Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Ο Οικουμενισμός ξερίζωσε τον Ελληνισμό της Ανατολής!
Η Πανορθόδοξος να συζητήσει για τον Οικουμενισμό!

        νῶ οἱ Ἀντι-Οικουμενιστὲς ἀδιαφοροῦν ΟΧΙ μόνον στὸ νὰ ἐφαρμόσουν οἱ ἴδιοι ἐκεῖνο ποὺ διαχρονικὰ μᾶς ἔχει παραδόσει ἡ Ἐκκλησία, δηλ. τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ θεωροῦν ἐκτὸς Ἐκκλησίας ὅσους ἀποτειχίζονται, κάποιοι Ἁγιορεῖτες ἀγωνιοῦν καὶ συμπαραστέκονται, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ δημοσιεύει στὸ σημερινὸ του φύλλο ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος".

Εμπόριο οστών:

Γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἀκούσει τίποτε περὶ Γενοκτονίας


Ἐπιμέλεια κειμένου: Φώτης Μιχαὴλ
Ἡ ἀφήγηση ἑνὸς Ἕλληνα αἰχμαλώτου τῶν Τούρκων -στὰ περιβόητα "τάγματα ἐργασίας"- γιὰ τὴν τύχη 40 χιλιάδων Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Σμύρνη καὶ τὴν Μαγνησία, θυμάτων τοῦ αἱμοσταγοῦς Μουσταφᾶ Κεμάλ, εἶναι ἀποκαλυπτικὴ καὶ συνάμα ἀποστομωτικὴ γιὰ κάθε νεοφανῆ ἀμφισβητία καὶ ἀρνητὴ τῆς Γενοκτονίας. Τὴν διασώζει ὁ Ἠλίας Βενέζης στὸ βιβλίο του «Τὸ νούμερο 31328. Τὸ βιβλίο τῆς σκλαβιᾶς», ὁ ὁποῖος καὶ γράφει:
«Ἕνα πρωὶ μᾶς παίρνουν καμιὰ ἑξηνταριὰ σκλάβους γιὰ μικρὴ ἀγγαρειά. Εἶναι λίγο ὄξω ἀπ' τὴ Μαγνησά. Δίπλα στὶς ράγες τοῦ σιδηρόδρομου τελειώνει μία μεγάλη χαράδρα, ἀνάμεσα στὸ Σίπυλο. Τὴ λὲν «Κηρτὶκ-ντερέ». Μὲς σ' αὐτὴν τὴ χαράδρα λογαριάζαν πὼς θὰ σκοτωθῆκαν ἴσαμε σαράντα χιλιάδες χριστιανοὶ ἀπ' τὴ Σμύρνη καὶ τὴ Μαγνησά, ἀρσενικοὶ καὶ θηλυκοί. Τὶς πρῶτες μέρες τῆς καταστροφῆς.
Τὰ κορμιὰ λιώσανε τὸ χειμώνα καὶ τὸ νερὸ τῆς χαράδρας, ποὺ κατέβαινε ἀπὸ ψηλά, ἔσπρωξε τὰ κουφάρια πρὸς τὰ κάτω... Λοιπὸν ἡ δουλειὰ ὅλη τὴ μέρα ἦταν νὰ σπρώξουμε τὰ κουφάρια, ποὺ ἀτάχτησαν, πρὸς τὰ μέσα. Νὰ μὴ φαίνουνται.
Στὴν ἀρχὴ μᾶς ἔκανε κακὸ νὰ τὰ πιάνουμε μὲ τὰ χέρια μας, ἀγκαλιὲς ἀγκαλιές, καὶ νὰ τὰ κουβαλοῦμε. Μὰ σὲ λίγες ὧρες οἱ πρῶτες ἐντυπώσεις εἶχαν περάσει. Οἱ σκλάβοι κάναν καὶ ἀστεία... Σὲ κάμποσα καλάμια χεριῶν, βρίσκαμε διατηρημένο ἕνα ψιλὸ...

