Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Μετά το Μήνυμα ενότητος για την Μακεδονία, έκκληση ενότητος και για το μείζον θέμα της Πίστεως, κατά της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού


ΕΚΚΛΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΑΛΗ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

Έκκληση ενότητος, ομονοίας και πραγματοποίησης συνάξεως

Προς όλους τους αποτειχισμένους αγωνιστές Πατέρες

Αγαπητοί εν Χριστώ αποτειχισμένοι Πατέρες, ιερείς και μοναχοί,
το ότι ο Οικουμενισμός αποτελεί Παναίρεση όλοι πλέον σήμερα οι πιστοί Χριστιανοί το αποδέχονται. Το ότι απαιτείται κοινός αγώνας εναντίον της Παναιρέσεως, πάλι όλοι οι αγωνιζόμενοι Χριστιανοί το διαπιστώνουν, οδυνόμενοι για τους διαφορετικούς δρόμους αγωνιστικής στάσεως των διαφόρων Πατέρων, αντί του κοινού αγώνος.
Διότι ο κοινός αγώνας είναι αναγκαίος, όχι μόνο γιατί οι Οικουμενιστές εκμεταλλεύονται την διαίρεσή μας προς επέκταση της Παναιρέσεως –κι άρα αμαρτάνουμε εις Θεόν «συνεργούντες» με την διαίρεσή μας στην επικράτηση της αιρέσεως– αλλά και γιατί η ενότητα και η ομόνοια είναι προϋπάρχουσα του αγώνα Εντολή του Χριστού, προϋπόθεση και “απόδειξη” ότι είμαστε Χριστιανοί: «Εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθηταί εστε, εάν αγάπην έχητε εν αλλήλοις», «ίνα και αυτοί εν ημίν εν ώσιν, ίνα ο κόσμος πιστεύση ότι συ με απέστειλας» (Ιωάν. 13, 35 και 17, 21). Ως εκ τούτου και η ομολογία της Πίστεως δεν νοείται εν διαιρέσει! «Αγαπήσωμεν αλλήλους ίνα εν ομονοία ομολογήσωμεν»· όχι μόνο στην Θ. Λειτουργία, αλλ’ στην άλλη “λειτουργία” της ομολογίας της Πίστεως.
Αυτά λοιπόν που μας ενώνουν είναι η Μία Ορθόδοξη Πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, η υπακοή μας στην Εκκλησία Του και στην διδασκαλία Της, η ομολογία μας καθώς και –ακολουθώντας το παράδειγμα των Αγίων– ο αγώνας μας ενάντια στους εχθρούς Της, που στην παρούσα στιγμή διεξάγεται κυρίως δια της Αποτειχίσεως. Αυτά αποτελούν αδιασάλευτη απόδειξη, ότι είμαστε όλοι μας μέλη του ποιμνίου Του.
Γι’ αυτόν τον λόγο λαμβάνουμε την πρωτοβουλία ως πρόβατα της Μίας ποίμνης της Εκκλησίας και χωρίς να έχουμε από πίσω μας την παρακίνηση ενός ιερέως, μοναχού η κάποιας ομάδος παρά μόνο τις εντολές του Κυρίου μας, σε μία ύστατη προσπάθεια ενότητος και ομονοίας, να παρακαλέσουμε όλους τους εν Ελλάδι αγωνιζομένους αποτειχισμένους Πατέρες, να πραγματοποιήσουν μία πανελλήνια σύναξη, την οποία μπορούν να προετοιμάσουν προσυνάξεις και προσυμφωνίες και στην οποία θα πρέπει να παρεβρεθούν όλοι οι Πατέρες με τον σκοπό, να χαράξουν κοινή γραμμή αντιμετωπίσεως της αιρέσεως  θεωρητικά και πρακτικά. Κοινή εκκλησιαστική γραμμή την οποία θα έχουμε την χαρά να ακολουθήσουμε από κοινού και οι λαϊκοί.
Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη, αυτή των ποιμένων όμως μεγαλύτερη. Εμείς σαν λαϊκοί δεν έχουμε άλλα περιθώρια πράξεων εκτός της Αποτειχίσεως και της διατήρησής της. Τώρα ο λόγος και η πρωτοβουλία ως απόρροια της ποιμαντικής ευθύνης ανήκει σ’ εσάς.
Την θεματολογία της Συνάξεως, για να μην εμφανιστούν υπόνοιες, θα την ορίσετε εσείς. Τον τόπο της Συνάξεως θα τον ορίσετε εσείς. Σας παρακαλούμε όμως να μην μεταθέσετε τον χρόνο σύγκλησής της στις ρωμαϊκές Καλένδες, να μην επιτρέψετε προσωπικές έριδες ούτε θέματα δευτερευούσης σημασίας να ματαιώσουν αυτήν την εν Κυρίω αναγκαία αγωνιστική ενότητα, μιας και διακύβευμα είναι η σωτηρία ψυχών. Αν τυχόν στον διάλογο εμφανιστούν αξιοπρόσεκτες διαφωνίες, μπορεί η Σύναξη αυτή να τις αναθέσει σε κοινής αποδοχής ειδήμονες Πατέρες και λαϊκούς να τις εξετάσουν και να προσκομίσουν τα πορίσματά τους σε μια μελλοντική Σύναξη, πλήρως και ενδελεχώς κατοχυρωμένα με αναμφισβήτητα εκ της πλουσίας αγιοπατερικής μας Παραδόσεως κείμενα, ώστε όλοι μαζί, όσοι αποδεχθούν την Ορθόδοξη Παράδοση να ακολουθήσουμε από κοινού αυτή, οι δε μη συμφωνούντες και «ιδιάζοντες», να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο.
Μία παράκληση: Σκεφτείτε στην σύναξη αυτή όχι μόνο τις εκάστοτε τοπικές, ενοριακές ανάγκες αλλά και το πλήθος πιστών που στερούνται ποιμένος και ποίμανσης. Ο αγώνας ενάντια στην αίρεση είναι μία πανορθόδοξη και όχι τοπική υπόθεση. Μην φοβηθείτε, μην διστάσετε. Το ποίμνιο κραυγάζει μετά δακρύων και ζητάει τους ποιμένες του.
Το κείμενο αυτό φέρει την έγκριση και τις υπογραφές πλήθους πιστών από όλα τα μέρη της Ελλάδος, οι οποίες ακολουθούν στο τέλος, ως απόδειξη της ανάγκης του ποιμνίου, της αληθείας και αμεροληψίας του λόγου. Παρακαλούμε δε τους λαϊκούς που συμφωνούν με το πνεύμα του κειμένου, να επικυρώσουν το μήνυμα του με το ανάλογο σχόλιο σε όσα ιστολόγια το αναρτήσουν.
Οι συγκυρίες και η χρονική στιγμή επιβάλουν την ύψιστη ευθύνη. Μετά από μία άρνηση μίας τέτοιας παράκλησης δεν θα υπάρξει, κατά την ταπεινή μας γνώμη, περιθώριο δικαιολογιών και προφάσεων. Τότε θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε λόγο μπροστά στο φοβερό βήμα του Θεού.
Με σεβασμό και εν Χριστώ αγάπη,
Οι υπογράφοντες
Ακολουθούν τα ονόματα των 100 περίπου υπογραψάντων.

