Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

H ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΕΡΙ Η΄ KAI Θ΄ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΩΝΜᾶς γεμίζει χαρὰ αὐτὸ τὸ νέο κείμενο τῆς ἄτυπης «Συνάξεως Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν», μὲ τὸ ὁποῖο τονίζεται ἡ ἀναγκαιότητα τῆς ἐπίσημης ἀναγνωρίσεως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν τελευταίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῆς Ὀγδόης καὶ τῆς Ἐνάτης.


Εἶναι πλέον γνωστό, ὅτι ἂν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν τὶς ἔχει ἐπίσημα ἀναγνωρίσει ὡς Οἰκουμενικές, αὐτὸ συνέβη λόγων τῶν εἰδικῶν ἀντίξοων περιστάσεων καὶ τῆς ἐλπίδας τῆς ἐπιστροφῆς τῶν Παπικῶν στὴν Μία Ἐκκλησία, διότι, κατὰ τὰ ἄλλα, στὴν καθημερινὴ καὶ λειτουργικὴ ζωή της ἡ Ἐκκλησία ζεῖ, ἀναπνέει καὶ πορεύεται μὲ ὅσα ἔγιναν ἀποδεκτὰ ἀπὸ τὶς Συνόδους αὐτές, ἀφοῦ ἀποτελοῦσαν τὴν παραδεδομένη ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πίστη.


Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς στενοχωρεῖ εἶναι ὅτι οἱ Πατέρες τῆς «Συνάξεως», α) ἐξαγιάζουν τὶς ἀμφιλεγόμενες ἐνέργειες τοῦ Πειραιῶς (δὲν θὰ ἀναφερθοῦν ἐδῶ περισσότερα ἀπ' ὅσα ἕως τώρα ἔχουμε γράψει), καὶ β) κυρίως γιατὶ δὲν ἀκολουθοῦν τὴν Ὀρθόδοξη πρακτικὴ τῶν Πατέρων ποὺ πρωταγωνίστησαν στὴν Ὀγδόη καὶ Ἐνάτη Οἰκουμενικὲς Συνόδους.

Διότι ὁ Μ. Φώτιος καὶ ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς μᾶς δίδαξαν διὰ λόγων, Ἱ. Κανόνων καὶ πράξεων, ὑφιστάμενοι διωγμούς, φυλακίσεις καὶ ἄλλα δεινά, τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς τους. Ἡ νίκη τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλαδή, τότε, δὲν ἐπετεύχθη μὲ χαρτοπόλεμο κειμένων, ἀλλὰ μὲ μαρτύριο, ποὺ προέκυψε, καθὼς χρησιμοποίησαν τὴν μόνη γλῶσσα ποὺ καταλαβαίνουν οἱ αἱρετικοὶ Ἐπίσκοποι: Τὴν Διακοπὴ τοῦ Μνημοσύνου τους.


Εὐχόμαστε οἱ Πατέρες τῆς Συνάξεως νὰ τοὺς μιμηθοῦν καὶ σ’ αὐτό.


Παναγιώτης Σημάτης

 


Η΄ Οικουμενική.jpg
Είναι στην εμπειρία της Εκκλησίας μας, να στηρίζουν οι προσευχές των ολίγων τους πολλούς.
Μια χούφτα μοναχοί στηρίζουν όλο τον κόσμο ευχόμενοι νυχθημερόν υπέρ του κόσμου.
Ένας αγράμματος παπάς να στηρίζει, να θεραπεύει, να θαυματουργεί στο χωριό του, να βγάζει ακάθαρτα πνεύματα και να παρηγορεί.
Κορυφαία στην Εκκλησιαστική Ιστορία, υπήρξε η μορφή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, όπου ως Νέος Άτλαντας της Ορθοδοξίας, αυτός μόνος αντιστάθηκε.