σύρμα. Ὁ χριστιανὸς θὰ 'ταν δεμένος μὲ κάποιον ἄλλο -μά, μὲ τὸ κατρακύλισμα στὴ χαράδρα, αὐτὸς ὁ σύντροφος σκελετὸς εἶχε ξεκόψει. Ἕνας ἀπὸ μᾶς στάθηκε τυχερός. Βρῆκε τέσσερα κόκαλα χεριῶν δεμένα μαζὶ μαζί. Ἔτσι μαζὶ μαζὶ τὰ σήκωσε καὶ τὰ κουβάλησε παραμέσα.
Μεσημέρι. Βαρεμένοι ἀπ' αὐτὸ τὸ πάνε-ἔλα. Περπατοῦμε ἀργά, ναρκωμένοι ἀπὸ τὸν φρέσκο ἥλιο. Κ' οἱ κουβέντες, τ' ἄγαρμπα ἀστεία ἔχουν σταματήσει. Κανένας δὲ βγάζει μιλιά. Μοναχὰ ὅταν ἕνας βρῆκε ἕνα μικρὸ κρανίο τὸ ἔδειξε στοὺς ἀλλουνούς.
- Γιὰ δέστε, εἶπε. Ἦταν παιδάκι.
- Ἀλλάχ!... Ἀλλάχ!... μουρμουρίζει ταραγμένος ὁ μαφαζᾶς.
Καθίσαμε νὰ φᾶμε ψωμί. Κανεὶς δὲν ἔχει ὄρεξη. Ἕνας λέει:
- Πόσω χρονῶ νὰ 'ταν;
- Γιὰ τὸ παιδάκι λές;
- Ναί.
- Τί θὰ 'ταν; Κάνα-δύο χρονῶ....
Σὰν πέσαμε στὸ δρόμο νὰ γυρίσουμε στὸ στρατόπεδο, ὁ νοῦς μας δὲν μποροῦσε νὰ φύγη ἀπ' τὸν τόπο ποὺ ἀφήσαμε. Ἡ χαράδρα μὲ τοὺς σκελετοὺς βάραινε κυριαρχικά. Κάτι κουνιόταν, μᾶς παρακολουθοῦσε βῆμα μὲ βῆμα.
Σὲ μία πηγὴ σταθήκαμε. Πλύναμε τὰ χέρια μας, τὰ πρόσωπά μας. Σὰ ν' ἀλαφρώσαμε.
- Τί θὰ γίνουν τόσα κόκαλα; Ἀναρωτιέται μία στιγμὴ ἕνας.
Ὁ Μίλτος τὸν κοιτάζει ἤρεμα.
- Δὲν ξέρεις τί γίνεται μὲ τὰ κόκαλα;
- Ὄχι.
- Κοπριά, σύντροφε.
- Τί ἔκανε, λέει;
- Κοπριά, σύντροφε. Θὰ δεῖς μία μέρα ποὺ θὰ μοσκοπουληθοῦν. Θὰ δής...
Ἦταν ταξιδεμένος ὁ Μίλτος. Ἤξερε».
Τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1924 φορτώθηκαν, ἀπὸ τὰ Μουδανιὰ τῆς Προποντίδας, πάνω στὸ βρετανικὸ πλοῖο "Ζαν Μ." τετρακόσιοι τόνοι ἀπὸ ὀστᾶ Ἑλλήνων, θυμάτων τῆς κεμαλικῆς θηριωδίας, μὲ προορισμὸ τὴν Μασσαλία. Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους μας, τί ἀκριβῶς παρήγαγε τότε ἡ Μασσαλία. Σαπούνι καὶ λιπάσματα.
Τὸ πλοῖο «Ζᾶν Μ.» ἔφτασε στὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης στὶς 13 Δεκεμβρίου τοῦ 1924 (Ἐφημερίδα Μακεδονία).
Ὁ Χρ. Ἀγγελομάτης στὸ βιβλίο του «Χρονικὸν Μεγάλης Τραγωδίας» ἀναφέρει, ὅτι οἱ ἐργάτες στὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης, σὰν ἔμαθαν γιὰ τὴν μοναδικὴ ἱερότητα τοῦ φορτίου,  ἀντέδρασαν. Δυστυχῶς, ὅμως, οἱ ἀρχὲς –ὕστερα ἀπὸ βρετανικὴ παρέμβαση- τοὺς ἀπομάκρυναν καὶ τοὺς ἐμπόδισαν στὴν προσπάθειά τους νὰ προστατέψουν τὸ πανίερο φορτίο.
Γράφει, ὅτι σὲ ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες ἡ εἴδηση δημοσιεύθηκε ὡς ἑξῆς: «Τὸ προσεγγίσαν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἀγγλικὸν πλοῖον "Ζᾶν" μετέφερε τετρακοσίους τόνους ὀστῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ Μουδανιά. Οἱ ἐργᾶται τοῦ λιμένος Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες τὸ γεγονός, ἠμπόδισαν τὸ πλοῖον νὰ ἀποπλεύση. Ἐπενέβη ὅμως ὁ Ἀγγλος πρόξενος καὶ ἐπετράπη ὁ ἀπόπλους».

