωσαν καὶ ἀνδρώθηκαν δίπλα σὲ ὑψηλὰ ἀναστήματα Πίστεως καὶ ἀγωνιστικοῦ-ὁμολογιακοῦ φρονήματος, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ δὲν ἀκολούθησαν τὸ σταυρικὸ Εὐαγγέλιο, ἀλλὰ γλυκάθηκαν ἀπὸ ὑψηλὲς ἀκαδημαϊκὲς καὶ δεσποτικὲς θέσεις, ἀναγκάστηκαν ἀπὸ συμφέρον (ἢ ἀπὸ δειλία) –γιὰ νὰ μὴν τὶς χάσουν– νὰ μειοδοτήσουν σὲ θέματα Πίστεως καὶ ἔκτοτε ταιριάζει σ’ αὐτοὺς ὁ ψαλμικὸς στίχος: «Πάντες εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν» (Ψαλμ. 52, 4). Ἐνῶ δηλαδή, γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια (ἀφοῦ γιὰ κάποιο χρόνο τὴν ὑπηρέτησαν) προτίμησαν νὰ τὴν ἀρνηθοῦν, ἀφήνοντας ἔκθετους τοὺς πιστοὺς ποὺ τοὺς θεωροῦσαν στήριγμα καὶ μπροστάρηδες στὸν ἀγώνα, καὶ ἐπιτρέποντας στοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως Οἰκουμενιστὲς νὰ ἁλωνίζουν ἀσύδοτοι στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Θεοῦ, ὅσο βέβαια ὁ Κύριος τοὺς ἀνέχεται.


   Ἔτσι, τολμοῦν νὰ κάνουν τὸ δάσκαλο, ἀλλὰ διδάσκουν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ψευδοδιδάσκαλοι! Λέγουν ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι «ἕνα ὕπουλο σατανικό κίνημα, …πού δέν εἶναι ἁπλᾶ μία αἵρεση, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλες τίς αἱρέσεις, εἶναι “παναίρεση”», ἀλλὰ ταυτόχρονα «χωρὶς περίσκεψιν, χωρὶς αἰδώ», διδάσκουν νὰ κοινωνοῦμε μὲ αὐτοὺς τοὺς μολυσμένους καὶ μολυσματικούς, ποὺ οἱ ἴδιοι χαρακτηρίζουν ὡς τοὺς χειρότερους αἱρετικοὺς τῆς ἱστορίας, τοὺς Οἰκουμενιστές! Καὶ "ξεχνοῦν" (λόγῳ ἐνοχικῶν τύψεων) ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι πάντοτε, σὲ ὅλες τὶς ἐποχές, ἀποτειχίζονταν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ἀκόμα καὶ ἐπὶ ὑποψία αἱρέσεως, πρὶν φυσικὰ καταδικαστοῦν οἱ αἱρετικοὶ ἀπὸ Σύνοδο. (Οἱ δύστυχοι δὲν θέλουν νὰ κατανοήσουν τὸ ἑξῆς ἁπλό: Ὅτι ἀποτείχιση γίνεται πρὶν καταδικαστοῦν οἱ αἱρετικοί! Γιατὶ ἂν καταδικαστοῦν ἀπὸ Σύνοδο, τότε δὲν νοεῖται ἀποτείχιση, ἀφοῦ τότε οἱ αἱρετικοὶ τίθενται διὰ νόμου ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀποτείχιση ἔχει νόημα, πρὶν τὴν καταδίκη, γιὰ νὰ μὴν μολύνονται οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν αἵρεση)


