Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Πως ένας χρεοκοπημένος προκαθήμενος εκποιεί τον ανεκτίμητο θησαυρό της Αγίας του Χριστού Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

  
     Αγαπητέ αναγνώστη, τούτο είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να σε εξοργίσει, να σου προκαλέσει εκείνον τον άγιο θυμό για να κάνεις κάτι. Να θυμώσεις και με τον ίδιο σου τον εαυτό, να μην στέκεσαι άπραγος μπροστά στην ιεροσυλία που διαπράττεται μπροστά στα μάτια σου.
Αν η λεγόμενη ‘κρίση’ ανέδειξε κάτι, αυτό είναι το ηθικό και κυρίως το πνευματικό απόθεμα του καθενός μας. Βλέπουμε τα πάντα γύρω μας να ‘βγαίνουν στο σφυρί’, και κάθε φορά που αυτό γίνεται ‘κοστολογείται’ και η αξία του καθενός μας. Διότι κάθε φορά που αποδεχόμαστε την απώλεια κάποιου πράγματος, είτε αυτό έχει να κάνει με την γη μας, είτε με το μέλλον των παιδιών μας, είτε με τις ελληνορθόδοξες αξίες μας, αυτό είναι δείκτης μιας ανάλογης πνευματικής δικής μας έλλειψης.
Όλα δίνονται σε τιμή ευκαιρίας, και αυτό που θα μείνει στο τέλος θα είναι αυτό που πραγματικά μας αξίζει.
Υπάρχει όμως και μια άλλη ‘περιουσία’, ένας ανεκτίμητος θησαυρός που δεν μας ανήκει και τον εκποιούμε και αυτόν. Ανήκει στην Αγία Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και είναι οι Άγιοί μας τους οποίους καλούμαστε να μιμηθούμε. Κι όμως στις μέρες μας ειδικά οι Άγιοι εκποιούνται, και είναι τόσο συχνό το

"...Διώχνουν τούς Λατινόφρονες-Οικουμενιστές από παντού ως καθάρματα, και ούτε τους ανέχονται να συλλειτουργούν"!!!!


Επιστολή Αγίου Μάρκου Ευγενικού

προς τον Επίσκοπο Ευρίπου Θεοφάνη«Αλλ' ο λόγος του Θεού και η δύναμις της αληθείας δεν περιορίζεται, μάλλον τρέχει και καρποφορεί».
Στόν οσιώτατο μεταξύ των ιερομονάχων και πνευματικών, και σε μένα, εν Χριστώ, πολύ ποθεινό και σεβασμιώτατο δεσπότη και αδελφό κύριο Θεοφάνη στον Εύριπο.
Οσιώτατε μεταξύ των ιερομονάχων και πνευματικών και σε μένα πολυπόθητε και σεβαστέ μου δέσποτα και αδελφέ, παρακαλώ τον Θεό να δίνη υγεία και σωματικώς στην

Κανείς δεν γράφει πια κάτι για τον Αγ. Μάρκο τον Ευγενικό

Πάπας κάτωθεν!
Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ τὸν Δ.Π.

  Είναι πια τραγικό. Αν κάποιος κάνει μία βόλτα στα οικουμενιστικά ιστολόγια, αλλά και στα υποτιθέμενα "αντιοικουμενιστικά" δεν θα βρει καμία αναφορά πια για τον Άγ. Μάρκο τον Ευγενικό. 
   Δυστυχώς φαίνεται πια, ότι μοιάζουμε με τον άσπονδο εχθρό του Αγίου, τον ουνίτη επίσκοπο Μεθώνης Ιωσήφ, που παραπονιόταν για τον σεβασμό που έδειχναν οι Ορθόδοξοι τότε στον Άγιο: «ώσπερ πολλούς μεν και άλλους, και τον καλούμενον Παλαμάν, και τον Εφέσου Μάρκον, ανθρώπους ούτ' άλλως φρενήρεις, αλλά και δοξοσοφίας εμπεπλησμένους, μηδεμίαν αρετήν ή αγιωσύνην εν εαυτοίς έχοντας, μόνον δια το λέγειν και συγγράφειν κατά Λατίνων, δοξάζετε και υμνείτε, και εικόνας εγκοσμείτε αυτοίς και πανηγυρίζοντες, στέργετε αυτούς ως αγίους και προσκυνείτε» ( PG 159, 1357).
   Η υπόγεια εργασία των Οικουμενιστών αποχαύνωσης του ποιμνίου και κατάργησης της μνήμης και τιμής μεγάλων ομολογητών Αγίων, όπως ο Άγ. Μάρκος, φαίνεται να αποδίδει πια καρπούς.
   Δυστυχώς όμως γι' αυτούς ο λόγος του Αγίου ως γνήσια έκφραση της Εκκλησίας δεν δέδεται ούτε θα εκλείψει όσο υπάρχουν Χριστιανοί:

Οι Οικουμενιστές ομοιάζουν με φίδια!


Άγ. Μάρκος Ευγενικός και…

Ναυπάκτου Ιερόθεος: 

Οι Οικουμενιστές ομοιάζουν με φίδια. Δηλητηριάζουν τις ψυχές!

--ΤΟΤΕ, Σεβασμιώτατε, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΣΘΕ ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ;«Ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να σταματήσουν τον έλεγχο που τους ασκούν οι Άγιοι»

 Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς κολαφίζει τοὺς σύγχρονους δοκησισόφους Ἐπισκόπους ποὺ θεωροῦν τοὺς διακόπτοντες τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία λόγῳ αἱρέσεως ἐκτὸς Ἐκκλησίας. 


Γράφει ο Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

    Διάφοροι σύγχρονοι Ἐπίσκοποι πρεσβεύοντες σιωπηλῶς ἢ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ θέλοντες μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια –χαρακτηριστικὸ τῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνας αἱρετικῶν– νὰ τὴν ὑπερασπίσουν, ἐκδίδουν κηρύγματα καὶ ἐγκυκλίους, μὲ τὶς ὁποῖες καλοῦν τὸ ποίμνιό τους νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τοὺς ὁμολογητές, ἁγιορεῖτες καὶ μή, μοναχούς, ἱερεῖς καὶ λαϊκούς, ποὺ ἀκολουθώντας τὴν ἁγιοπατερικὴ παράδοση διέκοψαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστές. Σὲ αὐτὲς τὶς ἐγκυκλίους χρησιμοποιοῦν χαρακτηρισμοὺς ποὺ θὰ τοὺς ζήλευε κάθε αἱρετικὸς τοῦ παρελθόντος, παραχαράσσουν τὶς ἱερὲς διδαχὲς καὶ διαστρεβλώνουν συνειδητὰ τὰ λόγια τῶν Ἁγίων Πατέρων.

Είναι δυνατόν να τιμούμε ένα Άγιο απαξιώνοντας τους αγώνες του;


Ὁ ἀσυμβίβαστος ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ἡ διπλοπροσωπεία τῶν Οἰκουμενιστῶν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν!

19 ανουαρίου:
«Μνήμη το γίου Μάρκου το Εγενικο
τς ρθοδοξίας περμάχου φύλακος,
ς πάντα αρετικν συνασπισμν διέλυσεν».

