Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΑΞΙΚΗ ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!

ΤΟ ΑΘΛΙΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣΦωτο1Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης


Η πραγματικά αλγεινή εικόνα του πολιτικού ηγέτη  αυτής της χώρας μπροστά από την εικόνα της Παναγίας να δηλώνει με περισσό στόμφο και ειρωνικό ύφος ότι οι άγιες εικόνες δεν θα κατεβούν ποτέ από τα δημόσια ιδρύματα, δικαιώνουν όλες τις προβλέψεις μας ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεν θα σεβαστούν κανένα ιερό και όσιο και οι γνωστοί πατριδοκάπηλοι και ορθοδοξοκάπηλοι θα προσπαθήσουν, συνεπικουρούμενοι και από κάποιους ανεκδιήγητους ρασοφόρους, να εκμεταλλευτούν τις θρησκευτικές συνειδήσεις

ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΕΜΑΘΑΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΛΥΣΜΟ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ


Τὸ χθεσινό μας δημοσίευμα μὲ τίτλο «Ὁ Μητροπολίτης Κόνιτσας ἀρνήθηκε νὰ εὐλογήσει γυναίκα, ἀλλὰ μνημονεύει τὸν Παναιρετικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο» (ἐδῶ), ἀναδημοσίευσε τὸ ἱστολόγιο «Ἀποτείχιση», ἔσπευσαν δὲ νὰ πάρουν θέση ἀδελφοί, ποὺ μὲ τὰ σχόλιά τους φαίνεται ὅτι εἶναι φίλα προσκείμενοι πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο. Καμιὰ ἀντίρρηση ὡς πρὸς αὐτό· ἀντίθετα κάθε κριτικὴ βοηθᾶ νὰ διορθώσουμε κάποιες ἐσφαλμένες τοποθετήσεις καὶ νὰ δοῦμε σφαιρικότερα καὶ περισσότερο ἀντικειμενικὰ ἕνα θέμα.
Τὸ δυστύχημα ὅμως, εἶναι ὅτι οἱ σχολιαστές, δὲν πρόσεξαν καθόλου τὴν οὐσία τοῦ θέματος, δὲν θέλησαν νὰ πάρουν θέση γιὰ τὸ μεῖζον, τὴν συγκοινωνία δηλ. μὲ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὸν μολυσμὸ ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὴν αἵρεση, στὸν ὁποῖο μᾶς ἐξαναγκάζουν οἱ Ἐπίσκοποι, καὶ μάλιστα οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, δὲν τὸ εἶδαν ὡς ἀφορμὴ ἀφυπνίσεως καὶ προβληματισμοῦ γιὰ τὸ τεράστιο πρόβλημα τοῦ Οἰκουενισμοῦ ποὺ διαβρώνει τὶς συνειδήσεις (ὅπως φαίνεται καὶ τὶς δικές τους), ἀλλὰ μὲ φανερὴ προσωποληψία, θέλησαν νὰ ὑπερασπίσουν ὄχι τὴν ἀλήθεια ἀλλὰ τὸν Μητροπολίτη Κονίτσης.
Τι κι ἂν ἔχουμε παραθέσει δεκάδες Πατερικὰ κείμενα, στὰ ὁποῖα καταφαίνεται ὅτι ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μολύνει·  ἔδειξαν ὅτι τοῦτο οὐδόλως τοὺς ἐνδιαφέρει. Τί κι ἂν

Αγιοκατάταξη Γέροντος Παΐσίου Αγιορείτου


Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

13/1/2015

      Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς σήμερον, Tρίτην, 13ην Ἰανουαρίου 2015, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

   Κατ᾿ αὐτήν, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος: α) ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν μοναχόν Παΐσιον Ἁγιορείτην καί β) προτάσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, διά ψήφων κανονικῶν ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εἰρηναῖον Ἀβραμίδην, διακονοῦντα ἐν Παρισίοις, Βοηθόν Ἐπίσκοπον παρά τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Γαλλίας κυρίῳ Ἐμμανουήλ, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου.

       Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 13ῃ Ἰανουαρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 

Πηγή: "Θρησκευτικά"

Τα αδυσώπητα ερωτήματα προς τον Πατριάρχη και το αδυσώπητο ερώτημα προς τον «ΣΩΤΗΡΑ»!