Στις κρισιμότερες στιγμές για την Ορθοδοξία, όπου η πλάνη και η αίρεση τυράννισαν το σώμα της Εκκλησίας για αιώνες, οι πιο ελεεινές και δαιμονικές μορφές, υπήρξαν αναμφίβολα, οι Ιεράρχες, οι Ιερείς και μοναχοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που πρόδωσαν την Πίστη, παρασύροντας στην απώλεια και μέρος του λαού.
Όταν ο διάβολος πολεμάει από μέσα στην Εκκλησία, τότε χρειάζονται τα πιο εκλεκτά της Εκκλησίας να αναλάβουν δράση.
Εκείνα τα σκεύη εκλογής του Θεού που συνδυάζουν το θάρρος και τη γενναιότητα, με την ταπείνωση και τη διάκριση.
Τον θεολογικό λόγο και την ποιμαντική οξυδέρκεια, με την αρετή έμπειρων πολεμάρχων, που κατανοούν πως πρόκειται για πόλεμο και όχι για μια μόνον μάχη.
Όταν ο διάβολος πλανίσει και τους εκλεκτούς, διαβρώνοντας εκ των έσω το οικοδόμημα της Εκκλησίας, τότε ο Θεός αναδεικνύει οπλίτες, δεκάρχους, χιλιάρχους και στρατηγούς, να υπερασπιστούν την Ορθοδοξία.
Στις πονηρές ημέρες που διανύουμε, στην πρώτη γραμμή του αντιοικουμενιστικού αγώνα, ο Θεός μας φανέρωσε την “άτυπη Σύναξη ορθοδόξων κληρικών και μοναχών”.
Στα πρόσωπα των σεβαστών καθηγητών π. Θεοδώρου Ζήση και π. Γεωργίου Μεταλληνού, που αντί να “σχολάζουν” εν ησυχία, θυσιάζονται εργαζόμενοι νυχθημερόν, ο Άγιος Θεός μας, χαριτώνει με ένα ευάριθμο πλήθος κληρικών και μοναχών, που συγκροτούν πόλεμο κατά των αιρετικών.
Απ’ άκρου εις άκρον κατεσπαρμένοι σε ολόκληρη την επικράτεια οι νέοι μονομάχοι αυτοί του Χριστού, διωκόμενοι αγωνίζονται να κατηχήσουν τον πιστό λαό του Θεού, να κηρύξουν τον λόγο Του και να αφυπνίσουν συνειδήσεις.
Αυτοί μας χάρισαν την “Ομολογία Πίστεως” όταν το έκριναν αναγκαίο, αυτοί συγκίνησαν τους πέντε Ιεράρχες που καταδίκασαν τις αποφάσεις του Πουσάν, αυτοί και σήμερα μας παραδίδουν μια επιστολή, όπου μιλώντας “εν ενί στόματι και μιά καρδία”, μας εκφράζουν όλους.
Το Ιστολόγιο Κατάνυξις, από της ιδρύσεώς του έχει ταχθεί στο πλευρό της “Συνάξεως”.  
Ευχόμαστε το έργο της “Συνάξεως” να καρποφορήσει κατά Θεόν.
H ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ ΠΕΡΙ Η΄ KAI Θ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ
Ἡ ἄτυπη «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» διερμηνεύοντας καὶ ὅλους τους πονοῦντας καὶ ἀνησυχοῦντας διὰ τὴν αὐθεντικὴ καὶ ἀνόθευτη τῶν ἱερῶν δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας ἀκεραιότητα, αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσουμε τὰ θερμὰ συγχαρητήριά μας, τὸν ἱερὸ ἐνθουσιασμό μας, καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη μας γιὰ τὴν ἐν Πνεύματι Ἁγίω ἱερὰ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ νὰ ἀναδείξει εἰς τὴν δέουσα περιωπὴ τῆς σειρᾶς τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τὶς Ὀγδόη καὶ Ἐνάτη Οἰκουμενικὲς Συνόδους. Τὶς εἰσήγαγε ἤδη εἰς τὴν ζῶσα λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας τόσο μὲ εἰδικὲς ἱερὲς Ἀκολουθίες ὅσο καὶ ὁρίζοντας ἡμερομηνίες τακτὲς γιὰ τὸν κατ’ ἔτος ἑορτασμό τους ὡς τοπική της Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀρχικῶς, ἑορτή. Ἐπίσης συγχαίρουμε τὸν Σεβασμιώτατο Πειραιῶς, γιὰ τὴν ἐξόχως χρήσιμη καὶ ἀπὸ πολλοῦ χρόνου ἀναμενόμενη

Στάση του π. Αυγουστίνου έναντι παλαιοημερολογιτών

Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο  augoustinos-kantiotis


EΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Subject: Στάση του π. Αυγουστίνου έναντι παλιοημερολογιτών

π.-Αυγουστινος-Θα ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν η στάση του μακαριστού γέροντα Αυγουστίνου έναντι των παλαιοημερολογιτών. Άκουσα σήμερα τον χαιρετισμό του σε εκδήλωση παλαιοημερολογιτών (ἐδῶ).  Άλλοτε βρήκα την πληροφορία πως μεσολάβησε μεταξύ Εκκλησίας και παλιοημερολογιτών για την ενσωμάτωσή τους σε αυτήν. Αναγνώριζε έγκυρα μυστήρια στις τάξεις των παλαιοημερολογιτών;
Ευχαριστώ.