   ΣΧΟΛΙΟ π. Φώτιος Βεζύνιας (ἐδῶ): Λέτε Σεβασμιώτατε "Γιατί ὑπάρχει ἕνα ὕπουλο σατανικό κίνημα, πού θέλει νά ἀναμείξει τήν ὀρθή πίστη μας μέ ἄλλα ψεύτικα «πιστεύω» καί νά μᾶς τήν παραλλάξει καί νά μᾶς τήν ψευτίσει. «Οἰκουμενισμός» λέγεται τό κίνημα αὐτό, πού δέν εἶναι ἁπλᾶ μία αἵρεση, ἀλλά ἀγκαλιάζει ὅλες τίς αἱρέσεις. Εἶναι «παναίρεση». Καί τόν Οἰκουμενισμό τόν ὑποκινεῖ καί τόν ὑποστηρίζει ὁ Πάπας". Σεβασμιώτατε εσείς βλέπετε μόνο τον πάπα ως οικουμενιστή; Ο Πατριάρχης μας δεν είναι; Η Σύνοδος της Κρήτης δεν θεμελίωσε τον οικουμενισμό; Οι άγιοι συνεπίσκοποί σας που συμπράττουν και χαίρουν με τα οικουμενιστικά δρώμενα μέσα στην Εκκλησία δεν είναι οικουμενιστές; Και κάτι ακόμα γιατί δεν βάζετε στην πλειάδα των Αγίων και τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, και τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, και τους ομολογητάς ανθενωτικούς... μάρτυρας αγίους;...

    Γιατί Σεβασμιώτατε μας γεμίζετε θλίψη; Τι φοβάστε για να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους; Εμείς σας θέλουμε για αρχηγούς... Εσείς γιατί δεν αναλαμβάνετε αυτό που σας έδωσε ο Κύριος;


π. Φώτιος Βεζύνιας


Ο Γόρτυνος Ιερεμίας:

Υπάρχει ένα ύπουλο Σατανικό κίνημα που λέγεται Οικουμενισμός

– Είναι παναίρεση και τον υποκινεί ο Πάπας


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

    Ἀγαπητοί μου χριστιανοί
       τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως,

    Eὔχομαι νά εἶστε καλά καί νά ζῆτε εὐτυχισμένα. Εὔχομαι ἡ Παναγία Δέσποινα νά Σᾶς σκεπάζει καί νά φυλάγει τήν οἰκογένειά σας ἀπό κάθε κακό. Νά εἶστε Παναγιοσκέπαστοι, καλοί μου!

    Ὡς Ἀρχιερεύς τοῦ τόπου αὐτοῦ, ὑπεύθυνος γιά τήν πνευματική σας προκοπή, ἐπιθυμῶ κατά πρῶτον νά θερμαίνεται ἡ καλή σας καρδιά μέ τήν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί, σάν νά μοῦ φαίνεται, ὅτι μᾶς καταπλάκωσαν τά διάφορα προβλήματα, οἰκονομικά καί ἄλλα, ἀπορροφηθήκαμε ἀπό αὐτά καί ξεχάσαμε ὅτι πρῶτο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι τό νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό καί νά ζοῦμε κατά τόν ἅγιο Νόμο Του. Ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο ἤρθαμε στόν κόσμο εἶναι νά βροῦμε τόν Θεό καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του. «Θέωση» λέμε τήν ἕνωση αὐτή.
    Γι᾽ αὐτό σᾶς παρακαλῶ καί σᾶς θερμοπαρακαλῶ, ἀδέλφια μου,

Όταν οι επίσκοποι μιλούν χωρίς αυτοσυνειδησία και κρίνουν τους πολιτικούς, υμνολογούν δε τους "εντός των τειχών" προδότες της Πίστεως και αποδέχονται την κακόδοξη Σύνοδο!mitropolitis nikolaos

Ακολουθεί η προσφώνηση στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο του Αντιπροέδρου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου για την λήξη της 160ης Συνοδικής περιόδου (2016-2017).

     
       Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε.
             Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί Συνοδικοί.