Πηγή: "Ἀκτίνες"
Τ δυσώπητα ρωτήματα
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔχει δηλώ­σει ἐπανειλημμένως, μάλιστα κατὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιο Ὄρος, ὅτι δὲν πρό­­κειται νὰ γίνουν ὑποχωρήσεις στὴν Ὀρ­­θόδοξη Πίστη στοὺς διαλόγους μας μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Καὶ φαίνεται νὰ τὸ λέει εἰλικρινά, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσωποι δὲν θὰ κάνουν ὑποχωρήσεις, ἀλλὰ θὰ ὑπερασπισθοῦν μὲ ἀκρίβεια τὴν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας.
   Ὅμως ὁ Πάπας ξεκαθάρισε τὸ θέμα τουλάχιστον δύο φορές: Καὶ μετὰ τὴ συν­άντηση τῶν Ἱεροσολύμων, καὶ κατὰ τὴν πρόσφατη, τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὑ­­­­πῆρξε εἰλικρινέστατος. Εἶπε: «Ἐὰν περι­μένουμε ἀπὸ τοὺς θεολόγους νὰ καταλήξουν σὲ συμφωνία, αὐτὴ ἡ μέρα (ἐννοεῖ τῆς ἑνώσεως) δὲν θὰ ἔρθει ποτέ!» («Ὁ Σωτὴρ» 2102/1-1-2015, σελ. 12). Καὶ τονίζει ὅτι ὁ μόνος τρόπος ἑνώσεως ποὺ ἔχει ρεαλιστικὴ προοπτικὴ καὶ σὲ συμφωνία μὲ τὸν Πατριάρχη ἀκολουθεῖται, εἶναι αὐτὸς τῶν ἐπισκέψεων καὶ ὁ ὁποῖος θὰ ὁδηγήσει σὲ ἕνωση χωρὶς συμφωνία στὴν πίστη.
   Ὁ Πάπας ἐν προκειμένῳ λέει τὴν ἀλήθεια, καὶ αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ γεγονότα, πρόσφατο ἀποκορύφωμα τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ ὁ ἐναγκαλισμός του μὲ τὸν Πατριάρχη κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θείας Λειτουργίας.
   Ὅμως ἡ θλιβερὴ αὐτὴ ἐξέλιξη θέτει πλέον καίρια καὶ ἀδυσώπητα ἐρωτήματα:
    α) Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὅτι μὲ τὶς ἐπικίνδυ­νες αὐτὲς ἐνέργειες θὰ προκληθεῖ πρωτοφανὴς ἀναστάτωση στὴν Ὀρθοδοξία μὲ κίνδυνο νὰ δημιουργηθεῖ ἀκόμη καὶ σχίσμα;
   β) Δὲν φοβοῦνται ὅσοι προωθοῦν τέτοιες ἐνέργειες καὶ μετέχουν σ᾿ αὐ­τές, ὅτι κινδυνεύουν νὰ βρεθοῦν κάτω ἀπὸ τὰ ἀναθέματα τῶν Συνόδων καὶ τῶν Πατέρων ποὺ ὁμόφωνα προειδοποιοῦν ὅτι «εἰς τὰ τῆς πίστεως οὐ χωρεῖ συγκατάβασις»;
    γ) Τὴν ὥρα ποὺ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἄνοιγε τὰ χέρια του νὰ ἐναγκαλισθεῖ τὸν Πάπα δὲν ἄκουσε τὴν αὐστηρὴ φωνὴ τοῦ λέοντος τῆς Ὀρθοδοξίας ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, ὁ ὁποῖος συνιστοῦσε στοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους: «φεύγετε ἀπὸ τῶν Λατίνων ὡς φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως»; Πῶς τολμᾶ νὰ ἐναγκαλίζεται κατὰ τὴ θεία Λειτουργία τὸ ἀμετανόητο παπικὸ φίδι;
   δ) Δὲν κατανοεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὅτι ἡ κίνησή του ἦταν ἐμπαιγμός; Ἀσπάσθηκε τὸν Πάπα κατὰ τὴν ἐκφώνηση: «Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσω­μεν». Τί νὰ ὁμολογήσουμε ἐν ὁμονοίᾳ; Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως. Μὰ δὲν ­ἔχουμε συμφωνήσει μὲ τοὺς Παπικοὺς στὴν πίστη! Ἔχει ἐπιτευχθεῖ ὁμόνοια πίστεως; Οὔτε ἔχει οὔτε πρόκειται, κατὰ τὸν ἴδιο μάλιστα τὸν Πάπα, νὰ ἐπιτευχθεῖ. Δὲν εἶναι αὐτὸ ἐμπαιγμὸς στὴν ἱερότατη ὥρα τῆς θείας Εὐχαριστίας;
   ε) Τέλος ἕνα καίριο καὶ ἐπώδυνο ἐρώτημα: Ποῦ εἶναι ἡ φωνὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ποῦ εἶναι ἡ φωνὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους; Ποῦ τῆς Πανελλήνιας Ἑνώσεως Θεολόγων; Γιατί σιωποῦν μπροστὰ στὸ ἐπιτελούμενο ἀνόμημα;