     κολουθία το γίου Μάρκου το Εγενικο, τν μνήμη το ποίου σήμερα ορτάζουμε, σκορπάει στος τέσσερις νέμους λη τν πιχειρηματολογία τν Οκουμενιστν Πατριαρχν κα τν περ ατος πισκόπων.
   Σήμερα, ρθόδοξη Πίστη «κινδυνεύει δεινς», πως κα τότε στην Φερράρα, φο ο Παπικο χρησιμοποιον διες ξελιγμένες μεθόδους φομοιώσεως τς ρθοδοξίας, χωρς να χουν μετανοήσει διορθώσει καμία π τς αρέσεις τους, ντίθετα, χουν προσθέσει κα λλες.
    μεγάλη διαφορ το τότε μ τ τώρα εναι, τι ο μέτεροι Οκουμενιστς χουν καταφέρει ν θεωρονται ρθόδοξοι ποιμένες, διότι δν ἀποδέχονται ξεκάθαρα τν αρετίζουσα δεολογία τους, λλ παρουσιάζονται κάθε φορ μ διαφορετικ «μολογιακ πρόσωπα», προσαρμόζοντας καταλλήλως τος λόγους τους καὶ τὶς ψεύτικες δικαιολογίες τους καπαραμυθιάζοντας κβιάζοντας μὲ διάφορες πονηρίες τν γνοοντα λαό, μιλώντας γιὰ ὑπακοή, γιὰ σχίσμα κ.λπ. τσι, δραιώνεται αρεση κα δρανοποιεται κάθε μεμονωμένη ντίδραση, ἀφοῦ ἡ κατάρα τῆς διαίρεσης (προαιώνιο ὅπλο τοῦ διαβόλου) ἐπέπεσε ἀνάμεσα στοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστές.
   ναποφασιστικότητα, διβουλία, διαφορετικς τοποθετήσεις κα πρακτικές, ς πρς τν ντιμετώπιση τν γχώριων αρετικν. Οδέποτε ασθάνθηκαν τν νάγκη ο ντι-οκουμενιστικς δυνάμεις ν καθήσουν -χωρὶς ἀρχηγικὲς τάσεις- σ να τραπέζι κα ν ναζητήσουν μ ταπείνωση, χι τν κάστου γνώμη, λλ τν «συμφωνία τν Πατέρων» στ

"Το να στέκεσαι όρθιος δεν οφείλεται στη δική σου αρετή..."


 

Μάθε λοιπόν, ότι το να στέκεσαι όρθιος και να μην πέφτεις στα πάθη, δεν οφείλεται στη δική σου αρετή, αλλά στη χάρη του Θεού, που σε βαστάζει στα χέρια του, για να μη φοβηθείς. Αυτά να σκέφτεσαι τον καιρό της πνευματικής χαράς σου, και όταν αρχίζεις να υψηλοφρονείς, είπε ο άγιος αυτός πατέρας μας, κλάψε και δάκρυσε και να θυμάσαι συνεχώς τα πρότερα παραπτώματα σου, στα όποια έπεσες με την παραχώρηση του Θεού. Κάνε έτσι, για να αποκτήσεις ταπείνωση και να γλιτώσεις από την πτώση. Όμως και πάνω στις πτώσεις σου, μην απελπισθείς, αλλά με ταπεινούς λογισμούς εξιλέωσε το Θεό και άφησε τον να συγχωρήσει τα αμαρτήματα σου.
Πηγή 

Ιερώνυμος-Τσίπρας: Ο θρίαμβος του Οικουμενισμού και της Νέας Τάξης!

Πανικόβλητη η κυβέρνηση ψάχνει τη στήριξη της Εκκλησίας


-Στριμωγμένος ο Ιερώνυμος, αναμένονται μεγάλες αντιδράσεις από τις Μητροπόλεις


Τρίτη και φαρμακερή! Αν κάνει πίσω τώρα ο Ιερώνυμος μετά την συνάντηση με τον Τσίπρα χάνει τα πάντα
  Η χθεσινή συνάντηση Τσίπρα–Ιερώνυμου και όσα συζητήθηκαν για το Σκοπιανό φέρνουν τον Αρχιεπίσκοπο ενώπιον μιας ιστορικης ευθύνης.
  Θα ακούσει την φωνή του λαού, την οποία εκφράζουν Μητροπολίτες, στρατιωτικοί, επιστήμονες, κληρικοί, εκπρόσωποι του δημόσιου βίου και εκατομμύρια απλοί πολίτες ή θα συνταχθεί με την κυβέρνηση;
   Ο Αρχιεπίσκοπος ούτως ή άλλως εδώ και καιρό έχει απωλέσει την έξωθεν καλή μαρτυρία.
    Η αποκάλυψη προ μηνών κατά την συνάντησή του στα

Κοιμηθέντες Επίσκοποι, υπέγραψαν τον "Τόμον" της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου!