    Φθάσαντες σύν Θεῷ εἰς τήν λήξιν τῆς 160ης Συνοδικῆς περιόδου
(2016-2017), εἰς τήν ὁποίαν κατά τάς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκλήθημεν διά νά ὑπηρετήσωμεν τήν Συνοδικήν διοίκησιν τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί νά συμβάλλωμεν, τό κατά δύναμιν, εἰς τήν ἀντιμετώπισιν τῶν θεμάτων καί προβλημάτων Αὐτῆς, ἔχω τήν τιμήν ἐκ μέρους τῶν Συνοδικῶν ἁγίων ἀδελφῶν νά ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνην ἡμῶν πρός τόν Δομήτορα καί Ἀρχιποίμενα τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, διότι μᾶς ἠξίωσεν νά διακονήσωμεν εἰς καιρούς ἐναντίων ἀνέμων τάς ἀνάγκας τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ νά δώσωμεν τό μήνυμα Αὐτοῦ εἰς τήν σύγχρονον κοινωνίαν, πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου Ὀνόματός Του καί οἰκοδομήν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας.
    Ἐκ δευτέρου, χρεωστικῶς καταθέτω ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ τάς θερμάς ἡμῶν εὐχαριστίας πρός Ὑμᾶς Μακαριώτατε, ὅστις κατά τόν Θεολόγον Γρηγόριον «ὀξυδερκές ἔχων τό ὄμμα καί ὑψηλά βλέπων» (Ἁγίου Γρηγορίου, Β.Ε.Π. τ. 95, σ. 219) πηδαλιουχήσατε ἐπιτυχῶς τήν νοητήν ὀλκάδα εἰς σταθεράν πορείαν, ἐν μέσῳ κλύδωνος καί περιστασιακῶν καταιγίδων, ἔχοντες τήν ἀπόλυτον συμπαράστασιν πάντων ἡμῶν.
  Ἡ διαρρεύσασα Συνοδική περίοδος εἶχε τόν κλῆρον νά ἀντιμετωπίσει σωρεία προβλημάτων καί ὄγκον θεμάτων, τά ὁποῖα, σύν τῷ χρόνῳ, ἐνεφανίσθησαν ὑπό τήν πίεσιν τῆς Πολιτείας, ἀνατροπῆς καθιερωμένων πνευματικῶν δομῶν καί μεταλλαγῆς προαιωνίων ἀρχῶν, μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν ἐπιβολήν καί εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα οὐδετεροθρήσκου κράτους, μέ τήν δικαιολογίαν προστασίας τῶν θρησκευτικῶν μειονοτήτων καί καθιερώσεως τῆς ἀνεξιθρησκείας, ἡ ὁποία καί ἀπό τό ἰσχῦον Σύνταγμα προβλέπεται καί ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τηρεῖται καί προστατεύεται ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων, εἰς τήν οὐσίαν ὅμως σκοπόν ἔχει τόν περιορισμόν καί τήν ἀποδυνάμωσιν τῆς κρατούσης Ἐκκλησίας καί τήν περιθωριοποίησιν αὐτῆς.
     Εἰς τά θέματα Ἐκκλησίας καί Πολιτείας καί εἰς ὅλα τά ἄλλα ἐτηρήσαμεν ἠπίαν τακτικήν, τῇ εἰσηγήσει τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος.
Τὰ λεχθέντα ἀπὸ τὸν Φθιώτιδος
ἐδῶ κι ἐδῶ.
     Εἰς τό πολύπλοκον ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν μέ τήν ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας ἐπιβολήν πολυθρησκειακῆς καί συγκρητιστικῆς δομῆς προγραμμάτων, εἰς τά ψηφισθέντα νομοσχέδια τῶν συμφώνων συμβιώσεων, ἐρχόμενα εἰς εὐθεῖαν ἀντίθεσιν μέ τόν Εὐαγγελικόν νόμον, εἰς τά συνεχῆ ἐμπόδια καί τάς παρελκυστικάς μεθόδους τῶν ἁρμοδίων κρατικῶν παραγόντων, διά τήν ἀξιοποίησιν τῆς ἐναπομεινάσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, εἰς