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

Δὲν σᾶς ζητᾶμε νὰ γίνετε καρδιογνῶστες. Καὶ οἱ Ἅγιοι, ὅταν πολεμοῦσαν τὸν αἱρετικὸ Νεστόριο, ἀπὸ τὰ λόγια του τὸν ἔκριναν! Καὶ ὁ Κύριος ἐκ τῶν ἔργων καὶ τῶν λόγων τοῦ δούλου ἐκείνου τῆς παραβολῆς, τὸν χαρακτηρίζει ὡς «δοῦλο πονηρό».
Ἐσεῖς, ἀλήθεια, δὲν ἔχετε ἀκόμα διαπιστώσει ἀπὸ τοὺς λόγους καὶ τὶς πράξεις τοῦ Πατριάρχη, ποιό ρόλο παίζει;
Πατριάρχης εἶναι, ἀλλά  εἶναι  ἀκόμα,  γιὰ  σᾶς,  «εἰλικρινὴς  Ὀρθόδοξος Πατριάρχης»;

Διαπιστώσατε ὅτι ὁ Πάπας «ὑπῆρξε εἰλικρινέστατος» στὸ θέμα τῆς ἐμμονῆς του στὶς θέσεις του καὶ στὶς αἱρέσεις του! Κι ἀσφαλῶς ἔτσι εἶναι. Τί σᾶς κάνει, ὅμως, νὰ μὴν διαπιστώσετε ὡσαύτως, ὅτι καὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, εἶναι μὲν κι αὐτὸς «εἰλικρινέστατος», ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν ἐμμονή του σὲ κακόδοξες Οἰκουμενιστικὲς θέσεις;
Στὴν μία περίπτωση ὅσον αφορᾶ τὸν Πάπα εἶστε καρδιογνῶστες, στὴν περίπτωση, ὅμως, τοῦ Πατριάρχη, τάχα δὲν καταλαβαίνετε ὅτι ἔχει εἰλικρίνεια κακοδοξίας κι ὄχι Ὀρθοδοξίας;
Η ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! Και Έλληνες ιστολόγοι έχουν την δική τους Θρησκεία, κατηγοροποιώντας τους Αγίους, κατά το θυμικό τους ή το "φωτισμό", σε μικρούς και μεγάλους!

ΚΑΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ, ΜΠΟΡΕΙΣ!
«MACH DEINE EIGENE RELIGION, DU KANNST!»
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
 Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Η τελευταία μόδα στην Γερμανία που προβλήθηκε και σαν μια επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή με τον τίτλο, «Mach Deine eigene Religion, du Kannst!», είναι η …μόδα να κατασκευάσεις μια δικιά σου θρησκεία με πρώτο βήμα να συντάξεις ένα «ιερό βιβλίο» με κάποιους κανόνες. Στη συνέχεα πρέπει να την κάνεις γνωστή στον κόσμο, να αποκτήσεις τους πρώτους οπαδούς από όπου θα αναδειχτούν και οι πρώτοι «απόστολοι», να συνθέσεις κάποια τραγουδάκια που θα είναι οι ύμνοι αυτής της θρησκείας. Στο επόμενο βήμα να βρεις μια μόνιμη εστία σαν τον ναό σου και εκεί να αρχίσεις την διδασκαλία και κατόπιν να συγκεντρώσεις τις πρώτες εισφορές από τους πιστούς σου αφού θα έχεις γίνει ο σουπερ σταρ της νέας σου θρησκείας, ένας… πετυχημένος θρησκευτικός μάνατζερ!!
Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται σε κάποιους εδώ στην «καθυστερημένη» Ελλάδα σαν απίθανα και σαν φανταστικά, και όμως στην «πολιτισμένη» δυτική Ευρώπη και κυρίως στην Αμερική, το φαινόμενο των θρησκευτικών μάνατζερ είναι πολύ συνηθισμένο. Αυτόνομοι ιεροκήρυκες, ο καθένας και ένας «ιερός» σουπερ σταρ με τεράστιο συχνά τζίρο από ένα θρησκευτικό συρφετό, θριαμβεύει πάνω στην θλιβερή αγνοία του κόσμου, στην έλλειψη σωστής θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης, στην μεγάλη ανάγκη που επιτείνει η σύγχρονη μοναξιά να βρουν κάποιο θρησκευτικό, μεταφυσικό, ακόμα και μαγικό στήριγμα στα αδιέξοδα τους. Αυτή η μάζα προσφεύγει, εκστασιάζεται από όλους αυτούς τους θρησκευτικούς απατεώνες που λυμαίνονται αυτόν τον ευκολόπιστο κόσμο και κυρίως του αδειάζουν με… «ιερό» τρόπο τις τσέπες του.