Επειδή την απορία αυτή θα την έχουν και άλλοι αναγνώσται, θα απαντήσουμε σ΄ όλους. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο π. Αυγουστίνος αγαπούσε τους παλαιοημερολογίτες και τους υπερασπίζονταν, όταν τους κατεδίωκε άγρια η πολιτεία, με την έγκριση κάποιων ιεραρχών. Ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, όπως φαίνεται και από την ομιλία που ακούσατε, δεν ήταν από εκείνους τους ιεράρχες. Ο Γέροντας κατηγορούσε την βιασύνη που υπέδειξε η διοικούσα Εκκλησία, για να δεχθεί το νέο ημερολόγιο, που δημιούργησε το σχίσμα στην Εκκλησία.
   Δεν θεωρούσε όμως το ημερολόγιο (παλαιό ή νέο) ως δογματικό θέμα, που να εξαρτάται η σωτηρία μας. Ανέφερε

Δήλωσις του Ιερομονάχου Ευθυμίου Τρικαμηνά περί του αντιρατσιστικού Νόμου1)         Ἐπειδή προσφάτως ἐτέθη σέ ἰσχύ ὁ περί ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας νόμος.
2)       Ἐπειδή μέ τέτοιου εἴδους νόμους ἐπιδιώκεται ἡ φίμωσις καί ἡ σιωπή στήν διακήρυξι βασικῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
3)     Ἐπειδή ἡ σιωπή διά τούς ἐκκλησιαστικούς λειτουργούς, ἀλλά καί γιά κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό θεωρεῖται ἀπό τούς Ἁγίους ὡς τρίτο εἴδος ἀθεΐας  καί προδοσίας.
4)      Ἐπειδή διαφαίνεται ὅτι ἡ ἐπιβολή τέτοιων νόμων στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα εἶναι ξενοκίνητη καί ἀποσκοπεῖ στήν ὑποδούλωσι τῆς Πατρίδος μας καί στήν διαστροφή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.
5)    Ἐπειδή οὐδεμία ἐμπιστοσύνη ὑπάρχει στούς πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς ταγούς ὡς πρός τήν διαφύλαξι τῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν ἰδεωδῶν.
6)     Ἐπειδή τέλος ὁ παρών νόμος καί ἄλλοι τέτοιου εἴδους προσβάλλουν τήν Ἐλευθερία καί τή Δημοκρατία καί εἰδικά τήν ἐλευθερία τῆς σκέψεως καί τῆς ἐκφράσεως.
Διά ταῦτα πάντα δηλώνω πρός πᾶσαν κατεύθυνσι, ὅτι θά προσπαθῶ πάντοτε νά εὐθυγραμμίζωμαι  μέ τίς ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί θά τίς διακηρύττω μέ ὅλη τήν δύναμί μου, καί ὅπου αὐτές ἀντίκεινται σέ νόμους ἤ σέ θεσμικά καί ἄλλα πρόσωπα, θά τηρῶ τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).
Δηλαδή στίς περιπτώσεις αὐτές δέν θά τηρῶ τούς νόμους τοῦ Κράτους, ἀλλά αὐτά πού διακελεύεται ὁ Θεός. Αὐτά ὡς πρός τόν «σεξουαλικό προσανατολισμό, τήν ταυτότητα τοῦ φύλλου» καί τά ἄλλα πού ἐπιτάσσει ὁ νόμος αὐτός νά ἀνεχώμαστε καί νά σιωποῦμε.
Ὅσον ἀφορᾶ τό θέμα τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, τοῦ ὁποίου ὁ νόμος ἐπιβάλλει τήν ἀναγνώρισί του, μέ ἐπιβολή μάλιστα κυρώσεων (φυλάκισι, χρηματικό πρόστιμο) δηλώνω τά ἐξῆς:
Θά ἀναγνωρίσω τό Ὁλοκαύτωμα ἐφ’ ὅσον σέ αὐτό συμπεριληφθοῦν καί τιμηθοῦν ἰσαξίως ὅλα τά θύματα τῆς θηριωδίας τοῦ Ναζισμοῦ, ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς ἢ φυλετικῆς ἢ θρησκευτικῆς ἢ ὁποιασδήποτε ἄλλης διακρίσεως καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ τόπου και τοῦ χρόνου πού συνέβησαν. Και ἐπιπλέον, ἐφ’ ὅσον ἀναγνωρισθοῦν ἀπό τήν Ἑλληνικὴ Βουλὴ ἰδιαιτέρως οἱ Γενοκτονίες καί τά Ὁλοκαυτώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καθὼς καί τῶν Ἀρμενίων ἀπό τούς Τούρκους, ἡ Γενοκτονία τῶν ὀκτακοσίων χιλιάδων (800.000) Ὁρθοδόξων Σέρβων ἀπό τούς ναζιστές καί παπικούς Κροάτες μέ τήν καθοδήγησι τοῦ Βατικανοῦ, ὡς καί οἱ σφαγές τῶν ἀμάχων Ἑλλήνων ἀπό τούς Γερμανούς καί Ἰταλούς καὶ Βουλγάρους εἰσβολεῖς-κατακτητές κατά τό διάστημα τῆς γερμανο-ιταλικῆς Κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος 1941-1944.
Ταῦτα πάντα, καθώς καί ὅ,τι ἄλλο προκύψει ἀπό τόν παρόντα ἀντιρατσιστικό νόμο καί τόν ἐπερχόμενο ἀντιτρομοκρατικό νόμο, δηλώνω δημοσίως ὅτι θά τηρήσω, σεβόμενος τίς ἀρχές τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μου, καθώς καί τίς ἐπιταγές τῆς Πατρίδος μου, τήν ὁποία οἱ πρόγονοί μας μέ αἷμα καί θυσίες διετήρησαν ἐλεύθερη καί τήν ὁποία ἐμεῖς ὑποδουλώσαμε ἀμαχητί στίς σκοτεινές δυνάμεις, στήν Νέα Ἐποχή καί στούς δυτικούς ἀφέντες μας.
                                      