τήν ἀπαράδεκτον πρός τήν Ὀρθόδοξον παράδοσιν νομιμοποίησιν τῆς ἀποτεφρώσεως τῶν νεκρῶν, εἰς τήν μεθοδικήν καί πονηράν ἀποδόμησιν προαιωνίων ἀρχῶν, ἔτι δέ εἰς τάς ἐντός ἡμῶν ἀναταράξεις τῆς ὁμάδος τῶν ἀποτειχισθέντων καί ὅσων ἀντιτίθενται εἰς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Κρήτης καί εἰς πλεῖστα ἄλλα, ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ἐζητήσαμεν νά ἐπιλυθοῦν μέ σώφρονα διάλογον, παρ᾿ ὅτι οἱ συζητηταί μας δέν μᾶς ἐνέπνεον πάντοτε ἐμπιστοσύνην καί πάσῃ θυσίᾳ ἐπροτιμήσαμεν τήν εἰρήνην καί ὄχι τήν σύγκρουσιν, πρός ἀποφυγήν μεγαλυτέρας ζημίας.
    Εἰς τόν λαόν ἐδώσαμεν τήν ἐντύπωσιν ὑποχωρήσεων, ἐπί παραδείγματι εἰς τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί τῶν περιέργων συμφώνων συμβιώσεως.
    Γεγονός εἶναι, ὅτι εὑρέθημεν εἰς δύσκολον θέσιν καί τινές ἐξ ἡμῶν, ὑπέστησαν βαρεῖς καί ἀδίκους χαρακτηρισμούς.
    Ὡς μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εὑρέθημεν πρό πολλῶν διλημμάτων. Ἡ σταθερά ὅμως καί νηφάλιος ἄποψις Ὑμῶν, Μακαριώτατε, ὑπῆρξε ἡ μέση καί βασιλική ὁδός, ἡ ὁποία καί μετά τῶν ἀντιφρονούντων πολιτικῶν διετήρει ἀνοικτούς διαύλους ἐπικοινωνίας καί ἡ ὁποία τά τῆς Ἐκκλησίας δίκαια ἐξησφάλισε καί πᾶσαν ἀντίθετον ἄποψιν ἀπενεύρωσε, ὅπως ὁ Θεολόγος Γρηγόριος λέγει: «ποτέ μέν ὑποχωρῶν, ποτέ δέ ἐπεμβαίνων τοῖς ἐναντιουμένοις τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας» (Ἁγίου Γρηγορίου, Ἑρμηνεία εἰς τούς Ψαλμούς, Β.Ε.Π. τ. 95, σ. 11).
     Δι᾿ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον, ἡ ἠπία τακτική τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐδημιούργησε ἀντιπαραθέσεις καί διαχωρισμούς εἰς τήν κοινωνίαν, πρᾶγμα τό ὁποῖον προσμετρᾶται ὡς προσωπική Ὑμῶν ἐπιτυχίαν.
     «Εὐλογητός ὁ Θεός καί πατήρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ» (Ἐφεσ. 1, 3).
Μακαριώτατε.
    Ὡς φαίνεται, εἴμεθα πρό δυσαρέστων διά τήν Ἐκκλησίαν ἐξελίξεων. Τοῦτο ὑπενήχθητε εἰς τήν ἔκτακτον Ἱεραρχίαν τοῦ παρελθόντος Ἰουνίου.
    Ὁ πολιτικός κόσμος εἰς τήν πλειονότητά του προτιμᾶ Ἑλλάδα ἄθρησκον, μέ τήν Ἐκκλησίαν ὡς πολιτιστικόν καί μνημειακόν παράγοντα.
Ἐάν, ὅπως φημολογεῖται, μέ τήν ἀναθεώρησιν τοῦ Συντάγματος οἰκοδομηθεῖ καί θεσμοθετηθεῖ τό ἄθρησκον κράτος, ἡμεῖς πρέπει νά ἀναλάβωμεν εὐρεῖαν καί συστηματικήν διαφώτισιν τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, διά νά γνωρίσει τάς ἐπιπτώσεις τῆς διά νόμου ἀλλοιώσεως τῆς Ἑλληνορθοδόξου ταυτότητός του.
    Εὐχόμεθα ταπεινῶς, ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν κρατήση τῆς δεξιᾶς Ὑμῶν καί ὁδηγήση Ὑμᾶς ἐν τῇ Βουλῇ Του, ποιμαίνων ποιμαίνοντας καί ὁδηγῶν ὁδηγοῦντας εἰς δόξαν τοῦ Οὐρανίου Πατρός καί τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ παναγίου καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων (Εὐχή ἐπί ἐνθρονήσει Μητροπολίτου.

