Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

Τελώνου και Φαρισαίου


π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς - Σταγιάτες