                                                                                         Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς

ΟΜΙΛΙΑ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

Τότε ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τόλμησε νὰ πάει στὴν ἐκδήλωσή τους καὶ νὰ μιλήσει γιὰ τὴν ἀποστασία τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τὰ μεγάλα λάθη τῶν Παλαιοημερολογιτῶν. Σήμερα ἡ ἀποστασία τῶν Οἰκουμενιστῶν μεγάλωσε, καὶ τὰ μεγάλα λάθη τῶν Παλαιοημερολογιτῶν παραμένουν. Καὶ τὸ ἥμισυ τῆς «προφητεία» τοῦ Καντιώτη, «σᾶς προλέγω, ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά, ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά,  ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά, θὰ σαρώσει τὸν κόσμο. Ὅσοι πιστοί, ὅσοι Ἕλληνες, ...δὲν θὰ περάσει ὁ Παπισμός» πραγματοποιήθηκε.
Ἂν θέλουμε νὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ τὸ δεύτερο, νὰ «μὴν περάσει, δηλαδή, ὁ παπισμός», εἶναι ἐπεῖγον νὰ ἑνωθοῦμε ὅλοι στὸν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπομακρύνοντας ἐν ταπεινώσει τὸ ΕΝΑ ἐμπόδιο, τὴν δογματοποίηση τοῦ Ἡμερολογίου.
Αὐτὸ ἦταν καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα λάθη ποὺ τόνισε στὴν ὁμιλία του ὁ π. Αὐγουστῖνος, ποὺ δὲν ἐπέτρεψε καὶ στὸν ἴδιο, στὶς μετέπειτα προσπάθειές τους καὶ συνομιλίες μὲ τοὺς Παλαιοημερολογῖτες νὰ προχωρήσει σὲ κάτι καλύτερο. Τὸ Ἡμερολόγιο ἔρχεται δεύτερο. Καιρὸς νὰ πάψει νὰ παίζει τὸν πρῶτο ρόλο, δίνοντας χαρὰ στοὺς Οἰκουμενιστὲς, στοὺς Παπικοὺς καὶ στὸ Διάβολο.
Π.Σ.


