Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Ο Πάπας Γρηγόριος Θ΄, που έδωσε οδηγίες για την εκτέλεση των 13 Αγίων, έχει αγιοποιηθεί από τους Παπικούς!

Τὸ μαρτύριον τῶν ἁγίων
τριῶν  καὶ δέκα ὁσίων  πατέρων
τῶν διὰ πυρὸς τελειωθέντων
παρὰ τῶν Λατίνων ἐν τῇ νήσῳ
Κύπρω ἐν ἔτει 1231

Β΄ ΕΚΔΟΣΙΣ


   Ἡ Καντάρα ἔμεινε γνωστὴ στην ἱστορία τῆς Κύπρου ὄχι μόνο γιά τὸ λόγο πού διαδραμάτισε τὸ κάστρο τῆς στά πολυτάραχα χρόνια τῶν Φράγκων καὶ Ἐνετὼν ἀλλὰ καὶ γιά τὸ παλιὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Κανταριώτισσάς  πού στάθηκε τὸ ΙΓ΄ αἰῶνα προπύργιο τῆς Ὀρθοδόξῃς Ἐκκλησίας ἐνάντια στούς διωγμοὺς τοῦ λατινικοῦ κλήρου.
   Ἀπὸ κεῖ ξεκίνησαν μία θλιβερὴ μέρα τοῦ 1222 δεκατρεῖς ὅσιοι  πατέρες πιστοὶ στρατιῶτες τῆς θρησκείας τοῦ Ναζωραίου, γιὰ νὰ γνωρίσουν ἔπειτα ἀπὸ φριχτὰ βασανιστήρια, τὸ μαρτυρικότερο θάνατο ἀπὸ ἀπανθρώπους ὀπαδοὺς τοῦ Πάπα. Ἡ ἱστορία τῆς τρομερῆς αὐτῆς τραγωδίας μὲ τὶς ἀνατριχιαστικές της ὠμότητες ἔχει στιγματίσει μὲ τὰ μελανότερα χρώματα τοὺς «λεγάτους» τοῦ καθολικισμου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἐνῶ ταυτόχρονα

Αυτόν θα μας παρουσιάσει ως επίσημο "συνέταιρο" της "νέας εκκλησίας" η Πανορθόδοξη της Κρήτης!

Εμετική δήλωση Φραγκίσκου. 

Παρομοιάζει τον Χριστό με το ISIS


Καλεί επίσης τους Ευρωπαίους να «ενσωματωθούν» με τους μουσουλμάνους εισβολείς γιατί έτσι θα καλυφθεί το «δημογραφικό κενό» της Ευρώπης. 
ΚΟ: Καταρχάς το «δημογραφικό πρόβλημα» από ποια άποψη απασχολεί τον Πάπα ως «χριστιανό» ηγέτη; 

Από άποψη «οικονομική», όπως τους εργοστασιάρχες στην Γερμανία που ζήτησαν από την Μέρκελ να ανοίξει τα σύνορα για τα νέα (φτηνά) εργατικά χέρια; 

Από άποψη «κοινωνική», αποκλείεται να το ζήτησε, καθώς γνωρίζει ότι «ενσωμάτωση» και κοινωνική ειρήνη με τεράστιους μουσουλμανικούς πληθυσμούς

Η "νέα εκκλησία" λίγο πριν την ...επισημοποίησή της από την Πανορθόδοξη!

 Μητροπολίτης Ατλάντας Αλέξιος:

Ανώριμοι  οι  αντιτιθέμενοι εις  την  Μεγάλην Σύνοδον

 
Ἀνώριμοι, οἱ ἀντιτιθέμενοι στοὺς ὥριμους Μεγάλους Παν-αιρετικοὺς Οἰκουμενιστές!
   Σ
υνέντευξιν παρεχώρησεν ο Μητρ. Ατλάντας κ. Αλέξιος εις το ηλεκτρονικόν περιοδικόν «Πεμπτουσία», εις την οποίαν ανεφέρθη εις την Μ. Σύνοδον. Ο Σεβ/τος εις την προσπάθειάν του να απλοποιήση τα πράγματα είπεν ότι είναι καλόν «να μαζεύονται οι ταγοί(!) ανά εποχή», δια να αποφασίσουν δια κρίσιμα ζητήματα.
   
