Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

Συνεχίζει απτόητος τις κακόδοξες πρακτικές του ο Δημητριάδος Ιγνάτιος, μετά την αυθαίρετη μεταγλώττιση των αναγνωσμάτων της Π. Διαθήκης
Δεῖτε  στὸ  Video  μετὰ  τὸ  9ο  καὶ  14ο  λεπτό.


           

Σεβαστοί Πατέρες, γιατί εγκαταλείψατε τον αγώνα κατά της αιρέσεως; "Τί υμάς εβάσκανε";Πηγή: "krufo-sxoleio"

Μετά την επίθεση στην αδελφότητα της Μονής Εσφιγμένου, η οποία αποτελεί εμπόδιο στα οικουμενιστικά σχέδια των μασόνων Φαναριωτών, ποιος θα εγγυηθεί ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξουν παρόμοιες μεθοδεύσεις, εναντίον και των υπολοίπων Αγιορειτών, που ναι μεν μνημονεύουν τον φατριάρχη, αλλά τίθονται και εναντίον του οικουμενισμού; Ποιος μας λέει πως σε μια ενδεχόμενη επίσκεψη του δικέφαλου θηρίου της Ρώμης, όσες Μονές αντιδράσουν δεν θα αντικατασταθούν, από Νέες Αδελφότητες;
Μετανοείτε, πατέρες! Δεν βλέπετε ότι είστε οι επόμενοι; Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, θα καεί και το δικό σας, λέει η παροιμία. Αύριο, όποιος ηγούμενος σας αντιδράσει αγιοπατερικά στον καλπάζοντα οικουμενισμό, θα χαρακτηριστεί σχισματικός, θα αντικατασταθεί από άλλον και τα ΜΑΤ θα εισβάλλουν στο δικό σας μοναστήρι.
Όλοι οι αντιοικουμενιστές Αγιορείτες οφείλουν να προβούν σε διακοπή μνημοσύνου. Ο Βαρθολομαίος δεν είναι μόνο αιρετικός (ΙΕ΄ Κανών της Πρωτοδευτέρας), αλλά και άδικος (ΛΑ΄ Αποστολικός Κανών).
Ειδάλλως η Παναγία θα εγκαταλείψει ένα τέτοιο μέρος, που οι ανάξιοι κηπουροί του το μετέτρεψαν από Περιβόλι της, σε αποσαθρωμένο οπωροφυλάκιο, κατά τον εύστοχο χαρακτηρισμό του πρόσφατα εκλιπόντος καθηγητού Κορναράκη.


Με αφορμή την διαμάχη στο "Κονάκι" των Ἐσφιγμενιτών και Κατσουλιέρηδων
Παρουσιάζουμε κάποιες ἄγνωστες στοὺς πολλοὺς πτυχὲς τοῦ προβλήματος Ἱ. Μ. ἘσφιγμένουΠατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ αὐτὸς πιστὰ ὑπηρετεῖ.
Σκοπός μας νὰ ἀνασκευάσουμε τὶς ἐν μέρει ἄδικες ἀναφορὲς τοῦ ἱστολογίου «Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιο» ποὺ βλέπει μόνο τὰ λάθη τοῦ ἑνός, καὶ ἀδυνατεῖ νὰ δεῖ τὰ προδοτικὰ λάθη, τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ ἀγῶνα καὶ τὴν πλήρη ὑποταγὴ στὸν παναιρετικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες Πατέρες. Ποὺ ἀδυνατεῖ, ἀκόμα νὰ δεῖ τὶς διώξεις καὶ τὴν ἄσκησις βίας ἀπὸ τὸ Φανάρι.
Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀπὸ τὸ «Ἀντιαιρετικὸ Ἐγκόλπιο» ἀναδημοσίευσαν μερικὰ ἱστολόγια (ἄλλα καλῇ τῇ πίστει, ἄλλα ὑπηρετοῦντες ἀνοήτως, ἐγωϊστικῶς καὶ δολίως τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ). Ἐλπίζουμε τὰ καλῇ τῇ πίστει ἱστολόγια, νὰ ἀναδημοσιεύσουν καὶ τὴ δική μας παρέμβαση.

Ἡ εὔλογη καὶ ἀναπάντητη ἀπορία, λοιπόν, εἶναι:


Ὁ πατρ. Βαρθολομαῖος  διαλέγεται  δεκαετίες μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἡγέτες τῆς Δύσεως (ποὺ ἐκπροσωποῦν ἑκατομμύρια  Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες), χωρὶς νὰ ἔχουν ὑποχωρήσει οὔτε βῆμα τὸ Βατικανὸ καὶ τὸ Π.Σ.Ε. ἀπὸ τὶς βλέψεις ὑποταγῆς τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπὸ τὸν Πάπα, ἀντίθετα συνεχῶς προσθέτει νέες αἱρέσεις στὶς αἱρέσεις, καὶ νέα ἐκκοσμίκευση στὴν ἐκκοσμίκευση, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐκκοσμικεύεται καὶ νὰ αἱρετικοποιεῖται ἡ «θεσμικὴ» Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ οἱ ἀποίμαντοι ὀρθόδοξοι πιστοί, ποὺ ἔχουν τὴν δυστυχία νὰ ποιμαίνονται ἀπὸ φιλοαιρετικοὺς Ἐπισκόπους!

Ὁ πατρ. Βαρθολομαῖος, ὅμως, μὲ τοὺς σχισματικοὺς Ἐσφιγμενῖτες, ὅπως τοὺς θεωρεῖ (καὶ ἔχουν πράγματι δώσει δικαιώματα γι’ αὐτὴ τὴν κατηγορία μὲ ἄστοχες ἐνέργειές τους), γιατὶ δὲν διαλέγεται;  Γιατὶ ἐπιμένει νὰ ἐκβληθοῦν ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος διὰ τῆς βίας;


Στοὺς μὲν Παπικοὺς ποὺ ἔχουν μιὰ ἱστορία δολο-φονικῶν ἐπεμβάσεων, σκευωριῶν, ἀπορροφήσεως τῆς Ὀρθοδόξίας κ.λπ. δείχνει μιὰ ἄνευ ὁρίων «ἀγάπη».