 

ΟΜΙΛΙΑ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

 

ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 1967

 

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες,
Δὲν ἦρθα ἐδῶ διὰ νὰ ὁμιλήσω, ἦρθα διὰ νὰ ἀκούσω. Ἦρθα νὰ ἀναπνεύσω τὸ ὀξυγόνο τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ ὁποῖον ἀναπνέετε...
Σᾶς ἐρωτῶ, θέλετε ἐλέγχους ἢ ἐπαίνους; Ἐὰν θέλετε ἐπαίνους, εἶμαι ὅλως ἀκατάλληλος. Ἐὰν θέλετε ἐλέγχους εἶμαι κατάλληλος.
Ἀπὸ τοὺς ἑπτὰ χιλιάδες (7.000) κληρικοὺς ποὺ ἔχει ἡ λεγομένη ἐπίσημος Ἐκκλησία, εἶμαι ὁ μόνος ὁ ὁποῖος παρουσιάζομαι στὴν συγκέντρωσή σας. Γνωρίζω καλῶς ὅτι ἡ παρουσία μου θὰ ἀποτελέσει νέον κεφάλαιον διωγμοῦ μου... Δὲν τὸ λέγω διὰ νὰ μὲ χειροκροτήσετε, οὔτε γιὰ νὰ μὲ ἐπαινέσετε· τὸ λέγω διὰ νὰ κλαύσετε. Διότι ἀπορῶ, πῶς οἱ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς μας, ἐνῶ εἶναι τόσον εὔκολοι νὰ συνομιλοῦν μὲ αἱρετικούς, ἐνῶ εἶναι τόσον εὔκολοι νὰ πηγαίνουν εἰς τὰς Ἐκκλησίας τῶν Φράγκων, νὰ συλλειτουργοῦν, καὶ ἐνῶ εἶναι τόσον εὔκολοι νὰ χαριεντίζονται μὲ μασώνους καὶ μὲ ἀθέους, ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι, πῶς θὰ μὲ καλέσουν σὲ ἀπολογία διότι βρέθηκε σὲ μία συγκέντρωση ποὺ εἶστε ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ Ὀρθόδοξοι;
Ἀνέκαθεν ἀπὸ εἰκοσαετίας, δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, ὑποστηρίζω τὰ δίκαια τῆς παρατάξεώς σας. Τὴν ὥρα ποὺ εἶναι ἀνοικτὲς οἱ χάβρες τῶν Ἱεχωβάδων, εἶναι ἔγκλημα νὰ εἶναι κλειστὲς οἱ ἐκκλησίες τῶν Παλαιοημερολογιτῶν. Αἶσχος. Ὑποστηρίζω, λοιπόν, τὰ δίκαιά σας καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ σημερινὴ παρουσία μου, κοντὰ στὰ ἄλλα παράσημα ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ ἄθεος κόσμος, θὰ μοῦ δώσουν καὶ τὸ παράσημο αὐτό, ὅτι εἶμαι Παλαιοημερολογίτης.
Ἀλλὰ ἐπροχώρησα χωρὶς ἔλεγχο. Λοιπόν, σᾶς λέγω· εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μία βαθεία ταπείνωσις..., σᾶς λέγω ὅτι κανεὶς ἐδῶ, ἀπὸ σᾶς, δὲν ἔχει τὸν τίτλο τοῦ Ἁγίου· κανεὶς ἀπὸ σᾶς δὲν φέρει τὸν τίτλο τοῦ Παναγιωτάτου καὶ Σεβασμιωτάτου. Εἶστε κι ἐσεῖς μέσα ἀπὸ σάρκα καὶ κόκκαλα, εἶστε κι ἐσεῖς ἁμαρτωλοί, ὅπως εἴμεθα ὅλοι. Ἔχετε ἐλαττώματα, ἔχετε ἁμαρτήματα, ἔχετε (ἂς μοῦ ἐπιτρέψετε τὴν φράση) ἔχετε διαπράξει εἰς τὸν ἀγῶνα σας μεγάλα σφάλματα, τὰ ὁποῖα ἂν δὲν εἴχατε διαπράξει ἡ Ὀρθοδοξία...  (2-3 λέξεις δὲν ἀκούγονται καλά) τὴν Ἑλλάδα. Ἀλλά, ἀλλὰ ἔχετε ὅμως κι ἕνα μεγάλο προνόμιο. Ποιό προνόμιο; Ἔχετε ἕνα μεγάλο πλεονέκτημα. Ποῖον; ...Ἔχετε τὴν ἕκτη αἴσθησιν. Καὶ ἡ ἕκτη αἴσθησις εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος πίστις. Πιστεύετε ἀκραδάντως εἰς τὸν ἐν Τριάδι Θεόν. Κρατεῖστε τὰς ἱερὰς Παραδόσεις, φυλάξατε τὴν Ὀρθοδοξίαν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ.