Μητρ. Ατλάντας κ. Αλέξιος
Προφανώς με τόσην εκκλησιολογικήν αλλοίωσιν που υπάρχει λησμονούνται αι λέξεις Επίσκοποι, Ποιμένες κ.α. Μας εξέπληξεν ότι ωμίλησε περί Οικουμενικής, ενώ ο Πατριάρχης Κων/πόλεως ισχυρίζεται ότι δεν είναι Οικουμενική! Αυτήν την διχογνωμίαν την έχομεν παρατηρήσει και εις άλλους Ιεράρχας του Φαναρίου. Απορίας άξιον ήτο ότι εθεμελίωσε την «ανάγκην» πραγματοποιήσεως της Συνόδου εις το ότι δεν είχε συγκληθή επί 12 αιώνας Οικουμενική, αγνοών ότι αύτη είναι έκτακτος θεσμός εις την Εκκλησίαν. «Δεν χρησιμοποιήσαμε το θεσμό, διότι ένας από τους λόγους ήταν ότι υπήρξαν σχίσματα», είπε, αφήνων εμβρόντητους όλους… αφού σύνοδοι εγίνοντο κυρίως δι αυτούς τους λόγους!

  Εν συνεχεία έδωσε μίαν γεύσιν από το πώς θεώνται το Πατριαρχείον: «Το οικουμενικό πατριαρχείο που φέρει την ευθύνη να οργανώσει και να προσκαλέσει και τους άλλους…», «Για τον νέο κόσμο υπεύθυνο είναι το οικουμενικό πατριαρχείο…» κ.α. Ποίος έχει αναθέσει αυτάς τας ευθύνας εις το Πατριαρχείον; Ο Σουλτάνος κατά την Τουρκοκρατίαν; Διατί ανήκει όλος ο «νέος κόσμος» εις το Φανάρι; Επειδή το απεφάσισεν ο Πατριάρχης Κων/πόλεως;
   Εξ όνυχος τον λέοντα… Αν με αυτήν την νοοτροπίαν πορεύονται ορισμένοι Επίσκοποι είναι προδιαγεγραμμένον το αποτέλεσμα της Μ. Συνόδου. Ακριβώς δι᾽ αυτό δεν μας εκπλήσσει ότι ανέφερεν επίσης ότι «Δεν έχουμε δογματικά θέματα μόνο πρακτικά να συζητήσουμε» η το αμίμητον ότι «Τη χρειαζόμαστε, για να καταλάβουμε οι ίδιοι ότι είμαστε σε ένα σύστημα συνοδικό»!!! Ομολογεί επομένως ότι εις το Πατριαρχείον δεν υφίσταται συνοδικότης!
   Δια τας ενστάσεις εναντίον της Συν­όδου εδήλωσεν ότι πρόκειται δια «ανωριμότητα» και ότι όσοι αντιτίθενται «Αν πιστεύουν στο συνοδικό σύστημα ας γίνει μία επαφή με όσα λάθη και ας γίνουν και άλλες μεγάλες σύνοδοι… Να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που είπε ο Παναγιώτατος…»!

    Πως είναι δυνατόν τόσον ανεύθυνα αντιμετωπίζεται ένα τόσον σοβαρόν ζήτημα! Δηλαδή αν γίνη σχίσμα, Σεβασμιώτατε, θα το διορθώσωμεν εις άλλην Σύνοδον; Πως να εμπιστευθώμεν τον «Παναγιώτατον», όταν αυτός ευρίσκεται εις το μεθόριον μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως; Τυφλή υπακοή εις τον πρώτον τους διδάσκουν εις το Φανάρι!