Στοὺς ὁμόδοξους ὅμως (ἔστω κι ἂν θεωρεῖ ὅτι εἶναι σχισματικοί), γιατί δὲν δείχνει τὴν ἴδια ἀνοχή; Το μόνο ἔγκλημά τους (ἔγκλημα κατ' αὐτόν, εὐλογημένη ὅμως ἐνέργεια ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Κανόνες) εἶναι ὅτι δὲν θέλουν νὰ τὸν μνημονεύσουν.

* Μήπως ἐπειδὴ ἐκκρεμεῖ τὸ τσὲκ τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων εὐρὼ ποὺ θὰ πάρει ἡ νέα Ἀδελφότητα τοῦ Ἐσφιγμένου ποὺ σκάρωσε ὁ κ. Βαρθολομαῖος;

* Ἢ μήπως ἐπειδὴ ἡ προγραμματισμένη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὸ Ἅγιον Ὄρος τινάσσεται στὸν ἀέρα, ἐὰν δὲν ἔχουν ἀπελαθεῖ οἱ τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου κατὰ τὴν ἡμερομηνια ἐπισκέψεώς του ἐκεῖ;
Γιὰ νὰ ἐξετάσουμε οὐσιαστικὰ καὶ βαθειὰ τὸ θέμα, πρέπει νὰ ἀνατρέξουμε στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970. Τότε, ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἁγιορεῖτες προχώρησαν στὴν διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη, γιατὶ ὡς γνωστόν αὐθαίρετα προχώρησε στὴν ἄρσι τῶν ἀναθεμάτων.

Τὸ δραματικὸ ἐρώτημα, ποὺ ἔχει νὰ κάνει καὶ μὲ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ ἀγῶνος ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες εἶναι τὸ ἑξῆς:

Πῶς αὐτὴ ἡ ἐνέργεια, ποὺ τότε ἐκρίθη ΝΟΜΙΜΗ καὶ τὴν ἐνίσχυσε (ἐπιμένοντας στὴν Ἀποτείχιση) καὶ ὁ γέρων Παΐσιος, πῶς σήμερα, ποὺ ὁ Οἰκουμενισμὸς  προελαύνει,  ἡ τότε ἐφαρμοσθεῖσα Διακοπὴ Μνημοσύνου, ὄχι μόνο ἐγκαταλείφθηκε, ἀλλὰ ἀντίθετα, οἱ τότε ὑπέρμαχοί της, καταδικάζουν τοὺς μοναχοὺς τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου, ποὺ τὴν συνεχίζουν; Κι ἂν ἔχουν οἱ Ἐσφιγμενῖτες κάνει κάποια λάθη (ἔχοντας ἐγκαταλειφθεῖ μόνοι στὸν μοναχικὸ ἀλλὰ θεοφιλῆ αὐτὸ ἀγῶνα τους), δὲν βλέπουν στὸν καθρέπτη τῆς αὐτοκριτικῆς τὸν ἑαυτό τους οἱ Ἁγιορεῖτες, ὡς τὸν ἠθικὸ αὐτουργό; Γιατί οἱ ἁγιορεῖτες συμπλέουν μὲ ἕνα παναιρετικὸ Οἰκουμενιστή; Γιατί σιωποῦν καὶ δὲν παίρνουν στὰ χέρια τους τὸν ἀγῶνα, ὥστε νὰ ἀφαιρέσουν τὸ «ἄλλοθι» τῶν Ἐσφιγμενιτῶν (ἂν ἔτσι νομίζουν;) Μήπως ἐπειδὴ κάμφθηκαν ἀπὶ τὶς ἀπειλές; Μήπως ἐπειδὴ προτίμησαν τὰ εὐρω-αργύρια τῆς προδοσίας!


Εἶναι ἀποκαλυπτικὰ στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ ἀξίζει νὰ παραθέσουμε κάποια ἀποσπάσματα ἀπὸ ὅσα παρουσιάζονται σὲ σχετικὸ βιβλίο.

«Μελετώντας ὅσα κείμενα ἔφθασαν εἰς ἡμᾶς διά τήν ἁγιορείτικη ἀποτείχισι, διαπιστώνομε ὅτι αὐτή ἐξεκίνησε μέ ὅλες τις πατερικές προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες πρέπει νά ὑπάρχουν διά νά εἶναι νόμιμος ἡ ἀποτείχισις καί θεάρεστος ὁ σκοπός της. Δυστυχῶς ὅμως, ἐνῶ τό ξεκίνημα ἦτο ἄριστον, τό τέλος της ἦτο ἀπελπιστικά κακό, ταπεινωτικό καί ἄδοξο.  Διότι οἱ ἁγιορεῖτες Πατέρες κατέθεσαν τά ὅπλα τότε πού ἔπρεπε νά ἐντείνουν τον ἀγῶνα των, ὅταν δηλαδή ἄρχισαν οἱ ἀπειλές καί οἱ φοβέρες ἀπό τούς Πατριαρχικούς ἐξάρχους· τότε πού τά βλέμματα τῶν Ὀρθοδόξων ἐνατένιζον εἰς τό Ἅγ. Ὄρος ὡς εἰς τήν ἀκρόπολιν τῆς Ὀρθοδοξίας, προσδοκῶντας τήν ἀποκατάστασιν τῆς πίστεως. Οἱ λόγοι πού ἐπικαλοῦνται οἱ ἁγιορεῖτες Πατέρες, διά τούς ὁποίους διέκοψαν τήν μνημόνευσι τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ἦταν καθαρά λόγοι πίστεως καί συνίσταντο στήν ἄρσι τῶν ἀναθεμάτων πού αὐτός ἐνήργησε μέ συνοδική ἀπόφασι τό 1965, στή συνάντησι τοῦ Ἀθηναγόρα μέ τόν Πάπα στά Ἱεροσόλυμα καί γενικῶς στήν φιλοπαπική του στάσι.

