Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Η νέα «εκκλησία» είναι εδώ! Θα την συναντάμε πλέον σε κάθε μας βήμα!


Τὰ πορίσματα τῆς Ἡμερίδος γιὰ τὴν Παιδεία καὶ ἡ ἀθέατη πλευρὰ τῆς ἀθεΐας!    Ἡ  Ἡμερίδα  μὲ θέμα τὸ σημαντικότατο καὶ πράγματι ἐπίκαιρο διλημματικὸ ἐρώτημα «Ἑλληνορθόδοξη παιδεία ἢ ἄθεα γράμματα;» πραγματοποιήθηκε. Κάναμε δύο ἀναρτήσεις γιὰ τὸ θέμα. Τὴν μία μὲ τίτλο «Η νέα "Εκκλησία" επιτίθεται στον ...εαυτό της! Οικουμενιστές και "αντι-Οικουμενιστές", διωκόμενοι και διώκοντες εναντίον ενός εχθρού του οποίου αποτελούν τον “ξενιστή”!» (ἐδῶ) καὶ τὴν ἄλλη μὲ τίτλο «Κύριοι της Π.Ε.Θ.: Τι σόι θεολόγοι είστε όταν δεν τολμάτε να καταδικάσετε την αίρεση;» (ἐδῶ).
     Δημοσιεύουμε στὴ συνέχεια τὰ πορίσματα τῆς Ἡμερίδος, ἀφοῦ πρῶτα σημειώσουμε τὰ ἑξῆς:
  1. Στὴν Ἡμερίδα συναντήθηκαν Οἰκουμενιστὲς καὶ "ἀντι-Οἰκουμενιστές", σὰν νὰ μὴ συνέβαινε τίποτα. Δυστυχῶς σήμερα, ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ γιὰ τοὺς συνέδρους τῆς Ἡμερίδος εἶναι ἕνα πρᾶγμα ἀδιάφορο! Οὐδόλως τοὺς ἀπασχόλησε τὸ ζήτημα: πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιμετωπισθεῖ ἡ ἀθεΐα ἀπὸ μία Ἐκκλησία βουτηγμένη στὴν Παναίρεση, μὲ ἡγέτες ποὺ ἔχουν ἀλλοιωθεῖ ἀπὸ τὴν Μασωνία καὶ τὸν Οἰκουμενισμό, ποὺ ἔχουν ξεχάσει τί σημαίνει ὀρθόδοξη ἀντίσταση, «Ὁμολογία» καὶ θυσία γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη! Ἡ κάθε αἵρεση, πόσο ἀπέχει ἀπὸ τὴν ἀθεΐα;
   Ποιά ἀθεΐα νὰ πολεμήσει ὁ συνδιοργανωτὴς τῆς Ἡμερίδος κ. Ἄνθιμος Ρούσσας (Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης), ὅταν ἔχει εἰσαγάγει στὴν Μητρόπολή του τὴν θεολογικὴ ἀθεΐα (ὅπως φαίνεται ἐδῶ), ὡς πιστὸς ὑπηρέτης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Πῶς ἀνέχτηκαν νὰ τὸν χειροκροτήσουν ὅταν ὁ ἐκφωνητὴς εἶπε ὅτι «εἶναι γνωστὸς γιὰ τοὺς τιτάνιους ἀγῶνες του γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία»(!!!), αὐτόν, τὸν διώκτη τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν;
  Ποιά ἀθεΐα νὰ πολεμήσει ἡ καθηγήτρια Μπαντούβαλου, παρὰ τὶς καλὲς προθέσεις της, ὅταν τιμᾶ καὶ ἀναγνωρίζει τὸν κ.  Ἄνθιμο καὶ ὅσους ἄλλους Οἰκουμενιστὲς συμμετεῖχαν στὴν Ἡμερίδα; Μνημονεύουμε μιὰ ἀποστροφὴ τοῦ λόγου της, ἡ ὁποία λίγη σημασία ἔχει, ὅταν τιμᾶ καὶ κοινωνεῖ μὲ αὐτοὺς ποὺ κατηγορεῖ, μὲ αὐτοὺς ποὺ μετέβαλαν τὴν Μία Ἐκκλησία σὲ νέα «ἐκκκλησία». 
    Εἶπε: «Επιτρέψτε μου εδώ, στην Θεσσαλονίκη στον τόπο τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, μία παρέκβαση και ομολογία προσωπικῆς αμφιβολίας, αν αυτό το άρθρο τοῦ Συντάγματος παραβιάζεται μόνο από τους άθεους και αριστεριστές ή και από τους φιλοοικουμενιστές και φιλοπαπικούς τόσο τῆς Μεγάλης όσο και της εγχώριας Εκκλησίας και Ιεραρχίας. Και το λέω αυτό γιατί ο Κοσμᾶς ο Αιτωλός που οι εντολές Του προβάλλονται στη σημερινή Ημερίδα, και επαναλαμβάνονται από τον Παπουλάκο, με την αναφορά στα άθεα γράμματα που ο Ίδιος όμως τα συναρτοῦσε και με άλλη ρήσι Του: “Tον Πάπα να καταρᾶσθε, ότι αυτός είναι η αιτία!”» (1:35 στὸ βίντεο τῆς Ἡμερίδος)!
   


