Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Κυριακή Α΄ Λουκά – Πῶς θὰ ἔρθῃ ἡ εὐλογία; +Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου


Πῶς θὰ ἔρθῃ ἡ εὐλογία;
Αυγουστίνου ΚαντιώτουΕνωση, Προδοσία της Πίστεως και «intercommunion»: Άγ. Ιουστίνος και π. Ι. Ρωμανίδης.Ο άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, εδώ και δεκαετίες ομιλεί για την προδοσία της Πίστεως από τους Οικουμενιστές, γι’ αυτό και διέκοψε το Μνημόσυνο του Πατριάρχου Γερμανού (“Ὀρθ. Τύπος, φ. 144, 15/6/1971”), αλλά οι Ορθόδοξοι Ποιμένες ακόμα «κοινωνούν» με όλους αυτούς που προδίδουν την Πίστη!

Ὁ π. ωάννης Ρωμανίδης –ἐδῶ καὶ δεκαετίες–
«εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι Ρωμαιοκαθολικὸς ἐπίσκοπος τοῦ εἶχε ἐκμυστηρευθῆ ὅτι κατὰ τὸ σχέδιο τοῦ Βατικανοῦ ἡ ἕνωσις δὲν θὰ γίνη ἐκ τῶν ἄνω, δηλαδὴ τῶν ἐπισκόπων, τῶν θεολόγων καὶ τῶν διαλόγων, ἀλλὰ μᾶλλον μέσῳ τοῦ λεγομένου λαϊκοῦ οἰκουμενισμοῦ, δηλαδὴ τῶν ἀμοιβαίων ἐπαφῶν καὶ τῆς σταδιακῆς ἐφαρμογῆς τῆς μυστηριακῆς διακοινωνίας (intercommunio), ἡ ὁποία τουλάχιστον ἀπὸ τὴν Ρώμη ἤδη ἐφαρμόζεται» (Καψάνη Γεωργίου, Ἡ κρίσις Θεολογίας καὶ Οἰκουμενισμοῦ ἐν Η.Π.Α., Ἀθῆναι 1968).

Ὁ π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς γράφει γιὰ τὴν δια-κοινωνία:


« «intercommunion», δηλαδ διακοινωνία μ τος αρετικος στ για Μυστήρια  διαιτέρως στ θεία Εχαριστία, εναι πλέον ναίσχυντη προδοσία το Κυρίου ησο Χριστο, προδοσία το ούδα. 

Πρόκειται μάλιστα περ προδοσίας λόκληρης τς κκλησίας  το Χριστο, τς κκλησίας το Θεανθρώπου, τς κκλησίας τς ποστολικς, τς κκλησίας τς γιοπατερικς, τς κκλησίας τς γιοπαραδοσιακς, τς κκλησίας τς Μις κα μοναδικς» (π. ουστίνου Πόποβιτς, «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ Οἰκουμενισμός»).

Σχόλιο: Τὰ ἀκοῦτε, Σεβ. Πειραιῶς;  «Ιntercommunion» ἔχουμε, ὅταν ὑπάρχει μετοχὴ σὲ κάποιο -ὁποιοδήποτε- Μυστήριο, κι ὄχι ΜΟΝΟ στὴν Θ. Εὐχαριστία, ὅπως κακοδοξότατα καὶ πεισμόνως ὑποστηρίζετε χρόνια.
Κι ὅμως ὑπάρχουν Ἐκκλησίες ποὺ ἔχουν διακοινωνία μὲ Μονοφυσίτες, μὲ τὶς ὁποῖες κοινωνεῖτε! Καὶ δυστυχῶς, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων Ποιμένων καὶ Ἐπισκόπων, καὶ οἱ πατέρες τῆς “Συνάξεως” κλείνουν τὰ μάτια τους, τὰ δὲ ὀρθόδοξα ἱστολόγια ἀποφεύγουν νὰ τὸ παρουσιάσουν!