Ο αγώνας κατά της λαιμαργίας


Αποτέλεσμα εικόνας για πορφυριος

Ὁ Άγιος Πορφύριος συνέδεε τὸ θέμα τῶν πνευματικῶν ἀγώνων μὲ τὴ γαστριμαργία καὶ τὴ λαιμαργία.

Ἔλεγε δὲ πώς, ἂν ὁ ἄνθρωπος καταφέρει νὰ τρώει μὲ πρόγραμμα καὶ μὲ λογική, τότε ὁ Θεὸς ἀναλαμβάνει νὰ τοῦ συμπληρώσει ὅλες τὶς ἄλλες ἀτέλειες. Ἐξαιτίας τῆς λαιμαργίας τοῦ ἀνθρώπου, ἔλεγε, ὁ διάβολος τοῦ πῆρε τὴν ἐξουσία καὶ τὸν ἔβγαλε ἀπὸ τὸν παράδεισο. Κι ὁ Θεὸς καλεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ κάνει ἀγώνα, γιὰ νὰ πάρει πίσω αὐτὴ τὴ χαμένη ἐξουσία. Ὁ ἄνθρωπος ἦταν ὁ ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου καί, μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου ἔγινε ὁ διάβολος. 

«Κάνε του, λοιπόν, ἄνθρωπε, πόλεμο νὰ πάρεις πίσω τὴν ἐξουσία, πού σοῦ πῆρε», μᾶς ἔλεγε.
Τὸν ρώτησα τότε:
— Τόσο σπουδαῖος, λοιπόν, εἶναι ὁ ἀγώνας κατὰ τῆς λαιμαργίας;
Καὶ μοῦ ἀπάντησε ὡς ἑξῆς:
— Εἶναι τόσο σημαντικὸς ὁ ἀγώνας αὐτὸς γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας συνήθιζαν, τὴν ὥρα ποὺ ἔφτιαχναν τὸ φαγητό τους, νὰ ρίχνουν μέσα κι ἕνα ποτήρι πικράδι, ὥστε νὰ μὴ νιώθουν τὴν παραμικρὴ ἡδονὴ τὴν ὥρα ποὺ ἔτρωγαν.
— Καὶ τί βγαίνει μ’ αὐτό, Γέροντα;
— Τί βγαίνει; Ἄκουσε νὰ σοῦ ἐξηγήσω. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει τέτοιο ἀγώνα, δὲν προλαμβάνει νὰ σηκώσει τὰ χέρια του στὴν προσευχὴ κι ἀμέσως κατεβαίνει ἡ χάρις καὶ κάθεται ἐπάνω του.

Ο ...κατάλληλος άνθρωπος, στην ...κατάλληλη θέση!

Κονγκό: Πρόεδρος του Συμβουλίου Χριστιανικών Εκκλησιών ο Γκαμπόν Παντελεήμων (Αράθυμος)

  • Κονγκό

Την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα Μπραζαβίλ του Κονγκό η τελετή παράδοσης της προεδρίας του Συμβουλίου Χριστιανικών Εκκλησιών της Δημοκρατίας του Κονγκό, για την χρονική περίοδο 2018-2020, στον Σεβ. Μητροπολίτη Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμονα.

Μετά την απολογισμό των πεπραγμένων του απερχομένου Προέδρου του Συμβουλίου, Πάστορος Ιωσήφ MANVOUNVOU, Προέδρου της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Κονγκό, έλαβε χώρα η επίσημη παράδοση στον Σεβασμιώτατο της σφύρας, με τον κτύπο της οποίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη ή λήξη των συνεδριάσων ή την τελική επικύρωση κάθε αποφάσεως, καθώς και της σφραγίδος του  Σ.Χ.Ε.Κ.
Ακολούθως, ο Μητροπολίτης απεύθυνε σύντομη ομιλία προς τους

«Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων»!

Του Αιμίλιου Πολυγένη

ieronimosΆμεση ήταν η απάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου για το χθεσινό συλλαλητήριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
"Το ερώτημα είναι τι προτιμάμε τα εύκολα ή τα δύσκολα. Εγώ προτιμώ τα δύσκολα. Η Ιερά Σύνοδος έβγαλε μία επιτυχημένη ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει ότι η Εκκλησία δεν δέχεται το όνομα Μακεδονία και τα παράγωγά του. Πρέπει με σύνεση, νηφαλιότητα και ψυχραιμία να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις".
Σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι στο χθεσινό συλλαλητήριο ήταν Μητροπολίτες είπε "μετρήσατε πόσοι;".
Η δημοσιογράφος τους απάντησε "εννέα" και ο Αρχιεπίσκοπος είπε "μπροστά στους 82;". «Ο Μπουτάρης αρνήθηκε να δώσει ρεύμα στους διοργανωτές»


Του Γιάννη Νάκου
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρης, αρνήθηκε να δώσει ρεύμα στους διοργανωτές του συλλαλητηρίου. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες όλη η διοργάνωση του συλλαλητηρίου έγινε με μέριμνα και ευθύνη των διοργανωτών, οι οποίοι είχαν από χθες το βράδυ δικές τους γεννήτριες και δικό τους εξοπλισμό.

