Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Το ερώτημά μας: Εσείς, τί κάνατε;

Γέροντας Χρυσόστομος, Καθηγούμενος ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου:

«Δεν μπορώ να δεχθώ το αίσχος που έγινε στη Μυτιλήνη»!hgoumenos chrisostomos

     Στὴν ὁμιλία του ὁ π. Χρυσόστομος μεταξὺ ἄλλων «παρότρυνε τούς πιστούς νά λάβουν αὐτά τά μηνύματα (ποὺ τοὺς εἶπε) μέσα στήν καρδιά τους καί νά τά κάνουν βίωμα καί πράξη στή ζωή τους», καυτηριάζοντας ταυτόχρονα "τὰ αἴσχη" ποὺ ἔγιναν ἀπὸ τὸν Οἰκουμενιστὴ Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καὶ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὴν Λέσβο.

Τὸ ἐρώτημά μας, σὲ σχέση μὲ αὐτὰ ποὺ εἴπατε,  π. Χρυσόστομε, εἶναι:

   Πῶς ἀντιμετώπιζαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τέτοιου εἴδους αἴσχη; Κοινωνώντας μὲ τοὺς ποιοῦντες τὶς αἰσχρότητες, ἢ ἀποχωριζόμενοι ἀπ’ αὐτούς;
   Ἐσεῖς, λοιπόν, πάτερ, ἀφοῦ -ὅπως εἴπατε- "δέν μπορεῖτε νά δεχθεῖτε τό αἶσχος αὐτό πού ἔγινε στή Μυτιλήνη", πραγματοποιήσατε αὐτὸ ποὺ προτρέπετε νὰ κάνουν οἱ ἄλλοι;
   Ζητᾶτε (καὶ σωστά) ἀπὸ τοὺς πιστοὺς νὰ «κάνουν βίωμα καὶ πράξη τὰ μηνύματα» τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἐσεῖς πραγματοποιεῖτε τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων ποὺ μιλοῦν γιὰ Διακοπὴ Μνημοσύνου τῶν αἰσχρουργῶν, ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτὰ «τὰ αἴσχη» ποὺ πλέον κι ἐσεῖς δὲν μπορεῖτε νὰ δεχθεῖτε; Τί ἄλλο πράξατε, πέρα ἀπὸ τὴν ὁμιλία σας αὐτή, γιὰ νὰ ἀντισταθεῖτε σ’ αὐτὰ ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ δεχθεῖτε;

Γέροντας Χρυσόστομος, Καθηγούμενος ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου:

«Δεν μπορώ να δεχθώ το αίσχος που έγινε στη Μυτιλήνη»!


     Τό Σάββατο 28 Μαΐου 2016 καί μέ ἀφορμή τήν παρέλευση 563 ἐτῶν ἀπό τήν ἅλωση τῆς Πόλης, στό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου, ὅπως

Τι άλλο θα δούμε; Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφορεί Φραγκισκανό

«Μωραίνει Κύριος»:
.
Μόνοι τους μᾶς ἀποκαλύπτουν ἀδιαλείπτως τὴν Οἰκουμενιστική τους ταυτότητα!    Δεν έχει τέλος η παράνοια και κάθε μέρα επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που λένε ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Είναι γνωστό ότι εκεί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχουν «χόμπι» τις παρασημοφορήσεις. Όποιος και αν περάσει από εκεί παίρνει και από ένα παράσημο από τον Πατριάρχη για ενθύμιο. Μέχρι εδώ καλά, οι άνθρωποι θέλουν να χαρίζουν παράσημα δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Όμως η παρασημοφόρηση των αιρετικών που αποσκοπεί, εκτός από τον σκανδαλισμό κλήρου και πιστών;

Μητρόπολη της Κρήτης διώκει Αγιορείτη μοναχό, επειδή μίλησε για την Πανορθόδοξη Σύνοδο! (Βίντεο)


Οἱ διωγμοὶ ἀρχίζουν ΠΡΙΝ καν πραγματοποιηθεῖ ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»!!!

Προσπάθεια κατοχυρώσεως
της αι­ρέσεως του Οικουμενισμού!


  Οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης δὲν κρατοῦν οὔτε τὰ προσχήματα. Σὲ ὁμιλία του ὁ π. Σάββας ἀποκαλύπτει τὸν διωγμὸ ποὺ κήρυξαν ἐναντίον του, ἐπειδὴ (ὅπως πολλοὶ Οἰκουμενιστὲς μοναχοί, καθηγητὲς Πανεπιστημίων καὶ Ἐπίσκοποι) ἔχει γνώμη καὶ λόγο ὀρθόδοξο γιὰ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο.
     Ὅπως λέγει στὴν ὁμιλία του ὁ π. Σάββας (δεῖτε στὸ παρακάτω βίντεο),
«ὄχι μόνο δὲν ἐνημερώνουν τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ἔγκυρα καὶ ὀρθόδοξα, ἀλλὰ καὶ ἐγκωμιάζουν τὴν Σύνοδο θεωρώντας την εὐλογία γιὰ τὸ νησί μας,  παραβλέποντας τὶς ἀντιδράσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ καὶ τὶς διαμαρτυρίες, καθὼς καὶ τὴν Ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλε ἡ Σύναξις τῶν Ὀρθοδόξων Κρητῶν. Τὸ ἀντίθετο μάλιστα· καθησυχάζουν τὸν λαὸ καὶ παραπληροφοροῦν τὸ ποίμνιό τους μὲ τὸ νὰ καλοῦν ὁμιλητὲς ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὰ αἱρετικὰ ἀνοίγματα καὶ φρονήματα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ὅπως τὸν π. Βασίλειο Γοντικάκη, τοὺς καθηγητὲς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου» κ.λπ.
   «Αὐτοὺς καλοῦν γιὰ ἐνημέρωση τῶν Χριστιανῶν τῆς Κρήτης. Κατὰ τὰ ἄλλα, ὅποιος ἔχει διαφορετικὴ γνώμη καὶ θάρρος νὰ τὴν ἐκφράσει, τὸν διώκουν δικτατορικῷ τῷ τρόπῳ».
     Πρὸς τοῦτο οἱ Ἐπίσκοποι ἔστειλαν καὶ  Ἐγκύκλιο στοὺς ἱερεῖς τῆς Κρήτης ἐναντίον τοῦ π. Σάββα στὴν ὁποία ὁ ἴδιος ἀπάντησε καταλλήλως. Στὴν Ἐγκύκλιο Ἱ. Μ. Κυδωνίας καὶ Ἀποκορώνου, λοιπόν, λέγεται ὅτι «ὁ π. Σάββας Λαυρεώτης εἶναι ἀνεπιθύμητος στὴν Μητρόπολή μας καὶ παρακαλεῖσθε νὰ μὴν ἔχετε ἐπικοινωνία μαζί του. Παρουσιάζεται εἰς τοπικὸν τηλεοπτικὸ μέσον ἄνευ ἀδείας, καθὼς καὶ σὲ ἐκδηλώσεις ποὺ ἀντίκεινται πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλη Σύνοδο».

Ἡ Ἀπάντηση τοῦ γέροντος Σάββα:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΥΤΗΣ

       Σέ Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, τῆς κατά κόσμον πατρίδος μου, ἀφοῦ ἐγκωμιάστηκε ἡ λεγομένη Μεγάλη καί Ἁγία Σύνοδος ὡς «…..μεγάλη εὐλογία καί τιμήν διά τήν Ἐκκλησίαν μας καί ὅλους ἡμᾶς, ἡ πραγματοποίησις εἰς τόν τόπον μας μετά ἀπό 1300 ἔτη περίπου τοῦ μοναδικοῦ τούτου ἱστορικοῦ γεγονότος...... », ἀναφέρθηκαν καί στήν ἐλαχιστότητά μου ὡς ἑξῆς:
    «Ὁ π. Σάββας Λαυριώτης ἐκ τῆς Ἱ.Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὄρους, εἶναι ἀνεπιθύμητος εἰς τήν Μητρόπολίν μας καί παρακαλεῖσθε νά μήν ἔχετε κοινωνίαν μαζί του. Ἄγεται καί φέρεται εἰς τήν Ἐπαρχίαν μας, ὑβρίζει τόν Πατριάρχην, παρουσιάζεται εἰς τοπικόν τηλεοπτικόν μέσον ἄνευ ἀδείας, καθώς καί εἰς ἐκδηλώσεις πού ἀντίκεινται πρός τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Μεγάλην Σύνοδον».
     Ἐπίσης, σέ γράμμα πού ἔστειλαν στό Πατριαρχεῖον, στήν Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους, καί εἰς τήν Μονήν μου, μέ κατηγοροῦν πώς διχάζω, τρομοκρατῶ καί παραπληροφορῶ τόν πιστό κρητικό λαό, καί πώς κυκλοφορῶ ( ἄκουσον - ἄκουσον ) μέ συνοδεία μπράβων, καί μέ Χρυσαυγίτες στά Χανιά, καί σέ ἐκδηλώσεις ἐναντίον τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου!!!
   Πραγματικά ξεπέρασαν τόν ἑαυτόν τους καί κάθε ἐπιστημονική  φαντασία. Δέν θά ἀσχολούμην κἄν μέ τέτοιες κακοήθειες καί συκοφαντικές δυσφημήσεις, διότι ὅλοι ὅσοι γνωρίζουν στήν Κρήτη τον π. Σάββα, καταλαβαίνουν πώς αὐτό γίνεται ἐπειδή,  ὡς Ἁγιορεῖτες, ὅντως πληροφοροῦμε ὁρθόδοξα καί ἔγκυρα τόν κόσμο. Ἄλλωστε, ἡ ἐκδήλωση πού ἔκαναν μέ καλεσμένο τόν π. Βασίλειο Γοντικάκη καί ἄλλους, ἦταν ὡς ἀντίβαρο τῆς παρουσίας μας καί τῆς ἔγκυρης πληροφορήσεως πού παρέχουμε στόν Κρητικό Λαό. Ὅπως ἐπίσης γνωρίζω, πώς ὁ ἀγαπητός καί παραδοσιακός Ἐπίσκοπος Χανίων κ.κ. Δαμασκηνός, πού πολύ τόν ἐκτιμῶ καί τόν ἀγαπῶ, ἔχει πέσει θῦμα παραπληροφόρησης, ἰδιαιτέρως ἀπό τόν Πρωτοσύγγελό του καί διαφόρους καλοθελητάδες, γιά τό τί ἔχει συμβεῖ. Γιά αὐτόν τό λόγο ἐξηγοῦμαι:
       1ον Ὅντως, τό τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Νέα Τηλεόραση, μοῦ ἀπηύθυνε πρόσκληση, νά παρουσιαστῶ ζωντανά, γιά νά μιλήσουμε γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη, τό θέμα τῆς Συνόδου, καθώς καί ἄλλα. Ὁ καθένας μπορεῖ νά δεῖ τί εἰπώθηκε στήν ἐκπομπή καί νά βγάλει τά συμπεράσματά του, ἀφοῦ εἶναι ἀναρτημένο στό διαδίκτυο. Σέ καμία περίπτωση δέν ἐξύβρισα πρόσωπα, καί ἰδιαίτερα τόν Πατριάρχη, καί δέν κακολόγησα κανέναν, ἀλλά εἰπώθηκε ἡ ἀλήθεια. Ὁ Πρωτοσύγγελος πού ἐπικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί μου πρίν ἀπό τήν ἐκπομπή, μοῦ εἶπε πώς δέν ἔχω εὐλογία νά παρουσιαστῶ στό κανάλι. Τοῦ ἀπάντησα πώς δέν εἶναι στήν δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας καί δέν μπορεῖ  νά μοῦ τό ἀπαγορεύσει, ὅπως ἔχουν κάνει γιά τούς ἐκκλησιαστικούς χώρους, πού φυσικά τό τηρῶ. Ἐξάλλου, τούς κάθε λογῆς αἱρετικούς τούς ἀφήνουν ἐλεύθερους νά ὁμιλοῦν στήν τηλεόραση, στό ραδιόφωνο, σέ συγκεντρώσεις, κ.λ.π. Σε αὐτούς γιατί δέν κάνουν συστάσεις νά μήν ὁμιλοῦν στό ποίμνιό τους, πού τούς τό ἔχει ἐμπιστευθεῖ τό Ἅγιον Πνεύμα; Αὐτό ἰσχύει μόνο γιά ἕναν Ἁγιορείτη πού λέει τήν ἀλήθεια; Ὅσον ἀφορᾶ στήν παραπληροφόρηση καί στήν κινδυνολογία, αὐτά εἶναι συκοφαντίες καί εὔκολα κάποιος τό ἀντιλαμβάνεται ὅταν δεῖ τήν ἐκπομπή.
       2ον Μέ συκοφαντοῦν πώς δέν ἔχω εὐλογία ἀπό τό Μοναστήρι μου να μιλῶ καί τό κάνω ἀπό μόνος μου. Στό Μοναστήρι μου, ἤδη ἔχω δηλώσει πώς δέν κάνουμε ὑπακοή ὅταν πρόκειται γιά θέματα ἀνηθικότητας, ἤ γιά δογματικά θέματα. Ἐξάλλου, ἔχω τήν εὐλογία τοῦ πνευματικοῦ μου πατρός καί 300 ἐρημιτῶν πού μέ ἐνθαρρύνουν νά μιλήσω, διότι αὐτοί δέν ἔχουν τό βῆμα τοῦ λόγου πού ἔχουμε ἐμεῖς.