ΠΗΓΕΣ:
https://kars1918.wordpress.com/2013/09/17/kemalist-french-british-merchants/
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=385632

Με το ηλεκτρονικό φακέλωμα ο άνθρωπος γίνεται ένα απρόσωπο νούμερο...!

Η ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΠΟΝΗΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ

Δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη μέθοδος για την επιβολή της κάρτας του πλαστικού χρήματος και των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όσους ακόμα είχαν την ελάχιστη αντίσταση σε όλα αυτά, με απώτερο και βασικό στόχο το ηλεκτρονικό φακέλωμα που ευαγγελίζεται εδώ και πολλά χρόνια η Νέα Τάξη Πραγμάτων.
Ο πανικός, η απελπισία, η εσχάτη ανάγκη, η αδυναμία προμήθειας φαρμάκων και άλλων αναγκαίων αγαθών στην σημερινή συγκυρία, ήταν το καλύτερο πρόσχημα για την επιβολή του πλαστικού χρήματος, για την επιβολή των πιστωτικών καρτών, για την περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση της καθημερινής μας ζωής. Έτσι ακόμα και γέροι και γριές που δεν είχαν καμία σχέση με όλα αυτά, τώρα τους αναγκάζουν με απάνθρωπο τρόπο να στέκονται ώρες στις ουρές για να βγάλουν μια κάρτα, την κάρτα της «σωτηρίας» τους για να πάρουν τα τετρακόσια και πεντακόσια ευρώ της πενιχρής του σύνταξης.
Θα πείτε και πιο είναι το κακό σε όλα αυτά; Ερώτηση αφελής για αφελείς και για αδαείς, για ανθρώπους που μέχρι σήμερα το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν εμείς να περνάμε καλά και ας πνίγονται όλοι οι άλλοι!
Δεν θα κάνω ανάλυση για τις συνέπειες του ηλεκτρονικού φακελώματος. Για το θέμα αυτό έχουν γραφτεί τόμοι ολόκληροι. Εκείνο που θα επισημάνω είναι ο τρόπος που μας το επέβαλλαν τώρα σε μια χώρα που σε κάποιο βαθμό, είτε για λόγους πίστεως, είτε για λόγους άγνοιας, αντιστέκονταν σε αυτή την προοπτική.
Με το ηλεκτρονικο φακέλωμα λένε ότι θα καταπολεμηθεί η παρανομία. Αφελής δικαιολογία για αφελείς και ηλιθίους! Είναι κανόνας πως όταν αναπτύσσεται η τεχνολογία της καταπολέμησης της παρανομίας, αναπτύσσεται παράλληλα η τεχνολογία της παρανομίας. Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας έφερε την έκρηξη των κάθε λογής χάκερς.
Αλλά αλλού είναι το επίμαχο σημείο. Με το ηλεκτρονικό φακέλωμα ο άνθρωπος γίνεται ένα απρόσωπο νούμερο καθοδηγούμενο και υποταγμένο στους ηλεκτρονικούς διαχειριστές της ζωής του, ακόμα και της ανάσας του. Το κόλπο ήταν όμορφα στημένο και όλοι εμείς σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να πέσουμε στον λάκκο που μας έχουν σκάψει και να πούμε και από πάνω ευχαριστώ!
Μέσα σε όλη αυτή τη ζοφερή κατάσταση που μας έχει περικυκλώσει, ας κρατήσουμε το νου και τη καρδιά εν αφύπνιση γιατί έρχονται και άλλα πολλά που για τα οποία θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Το «θηρίο» μουγκρίζει άγρια έτοιμο να μας κατασπαράξει!
Το μεγαλύτερα όπλο μας, οι πνευματικοί μας ποιμένες, όσοι απέμειναν «Όρθιοι», προσευχή, ετοιμότητα, αφύπνιση και αλληλεγγύη, προπαντός το τελευταίο.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Δεν απαγορεύονται ΜΟΝΟ οι συμπροσευχές και οι κακόδοξες διδασκαλίες των Οικουμενιστών, αλλά και η κοινωνία με τους αιρετικούς Οικουμενιστές!

