Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Ο Θεός μέσα από τις δοκιμασίες "πλείονα εμποιεί την έκπληξη"! Αγίου Νείλου 
Ἀπὸ τὶς Ἐπιστολὲς ἁγίου Νείλου Ἀσκητοῦ, μαθητοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Αγαπητέ μου αδελφέ Χρήστο


Εδώ και αρκετό καιρό, πολλοί Αρχιερείς, ιερείς, Αρχιμανδρίτες, Θεολόγοι αλλά και άσχετοι τελείως, παρουσιάζονται ως ειδημονες, καθηγητές, υφηγητές και υπουργοί του Λόγου, παντογνώστες, παντεπόπτες, ερμηνευτές και Κανονολόγοι, στην ουσία όμως συκοφάντες, κατήγοροι και λασπολόγοι.

          Αγαπητέ μου αδελφέ Χρήστο,

          Παρ' όλο που πιστεύω πως έχεις πράγματι καλή διάθεση, μάλλον δεν εξήτασες αντικειμενικώς, και λεπτομερώς τις πηγές, μάλλον δεν ερεύνησες τους Πατέρες σχετικώς με την Αποτείχιση, και ενώ συνιστά παράλειψη και άγνοια, δεν είναι αυτό ντροπή.
          Ο ίδιος δεν γνώριζα τίποτε για αυτό το θέμα και αναλαμβάνω την ευθύνη που δεν ερεύνησα και δεν ρώτησα. Έχουν όμως πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι πνευματικοί μου και οι καθηγητές μου οι οποίοι επί τούτου απέκρυψαν την Αποτείχιση από τα Συγγράμματα των Πατέρων, για λόγους δήθεν διακρίσεως, ενώ διατηρούσαν κοινωνία με Οικουμενιστές. Ίσως φοβούνταν την παρεξήγηση του Κανόνος, βλέποντας τα πολυκέφαλα σχίσματα των Παλαιοημερολογητών. Ίσως είμαστε και μεις άξιοι τοιούτων ηγετών...

          Και συμπορευόμουν κι' εγώ ασυνείδητα με τους Οικουμενιστές, ελέγχοντας ευκαίρως-ακαίρως, πολεμώντας δίχως φόβο και με αδάμαστο πάθος, την Παναίρεση του Οικουμενισμού.

          Πριν μας συκοφαντήσετε και μας βρίσετε ως αιρετικούς, και σχισματικούς, παρακαλώ όλους τους αγαπητούς αδελφούς, συνιστώ εντόνως να διαβάσετε ταπεινά, προσεκτικά και απολύτως  αμερόληπτα, ανεπηρέαστοι από κάθε προκατάληψη και προδιάθεση, τα βιβλία του π. Ευθυμίου, ιδίως το σχετικό, ενημερωτικό, πάνυ Πατερικό και άκρως Αποκαλυπτικό:

          "Η διαχρονική Συμφωνία των Πατέρων για το Υποχρεωτικό του 15ου Κανόνος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου περί Διακοπής Μνημονεύσεως Επισκόπου Κηρύσσοντος επ’ εκκλησίαις αίρεσιν”.

            Υπάρχει και για δωρεάν κατέβασμα στο διαδίκτυο και για τα κινητά μας.

          Είναι αλήθεια πως πάρα πολλοί, δεν γνωρίζουν καν για την Αποτείχιση και μόλις ακούν για αυτήν, αμέσως προτρέχουν σε δικά τους αβίαστα και εμπαθή συμπεράσματα, να μας τσουβαλιάσουν με άδικες γενικεύσεις στα πυρά των Σχισματικών "Γνησίων" Παλαιοημερολογητών και στα ωκεάνια άπατα βάθη των "ΕξωΚιβωτιακών".

          Εφ' όσον όμως οι συκοφαντίες παρουσιάζονται δημοσίως, δημοσίως λοιπόν και εμείς, επί ίσοις όροις, απαντούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται πως διά του αυτού τρόπου που γίνονται οι κατηγορίες, διά του ιδίου πάλιν τρόπου πρέπει και να αναιρούνται.

          Ας μου το συγχωρέσει ο αδελφός Χρήστος, (εάν και κατά πόσον αυτό αποτελεί