   3ον Μέ συκοφαντοῦν, ἀνυπόστατα, πώς πηγαίνω σέ ἐκδηλώσεις πού ἀντίκεινται στήν Μεγάλη καί Ἁγία Σύνοδο. Στήν μόνη ἐκδήλωση πού παρευρέθηκα ὡς ἀκροατής καί ὄχι ὡς ὁμιλητής, ἦταν τῆς Συνάξεως τῶν Ὀρθοδόξων Κρητῶν καί τῆς Ἐστίας Πατερικῶν Μελετῶν Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Μεθώνης, μέ ὁμιλητή τόν κ. Κυριάκο Κυριαζόπουλο, Καθηγητή Ἐκκλησιαστικοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τοῦ Α.Π.Θ., δικηγόρο παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ καί θεολόγο, πού αὐτή ἔγινε γιά ἐνημέρωση καί ὄχι γιά πολεμική τῆς Συνόδου.
    4ον Μέ συκοφαντοῦν πώς σχετίζομαι μέ τήν Χρυσή Αὐγή, καί κυκλοφορῶ στά Χανιά μέ συνοδεία μπράβων. Πρᾶγμα τελείως ἀνυπόστατο, κακόβουλο καί γελοῖο. Μπέρδεψαν τόν κ. Γεώργιο Βλαμάκη, ἀρχιτέκτονα, συντονιστή τῆς ἐκδηλώσεως στό ξενοδοχεῖον ΑΚΑΛΗ στά Χανιά μέ ὀμιλητή τόν κ. Κυριάκο Κυριαζόπουλο, ὁ ὁποῖος μέ εἶχε καλέσει στήν ἐκδήλωση πού ὀργάνωσαν, μέ τόν κ. Στέλλιο Βλαμάκη, ἀρχηγό τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στά Χανιά. Καί μόνον ἀπό αὐτό καταδεικνύεται πώς θέλουν μέ κάθε τρόπο νά μέ διαβάλλουν, διότι θέλουν νά μᾶς φιμώσουν τό στόμα γιά νά μήν ὑπάρχουν ἀντιδράσεις καί ἔγκυρη πληροφόρηση τοῦ πιστοῦ Κρητικοῦ Λαοῦ.
     5ον  Μέ ποιά δικαιολογία ἐπιβάλλουν στούς Ἱερείς τους νά μήν ἔχουν ἐπικοινωνία μαζί μου; Μήπως εἶμαι αἱρετικός; Θέλουν νά ἐφαρμόσουν τούς κανόνες Κανονικοῦ Δικαίου στό πρόσωπό μου καί τήν σωρεία παραβάσεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου δέν τίς βλέπουν; Ὡς προϊστάμενό τους δέν θά τόν ἐλέγξουν κάποτε, ὅτι δέν ὀρθοτομεῖ τόν λόγο τῆς ἀληθείας Ἀλλά τό πρῶτο εἶναι ἀρεστό στόν Πατριάρχη, ἐνῶ τό δεύτερο θά τόν ἐξόργιζε καί ἔτσι θά εἶχαν πρόβλημα καί μέ τίς θεσούλες τους καί μέ τήν καριέρα τους. Γιατί ὅλα αὐτά πού προαναφέραμε μᾶς ὁδηγοῦν ἀβίαστα στό παραπάνω συμπέρασμα. Καί μήν προφασίζονται πώς ἐπειδή εἶναι Πατριάρχης δέν μποροῦν νά τόν ἐλέγξουν, διότι οἱ περισσότεροι καί μεγαλύτεροι αἱρετικοί ἀνά τούς αἰώνας ἦταν Πατριάρχες.
  Λυπᾶμαι πολύ Ἅγιε Χανίων καί λοιποί, ἀλλά κανένας ἐκφοβισμός, κανένας περιορισμός καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο κάνετε ἐσεῖς ἤ ὁ ὁποιοσδήποτε, δέν πρόκειται, μέ τήν χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νά μᾶς σταματήσει νά διατρανώνουμε τήν διαχρονική ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῆς καθημαγμένης, ἀπό τά αἵματα τῶν Μαρτύρων μας, Ὀρθόδοξης Πίστης. Πρῶτον, διότι ὅλα ὅσα λέτε γιά μένα εἶναι ἀνυπόστατα, ψευδῆ καί συκοφαντικά καί δεύτερον, διότι ἔχουμε ἐντολή ἀπό τόν ἴδιο τόν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, νά ὁμολογοῦμε τήν ἀλήθεια ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων. Ἀλλά καί κάτι ἄλλο:
    Συγχωρέστε με πού θά ὁμιλήσω ὡς ἄφρων, κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἀλλά τό ἐπιβάλλει ἡ περίσταση. Τό 1996 ὑπηρετοῦσα τήν πατρίδα μου στό ἐπίλεκτον σῶμα τῶν καταδρομέων ἀλεξιπτωτιστῶν, στήν Πρώτη Μοίρα Ἀλεξιπτωτιστῶν τοῦ Μάλεμε,  στά Χανιά τῆς Κρήτης. Ὅταν λοιπόν, συνέβη τό περιστατικό μέ τά Ἴμια, τότε μαζί μέ τά ἄλλα παιδιά πού ὑπηρετούσα, ἀφοῦ συναχθήκαμε καί ἀντιληφθήκαμε τό σοβαρόν τῆς ὑποθέσεως, συγκινημένοι  ὑποσχεθήκαμε ὁ ἕνας στόν ἄλλον ὅτι θά πολεμήσουμε γιά τόν Χριστό, τήν Πατρίδα μας καί τούς συγγενεῖς μας μέχρι θανάτου. Καί τώρα ἔρχονται καί μοῦ λένε, πώς εἶμαι ἀνεπιθύμητος στό μέρος πού θά ἔδινα τήν ζωή μου γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού τώρα μέ διώκουν, ἐπειδή λέω τήν ἀλήθεια πού αὐτοί φοβοῦνται νά ποῦν. Σέ καμμία περίπτωση. Ἐγώ ἤδη σᾶς ἔχω συγχωρέσει, ἔστω καί ἀν ἐσεῖς συνεχίσετε τήν πολεμική σας. Ἀλλά θά ἦταν φρόνιμο ἀπό μέρους σας νά τό σταματήσετε ἐδῶ, ἀκόμα καί ἀν δέν ζητήσετε συγνώμη.
         Εὔχομαι ὁ Πανάγαθος Θεός νά δίνει φώτιση, ὁμολογία καί καλήν ἀπολογίαν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλους μας καί κυρίως στούς Ἐπισκόπους πού δέν ὁμιλοῦν.