Πηγή

Για ...“μπετον αρμέ” μυαλά!


Τι διαφορά έχει η φανατική άθεα Συριζαία που πέταξε τις εικόνες από τους φανατικούς τζιχαντιστές που καίνε εκκλησίες;
Του Μάνου Χατζηγιάννη 

Τον Μεσαίωνα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έκαιγε στην πυρά τα έργα και τα βιβλία διακεκριμένων πνευματικών ανθρώπων. Παρόλα αυτά το πνεύμα τους δεν έγινε στάχτη. Σήμερα στο ιδεολογικό καρναβάλι που έχει στήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι σύγχρονοι αριστεροί “παραβολάνοι” πετούν στην…πυρά ό,τι έχει να κάνει με την χριστιανική πίστη.
Όπως και με το χριστιανισμό, οι χειρότεροι διαφημιστές του σοσιαλισμού είναι οι πιστοί του, έλεγε ο Βρετανός συγγραφέας Τζόρτζ Όργουελ. Τα… σοσιαλιστικά κομματικά “μπάσταρδα” του Λενινισμού απέδειξαν για πολλοστή φορά του λόγου το αληθές.


Το περιστατικό στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με την διευθύνουσα σύμβουλο να πετάει την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια παραμονές του Δεκαπενταύγουστου αποδεικνύει περίτρανα πως οι Συριζαίοι ούτε που έχουν ακούσει την θεωρία του Βολταίρου: «Διαφωνώ με αυτό που λες, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να το λες»….
Οι…δημοκράτες της κομματικής μηχανής του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνονται ασφαλώς σε “μπετον αρμέ” μυαλά, τα οποία είναι πιο

Οι Άγιοι βλέπουν από τον ουρανό τις βλασφημίες αυτές και θλίβονται. Οι σύγχρονοι Ποιμένες τα βλέπουν και ...σιωπούν αθεώτατα!

Συμπροσευχές με τους Ρωμαιοκαθολικούς την πιο κρίσιμη ώρα για την Μητρόπολη Σικάγο (ΦΩΤΟ)
Την στιγμή που το θέμα της Μητροπόλεως Σικάγο συνταράσσει την Ορθόδοξη κοινότητα από το Φανάρι μέχρι την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με αντιπροσωπεία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής να βρίσκεται στον Οικουμενικό Πατριάρχη πίσω στις ΗΠΑ συμπροσεύχονται με τους Ρωμαιοκαθολικούς!

Χθες είχαμε τον τρίτο Ετήσιο Εορταστικό Εσπερινό για την Παγκόσμια Ημέρα Προσευχής για τη Φροντίδα της Δημιουργίας και του Περιβάλλοντος. Το φετινό γεγονός φιλοξενήθηκε για άλλη μια φορά στην Ρ/Καθολική Εκκλησία της Παναγίας της Συνεχούς Βοήθειας στο Glenview της πολιτείας του Illinois.
Ο Ρωμαιοκαθολικός επίσκοπος Francis J. Kane, Επικεφαλής Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής του Σικάγου, τέλεσε τη βραδινή προσευχή, ενώ μαζί του ήταν ο Επίσκοπος Μωκησσού Δημήτριος της Ελληνορθόδοξης Μητροπόλεως του Σικάγου, και o εφημέριος για τις Οικουμενικές και Διαθρησκευτικές Υποθέσεις της Αρχιεπισκοπής Thomas A. Baima….