Ἡ ἱερά Κοινότης, λοιπόν, τοῦ Ἁγ. Ὄρους, ζῶντος ἀκόμη τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα, ἐπῆρε κατά τήν τακτική συνεδρία τῆς 17-10-70, μία ἱστορική διά τούς καιρούς μας ἀπόφασι, κατά τήν ὁποία σεβόμενη τήν ἐλευθερία καί τό αὐτοδιοίκητον τῶν μονῶν, ἄφηνε τελεία ἐλευθερία ἐπιλογῆς εἰς τό θέμα τῆς μνημονεύσεως τοῦ Πατριάρχου.

Ἡ ἴδια ἀπόφασις ἐπανελήφθη στήν διπλή σύναξι τῆς 13-11-71:

Διαμνημόνευσις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Ἡ ἔκτακτος Δ. Ι. Σύναξις ἀναφέρεται εἰς τήν ἀκόλουθον ἀπόφασιν αὐτῆς, ὑπό τήν ἔννοιαν ὅτι ἑκάστη Ἱερά Μονή ἔχει τήν ἀπόλυτον ἐλευθερίαν ὅπως ἐνεργῇ ἐν προκειμένῳ κατά τήν ἑαυτῆς κρίσιν καί συνείδησιν”.

Μετά τόν θάνατο τοῦ Ἀθηναγόρα ὁ νέος Πατριάρχης Δημήτριος ἀπαίτησε μετά ἀπειλῶν τήν μνημόνευσι τοῦ ὀνόματός του ἀπό τούς ἁγιορεῖτες Πατέρες καὶ πρός τόν σκοπόν αὐτὸν ἀπέστειλε τόν Μητροπολίτη Φιλίππων ὡς πατριαρχικόν Ἔξαρχον, διά νά ἐπιβάλλη μέ κάθε τρόπο τήν ἐπαναφορά τῆς μνημονεύσεως. Ἀπό τό περιοδικό “Ἅγ. Σίμων ὁ μυροβλήτης” μεταφέρουμε τά σχετικά μέ τήν ὑπόθεσι γεγονότα: “ΜΕΤΑ τήν ἄφιξι τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐξάρχου ἐγένετο λόγος περί μνημοσύνου τοῦ πατριαρχικοῦ ὀνόματος. Ὀκτώ Ἱεραί Μοναί δέν ἐμνημόνευον τόν Οἰκ. Πατριάρχην. Ἀφοῦ προσεπάθησεν ὁ πατριαρχικός Ἔξαρχος νά πείσῃ τούς ἀντιπροσώπους τῶν Μονῶν ὅτι ὁ πατριάρχης εἶναι ὀρθόδοξος ὅπως καί ὁ προκάτοχός του, ἐκλήθησαν νά ἀπαντήσουν γραπτῶς αἱ μή μνημονεύουσαι Ἱεραί Μοναί». Μόνον «ἡ Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα ἀπήντησεν ὅτι θά μνημονεύῃ τοῦ λοιποῦ” (1972, τ. 13, σελ. 22).

Οἱ γραπτές ἀπαντήσεις τῶν μονῶν, οἱ ὁποῖες διέκοψαν τήν μνημόνευσι, πρός τήν Ἱερά Κοινότητα καί τόν πατριαρχικό Ἔξαρχο ἦταν ὄντως ὁμολογιακές.


Ἡ ἱ. Μονή ἁγ. Παύλου ἐδήλωσε γραπτῶς τά ἑξῆς: “...Ἡ ἀπόφασις ἡμῶν εἶναι ὅτι δέν δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν εἰς συζήτησιν παρά μόνον ἐφ’ ὅσον δηλωθῇ ὑπό τῆς Α. Παναγιότητος διά τοῦ τύπου ὅτι δέν θά ἀκολουθήσῃ τήν πορείαν τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ” (σελ. 23). Παρόμοια ἐδήλωσαν καὶ οἱ Ἱ. Μονὲς Καρακάλλου, Ξενοφῶντος, Γρηγορίου κ. ἄ.

Ἡ ἐπιβολή λοιπόν τῶν κυρώσεων ἦτο γνωστή εἰς τούς Πατέρας καθώς καί ἡ ἄσκησις βίας καί διά τοῦτο ἔχει μεγάλη ἀξία ἡ ἐμμονή των εἰς τήν διακοπή τῆς μνημονεύσεως τοῦ νέου Πατριάρχου Δημητρίου.

Εἶναι λοιπόν ἄξιον ἀπορίας τό τί προέκυψε καί, μετά ἀπό τίς δύο ἀποφάσεις τῆς ἱερᾶς Κοινότητος καί τίς γραπτές ἀπαντήσεις τῶν μονῶν, ὑπέστειλαν οἱ ἁγιορεῖτες Πατέρες τήν σημαία τῆς ὁμολογίας, δεδομένου ὅτι, ὄχι μόνο οἱ δύο ἑπόμενοι Πατριάρχες μετά τόν Ἀθηναγόρα δέν διώρθωσαν τίποτε στά θέματα τῆς πίστεως, ἀλλά ἀπεναντίας ἐπροχώρησαν σέ μεγαλυτέρους συμβιβασμούς καί προδοσίες.


Θέσαμε σέ κάποιους ἀπό τούς παλαιούς ἁγιορεῖτες αὐτό τό ἐρώτημα. Κάποιοι ἀπήντησαν

Τώρα στον ΠΑΠΑ κα στον ΛΟΥΘΗΡΟ προστίθεται και ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ με την ακολουθία του καὶ τὸν Οἰκουμενισμό τους. Οι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ γιατί τους ανεχόμαστε και τους ακολουθούμε;

 

Τ Ι   Ε Ι Ν Α Ι   Η   Ε Υ Ρ Ω Π Η

 Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς


Πηγή: "Ἀμέθυστος"