Μετά τιμῆς, ἀληθείας καί ἀγάπης
Γέρων Σάββας


 Το Βίντεο

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος και η Νέα Εποχή


Ἐφημ. "Ὀρθόδοξος Τύπος"

Θ. Λειτουργία στη Σμύρνη με Ορθόδοξους από την Ελλάδα και Παπικό Αρχιεπίσκοπο!Η εορτή της Αγίας Φωτεινής

στη Σμύρνη


Γράφει ο π. Συμεών Αυγουστάκης, Εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου Ιλίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος εκπροσωπώντας την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, χοροστάτησε στον Εσπερινό και προεξήρχε στη Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στην Ελληνική Κοινότητα της Σμύρνης.
Στη Θεία Λειτουργία παρευρίσκονταν ο Αρχιεπίσκοπος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Σμύρνη κ. Lorenzo Piretto και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στη Σμύρνη κα Αργυρώ Παπούλια. Το ορθόδοξο εκκλησίασμα απαρτιζόταν από Ρωμιούς, Τούρκους, Ρώσσους και Γεωργιανούς, καθώς και Κληρικούς με προσκυνητές από την Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος επανέφερε στην Ορθόδοξη Εκκλησία έναν νέο Ρωμιό χρίζοντάς τον.
Ο Εφημέριος της Ελληνικής Κοινότητας Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Συκής ευχαρίστησε τους πάντες για τη συμμετοχή τους στις λατρευτικής εκδηλώσεις επί τη εορτή της Αγίας Φωτεινής, ιδιαιτέρως τον εκπρόσωπο της Α.Θ.Π. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ικονίου κ. Θεόληπτο διαβιβάζοντας στον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη την αγάπη του και την υιική αφιέρωσή του.

    Πηγή