   Τέλος κάτι ιδιαιτέρως σημαντικόν. Συνεχώς εχρησιμοποίει την λέξιν «σύναξη» δια την Σύνοδον. Αυτό μας εθύμισε και ένα άλλο κείμενον, το οποίον είδε το φως της δημοσιότητος αυτάς τας ημέρας εις το amen.gr της 7ης Μαΐου. Ο αρθρογράφος κ. Κώστας Νούσης λέγει: «Να συνηγορήσω επίσης ότι θυμίζει περισσότερο συνέδριο παρά Σύνοδο, αυτό όμως δεν πρέπει κατά την ταπεινή μου γνώμη να οδηγεί σε ακύρωση η απαξίωση της Πανορθόδοξης Συνόδου».
  Επομένως: οι ίδιοι έχουν αντιληφθή ότι πρόκειται περί μορφώματος και όχι Συνόδου, αλλά παρ’ όλα αυτά απλώς άγονται και φέρονται, επειδή ακολουθούν το «γκεσέμι». Προσοχή όμως, διότι τυφλός υπό τυφλού αγόμενος, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται!

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...
Τελικά το ιστολόγιο "ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ" τι ρόλο παίζει;
Εκτός του ότι δημοσιεύεει ΔΗΘΕΝ "ΟΡΘΟΔΟΞΑ" φιλο-καζαντζακικά κείμενα επιτρέπεται να δημοσιεύει κείμενα-συνεντεύξεις υπέρ της ψευδο-συνόδου της Κρήτης;
Τι έχει να πει γι αυτό ο ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου Ευφραίμ;

Ανώνυμος είπε...
ΝΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΔΑΝΕΙΖΕΙ ΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΗΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΑ ΑΡΘΡΑ! 

Σχιζοφρενικὴ η κατάσταση στο χώρο των αντι-Οικουμενιστών! Ενώ επικαλούνται Αγίους που δίδασκαν την Αποτείχιση από τους αιρετικούς, κακολογούν όσους αποτειχίστηκαν και οι ίδιοι κοινωνούν με αυτούς, από τους οποίους έπρεπε χρόνια να έχουν απομακρυνθεί!!!!!


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=====

Από ορισμένους βαμμένους οικουμενιστές που πιστεύουν στην “διηρημένη Εκκλησία”, και όχι στην Μία αδιαίρετη Αγία καθολική και Αποστολική Εκκλησία, διατυπώνεται η άποψη ότι οι λαϊκοί δεν επιτρέπεται να ελέγχουν επισκόπους, πατριάρχες και Συνόδους όταν παρεκτρέπονται από την αληθινή πίστη, αλλά ότι πρέπει να τους ακολουθούν επειδή σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας είναι πρόβατα και όχι ποιμένες.

Αντί άλλης απαντήσεως θα αφήσουμε τα στόματα του Αγίου Πνεύματος τον Μέγα Βασίλειο, τον Όσιο Θεόδωρο τον Στουδίτη και τον Όσιο Νικόδημο τον Αγιορείτη να δώσουν αποστομωτική απάντηση στους Οικουμενιστές:

Λέγει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἂν ὁ προεστός σου εἶναι σφαλερὸς εἰς τὴν πολιτείαν καὶ τὰ ἔργα του, μὴ περιεργάζεσαι. Ἂν ὅμως εἶναι σφαλερὸς κατὰ τὴν πίστιν,   φεῦγε
 παραίτησέ  τον,  ὄχι μόνο ἂν εἶναι ἄνθρωπος, ἀλλὰ κἄν ἄγγελος εἶναι ἀπὸ τὸν οὐρανόν».