     Οἰκουμενιστὲς καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστές, λοιπόν, ἐδῶ, ὅλοι μαζί, ἑνωμένοι δυνατοὶ ὑπὸ τὸν διώκτην τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν Μητροπολίτη Θεσ/νίκης Ἄνθιμο! Οἱ: ὑφυπουργὸς Παιδείας Κ. Ζουράρις, Μητροπολίτης Σισανίου Παῦλος π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, «Ζωή», «Ενωμένη Ρωμηοσύνη», «Ο Σωτήρ», Σύλλογος… Ι. Μ. Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου κ.λπ.
   
    2. Ἡ «Π.Ε.Θ.», ποὺ θέλει νὰ παρουσιάζεται ὡς ὁ κύριος φορέας τῶν Ὀρθοδόξων Θεολόγων στὴν Ἑλλάδα (καὶ καταγγέλλει τὶς μεταπατερικὲς θέσεις τῆς ἄλλης μερίδος τῶν Θεολόγων, τοῦ «ΚΑΙΡΟΥ») εἶναι γνωστὸ ὅτι (κι αὐτή) δὲν ἔχει τολμήσει ἀκόμα νὰ καταδικάσει τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο!
   Καὶ τὸ ἐρώτημα εἶναι: Ποιοί κάνουν μεγαλύτερη ζημιὰ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Οἱ φανεροὶ ἐχθροί του, οἱ ἄθεοι ἢ οἱ θεωρούμενοι ὡς Ὀρθόδοξοι Οἰκουμενιστές; Καὶ ποιά ὑπηρεσία προσφέρει στὴν Ἐκκλησία ἡ Π.Ε.Θ., ὅταν σιγοντάρει τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές;
   Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἐρώτημα αὐτό, ὅμως, προκύπτει κι ἄλλο ἕνα, καθὼς δημοσιεύτηκε καὶ ἔγινε γνωστὸ ὅτι τὴν Π.Ε.Θ. τὴν χρηματοδοτεῖ (ἐκτὸς ἴσως κάποιων ἄλλων φορέων) καὶ ἡ Μονὴ Βατοπαιδίου, ὁ Ἡγούμενος τῆς ὁποίας πρόσφατα πῆρε καθαρὰ θέσεις ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ ἀρχηγέτη τῆς Παναιρέσεως Πατριάρχη Βαρθολομαίου (ἐδῶ).


   
   Πῶς λοιπόν, ἐξαρτώμενη οἰκονομικὰ ἡ Π.Ε.Θ. ἀπὸ τοὺς βραχίονες τοῦ Πατριάρχη, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Παιδεία καὶ νὰ ἀποτρέψουν τὸν Πανθρησκειακό-Οἰκουμενιστικό της χαρακτήρα τὸν ὁποῖο πρεσβεύουν καὶ προωθοῦν οἱ χρηματοδότες τους;