Τι είναι ή Ευρώπη;
Είναι ή επιθυμία και ο πόθος της εξουσίας και της ηδονής και τής γνώσης. Αμφότερα ανθρώπινα, η ανθρωπινή επιθυμία και πόθος και η ανθρωπινή γνώση.
Και τα δύο προσωποποιούνται εις τον Πάπα και εις τον Λούθηρο.
Τι είναι λοιπόν ή Ευρώπη;
Ό Πάπας και ό Λούθηρος.
Χορτασμένες οι ανθρώπινες επιθυμίες εις το έπακρον και χορτασμένη ή ανθρώπινη γνώση εις το έπακρον.
Ό ευρωπαϊκός Πάπας είναι η ανθρώπινη επιθυμία της εξουσίας.
Ό ευρωπαϊκός Λούθηρος, η πείσμων απόφασης του ανθρώπου τα πάντα να εξηγηθούν με τον νουν του.
Ό Παπισμός χρησιμοποιεί την πολιτική, επειδή μόνον δι' αυτής αποκτά τις την εξουσία.
Ό Λουθηρανισμός χρησιμοποιεί την φιλοσοφία και την επιστήμη, επειδή νομίζει ότι αυτός είναι ό δρόμος, δια να απόκτηση τις την σοφία.
Ούτως, ή επιθυμία κήρυξε τον πόλεμο κατά της γνώσεως και ή γνώσις κατά της επιθυμίας.
Τούτο είναι ή Ευρώπη.
Εις την εποχή μας, όμως, ήλθε μία νέα γενεά Ευρωπαίων, ή οποία νύμφευσε την επιθυμία με την γνώσιν και απέρριψε και τον Πάπα και τον Λούθηρο... Ή ανθρωπινή επιθυμία και ή ανθρωπινή σοφία εστεφανώθησαν εις τάς ημέρας μας και ούτω συνήφθη γάμος, ό οποίος δεν είναι ούτε ρωμαιοκαθολικός ούτε λουθηρανικός, άλλ' οφθαλμοφανώς και δημοσίως σατανικός.
Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι πλέον ούτε παπική ούτε λουθηρανική.
Είναι υπεράνω και έκτος τούτων. Είναι ολότελα επίγειος, χωρίς έστω και τον πόθον να ανεβεί εις τον ουρανό, είτε με το διαβατήριο του αλάθητου Πάπα είτε πάλιν δια της κλίμακας της προτεσταντικής σοφίας.
Αρνείται εντελώς το ταξείδιον εκ του κόσμου τούτου.
Επιθυμεί να παραμείνει εδώ.
Επιθυμεί να είναι ο τάφος της, όπου και το λίκνο της.
Δεν γνωρίζει περί άλλου κόσμου.
Δεν αισθάνεται την ουράνιο ευωδία. Δεν βλέπει εις τον ύπνον της τους Αγγέλους και τους Αγίους. Δία την Θεοτόκο δεν θέλει να ακούσει. Ή ακολασία την στερεώνει εις το μίσος κατά της παρθενίας. [...]
Οι φίλαρχοι και υπερήφανοι λαοί της Ευρώπης δεν αναγνωρίζουν ποτέ το σφάλμα των.
Έχουν χάσει την έννοια της αμαρτίας και της μετανοίας. Δια κάθε κακόν εις τον κόσμον την ευθύνη έχει άλλος, αυτοί ποτέ.
Πώς θα ηδύναντο αυτοί να διαπράξουν αμαρτία, αφού εκάθησαν επί τού θρόνου του Θεού και ανακήρυξαν τους εαυτούς των αλάθητους θεούς!
Πρώτον ανακήρυξε τον εαυτόν του αλάθητο ό θρησκευτικός των ηγέτης, ό Πάπας.
Το παράδειγμά του, και εις πείσμα του, το ακολούθήσαν οι άρχοντες της Δύσεως και οι Βασιλείς. Όλοι ανακηρύχτηκαν αλάθητοι και οι τον Σταυρόν φορούντες και οι την μάχαιραν φέροντες.


 

Οι μοναχοί Εσφιγμένου έχουν καταδικασθεί εις αργόν "Θάνατον" με πατριαρχική εντολή

Προς την Ελληνική Βουλή και τα ΜΜΕ...

για το θέμα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου..

 

Γιατί δεν μιλάει κανένας για τον διωγμό των γερόντων της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές;
Γιατί κύριοι Δημοσιογράφοι κανένα ΜΜΕ έντυπο και ηλεκτρονικό δεν μιλά για των διωγμό των πατέρων της Ι. Μ. Εσφιγμένουτου Αγ. Όρους;

Μας μιλάτε τόσο καιρό για το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, και αδιαφορείτε όλοι σας για την ζωή 108 Μοναχών 70 - 80 - 90 - 103 ετών ο κάθε ένας, της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους...

Κύριοι Βουλευτές:
της Νέας Δημοκρατίας.
του Πασόκ.
του Συριζα.
των Ανεξάρτητων Ελλήνων
της Δημ.αρ.
της Χρυσής Αυγής.
του ΚΚΕ
Περιμένουμε με πλήρη υπομονή αλλά και αγανάκτηση, όλοι εμείς, από κάθε μέρος της Ελλάδος, κάθε πολιτικής πλευράς, να φέρετε το θέμα άμεσα στην Βουλή...

Κύριοι των ΜΜΕ:
ERT
MEGA tv
ANT1 tv
ALPHA tv
STAR tv
ΣΚΑΪ tv
Αγανακτούμε πραγματικά με την απόκρυψη της καταστάσεως που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον διωγμό των 108 πατέρων της Μονής Εσφιγμένου...
Σας ακούμε να μιλάτε για ανθρώπινα διακαιώματα...αλλά για το θέμα των 108 μοναχών δεν σας ακούσαμε να μιλάτε και να ενημερώνετε τους Έλληνες... λες και οι 108 μοναχοί της Μονής Εσφιγμένου δεν είναι άνθρωποι...

Αν κινδυνέψει έστω και μια ζωή των μοναχών της Μονής Εσφιγμένου, σας καθιστούμε κύριους υπευθύνους για φόνο εκ προ μελέτης... Αυτό να το λάβετε υπ όψιν σας κύριοι Βουλευτές και κύριοι των ΜΜΕ...

Το σύνθημα της Μονής "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ" το πιστεύουμε ακράδαντα...

