Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2013

Μικρή συμβολή στον αγώνα των διωκομένων Εσφιγμενιτών Πατέρων, π. Ευθύμιου Τρικαμηνά
   ξ αἰτίας τῆς νέας προσπαθείας ἐκδιώξεως των Ἐσφιγμενιτῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, θέλω νά καταθέσω ὡς ἐλάχιστο δεῖγμα συμπαραστάσεως καί συμβολῆς εἰς τόν ἀγῶνα των ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν διδασκαλία τοῦ ὁσίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ἡ ὁποία νομίζω εἰς τήν παροῦσα φάσι τῆς αἱρέσεως εἶναι πολύ ἐπίκαιρος.
Ὑπάρχει ἡ ἀντίληψις ὅτι ὅταν μᾶς ἐκδιώκουν ἀπό ἕνα μέρος οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως, πρέπει νά φεύγωμε καί νά πηγαίνωμε σέ ἄλλο. Ἐδῶ προσάγεται ὡς στήριγμα αὐτῆς τῆς θέσεως ἡ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου (Ματθ. 10,23) στήν ὁποία ὁ Κύριος διδάσκει τούς Ἀποστόλους, προκειμένου νά τούς ἀποστείλη νά κηρύξουν τά ἑξῆς: «ὅταν δέ διώκουσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ φεύγετε εἰς τήν ἄλλην».
Αὐτό ὅμως προφανῶς ἰσχύει ὅταν ἐμεῖς πηγαίνουμε νά κηρύξωμε κάπου καί δέν μᾶς δέχονται. Δι’ αὐτό εἰς αὐτήν τήν περίπτωσι ὁ Κύριος ἐδίδαξε τούς Ἀποστόλους ὅτι: «καί ὅς ἄν μή δέξηται ὑμᾶς μηδέ ἀκούση τούς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἤ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τόν κονιορτόν τῶν ποδῶν ὑμῶν» (Ματθ. 10,14).
Εἰς τήν περίπτωσι πάλι προσωπικῶν συμφερόντων ἤ διενέξεων μέ κάποιον πάλι ὁ Κύριος ἐδίδαξε νά ὑποχωροῦμε καί νά μήν διεκδικοῦμε τό δίκηο μας καί τά ὑπάρχοντά μας. Ἀναφέρει χαρακτηριστικά εἰς τήν ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλία τά ἑξῆς: «καί τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καί τόν χιτῶνα σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καί τό ἱμάτιον» (Ματθ. 5,40).
Αὐτά ὅλα δέν ἔχουν σχέσι μέ ἐκκλησιαστικές ὑποθέσεις καί μάλιστα μέ τά θέματα τῆς πίστεως. Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσι πρέπει νά εἴμεθα ἀνυποχώρητοι, ὄχι μόνον εἰς τήν πίστι, ἀλλά καί εἰς τό νά κρατοῦμε τούς ναούς καί τά μυστήρια σάν πύργους καί ὀχυρά καί νά μήν τά παραδίδωμε στούς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι θά τά βεβηλώσουν.
Αὐτήν ἀκριβῶς τήν διδασκαλία κάνει ἀπό τήν ἐξορία ὁ ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης εἰς τούς μοναχούς του. Ὑπάρχει μία θαυμάσια ἐπιστολή του ἡ ὁποία

Ι. Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ: Η ΜΟΝΗ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΕΣΤΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

Ενώ τα επίσημα μοναστήρια υπακούουν τυφλά στο Βαρθολομαίο, κάποιοι μοναχοί του Αγίου Όρους αγωνιούν για την κατάσταση και τάσσονται υπέρ του Δικαίου αγώνα των μοναχών της Εσφιγμένου

Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων:

«Οι Εσφιγμενίτες μάχονται «υπέρ πίστεως» ενώ οι κατσουλιέρηδες μάχονται για τα χρήματα του ΕΣΠΑ»

Επιστολή Αγιορειτών Πατέρων: «Οι Εσφιγμενίτες μάχονται «υπέρ πίστεως» ενώ οι κατσουλιέρηδες μάχονται για τα χρήματα του ΕΣΠΑ.»