Αν παρακολουθήσεις κανείς αμερικανικά δορυφορικά θρησκευτικά κανάλια, θα εντυπωσιαστεί από δυο στοιχεία. Από τις τεράστιες κλειστές αίθουσες-στάδια που συγκεντρώνουν χιλιάδες πιστούς να ακούσουν τον δικό τους ιεροκήρυκα και από αυτούς τους ιεροκήρυκες, που έχουν το ταλέντο να γοητεύουν το πλήθος κηρύττοντας ένα private χριστιανισμό που είναι βολικός για τον καθένα, ένα χριστιανισμό που προστατεύει κάθε ανωμαλία μιας ευδαιμονικής απατής. Ο χριστιανισμός αυτός, αναμασά σε στυλ πολιτικού λόγου κάποια κομμάτια της Βίβλου και απορρίπτει κάθε άλλη πηγή. Προβάλλεται σαν η μόνη σωτηρία των ανθρώπων που παρακολουθούν υπνωτισμένοι τον μεγάλο ιεροκήρυκα τους. Αυτός ο ιεροκήρυκας, μαγεύει το ποίμνιο του με διάφορα κόλπα, σκηνοθετημένα θαύματα, όπως εκείνος ο ανεκδιήγητος Μπένυ Χιν που συνηθίζει να θεραπεύει κάθε ασθένεια ρίχνοντας τον ασθενή πιστό του με ένα απλό σπρώξιμο κάτω και όταν σηκωθεί όρθιος, είναι… ως εκ θαύματος θεραπευμένος, ακόμα και από καρκίνους και κάθε άλλη δύσκολη και ανίατη αρρώστια .
Αλλά το πιο ενδιαφέρων κομμάτι αυτής της ψυχοπαθολογικής θρησκευτικότητας, είναι οι λεγόμενοι «χαρισματικοί». Αυτοί πιστεύουν ότι πέφτοντας στο έδαφος και κάνοντας όλα τα παραπάνω, παίρνουν την φώτιση από το Άγιο Πνεύμα και στη συνέχεια σαν νέοι «απόστολοι»… μιλούν ξένες γλώσσες, η περίφημη γλωσσολαλιά. Ο Σεραφείμ Ρόουζ, ο μεγάλος αυτός Αμερικανός άγιος της Ορθοδοξίας, στο βιβλίο του «Ορθοδοξία και η Θρησκεία του Μέλλοντος», ξεσκεπάζει αυτή την απάτη καθώς αποδεικνύει πως όχι μόνο μετά την «φώτιση» τους δεν μιλούν ξένες γλώσσες, αλλά μονάχα διάφορες ακατανόητες ασυναρτησίες που τις ονομάζουν «θαύμα». Ένας άλλος Αμερικανός αναζητητής που προέρχεται από μια μεγάλη προτεσταντική οικογένεια, ο Frank Scheffer, στο βιβλίο του, «Αναζητώντας την Ορθόδοξη Πίστη στον Αιώνα των Ψεύτικων Θρησκειών», τονίζει χαρακτηριστικά πως το σχίσμα των Παπικών και στη συνέχεια η οριστική αποκοπή των Προτεσταντών από την Ιερά Παράδοση, οδήγησε στο σημερινό ψυχοφθόρο δυτικό πολιτισμό, με όλα τα γνωστά αποτελέσματα της τεράστιας πνευματικής και κατά συνέπεια και της υλικής κρίσης της σύγχρονης ανθρωπότητας. Στο ίδιο υπέροχο βιβλίο παρομοιάζει την προτεσταντική πανσπερμία των ΗΠΑ σαν το, «Κουτί της Πανδώρας», που οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή.
Το θλιβερό όμως σε όλα αυτά είναι πως και πολλοί Έλληνες, στην πατρίδα της Ορθοδοξίας, γίνονται θύματα όλης αυτής της απάτης των διαφόρων προτεσταντικών και άλλων νεοταξικών δογμάτων που επιδιώκουν να διαστρέψουν την ψυχή του νεοέλληνα από τις παραδοσιακές ορθόδοξες αξίες του και να τον μετατρέψουν σαν ακόμα ένα θύμα των θρησκευτικών εμπόρων που μετρούν με τεράστια κεφάλαια τις προσηλυτιστικές τους επιτυχίες. Σε αυτό για να είμαστε ειλικρινείς, συμβάλλει και η τα τελευταία χρόνια απαξίωση της παράδοσης μας, ότι δηλαδή πιο πολύτιμο έχει να επιδείξει ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Επίσης σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας όλων αυτών των θρησκευτικών λαοπλάνων, είναι και η μεγάλη κρίση που περνά η χώρα μας, δημιουργώντας όλο και περισσότερα εύκολα θύματα στους «ιεραποστόλους του τίποτα» και στους λαοπλάνους του Διαβόλου. Τέλος η θλιβερή έλλειψη αληθινών Ορθόδοξων ιεραρχών, καθώς οι περισσότεροι έχουν προσχωρήσει στον διαβολικό οικουμενισμό, επιτείνει αυτή την σατανική αποστασία.