ΤΟ   Ψ  Η  Φ  Ι  Σ  Μ  Α

Όλοι εμείς που συγκεντρωθήκαμε σήμερα, Κυριακή 7 Μαΐου 2017, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, και είμασταν παρόντες στην Ημερίδα με θέμα το σημαντικότατο και επίκαιρο διλημματικό ερώτημα «ελληνορθόδοξη παιδεία ή άθεα γράμματα;», την οποία συνδιωργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία της Θεσσαλονίκης και η Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων, αφού ακούσαμε με προσοχή τις εμπεριστατωμένες ομιλίες των τριών εισηγητών της Ημερίδος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλου, της Καθηγήτριας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κας Μαρίας Μαντουβάλου και του Γενικού Γραμματέα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων κ. Παναγιώτη Τσαγκάρη, όπως επίσης και την προσλαλιά του Παναγιωτάτου ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, ο οποίος έθεσε υπό την ευλογία και την αιγίδα του όλη την παρούσα εκδήλωση, ομόφωνα
      ΕΚΦΡΑΖΟΜΕ την ζωηρή μας ανησυχία για τη σημερινή κατάσταση της Παιδείας, της οποίας η παθολογία χαρακτηρίζεται κυρίως από τα εξής συμπτώματα:
1) Τον εκβαρβαρισμό της γλώσσας μας,
2) Την προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία του τόπου μας, χωρίς να λαμβάνονται υπ΄ όψιν όσα χαρακτηρίζουν την ιδιοσυστασία του λαού μας, νοηματοδότησαν τη ζωή του, δημιούργησαν το πολιτισμικό του στίγμα και τον εκράτησαν όρθιο στην ιστορική του διαδρομή, όπως είναι : η πίστη στον Χριστό μας και η αγάπη προς την πατρίδα μας και τις παραδοσιακές διαχρονικές μας αξίες, το φιλότιμο, το ασκητικό πνεύμα, η κοινοτική οργάνωση και η οικογενειακή ζωή.
3) Το θρησκευτικό μας αποχρωματισμό με τη μετάλλαξη του μαθήματος των θρησκευτικών, το οποίο μετατρέπεται σε πανθρησκευτική κατήχηση με κύριο εργαλείο τα λεγόμενα «νέα προγράμματα», τα οποία ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος τα εχαρακτήρισε «επικίνδυνα και απαράδεκτα». Μάλιστα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες υφιστάμεθα σε αυτό το ζήτημα δυσμενή μεταχείριση μεροληπτικής συμπεριφοράς, διότι τα «νέα προγράμματα» θα ισχύσουν μόνο για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς και όχι για τους αλλοδόξους και τους ετεροθρήσκους. Τέλος
4) Την αποδόμηση του ίδιου του πυρήνα της ανθρώπινης υποστάσεως. Η διαφήμιση οποιασδήποτε εκτροπής στα σχολεία μέσω επισήμου προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για τις λεγόμενες «έμφυλες ταυτότητες» στοχεύει στην ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας.
ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΜΕ τη ριζική μας αντίθεση σε όλα αυτά τα προωθούμενα φαινόμενα διαλύσεως των πάντων και την αταλάντευτη αποφασιστικότητά μας να αγωνισθούμε, ώστε η Παιδεία στην πατρίδα μας, την οποία λαμβάνουν οι νέοι μας, που είναι και το μέλλον της, να συνεχίσει να αρδεύεται από την πίστη στο Χριστό μας και την προσήλωση στην Ελλάδα και τις παραδοσιακές μας αξίες. Να ξαναγίνει και πάλι η Παιδεία που εθεμελίωσαν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Η Παιδεία που καθαγίασαν οι Τρεις Ιεράρχες. Η Παιδεία, την οποία οραματίσθηκαν ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Μακρυγιάννης. Η Παιδεία που ενέπνευσε τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον Κωστή Παλαμά. Η Παιδεία που ανέδειξε αγίους, μάρτυρες,  νεομάρτυρες και ήρωες, όπως τον Μέγα Φώτιο και τον Γρηγόριο Παλαμά, τον Γρηγόριο τον Ε΄ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και τον Χρυσόστομο Σμύρνης, τον Γρηγόρη Αυξεντίου και τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, αλλά και πολλούς άλλους ευσυνειδήτους επιστήμονες, πολιτικούς, επαγγελματίες, βιοπαλαιστές, οικογενειάρχες και νομοταγείς πολίτες.
ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ όλοι και κυρίως οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς σε μετάνοια και θερμή προσευχή. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να φωτίζει όλους και όλες, να αφουγκραζόμαστε το θέλημά Του και να εφαρμόζομε τις εντολές Του. Να φωτίζει και τους αρμοδίους να αναζητούν τα άριστα και να τα εφαρμόζουν με τον βέλτιστο τρόπο.
Να αναλάβουν ο καθένας και η καθεμιά τις ευθύνες που τους αναλογούν και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων διεκδικώντας αποφασιστικά όσα μας επιτάσσει η ελληνορθόδοξη παράδοσή μας και κατοχυρώνει το Σύνταγμά μας για τον ελληνικό και ορθόδοξο χριστιανικό χαρακτήρα της παρεχομένης αγωγής στην αγαπημένη μας πατρίδα, την Ελλάδα μας.
Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 2017

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Τὸ βίντεο τῆς Ἡμερίδος


Τό αίμα τού Αγίου Νικολάου του εν Βουνένοις!!! (ΒΙΝΤΕΟ)

ΑΙΜΑ ΑΓΙΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ !!!  (ἐδῶ κι ἐδῶ)


Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Άγιος Οσιομάρτυς Νικόλαος ο Νέος

 ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚ ΒΟΥΝΕΝΗΣ


Ο Άγιος Οσιομάρτυς Νικόλαος ο Νέος, κατάγονταν από τα μέρη της Ανατολής. Έζησε, δεν είναι ακριβώς γνωστό, αλλά κάπου τον 7ο με 8ο αιώνα.