Για την ενημέρωση σας:
Οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου έχουν καταδικασθεί εις αργόν "Θάνατον" με πατριαρχική εντολή... Δεν έχουν δικαίωμα να ζουν...
Με εντολή του πατριάρχη Βαρθολομαίου πρέπει να πεθάνουν 108 μοναχοί...
Τους απαγορεύουν να βγουν από το Μοναστήρι να αγοράσουν τρόφιμα...
Έχει απαγορευθεί στο Μοναστήρι να πάει Γιατρός...
Τους έκοψαν το Ρεύμα στο Μοναστήρι...
Τους έκοψαν το τηλέφωνο...
Με εντολή του πατριάρχη, το λιμενικό τους απαγορεύει να βγουν με μια βάρκα να ψαρέψουν για να εξασφαλίσουν την τροφή τους...
Το μέγα θαύμα της Παναγίας
Τόσα χρόνια όμως η ιδιοκτήτρια του Αγίου Όρους που δεν είναι άλλη από την ίδια την Παναγία καθημερινά τους συντηρεί αυτούς τους αγωνιστές 108 μοναχούς στέλνοντας τρόφιμα ως μάννα εξ ουρανού, από το πουθενά...
Μέγα Θαύμα...

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος και η η Εκκλησία της Ελλάδος τους τα έκοψαν όλα και η Παναγία τους τα δίνει όλα καθημερινά δεκαετίες τώρα... facebook.com/Filoi.tis.Gnisias.Esfigmenou


Πηγή: "Τρομακτικό"

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Εκεί στο Άγ. Όρος, ποιά πλευρά τελικά έχει δίκιο;
ΔΥΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ???


Χθές είδαμε μια φώτο με έναν μοναχό να κρατάει μια μολότωφ. Σήμερα αναγνώσαμε τα εξής απίστευτα:Από χτες όλα τα εκκλησιαστικά πρακτορεία ειδήσεων ανάρτησαν την φωτογραφία ενός μοναχού της Μονής Εσφιγμένου να κρατά μια μολότοφ... αλλά δεν μας έδειξαν άλλες φωτογραφίες, ή βίντεο έστω κι από κινητό με το που έπεσε η μολότοφ και τι ζημιές προκάλεσε... Και αναρωτιόμαστε για να αναρτήσουν αυτή την photoshop φωτογραφία πόσα πήραν κι από ποιους; ... 

Δεν μπορεί εκκλησιαστικά site να προωθούν ειδήσεις του αιρετικού πάπα και να βρίζουν και να διώκουν όποιον ομολογεί την Ορθοδοξία... 

Δεν μπορεί να λες είμαι Ορθόδοξος και στηρίζω την δίωξη Ορθοδόξων μοναχών...


Ο Μοναχός βγήκε από το παράθυρο και φώναζε κουνώντας το χέρι του, στους μπράβους του πατριάρχη και των κατσουλιέριδων: Σταματήστε θα μας γκρεμίσετε το κονάκι μας... θα έχουμε θύματα... 


Πήραν την φωτογραφία και πρόσθεσαν στο photoshop το μπουκάλι με την μολότοφ, για να πουν ότι απειλήθηκε η ζωή τους και ανενόχλητοι να μπουκάρουν στο κονάκι της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου...

Αυτά είναι τα σκοτεινά σχέδια της Νέας Τάξης Πραγμάτων... 

Ιδού:
 
 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ!!!
ΗΔΗ ΕΙΜΕΘΑ ΣΟΚΑΡΙΣΜΕΝΟΙ!!!
ΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΟΣ ΨΕΜΑΤΑ???
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!!

ΕΥΛΟΓΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ!!!Η παραπάνω φωτογραφία υποτίθεται ότι είναι από την χθεσινή επιχείρηση να εκτελεστεί απόφαση ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος της παλαιάς αδελφότητας της Μονής Εσφιγμένου και υπέρ της νέας.Είναι πραγματική η πρόκειται για φωτομοντάζ ?.Εμείς να σημειώσουμε τις αντιφάσεις και εσείς βγάλτε τα συμπεράσματα σας.


1) Φαίνεται ότι το μπουκάλι είναι αντεστραμμένο γιατί το φωτεινό σημείο βρίσκεται από την κάτω μεριά, ενώ λογικά έπρεπε νά “ναι από πάνω, λόγω ουρανού και ηλίου.2) Το περιεχόμενο δε φαίνεται να έχει πυκνότητα, άρα έπρεπε να σχηματίζεται αμυδρά η γραμμή του καλωδίου πίσω από το μπουκάλι.3) Δεν υπάρχει καπνός στη φωτιά και η φλόγα φαίνεται θολή στις άκρες. Ένδειξη ότι ενδεχομένως έχει δουλέψει photoshop ή εντολή blur tool.4) ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΕΝΩ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΙΣΜΕΝΟ ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΑ...ΤΟ ΥΓΡΟ ΜΕΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΟΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΝ ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΗΤΑΝ ΓΥΡΙΣΜΕΝΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...Η ΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Η ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PHOTOSHOP ΚΑΛΥΤΕΡΑ

ΠΗΓΗ ''GREEK ALERT/ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ''

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ''ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ'':

OΝΤΩΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ. ΠΑΡΤΕ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΚΛΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ!!!
ΚΥΡΙΟΣ ΟΙΔΕ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ!!! ΑΣ ΟΨΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ!

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

Θαύμα του Αγίου Νεκταρίου

..κι αν κάποτε μείνουμε χωρίς πατέρες;;;

Σε ένα χωριό της Ρουμανίας δεν υπήρχε παπάς και οι κάτοικοι πήγαιναν συχνά στον Πατριάρχη με το αίτημα, την πλήρωση της κενής θέσης. Όμως ο Πατριάρχης δεν είχε την δυνατότητα να ικανοποιήσει το αίτημα των ανθρώπων, διότι το χωριό ήταν απόμακρο και κανείς δεν πήγαινε. Μάταια πήγαιναν και ξαναπήγαιναν οι κάτοικοι, αλλά, ο Πατριάρχης τους έλεγε πάντα τα ίδια λόγια, ότι δεν έχω ιερέα να σας στείλω στο χωριό.

Εν τω μεταξύ άλλοι πέθαιναν αδιάβαστοι, άλλοι είχαν γυναίκες και παιδιά χωρίς γάμο, άλλοι είχαν παιδιά και μεγάλοι ακόμα που ήταν αβάπτιστοι.