Πολύ περισσότερο αυτό το οποίο έκανε εντύπωση ήταν ότι υπήρχαν «κινητές μονάδες αντιμετώπισης πρώτων βοηθειών» τόσο των διοργανωτών όσο και των μονάδων που ήταν υπεύθυνες για την κάλυψη της εκδήλωσης(από πλευράς πρόληψης ατυχημάτων), όπου λειτουργούσαν με δική τους γεννήτρια και κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Ειδικότερα τα παραπάνω επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος της ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας κ.Μίλτος Μπενάκης, όπου είχε τον συντονισμό της υγειονομικής κάλυψης της εκδήλωσης.
Ως εκ τούτου αρκετοί εκ των παρευρισκομένων στο συλλαλητήριο εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκεια τους για την στάση του Δημάρχου θεσσαλονίκης καθιστώντας τον «κόκκινο πανί» για όλους όσους βρίσκονταν στο σημερινό συλλαλητήριο.
Η Karfitsa επικοινώνησε με τον κ. Πατσικά Μιχάλη ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Τα καταφέραμε με όλους απέναντι». Ο Δήμος έδωσε εγγράφως την άδεια, αλλά παροχή δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε επειδή το μόνο διαθέσιμο μέρος ήταν στο βασιλικό θέατρο. Λύση μπορούσε να βρεθεί αλλά μάλλον δεν υπήρχε η θέληση».

ΠΗΓΗ


Η Μακεδονία ξεσκέπασε το ψευτορωμαίικο.

Posted by Φαίη στο Ιανουαρίου 22, 2018


Σχόλιο Αναγνώστη από pentapostagma:
‎Κίνηση Θερμαϊκός Ώρα Μηδέν‎ προς Συλλαλητηριο ΓΙΑ ΤΗ Μακεδονια
16 λεπτά ·
Συλλαλητήριο Κυριακή 21, Ιανουαρίου

* Ιταλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης Πάνω από 800.000 στο συλλαλητήριο
* Κινέζικα μέσα μαζικής ενημέρωσης κοντά στο 1 εκατομμύριο στο συλλαλητήριο
* Σκόπιανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πάνω από 500.000 στο συλλαλητήριο
* Αυστραλία πάνω από 500.000 στο συλλαλητήριο

Ελληνικά κανάλια:

ΕΡΤ Δεκάδες πολίτες στο συλλαλητήριο
ΣΚΑΙ Εκατοντάδες πολίτες στο συλλαλητήριο
ΑΝΤ1 Άφαντος
STAR Άφαντο
Ελληνική αστυνομία 90.000 πολίτες


Αυτό είναι το ελληνικό σύστημα κύριοι 90.000 πολίτες; Δηλαδή δεν κατέβηκε ούτε το 10% των κατοίκων της Θεσσαλονίκης; Προφανώς οι φωτογραφίες δηλαδή είναι μοντάζ. Ο κόσμος δηλαδή δεν έφτανε μέχρι την πλατεία ελευθερίας και το μέγαρο μουσικής. Με κλεισμένα τα Μάλγαρα και πάνω από 20 λεωφορεία δεσμευμένα;
Τα συμπεράσματα δικά σας

ΡΕ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ

ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ!


Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί πραγματοποιήθηκε εἰρηνικά, δυναμικά, μαχητικά, ἀγωνιστικά τό συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία μας!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί πραγματικά φάνηκε ἡ ἐθνική συναίνεση, συνεννόηση καί ὁμοψυχία ὅλων τῶν Ἑλλήνων, εἰς πείσμα ὅλων ἐκείνων, πού τό ἀμφισβητούσαν!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί ἔδωσαν τό εὐλογητικό τους παρών οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος, Βεροίας καί Ναούσης Παντελεήμων, Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων, Σερρῶν καί Νιγρίτης Θεολόγος, Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου Ἱερόθεος, Ἱερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Θεόκλητος, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς Παντελεήμων, Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος Γεώργιος, Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος, καθώς καί οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου, πού δραστηριοποιοῦνται ὅμως στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Θεσσαλονίκης, Βρυούλων Παντελεήμων καί Μιλήτου Ἀπόστολος. (Αὐτούς διακρίναμε, ἐλπίζουμε νά μήν ἀδικοῦμε κάποιον), ἀλλά καί πολλοί κληρικοί, μοναστικές ἀδελφότητες, ἱεραποστολικές ἀδελφότητες, μιᾶς καί τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Θεσσαλονίκης ἦταν ἀπό τούς συνδιοργανωτές. Μήνυμα ἀπέστειλε καί ἀναγνώσθηκε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, ὁ ἐκ Θεσσαλονίκης, π. Νικόλαος.
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί ἔγινε τό ράσο φλάμπουρο, εὐλόγησε τόν δίκαιο ἀγώνα καί νιώσαμε πιό δυνατοί, πιό θαρρετοί, πιό γενναῖοι!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί ἡ συμμετοχή τῶν Ἑλλήνων, κάθε ἡλικίας, ἀπό κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τήν Κρήτη μέχρι τήν Θράκη, ἀλλά καί ἀπό τήν Ὁμογένεια, ἦταν ἐντυπωσιακή καί ξεπέρασε κάθε προσδοκία!
Δόξα Σοι ὁ Θεός, γιατί ὁ ἀπρόβλεπτος Ἕλληνας συμμετεῖχε

Ο άγιος Παΐσιος και ο Σκοπιανός μοναχός!

Όποιος παλεύει μέ τά πάθη του εκπληρώνει τί εντολές του Κυρίου

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος    δρόμος τοῦ χριστιανοῦ εἶναι γεμᾶτος ἐμπόδια, πού γίνονται ὁλοένα καί πιό πολλά. Ἀγωνισθεῖτε λοιπόν μέ ἀνδρεία καί ἡρωϊσμό, ἀκολουθώντας τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὅποιος παλεύει μέ τά πάθη του ἐκπληρώνει τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου. Ἀνάλογα μέ τόν ἀγῶνα του ἐξαγνίζεται. Καί ἀνάλογα μέ τόν ἐξαγνισμό του πλησιάζει τόν Κύριο, πού ὑποσχέθηκε ὅτι: «ἐλευσόμεθα καί μονήν ποιήσομεν» (Ἰωάν.14, 23) στήν καθαρή καρδιά».

   «Ὅταν ψυχραίνεται ὁ ζῆλος γιά τήν πνευματική ζωή πρέπει μέ κάθε τρόπο νά τόν θερμαίνουμε καταφεύγοντας μέ φόβο καί τρόμο στόν Θεό. Ἡ ραθυμία, ἡ ἀκηδία, ἡ ἀθυμία, ἡ κατάθλιψη τοῦ πνεύματος καί τοῦ σώματος θά μᾶς ἔρχονται καί καμιά φορά θά μᾶς ταλαιπωροῦν ἀρκετό καιρό. Δέν πρέπει νά δειλιάζουμε. Θά παραμένουμε σταθεροί καί ἀνδρεῖοι στίς ἀρχές μας, ἐκτελώντας μέ ὑπομονή τά καθήκοντά μας .
    Ας μην πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάντοτε εσωτερική θέρμη ή ότι θ’ απολαμβάνουμε διαρκώς εσωτερική γλυκύτητα. Αυτό μην το ελπίζετε. 
    Αντίθετα, να περιμένετε συχνά ξαφνικές μεταπτώσεις. Γι’ αυτό όταν σας πολεμά η ακηδία και η κατάθλιψη, να τις αντιμετωπίζετε σαν κάτι συνηθισμένο στην πνευματική ζωή. Δεν επιτρέπεται να γογγύζουμε. Ας κάνουμε υπομονή την περίοδο αυτή και θα έρθουν φωτεινές ημέρες. Έχετε θάρρος και αγωνισθείτε στην προσευχή. Είναι πηγή παρηγοριάς, Είναι φωτισμός στους λογισμούς και δύναμη στον αγώνα.


 Οι θλίψεις στην παρούσα ζωή είναι περισσότερες από τις χαρές. 

 Άλλοτε τις στέλνει ο Θεός για να ξυπνήσουμε από τον