Στὸ ἴδιο μῆκος κύματος γράφει καί ὁ Μέγας Βασίλειος: «Τὸ νὰ ἐφησυχάζει κανεὶς, ὅταν τὸ κινδυνευόμενον εἶναι ἡ Πίστις, τοῦτο εἶναι ἴδιον τῆς ἀρνήσεως, τὸ δὲ νὰ ἐλέγχει εἶναι ὁμολογία εἰλικρινής».

Αλλά τα ίδια λέγει και ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: «Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾶν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Ὥστε ὅτε περὶ Πίστεως ὁ λόγος, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν, ἐγὼ τὶς εἰμί;  Ἱερεύς;  ἀλλ’  οὐδαμοῦ. Ἄρχων; Καὶ οὐδ’ οὕτως. Στρατιώτης; Καὶ ποῦ; Γεωργός; Καὶ οὐ δ’ αὐτὸ τοῦτο. Πένης; Μόνον τὴν ἐφήμερον τροφὴν ποριζόμενος,  οὐδείς  μοι  λόγος  καὶ φροντὶς περὶ τοῦ προκειμένου. Οὐά, οἱ λίθοι κράξουσι, καὶ σὺ σιωπηλὸς καὶ ἄφροντις;».

Ας αφήσουν τις εκκλησιολογίες των προβάτων, λοιπόν, οι Οικουμενιστές και ας δουν ποια είναι η πίστη της Εκκλησίας. Ομόφωνα οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι σε θέματα πίστεως καθόλου δεν ακολουθούμε τους επισκόπους και τους Πατριάρχες και τις Συνόδους που κακοδοξούν αλλά εγείρουμε -καθώς έχουμε αδήριτο χρέος- φωνή διαμαρτυρίας για να μην ελεχθούμε εν Ημέρα Κρίσεως ως αρνητές του Κυρίου.

Το χρέος μας αυτό καθίσταται εξόχως επιτακτικό στις μέρες μας τώρα που οι Οικουμενιστές ετοιμάζονται να θεσμοθετήσουν τις αβαρίες τους σε θέματα πίστεως στη μέλλουσα να συνέλθει σύντομα Πανορθόδοξη Σύνοδο.

Βάπτιση στην ...θάλασσα, αντί στην Εκκλησία! (Βίντεο)

ΘΡΗΝΟΥ Ο ΚΑΙΡΟΣ...

Αντί σχολίου ,θα μοιραστούμε μαζί σας ένα απόσπασμα εγκυκλίου του Μητροπολίτη Σπάρτης π. Ευσταθίου, από τη romfea, για το γεγονός που βλέπετε στο βίντεο, ας φωτίσει ο καλός θεός τους καλοπροαίρετους…
 

Παρακολουθῶ τόν τελευταῖο καιρό μέ πολλή ἀγωνία διάφορα γεγονότα περίεργα, πρωτάκουστα, νεοφανῆ καί τελείως ἀντίθετα μέ τίς ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας.
Μερικά ἀπό αὐτά πού γίνονται στήν Ἑλλάδα μας ἔρχονται ἀπ’ ἔξω

Προπαγάνδα και αγιοκαπηλεία! Όσο για "φόβο Θεού"; Απέλιπεν!

Σς ποκαλύπτουμε πς Ἱερὰ Μονὴ Χρυσοπηγς Χανίων προπαγανδίζει τὸν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!!!

Ἡ συμμετοχή τῆς Ἡγουμένης Θεοξένης Μοναχῆς δέν εἶναι τυχαία στήν Σύνοδο! (Φωτό)


Οὐδέν κρυπτόν. Τά πάντα καί οἱ πάντες φανερωθήσονται ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, πλήν ὅσων εἶναι ἤδη φανερά.