Μια μέρα σταμάτησε έξω από τον Ναό ένα αυτοκίνητο και κατέβηκε ένας παπάς. Όλο το χωριό με μιας έγινε ανάστατο και όλοι φώναζαν ήρθε παπάς... ήρθε παπάς! Μαζεύτηκαν οι κάτοικοι γύρω του, τον καλωσόρισαν και του είπαν:

Πως ήρθες στο χωριό μας πάτερ, αφού ο Πατριάρχης μας είπε ότι δεν έχει παπά να μας στείλει; Τότε ο παπάς τους είπε γιατί αυτό δεν θέλατε; Δεν θέλατε ιερέα; Ορίστε ήρθα.

Όλο το χωριό χάρηκε στην παρουσία του νέου τους παπά. Ο παπάς άρχισε αμέσως δουλειά πήγε σε όλους τους τάφους και διάβαζε την εξόδιο ακολουθία. Βάπτισε και πάντρεψε όλους στο χωριό, που ήταν αβάπτιστοι και συζούσαν χωρίς την ευλογία του Μυστηρίου! Έκανε κατηχήσεις και καθημερινά λειτουργούσε και κοινωνούσε τον κόσμο τα Άχραντα Μυστήρια του Κυρίου μας!

Μια μέρα καλεί τους χωρικούς και τους λέει ότι: Θα φύγω τώρα εγώ γιατί τελείωσε η αποστολή μου. Το χωριό αναστατώθηκε και του είπε: Τώρα που ήρθες θα φύγεις; Ο παππούλης όμως τους καθησύχασε και τους είπε πως τώρα που ήλθα εγώ εδώ, θ'ακολουθήσουν πάρα πολλοί ιερείς και δεν θα'χετε ποτέ πρόβλημα από εδώ και στο εξής. Πολύς κόσμος θα μαζεύεται εδώ και θα γίνει γενικά το χωριό σας Ορθόδοξο προσκύνημα! Οι χωρικοί δεν καταλάβαιναν πως θα γίνουν όλα αυτά, εκείνοι έβλεπαν πως θα ξαναμείνουν χωρίς παπά και συνέχισαν να τον παρακαλούν να μείνει. Εκείνος όμως επέμενε στην απόφασή του. Τότε αφού οι χωρικοί κατάλαβαν ότι δεν γινόταν τίποτε, καρδιακά τον ευχαρίστησαν για την προσφορά του και τον κατευόδωσαν.

Μετά από μέρες ξαναπήγαν στον Πατριάρχη να τον ευχαριστήσουν που τους έστειλε έναν τόσο καλό παπά και να του πουν όταν μπορέσει να τους τον ξαναστείλει ή να τους στείλει κάποιον άλλον αλλά μόνιμο αυτό την φορά.

Ο Πατριάρχης όμως δεν ήξερε τίποτε. Τους είπε ότι εγώ δεν έστειλα κανέναν παπά γιατί δεν έχω, όμως περιμένετε μήπως ο πρωτοσύγκελος, σας έστειλε κάποιον για να σας εξυπηρετήσει. Πήρε τηλέφωνο τον πρωτοσύγκελο αλλά ούτε αυτός είχε στείλει κανέναν.

Ο Πατριάρχης τους τότε τους είπε τι έκανε αυτός ο παπάς στην ενορία; Οι χωρικοί είπαν μας πάντρεψε, μας βάπτισε, μας έκανε τις κηδείες των γονέων, καθημερινά λειτουργούσε και γενικά μας έκανε ότι πρέπει να κάνει καθημερινά ένας παπάς. Καλά είπε ο Πατριάρχης δεν σας έδινε χαρτιά; Δεν έγραφε τα μυστήρια; -Βεβαίως, είπαν οι χωρικοί, μας έδινε χαρτιά και όλα τα μυστήρια που έκανε τα καταχώρισε στα βιβλία του Ναού. -Καλά δεν είδατε τι έγραφε; Και πως υπέγραφε και με τι όνομα; -Όλα τα στοιχεία Δέσποτα τα έγραφε στα ρουμανικά, αλλά εκείνο που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι την υπογραφή την έβαζε σε άλλη γλώσσα που δεν έχουμε ξαναδεί και δεν ξέρουμε τι έγραφε.

Ο Πατριάρχης παρακάλεσε να πάνε να του φέρουν τα βιβλία για να δει ποιος ήταν αυτός ο κληρικός. Όταν του πήγαν τα βιβλία ο Πατριάρχης έμεινε έκθαμβος και δεν πίστευε στα μάτια του! Πράγματι όλα τα στοιχεία ήταν γραμμένα στα ρουμανικά ενώ το όνομα του ήταν γραμμένο στα ελληνικά, με το όνομα της υπογραφής Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως!

...κι αν κάποτε μείνουμε χωρίς πατέρες;;; Χωρίς παπάδες δηλαδή;;; Ο Θεός θα κατεβάσει τους Αγίους Του! Αμήν και τω Θεώ Δόξα!!!

(ειπώθηκε από ρουμάνες μοναχές στον Οικουμενικό Πατριάρχη κατά την επίσκεψή του στην Κρήτη) περιοδικό Αγία Ζώνη τεύχος 22, Μάρτιος 2011 
________________________________

Δες και 

http://www.inews.gr/60/pragmatiko-peristatiko-me-ton-agio-nektario.htm

"Πραγματικό περιστατικό με τον Άγιο Νεκτάριο!"

00:12 24/11/2009 - Πηγή: Troktiko
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009"Πραγματικό περιστατικό με τον Άγιο Νεκτάριο!""Πριν δύο περίπου μήνες, η θεία της φίλης μας Μ. πήγε για προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα. Όταν έφτασαν διαπίστωσαν ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος και ότι όλοι ήταν Ρουμάνοι. Παραξενεύτηκαν από το πλήθος των Ρουμάνων και μία Ελληνίδα που ήξερε λίγα Ρουμανικά και κάποια Αγγλικά μπόρεσε να συνεννοηθεί και ρώτησε μία κυρία από τους ξένους προσκυνητές πως γίνεται και ήρθε όλος αυτός ο κόσμος από τη Ρουμανία στην μικρή Αίγινα. Η απάντηση ήταν η εξής: «Εμείς», της είπε η κυρία, «είμαστε από ένα χωριό της Ρουμανίας στο οποίο δεν είχαμε ιερέα. Παρακαλούσαμε τον Μητροπολίτη να μας στείλει κάποιον ιερέα για να βαφτίσουμε τα παιδιά μας, να λειτουργηθούμε, να κοινωνήσουμε ακόμα και να παντρευτούν τα παιδιά μας και η απάντηση ήταν ότι δεν είχε κανέναν για να στείλει.