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: "ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΑ" ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ!

Image
Η παραπάνω φωτογραφία ειναι απο το προφίλ της France Matrahji Ogeel στο Facebook. Η φωτογραφία δεν χρειάζεται περιγραφή ωστόσο παρακάτω ειναι τα λόγια της France Matrahji Ogeel όπως τα αποτύπωσε η ίδια:
"Το ρίγος που με διαπέρασε σήμερα στην τελετή μνήμης τον νεκρών στο Αιγαίο δεν αποτυπώνεται με λόγια. Είδα Χριστιανούς παπάδες με Μουσουλμανους πρόσφυγες να προσεύχονται. Αυτό είναι ιστορική στιγμή για την πόλη μας. Είναι ιστορική στιγμή για την Μυτιλήνη. Το νησί αλλάζει και κάθε μέρα κάνει ένα ακόμα βήμα στο να γίνεται πιο φιλόξενο για τους πρόσφυγες.
Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στους Μυτιληνιους που για ακόμη μια φορά έδειξαν έμπρακτα πως είναι Άνθρωποι! Μέσα σε μια εβδομάδα 70 νεκροί... ο χειμώνας προμηνύεται δύσκολος. Καλό κουράγιο σε όλους. Ευχαριστώ για αυτή την ιστορική στιγμή που έζησα σήμερα."

*Η France Matrahji Ogeel ειναι Protection Officer με την IRC και Διερμηνέας με τους Γιατρούς του Κόσμου 

    Πηγή: "greeknation"

______________________________________________________________________________

Και:                                                                                               Πηγή: "Ὁ Παιδαγωγός"

 Διαθρησκευτικές συμπροσευχές στην Μυτιλήνη, από ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ και ΙΜΑΜΗ.

Οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συμπροσευχή με αιρετικούς.
Δεκάδες οι αποφάσεις Συνόδων και Ιερών Κανόνων που το απαγορεύουν με ποινές αφορισμού (για λαϊκούς) και καθαιρέσεως (για όσους φέρουν το ιερατικό σχήμα), δείτε αναλυτικά εδώ.

Δείτε τι έγινε στη Μυτιλήνη (4/11/2015) :

"Στις 5:00 το απόγευμα στο Άγαλμα της Μικρασιάτισσας Μάνας, στην Επάνω Σκάλα, έγινε τρισάγιο από τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης και της Καλλονής αλλά και εκπροσώπους όλων των εκκλησιών. " όπως διαβάζουμε σε ειδησιογραφικό ιστολόγιο
πίσω από τους 2 μητροπολίτες, στέκονται οι μουσουλμάνοι (διακρίνεται και η γυναίκα με την μαντήλα)