Ἐὰν μὲ ἐρωτήσει κανεὶς τί εἶναι Παλαιοημερολογῖται, θὰ τοῦ ἀπαντήσω. Παλαιοημερολογῖται ἴσον: τί εἶναι Παλαιοημερολογίτης; Εἶναι σκληρὸν καρύδι, δὲν τὸν σπᾶνε τὰ σάπια δόντια τῶν αἱρετικῶν τὸ καρύδι αὐτό. Εἶστε ἡ φάλαγξ ἱερά, ἡ ὁποία ἀγωνίζεται ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τῆς Ὀρθοδοξίας κατὰ τὴν ὡραίαν φράση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Φλωρίνης Χρυσοστόμου. Εἶστε τὸ φρένο, αὐτοκίνητο χωρὶς φρένο πάει στὴν ἄβυσσο, εἶστε τὸ φρένο τῆς Ὀρθοδοξίας, γιατὶ ἂν δὲν εἶστε ἐσεῖς, τὸ φρένο, οἱ Δεσποτάδες θὰ παντρεύοντο μέσ’ στὴν Μητρόπολη. Ὁ φόβος φυλάει τὰ ἕρμα κι ἐσεῖς εἶστε ὁ φόβος τῶν μοντέρνων Ἀρχιερέων τοῦ 20ου αἰῶνος. Εἶστε τέλος, τὸ Λόκ (ἐχρημάτισα στρατιωτικὸς ἱερεύς) τὸ Λόκ τῆς Ἐκκλησίας, τὰ ἡρωϊκὰ ἐκεῖνα παιδιά, τὰ ὁποῖα ἕως καὶ τὴν τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός σας εἶστε ἕτοιμοι νὰ θυσιάστε ὑπὲρ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδοξίας.
Ἀντὶ ἡ πολιτεία νὰ σᾶς καταδιώκει, ὀφείλει νὰ σᾶς περιβάλλει μὲ στοργὴν μεγάλην, διότι εἶστε ἀκραιφνεῖς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι... Ἀντὶ ἡ πολιτεία νὰ σᾶς καταδιώκει, καὶ ἀντὶ ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία νὰ ἀκολουθεῖ τὸ παράδειγμα τῆς Πολιτείας, πρέπει νὰ σᾶς κοιτάξει μὲ στοργήν. Εἶμαι εἰς θέσιν νὰ σᾶς διαβεβαιώσω ὅτι ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος, εἶναι μεγάλος πρόμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ συμπαθεῖ τὴν κίνηση καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι ὑποστηρίζει τὰ δίκαια παντὸς Ὀρθοδόξου Ἕλληνος.
Εἰς τὰς κρισίμους αὐτὰς στιγμάς, τὰς ὁποίας διανύει τὸ Ἔθνος καὶ ἡ φυλή μας, ἀγαπητοί μου εἶστε μία ὄαση στὴ Ζαχάρα τοῦ κόσμου τούτου. Ἕνα μόνο θὰ ζητήσω, ἕνα μόνο θὰ παρακαλέσω. Ἀντὶ ὁ Ἀθηναγόρας καὶ Σία, νὰ κοιτάζουν νὰ μᾶς ἑνώσουν μὲ τοὺς Παπικούς, χίλιες φορὲς καλύτερο θὰ ἦτο νὰ φροντίσουν νὰ ἑνώσουν νεοημερολογίτας μὲ παλαιοημερολογίτας, ὥστε ὁλόκληρος....(δὲν ἀκούγεται).
Εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ παρακαλέσουμε τὸν Θεὸ σήμερα νὰ παύσει πλέον οἱ αἱρέσεις καὶ τὰ σχίσματα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ...νὰ εἶναι ἕνα ἑνιαῖον μέτωπον, γιὰ νὰ δώσουμε τὴν μάχη. Διότι σᾶς λέγω, προφήτης δὲν εἶμαι, εἶμαι ἀνάξιος νὰ φιλήσω τὰ πόδια σας, σᾶς προλέγω, ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά, ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά,  ἔρχεται θύελλα ἐκ βορρά, θὰ σαρώσει τὸν κόσμο. Ὅσοι πιστοί, ὅσοι Ἕλληνες, ...δὲν θὰ περάσει ὁ Παπισμός, δὲν θὰ περάσουν οἱ αἱρέσεις, ἡ Ἑλλὰς ἡ αἰωνία θὰ ζήσει.

Τὸ Βίντεο