Κάποια μέρα ήρθε επιτέλους ένας ιερέας και από εκείνη την ημέρα εξομολογούμασταν, κοινωνούσαμε, μας βάφτισε τα παιδιά μας, παντρεύτηκαν κάποια ζευγάρια και όλα κυλούσαν καλά μέχρι που μετά ένα μήνα εκείνος ο ιερέας έφυγε. Μένοντας και πάλι χωρίς παπά αρχίσαμε να στέλνουμε επιστολές στο Μητροπολίτη μας για νέο ιερέα. Η απάντηση ήταν και πάλι πως δεν είχε.

Κάποια στιγμή πήγαν κάποιοι από το χωριό στη Μητρόπολη για να διαμαρτυρηθούν στο Μητροπολίτη. Όταν πήγαν εκείνος άρχισε να τους λέει πως δεν έχει ιερείς. Τότε του είπαν εκείνοι ότι αφού δεν έχει ιερέα ας τους έστελνε και πάλι αυτόν που τους είχε στείλει. Όταν άκουσε αυτό ο Μητροπολίτης έκπληκτος τους απάντησε ότι δεν είχε στείλει κανέναν ιερέα. Μα πως δεν είχατε στείλει! Απάντησαν εκείνοι. Ήρθε ένας ιερέας και έμεινε μαζί μας ένα μήνα. Μας εξομολογούσε, μας κοινωνούσε, πάντρευε, τελούσε γάμους…! Ο Μητροπολίτης επέμενε τότε ακόμα περισσότερο ότι όλα αυτά του ήταν άγνωστα. Τους συμβούλεψε τότε να πάνε σο χωριό και να δουν πως υπέγραφε στα βιβλία των μυστηρίων για να δουν ποιος ήταν. Όταν γύρισαν στο χωριό και άνοιξαν το βιβλίο η υπογραφή ήταν η εξής: Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως!!! Γι ‘αυτό το λόγο ερχόμαστε κάθε τόσο για προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο για να τον ευχαριστήσουμε για το καλό και την τιμή που μας έκανε», απάντησε τελειώνοντας εκείνη η κυρία.

Αυτό είναι ένα από τα τόσα πολλά και απίστευτα γεγονότα (και πιστέψτε με είναι πάρα πολλά), που ζουν πολλοί συμπολίτες μας και συνάνθρωποί μας καθημερινά, αλλά όμως, τίποτε από αυτά δεν ακούγεται και ούτε βγαίνει παρά έξω. Ότι έχει σχέση με την πίστη μας, την πίστη των Ρωμιών, την πίστη του Χριστού, δεν πρέπει να μαθεύεται. Είναι ενάντια σε κάποια συμφέροντα. Εάν γίνει κάτι κακό από έναν ιερέα, τότε όχι μόνο θα ακουστεί αλλά θα το πάρουν οι άξιοι, φιλόπατροι και φιλόθρησκοι δημοσιογράφοι μας, θα το μεγαλώσουν, θα το γενικεύσουν και θα μιλούν γι’ αυτό όσο καιρό πρέπει ώστε να είναι σίγουροι ότι ο Ελληνορθόδοξος λαός μας το εμπέδωσε και ότι όταν βλέπει ιερέα και εκκλησία του έρχεται αναγούλα. Θα προσπαθήσω όλα αυτά που ακούω από ανθρώπους γνωστούς που υπάρχει εμπιστοσύνη και που τα γεγονότα είναι διασταυρωμένα να σας τα στέλνω. Ίσως έτσι καταλάβουμε ότι η πίστη μας δεν έχει πεθάνει, ούτε είναι μία σειρά από γραφικές και εθιμοτυπικές τελετές. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας, αρκεί να βάλουμε το κλειδάκι που ΟΛΟΙ ΜΑΣ κρατάμε και που λέγεται πίστη, στην πόρτα και να του ανοίξουμε για να μας ξεκουράσει και να ειρηνεύσει την τόσο ταραγμένη και πελαγωμένη ψυχή μας. Τι στην ευχή, Ορθόδοξοι είμαστε!"

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ,   
 Αναρτήθηκε από troktiko στις 7:44 πμ

Πέρα από τις θεολογικές διαμάχες: "Αγάπη" προς τους αιρετικούς, ΜΑΤ στους ορθόδοξους μοναχούς

 

Δήλωση Βασίλη Καπερνάρου

σχετικά με τα γεγονότα στη

 Μονή Εσφιγμένου

 

   «Ουδέποτε σε εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ιδιωτικής διαφοράς δεν παραστάθηκαν τα ΜΑΤ, μπουλντόζες και εισαγγελείς. Αυτά συμβαίνουν σήμερα, μόνον... εναντίον της Μονής Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος. Όμως, πρέπει να γνωρίζει ο Ελληνικός λαός ότι η πολιτική απόφαση αυτή, στηρίζεται σε λόγους που αφορούν οικονομικά συμφέροντα και μόνον.
      Οι συνέπειες από αυτή την εκτέλεση σκοπιμοτήτων εις βάρος των Μοναχών της Μονής Εσφιγμένου βαρύνουν, αποκλειστικά, την κυβέρνηση και τον Δένδια». 

Πηγή:  newsnow.gr/


Εις πυρ καμίνου τίθησιν Θεοδότην σὺν τρισί τέκνοις


Υπουργός, μέλος της Στοάς;Γιὰ νὰ δοῦμε καὶ νὰ συγκρίνουμε τὶς
εὐαισθησίες τῶν σημερινῶν ἡγετῶν.

α) Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου  καὶ τῆς
περὶ αὐτὸν κοιμωμένης «Ἱερᾶς» Συνόδου,

β) καὶ τοῦ κυπρίου Ὑπουργοῦ Ἐνεργείας.