Η παρακάτω επιστολή συντάχθηκε στο Άγιο Όρος στις 6 Αυγούστου 2013 από έναν μεγάλο αριθμό Αγιορειτών Πατέρων και μας εστάλει με email. Η επιστολή αναφέρεται στα τελευταία γεγονότα που έλαβαν χώρα στο κονάκι της Ι. Μ. Εσφιγμένου. 
Μια άλλη άποψη για τα γεγονότα του κονακίου της Ι.Μ. Εσφιγμένου.
Ακούμε από πολλούς δυσμενή σχόλια για τους Εσφιγμενίτες που υπερασπίστηκαν το κονάκι τους με μολότοφ και απορούμε, γιατί εθελοτυφλούν και δεν βλέπουν ποιος δημιουργεί το πρόβλημα; Αυτός που πηγαίνει να σπάσει την πόρτα, την μια με βαριά, την άλλη με λοστό και τώρα με κλάρκ; Ή αυτός πού κάθεται στο κελλί  του ήσυχα και δεν ενοχλεί κανέναν;
Τουλάχιστον οι Εσφιγμενίτες μάχονται «υπέρ πίστεως»

Να ανακαλέσουν τις ύβρεις οι της Ι. Μ. Εσφιγμένου. Επιστολή θεολόγου

Στηρίζουμε τος πατέρες τς . Μονς σφιγμένου, ο ποοι δικονται κατάφωρα κα διώκονται πηνς π τν αρετικ Οκουμενιστ Πατριάρχη Βαρθολομαο.

Δυστυχς, ν λα μαζ μοναστήρια το γίου ρους- ξεκίνησαν τν γνα τ δεκαετία το 1960 κα διέκοψαν τν Μνημόνευση το Πατριάρχη, τώρα πο τ πράγματα φθαλμοφανς κα οσιαστικς χειροτέρεψαν κα χειροτερεύουν μ γεωμετρικ πρόοδο, ο λλες . Μονς βγαλαν τν ορά τους πέξω (φο δέχτηκαν τ κατομμύρια ερωαργύρια π τν Ε.Ε.) κα μεινε μόνη στία ντίστασης στὸ Ἅγιον Ὄρος, . Μ. σφιγμένου.
Σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο παρατηρήσαμε ὅτι ὑπέπεσαν σὲ λάθη, σὰν αὐτὸ ποὺ παρουσιάζει τὸ ἱστολόγιο «Τρελογιάννης», (ἢ ἡ πληροφορία ὅτι μνημονεύουν Αρχιεπίσκοπο κάποιας παρατάξεως τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου), τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ τὰ διορθώσουν. Ἐξ ἄλλου, ἀπευθύνονται καὶ ζητοῦν τὴν συμπαράσταση τοῦ ὀρθόδοξου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ εὐλαβεῖται τοὺς γέροντες Παΐσιο καὶ Πορφύριο.
Θέλουμε νὰ πιστεύουμε, ὅτι ὁ ἡγούμενος Μεθόδιος γιὰ νὰ διατυπώσει τὶς ὑβριστικὲς αὐτὲς θέσεις, ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὸ περιοδικὸ "Κολλυβάδες" ποὺ πρῶτο (μᾶλλον) τὶς διατύπωσε. Ἔτσι κι ἀλλιῶς πρέπει νὰ ἀνακαλέσει καὶ νὰ παύσει ἡ ἱστορικὴ Ἱ. Μονὴ νὰ ἀποτελεῖ τὴν οὐρὰ μιᾶς παρατάξεως τῶν Παλαιοημερολογιτῶν.
Δημοσιεύουμε τὸ κείμενο ποὺ ἀνάρτησε ὁ "Τρελογιάννης" καὶ στὴ συνέχεια κείμενο ποὺ λάβαμε ἀπὸ τὸν θεολόγο κ. Πανταζῆ Νικόλαο. Σημ.: Σε σημερινὸ Δελτίου Τύπου τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου ποὺ πρὶν λίγο εἴδαμε,  διαψεύδουν τὴν πληροφορία ὅτι μνημονεύουν ἄλλον Ἐπίσκοπο. Γράφουν:

"Είπαν ότι μνημονεύουμε άλλους Επισκόπους. Το Άγιο όρος έχει έναν Επίσκοπο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Κάνοντας χρήση όρων του Κ.Χ.Α.Ο. δεν μνημονεύουμε  τον Οικουμενικό διότι πράττει αίρεση (τον ίδιο όρο έχουν κάνει χρήση πολλές μονές του Α.Ο. έστω μία φορά τα τελευταία πενήντα χρόνια), αλλά δεν μνημονεύουμε άλλο Επίσκοπο".


 
  Πηγή: "Τρελογιάννης"
 (Ἀπό ὁμιλία τοῦ Ἡγουμενου τῆς Ἐσφιγμένου Μεθόδιου)

 «Πολλοί των ευλαβών νεοημερολογιτών μας λένε: "Μα δεν βλέπετε θαύματα πού κάνει ο τάδε πατήρ; Μα δεν βλέπετε τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος αγίασε; Μα δεν βλέπετε τον πατέρα Πορφύριο ο οποίος αγίασε;". Αν είναι έτσι οι άγιοι, προτιμούμε να μην είμαστε άγιοι.