Γεννήθηκε από γονείς θεοσεβείς, ευγενείς και πλουσίους.

Από τα παιδικά του χρόνια, έδειχνε, ποια θα είναι η πνευματική του εξέλιξη. Απέφευγε τη συναναστροφή των νέων, που δεν ήταν προσεκτικοί στη ζωή τους και συναναστρέφονταν πάντα με συνετούς, προσεκτικούς και θεοσεβείς ανθρώπους.

Όταν μεγάλωσε, κατατάχθηκε σαν στρατιώτης, στα βασιλικά στρατεύματα. Επειδή ήταν πολύ ανδρείος και μορφωμένος, ο τότε βασιλιάς του έδωσε μεγάλα αξιώματα, τον έκανε Δούκα, δηλαδή στρατιωτικό διοικητή, και τον έστειλε στα μέρη της Θεσσαλίας.

Σε λίγο καιρό ο Νικόλαος, με τη φώτιση του Θεού, πήγε στο όρος της Βουνένης, ένα βουνό κοντά στη Λάρισα και εκεί βρήκε μερικούς

«ΔΙΑΛΕΞΗ» ΣΤΟ … «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ» ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ…!!!ΦΡΙΞΟΝ  ΗΛΙΕ  ΣΤΕΝΑΞΟΝ  ΓΗ


Η ΑΠΟΛΥΤΗ  ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΗΣ …  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ  «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ»  ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟΥ

 ΓΙΝΕΤΑΙ … «ΔΙΑΛΕΞΗ» ΣΤΟ …… «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ»   ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ….!!!

Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος


   Αν το έλεγα ακόμα και ως φάρσα, θα ήταν πολύ κακόγουστη. Δυστυχώς όμως είναι αλήθεια.  Και εκθέτει ανεπανόρθωτα, όχι φυσικά αυτήν την μικρή μερίδα των υποτίθεται  «νηπιαγωγών», που θέλουν να προβάλλουν τις αντιπαιδαγωγικές και ακατάλληλες έως διεστραμμένες τους απόψεις στα παιδιά του νηπιαγωγείου,  αλλά εκθέτει ανεπανόρθωτα τον ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ και ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ κ. Δαμασκηνό, που παραχωρεί το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της Μητροπόλεως,  για να προβληθούν αυτές οι αισχρές και αντιπαιδαγωγικές απόψεις,  από τους χώρους του πνευματικού κέντρου των Χανίων….!!!!
   Αυτές θεωρεί… «πνευματικές»  διαλέξεις ο …. Σεβασμιώτατος;; 
  Γνωρίζουμε ως κοινωνία το «πνευματικό» υπόβαθρο  των  «νεο-αριστερο-κουλτουριάρηδων». Το ερώτημα είναι: Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ταυτιζόμαστε ιδεολογικά μαζί τους

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ - Βίντεο. Όλες οι θαυμάσιες Ομιλίες του π. ΑΘ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ για τον προφήτη Ησαΐα9 Μαΐου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἡσαΐου

καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου. Ἑρμηνευτικὲς ὁμιλίες  π. ΑΘ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
στὸ βιβλίο τοῦ προφήτη Ἡσαΐα

1 Ομιλία


2 Ομιλία


(Στὸ τέλος τῆς ἀνάρτησης ὁ κατάλογος ὅλων τῶν θαυμάσιων αὐτῶν ὁμιλιῶν)


Συναξαριστής: Προφήτης Ἡσαΐας

Ὃς ἄσπορον προεῖδεν υἱομητρίαν,
Πρισθεὶς ἄναρχον εἶδεν υἱοπατρίαν.
Ἡσαΐας δ' ὁρόων μέλλοντ' ἐνάτῃ χερὶ πρίσθη.

Ο Προφήτης Ησαΐας, υιός του Αμώς, γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα περί το 774 π.Χ. Υπήρξε ο πρώτος μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων Προφητών, ο λαμπρότερος και μεγαλοφωνότερος από αυτούς. Το όνομα Ησαΐας, εβραϊστί Γιασιαγιάχου, σημαίνει «ο Θεός σώζει».