Στὴν περίπτωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῶν
ἑλλαδιτῶν Ἐπισκόπων νὰ θυμίσουμε:

πρξε τεκμηριωμένη πληροφορία τι Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός Καζανάκης Πρωτοσύγκελος τς ερς ρχιεπισκοπς θηνν (δηλ. το ερώνυμου) παρέστη ς «πνευματικς» σ συγκέντωση Ναϊτν Μασώνων!!!
π μέρες τ στολόγια διναν πληροφορίες γι τ γεγονός.
Κι νθρωπος τν κυβερνώντων, ρχιεπίσκοπος ερώνυμος, περιφρονώντας σκαις τος πιστος πο ρωτοσαν ν μάθουν, τί κριβς συνέβη, διαφορώντας ς νεύθυνος κλητήρας γι σους σκανδαλίστηκαν π τν πληροφορία –σν κκλησία ν εναι διοκτησία του κα ατς νεξέλεγκτος γεμών– πέταξε τν πληροφορία στν κάλαθο τν χρήστων.
Κα Σύνοδος τν εχρήστων, μεταβάλλεται προοδευτικ σ Σύνοδο τν ἀ-χρίστων.
Ο νέος διώκτης των Ορθοδόξων Πατριάρχης Βαρθολομαίος, επιμένει στην εκδίωξη των μοναχών, αδιαφορώντας για το κόστος

 

 Πηγή: Τὰ ἱστολόγια "Κατάνυξις", "Ακτίνες", "Ρομφέα", enikos


Επέμβαση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε, πριν από μισή ώρα (το πρωϊ 29ης Ἰουλίου 2013), στο κονάκι της μονής Εσφιγμένου στις Καρυές του Αγίου Ορους. 

Άνδρες των ΜΑΤ και των ΕΚΑΜ προσπάθησαν να σπάσουν την πόρτα και να εισέλθουν στο κονάκι όπου βρίσκονται "ταμπουρωμένοι" τουλάχιστον 20 μοναχοί.

Ωστόσο, δεν τα κατάφεραν και, την ώρα αυτή, προσέρχονται στο σημείο πρόσθετες αστυνομικές δυνάμεις, για να πραγματοποιήσουν την επέμβαση. Σημειώνεται ότι οι μοναχοί είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν το κονάκι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής που έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, την οποία είχε υποβάλει η νέα αδελφότητα μοναχών, διατάσσοντας την κατάσχεση και την απόδοση του αντιπροσωπείου της μονής. Από τις 20 Ιουλίου, οπότε επιδόθηκε η απόφαση, εμφανίστηκαν περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. που είχαν μπλοκάρει τους γύρω δρόμους.


«Μολών λαβέ» έλεγαν από την αρχή οι ζηλωτές μοναχοί, που παραμένουν στο κτίριο μαζί με λαϊκούς-πιστούς που προσέτρεξαν σε βοήθεια. «Μας επιδόθηκε εντολή εκκένωσης του αντιπροσωπείου μας στις Καρυές (κτήριο Β). Δεν θα φύγουμε από το κονάκι μας, επειδή η νέα αδελφότητα θέλει με εργασίες να δικαιολογήσει ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι ο τόπος μετανοίας μας και εγκαταβιούμε σε αυτό σαν αδελφότητα αιώνες, πολλοί μοναχοί μας πρωτοπήγαν νέοι στο κονάκι πριν από 50 χρόνια και τώρα πρέπει να φύγουν. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί, ακόμα και αν είναι το τελευταίο που θα κάνουμε», αναφέρουν σε ανακοίνωση και προσθέτουν: "Να πάρουν τα ευρωπαικά κονδύλια τους, που τόσο κόπτονται και να μας αφήσουν στην προσευχή μας. Αλλά, απ' ό,τι φαίνεται, ενοχλούμε παραπάνω απ' όσο πιστεύαμε".

Μέχρι χθες το βράδυ, εξάλλου, στο κονάκι υπήρχαν αρκετοί κοσμικοί για το Σαββατοκύριακο οπότε, όπως όλα δείχνουν, οι αστυνομικοί περίμεναν να το εγκαταλείψουν, για να ξεκινήσουν την "επιχείρηση" εκκένωσης. 


Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Αναζητούμε την φωνήν του Αγίου Όρους. Ή "Ἑὰλω καὶ ἡ Ὀρθοδοξία"; 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ  ἐντόνως ὁ πιστὸς λαὸς μὲ τὴν ἀφωνίαν, τὴν ὁποίαν τηρεῖ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐπὶ κρισίμων ζητημάτων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἡ Ὀρθοδοξία προδίδεται ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ ὁποῖον εἶναι κεφαλὴ καὶ θεματοφύλαξ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἰς ἐπιστολήν του πρὸς τὸν νέον Πάπαν κ. Φραγκίσκον, ὁμιλεῖ περὶ πολλῶν κανονικῶν Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι διηρημέναι ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Εἶναι ὅμως διηρημέναι ἢ σχισματικαὶ καὶ αἱρετικαὶ ὡς διδάσκει ἡ Ὀρθοδοξία; Ἀνεμένομεν τὴν ἀντίδρασιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅταν ἐγνωστοποιήθη διὰ τοῦ διαδικτύου ἡ ὡς ἄνω ἐπιστολή. Ματαίως ὅμως. 


Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐσιώπησε. Ὁ στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας σιωπᾶ ἔναντι τοῦ ἐκτροχιασμοῦ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀπὸ τὴν Ἀλήθειαν τῆς Πίστεως. Δείχνει νὰ συμπλέη μὲ τὴν ἐπιχειρηματολογίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος δὲν σέβεται μὲ τὴν στάσιν του, τοὺς μεγάλους ἀντιπαπικοὺς καὶ ἀντιαιρετικοὺς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας. Τι ἀναμένει ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους καὶ δὲν ἐκδίδει μίαν ἀνακοίνωσιν, μὲ τὴν ὁποίαν νὰ τὸν ἀνακαλῆ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον τάξιν. Τὸ Ἅγιον Ὄρος σιωπᾶ