Η Αναφορά της 1/9 ως ημέρα προσευχής για το περιβάλλον στο μήνυμα της ψευδοσυνόδου


Ποιός «ἀντι-Οικουμενιστής» Μητροπολίτης θὰ τολμήσει νὰ διαμαρτυρηθεῖ τώρα γιὰ συμπροσευχές, ἀφοῦ ἔχει ὑπογράψει ἢ σιωπηρὰ ἀποδεχτεῖ τὴν Κολυμπάριο;

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΑΛΟΝ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ «ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ» ΣΥΝΟΔΟΥ(MANY LANGUAGES)

''8) Ἡ σημερινή οἰκολογική κρίση εἶναι προφανές ὅτι ὀφείλεται σέ πνευματικά καί ἠθικά αἴτια. Οἱ ρίζες της συνδέονται μέ τήν πλεονεξία, τήν ἀπληστία καί τόν ἐγωισμό, πού ὁδηγοῦν στήν ἀλόγιστη χρήση τῶν φυσικῶν πόρων, τήν ἐπιβάρυνση τῆς ἀτμόσφαιρας μέ ζημιογόνους ρύπους καί τήν κλιματική ἀλλαγή. Ἡ χριστιανική ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος ἀπαιτεῖ μετάνοια γιά τίς καταχρήσεις, ἐγκράτεια καί ἀσκητικό ἦθος, πού ἀποτελοῦν ἀντίδοτο στήν ὑπερκατανάλωση, συγχρόνως δέ, καλλιέργεια στόν ἄνθρωπο τῆς συνειδήσεως ὅτι εἶναι «οἰκονόμος», καί ὄχι κάτοχος τῆς δημιουργίας. Δέν παύει νά τονίζει ὅτι καί οἱ μελλοντικές γενεές ἔχουν δικαίωμα πάνω στά φυσικά ἀγαθά, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Δημιουργός. Γιά αὐτό τό λόγο καί ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία συμμετέχει ἐνεργῶς στίς διάφορες διεθνεῖς οἰκολογικές προσπάθειες. Ὅρισε δέ τήν 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἡμέρα προσευχῆς γιά τήν προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος.
''ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, https://panorthodoxcemes.blogspot.gr/2016/06/blog-post_342.html
8) It is clear that the present-day ecological crisis is due to spiritual and moral causes. Its roots are connected with greed, avarice and egoism, which lead to the

Ο παιδομάρτυς άγιος Μάμας: ο θαυμαστός βίος του


mamas

(το κείμενο είναι κατάλληλο και για παιδιά)

    Ο άγιος Μάμας είναι ένας από τους παιδομάρτυρες- τα παιδιά δηλαδή που αγάπησαν πολύ το Χριστό και έδωσαν και τη ζωή τους για Αυτόν!

Οἱ γονεῖς τοῦ Θεοδοτὸς καὶ Ρουφίνα ζοῦσαν στὴ Γάγγρα τῆς Παφλαγονίας καὶ ἤσαν χριστιανοὶ μὲ μεγάλη κοινωνικὴ θέση. Τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὁ αὐτοκράτορας Αὐρηλιανὸς κίνησε σκληρὸ διωγμὸ ἐνάντια στοὺς χριστιανοὺς (270-275 μ.Χ.). Μεταξὺ τῶν πρώτων συνελήφθη ὁ Θεοδοτὸς κι ἀφοῦ ἀνακρίθηκε κι ὁμολόγησε τὸν Χριστό, ρίχτηκε στὶς φυλακὲς τῆς Καισαρείας.

Ἡ σύζυγός του, ἡ ἐνάρετη Ρουφίνα, σὰν ἔμαθε τὴ φυλάκιση τοῦ συντρόφου της, ἂν καὶ ἦταν ἑτοιμόγεννη, ἔτρεξε νὰ τὸν συναντήσει. Ἐκεῖ μὲ παρρησία ὁμολόγησε καὶ αὐτὴ τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ φλόγιζε τὴν καρδία της, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κλεισθεῖ στὴ φυλακή. Δύο ἀδελφὲς ψυχές, εὐγενικὲς κι ἀγαπημένες, ἑνωμένες στὴ χαρὰ καὶ στὸν πόνο. Μία νύχτα ἡ Ρουφίνα ἐκεῖ στὴ σκοτεινὴ κι ὑγρὴ