http://www.imx.gr/images/KatholikoCHRYSOPIGI.jpg
Τήν ἑβδομάδα τῆς διακαινισήμου μετά τό Πάσχα, ἡ Ἱερά Πατριαρχική Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς-Χρυσοπηγῆς Χανίων Κρήτης στήν πανήγυρή της τήν ἡμέρα ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καί ἑορτῆς τῆς Μονῆς, μοίρασε ἕνα φυλλάδιο στούς ἐπισκέπτες. Στό ἐν λόγῳ φυλλάδιο, ἀνάμεσα στά ἄλλα, ἡ Μονή ἀναφέρεται ἀδιακρίτως (ἀλλά ὄχι δικαιολογημένως...) θετικῶς στήν ἐπερχόμενη "Ἁγία"...καί "Μεγάλη" Σύνοδο 2016 στό Κολιμπάρι τῆς Κρήτης! Καλεῖ σέ ἀπαράδεκτη προσευχή γιά νά "στηρίξουμε" τό "ἔργο" τῆς Συνόδου, ἀλλά πρέπει νά διαβάσετε μέ ποιά συνάφεια τό κάνει, πῶς, καί θά ἐννοήσετε...
Κάποιοι ἀπό τούς Κρῆτες πού παρευρέθησαν στό Μοναστήρι, διάβασαν τό φυλλάδιο πού τούς μοιράστηκε καί ἀγανάκτισαν μέ τά γραφόμενα πού ἀφοροῦν τήν Σύνοδο. Ὡς εὐαισθητοποιημένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζοντας προφανῶς τά ἀντικανονικά καί ἀντορθόδοξα περί Συνόδου (ὀργάνωση, δρομολόγηση, θεματολογία της), ἀποφάσισαν νά τό γνωστοποιήσουν στό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μέσῳ διαδικτύου καί νά βγάλει ὁ καθένας τά συμπεράσματά του...

Τούς εὐχαριστοῦμε πού ἐπέλεξαν τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ καί πού μᾶς ἔστειλαν τό ἀπόκομμα ἀπό τό συγκεκριμένο φυλλάδιο ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων, αὐτό πού ἀναφέρεται στήν Σύνοδο.

Ὑπενθυμίζουμε στήν ἀγάπη σας τά ἑξῆς:


1. Ἡ Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς εἶναι ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ Μονή. Ὁ νοῶν νοείτω...
2. Ἡ Ἡγουμένη Θεοξένη Μοναχή εἶναι ἡ μία ἀπό τίς δύο γυναῖκες πού προσκάλεσε προσωπικά ὁ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὥστε νά συμμετάσχουν στήν ἐπερχόμενη Σύνοδο.
3. Ἡ Θεοξένη Μοναχή μοιράζεται κοινές "οἰκολογικές ἀνησυχίες" μέ τόν Πατριάρχη. Μήπως, ὅμως, μοιράζεται καί κοινές οἰκουμενιστικές "ἀνησυχίες"; Θά δεῖτε παρακάτω...
Οὐδέν κρυπτόν. Τά πάντα καί οἱ πάντες φανερωθήσονται ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, πλήν ὅσων εἶναι ἤδη φανερά.
Σᾶς ἀποκαλύπτουμε σκαναρισμένο τό ἀπόκομμα τοῦ φυλλαδίου καί θά ἀκολουθήσει μικρός σχολιασμός τοῦ Ἱστολογίου μας ὅσον ἀφορᾶ τά γραφόμενα: 