    
 Κατὰ τὴν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο -μᾶς ἱστορεῖ ὁ Νικηφόρος Κάλλιστος- συνέβη δύο Ἐπίσκοποι νὰ πεθάνουν, πρὶν αὐτὴ τελειώσει τὶς ἐργασίες της, καὶ ἄρα δὲν πρόλαβαν νὰ ὑπογράψουν.
   Ἔτσι, ὅταν ἡ Σύνοδος τελείωσε τὶς ἐργασίες της, "ὁ λοιπὸς τῶν Πατέρων ὅμιλος" μετέβη στὸ κοιμητήριο καὶ τοὺς παρακάλεσε: ἂν νομίζουν κι αὐτοὶ ὅτι εἶναι σωστὰ ὅσα ἀποφάσισαν, τώρα ποὺ βλέπουν καθαρότερα τὰ πράγματα ὡς κοιμηθέντες καὶ "τῆ αἴγλη τῆς Τριάδος καταστραπτόμενοι", νὰ ὑπογράψουν τὸν "Τόμο" τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου.
   Ἔβαλαν τὸν "Τόμο" σφραγισμένο πάνω στὸ μνήμα καὶ ἔκαναν ἀγρυπνία.
  Ὅταν τὸ πρωΐ ἄνοιξαν τὸν "Τόμο" εἶδαν τὶς ὑπογραφὲς τῶν κοιμηθέντων σ' αὐτόν! 

Νικηφόρου Καλλίστου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, P.G. 146, 89AC

Η σημασία του Συναξαριστή στην καθημερινότητα του Χριστιανού

Στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνεντεύξεώς τους στην Πεμπτουσία, οι Σιμωνοπετρίτες πατέρες, ιερομόναχοι Μακάριος και Γρηγόριος εμβαθύνουν στην σημασία της καθημερινής μελέτης του Βίου των Αγίων για την ζωή των Χριστιανών. Ειδική αναφορά γίνεται στον Νέο Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και στην ιδιαίτερη προσφορά του στους Χριστιανούς της σύγχρονης εποχής.

Ο Νέος Συναξαριστής της Εκκλησίας και ο Πανορθόδοξος χαρακτήρας του
Στο πρώτο μέρος αποκλειστικής συνέντευξης στην Πεμπτουσία, οι πατέρες της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας, ιερομόναχοι Γρηγόριος και Μακάριος, αναφέρονται στον Νέο Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο συντάκτης των κειμένων και υπεύθυνος της έντυπης εκδόσεως π. Μακάριος διηγείται το ιστορικό της εκδόσεως, Τονίζεται ο Πανορθόδοξος χαρακτήρας του περιεχομένου του Νέου Συναξαριστή και γίνονται σημαντικές θεολογικές επισημάνσεις για την θέση των Βίων των Αγίων στο μυστήριο της Πνευματικής ζωής κάθε χριστιανού. 

Ανακοίνωση Ρουμάνων Αποτειχισμένων


  Σχετικὰ μὲ ἕνα κείμενο ἀποτειχισμένων στὴν Ρουμανία ποὺ δημοσιεύσαμε ἐδῶ, μὲ τίτλο "Ρουμανία - Σχέδιον αποφάσεως σχετικώς μέ τας τρέχουσας προκλήσεις έναντι του αντι-οικουμενιστικού αγώνος" μᾶς ἐστάλη ἡ παρακάτω Ἀνακοίνωση.
   Σὲ αὐτὴ εἶναι φανερὴ ἡ διάθεση τῶν Ἀποτειχισμένων καὶ στὴν Ρουμανία, νὰ προχωρήσουν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, σὲ ἕνα ἀπὸ κοινοῦ ἀγώνα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
     
   Σαν συνέχεια της δημοσίευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός σχεδίου ψηφίσματος σχετικά με τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν τον αντιοικουμενιστικό αγώνα, εμείς, οι ορθόδοξοι ιερείς που λειτουργούμε στη Σκήτη Ραντένι, μαζί με τους ιερείς που μας υποστηρίζουν, κάνουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις:
1. Αυτό το σχέδιο ψηφίσματος επινοήθηκε από έναν πολύ μικρό αριθμό ιερέων που απέφυγαν να συμβουλευτούν την πλειοψηφία των αποτειχισμένων ιερέων. Η λέξη «ψήφισμα» σημαίνει απόφαση που υιοθετήθηκε από μια κοινότητα κατόπιν συζητήσεων. Στη δική μας περίπτωση αυτή η συζήτηση δεν έλαβε χώρα, γι’ αυτό το λόγο το προτεινόμενο ψήφισμα είναι ένα αθεμελίωτο κείμενο.