Σχολιάζουμε κάποια σημαντικά σημεῖα τοῦ ἀποκόμματος:
1. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων χαίρεται πού θά συγκληθεῖ Σύνοδος μετά ἀπό μία χιλιετία, ἀλλά δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό ἄν συγκαλεῖται κανονικῶς καί ὀρθοδόξως! Ὁ χρόνος ἔχει σημασία, ὁ τρόπος...ψιλά δυσανάγνωστα γράμματα...Μᾶς ἔρχεται στό νοῦ ἡ ἁγιοπατερική ρήση: "οὐ τῷ χρόνῳ, οὐδέ τῷ τόπῳ, ἀλλά τῷ τρόπῳ"!
2. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων θεωρεῖ πώς πρέπει νά ληφθοῦν ἀποφάσεις, λόγῳ "πιέσεων" ἐκ τοῦ "σύγχρονου κόσμου". Μᾶς ἔρχεται στό νοῦ ἡ εὐαγγελική ρήση: "καί μή συσχηματίζεσθε τῷ αἰώνι τούτῳ ἀλλά μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός ὑμῶν" (Ρωμ. 12, 2). Τί ἀποφάσεις πρέπει νά ληφθοῦν ἀκριβῶς; Νά ἀλλάξουν τά Ἱερά Εὐαγγελικά καί Πατερικά Κείμενα, οἱ Ἱεροί Κανόνες, ἡ Ἱερά Παράδοση καί οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ λόγῳ τῶν "προκλήσεων" τοῦ "σύγχρονου" κόσμου;
«Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δέ λόγοι μου οὐ μή παρέλθωσι» (Ματθ. 24.35).
3. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων μέ μία ἀπαράδεκτη ἀπάθεια ἀπαριθμεῖ τήν ἀντορθόδοξη θεματολογία τῆς ἐπερχομένης Συνόδου, πού εἴτε δέν πρέπει νά εἶναι διαπραγματεύσιμη κἄν, εἴτε οἰκουμενίζει ἀπροκάλυπτα (π.χ. ἡ νηστεία, τό Μυστήριο τοῦ Γάμου καί τά κωλύματά του, ἡ σχέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν "ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο" κ.λ.π.)! Οὔτε κοσμικοί καί ἄσχετοι μέ τόν Θεό καί τά ἐκκλησιαστικά νά ὁμιλοῦσαν.
4. Καί μετά ἀπό αὐτήν τήν ἀπαρίθμηση τῶν θεμάτων πού ὄζουν ἀντικανονικότητα καί οἰκουμενισμό, ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων καλεῖ τούς πιστούς σέ προσευχή, ἄκουσον-ἄκουσον: γιά νά στηρίξουμε τό "ἔργο" τῆς Συνόδου γιά: "ἀγάπη", "ἑνότητα" καί "ἀλληλοπεριχώρηση" ὄχι μόνο τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλά ἡμῶν μέ ΟΛΟ (ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ!) τόν ὑπόλοιπο κόσμο!
5. Ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἔχει τό θράσος βλασφήμως νά βάζει ξεκάρφωτο καί ἀποκομμένο στό στόμα τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τό λεχθέν: "ἵνα ὦσιν ἕν" γιά νά προπαγανδίσει τόν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ!!!
Τῆς παραθέτουμε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ τό τάχα μου λεχθέν περί "ἑνότητος" ἀπό τό ἴδιο τό στόμα τοῦ Ἁγίου στό παρακάτω ἄρθρο μας μέ τό βίντεο, ὅπου ἀποκαλύπτει τόν Οἰκουμενισμό, καί δέν χωρεῖ τίς πονηρές ἀναφορές τῆς Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς σέ ἕνα ξεκάρφωτο λεχθέν!:

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ! Καί ἕνας λόγος παραπάνω πού ἡ ἐν λόγῳ Μονή ἐκδίδει βιβλία καί γιά τόν Ἅγιο Πορφύριο.
Κατά τ' ἄλλα ἡ Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς ἔζησε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ἔλαβε νάματα ψυχῆς ἐκ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς...

Ὁ Θεός καί ἡ Παναγία νά μᾶς φωτίσουν τό σκότος!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί ἀναγνῶστες μας, θεωροῦμε ὅτι ἤδη διαφαίνεται ξεκάθαρα ὁ "ρόλος" πού θά παίξει ἡ Ἡγουμένη Θεοξένη Μοναχή στήν ἐπερχόμενη...κατά τ' ἄλλα "Ἁγία" καί "Μεγάλη" Σύνοδο.
Θεός φυλάξοι!

Συντάκτης τοῦ ἄρθρου, φωτό, ἐπιμέλεια, τό: