Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018

Η αθέτηση των συγχρόνων Επισκόπων και Ποιμένων των...
    Δὲν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὴν διάσταση τῶν συγχρόνων ποιμένων ἀπὸ τὴν γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ὡς ἐκ τούτου καὶ τὴν διάστασή τους ἀπὸ τὴν διδασκαλία καὶ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.
    Δὲν χρειάζονται ἰδιαίτερες θεολογικὲς γνώσεις γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ καὶ ὁ πιὸ ἁπλὸς Χριστιανός, ὅτι οἱ Ποιμένες ἔχουν ἐγκαταλείψει τὸ ποίμνιο στὰ στόματα τῶν αἱρετικῶν λύκων· ὅτι ὄχι μόνον δὲν εἶναι πλέον (ὅπως καυχιόνται) «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ», ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ κατὰ κόρον λεγόμενον ἀπ’ αὐτούς, «τιμή ἁγίου, μίμησις ἁγίου» ἐφαρμόζουν! Ὁ κάθε πιστὸς ποὺ συμμετέχει καὶ ζεῖ τὶς ἐκκλησιαστικὲς Ἀκολουθίες τὸ ἀντιλαμβάνεται πολὺ καλά.
    Παραθέτουμε κάποιους στίχους ἀπὸ τὰ τροπάρια τῆς σημερινῆς ἑορτῆς τοῦ Μ. Βασιλείου γιὰ νὰ φανοῦν αὐτὲς οἱ ἀλήθειες.

      Μ. Βασίλειος ποὺ εἶναι «πάντων τῶν Πατέρων διδασκαλίας ὑπόδειγμα», «τὸ τοῦ Χριστοῦ ἔθνος ἅγιον, φιλοσοφίᾳ καὶ ἐπιστήμη ἐποίμανε» καὶ ἀνέβλυσε «διδάγματα ὀρθοδοξίας τῇ Ἐκκλησίᾳ», διὰ τῶν ὁποίων ἐμεῖς «νῦν φωτιζόμενοι, μίαν Θεότητα θεολογοῦμεν»

Μακάρι οι σύγχρονοι Επίσκοποι να τον μιμηθείτε εμπράκτως, ιδίως στην στάση του έναντι της αιρέσεως!

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ:


Ο ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΣΥΧΑΣΜΟΥ
καὶ ΔΡΑΣΕΩΣ

Μητροπολίτου Ναυπάκτου ἹεροθέουΠοιμαντορική Ἐγκύκλιος Πρωτοχρονιᾶς 2018


Μητροπ. Ναυπάκτου Ἱεροθέου

    πρώτη Ἰανουαρίου εἶναι ἀφιερωμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία στό γεγονός τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὁ Χριστός ὀκτώ ἡμέρες ἀπό τήν γέννησή Του δέχθηκε ἀπό ἄκρα ταπείνωση τήν περιτομή τήν ὁποία Αὐτός ὁ Ἴδιος θέσπισε στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὅμως, ἡ ἡμέρα αὐτή, πού εἶναι ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ πολιτικοῦ ἔτους, εἶναι ἀφιερωμένη καί στόν Μέγα Βασίλειο, Ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε αὐτήν τήν ἡμέρα τό ἔτος 379 μ.Χ. Ἔτσι, θά γίνη μιά μικρή ἀναφορά στόν μεγάλο αὐτόν Οἰκουμενικό διδάσκαλο καί Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας.
   Οἱ περισσότεροι ἔχουν ἀκούσει ἀπό τό Σχολεῖο τίς σημαντικές σπουδές πού ἔκανε ὁ Μέγας Βασίλειος στήν Ἀθήνα, κατά τίς ὁποῖες

Αν είναι έτσι, τότε, τι θα συμβαίνει γι' αυτούς που κοινωνούν -εν γνώσει τους- με την αίρεση;


Συγκλονιστικό θαύμα:

«Έβλεπαν όλοι την λάρνακα να βγαίνει μόνη της έξω από το ιερό»

    Στις 15 Οκτωβρίου η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη ενός ανώνυμου μάρτυρα μοναχού. Ο μοναχός αυτός ζούσε σε μία σκήτη της Αιγύπτου, και για αρκετά χρόνια έκανε υπακοή σε γέροντα.

   Από φθόνο όμως του μισόκαλου δαίμονα αθέτησε την υπακοή του κι έφυγε από την καθοδήγηση του γέροντα, χωρίς να υπάρχει εύλογη και βλαπτική για την ψυχή του αιτία. Καταφρόνησε μάλιστα και το επιτίμιο, με το οποίο τον κανόνισε ο γέροντάς του. Έφυγε λοιπόν και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια.

   Αλλά εκεί τον έπιασε ο ειδωλολάτρης άρχοντας του έβγαλε το μοναχικό σχήμα και τον πίεζε να θυσιάσει στα είδωλα. Καθώς όμως με κανένα τρόπο δεν τον έπειθε να το κάνει, πρόσταξε πρώτα να τον δείρουν αλύπητα με βούρδουλα, κι έπειτα να τον

Μελαγχολία! --ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ!


  Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς:


Οφείλουμε να αφυπνισθούμε. Έχουμε πόλεμο κατά της ορθοδόξου αληθείας.

           ρωτήματα (ἀπὸ τὸν παλιὸ συνοικότροφο Π.Σ.):
 ποτελεῖ ἀπόδειξη πνευματικῆς ζωῆς, Σεβασμιώτατε, ἡ κοινωνία σας μὲ τοὺς αἱρετικούς; «Έχουμε -λέτε- πόλεμο κατά της ορθοδόξου αληθείας, της Θεότητος του Χριστού», ἀλλὰ ἐμεῖς «ζούμε απαραχάρακτα την ορθόδοξο πίστι, ομολογούμε με πατερική παρρησία»!!!
   Καὶ πῶς τὰ ἐπιτυγχάνετε αὐτὰ τὰ θαύματα, Σεβασμιώτατε; Κοινωνώντας μὲ τοὺς αἱρετικούς;
  Ἀληθεύουμε ἐν Χριστῷ, Σεβασμιώτατε, ὅταν τρέμουμε σὰν λαγοί, ἀκόμα καὶ νὰ ἀναφέρουμε τὸ ὄνομα αὐτῶν ποὺ πολεμοῦν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Ὅταν τρέμουμε νὰ ἀναφέρουμε εἰδικὰ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχη Βαρθολομαίου;
    Μήπως, ἔτσι χάσουμε τὴν ψυχή μας, παρὰ τὰ ἄλλα καλὰ ἔργα μας;
    Μᾶς καλεῖτε νὰ «ἀναγεννηθοῦμε»! Ὑπάρχει, ἄραγε, ἀναγέννηση γι' αὐτοὺς ποὺ δὲν ξεκολλᾶνε ἀπὸ τὴν αἵρεση, ἀπὸ φόβο μὴν χάσουν τὸ θρόνο τους, ἢ ἀπὸ τὴν διαβολικὴ ὑποβολή, ὅτι ἂν διακόψω τὴν μνημόνευση τοῦ αἱρετικοῦ, θὰ διωχθῶ καὶ ἔτσι θὰ μὲ “στερηθοῦν οἱ πιστοὶ τῆς μητροπόλεώς”  μου;
   Τί θὰ στερηθοῦν, Σεβ/τε; Τὴν ἀντι-ομολογιακὴ παρουσία σας; Ἡ αἵρεση τοῦ ὀνοματοκρυπτισμοῦ (τὸ κρύψιμο τῶν ὀνομάτων τῶν αἱρετικῶν), ἀποτελεῖ προσὸν ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸν Παράδεισο;Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,
Η χαρά μας σήμερα για το νέο έτος που ανέτειλε είναι φανερή και δικαιολογημένη. Κανείς δεν μπορεί να την αρνηθή. Κάθε νέο έτος δημιουργεί ευχάριστη διάθεσι και ικανοποίησι, την οποία με ποικίλους τρόπους εκδηλώνει ο άνθρωπος. Κι εμείς το νέο έτος 2018, που με την αγάπη και την

Ιδού το μεγάλο, άγνωστο και ...αξιόπιστο(!) θαύμα της βοσκοπούλας των ...Παλαιοημερολογιτών!

 Μέγα ἄγνωστο Θαῦμα τοῦ Ἁγίου Νικολάου ὑπὲρ τοῦ Πατρίου Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου


 
Τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὴν ἀνεπίτρεπτη Μεταρρύθμιση τοῦ Νέου Ἡμερολογίου στὴν Ἑλλάδα, συνέβησαν μεγάλα Θαύματα παρὰ Θεοῦ, καὶ μέσῳ Ἁγίων Του, ὑπὲρ τῆς Ἑορτολογικῆς Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, μὲ πιὸ γνωστὸ τὴν Ἐμφάνιση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ κατὰ τὴν Ἀγρυπνία τῆς........................ 

 Διάβαστε ὅλο τὸ ἄρθρο σὲ μορφὴ PDF ἐδῶ
(ΠΗΓΗ: http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/istorika/1287-mega-agnosto-thauma-agiou-nikoloaou-yper-tou-patriou-ekklisiastikou-hmerologiou)

Άλλη μια Παν-θρησκειακή και Παν-οικουμενιστική Βαβέλ!


Διαθρησκειακό φόρουμ στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν
   Το Διεθνές φόρουμ ‘Το 2017 είναι έτος της Ισλαμικής αλληλεγγύης: Ο Διαθρησκειακός και διαπολιτιστικός διάλογος’ πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2017 στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν με οργανωτή την Πνευματική Διεύθυνση των Μουσουλμάνων Καυκάσου και την υποστήριξη των αρχών της χώρας.

  Με το συνέδριο ολοκληρώθηκε το Έτος της Ισλαμικής Αλληλεγγύης, το οποίο κήρυξε το Αζερμπαϊτζάν και στα πλαίσια του οποίου σε διάφορες χώρες παγκοσμίως διεξήχθησαν αντιπροσωπευτικά φόρα. Έτσι οι εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στην Αγία Πετρούπολη, την Τασκένδη, τη Μαδρίτη και αλλαχού.
Στο Μπακού στην εκδήλωση συμμετείχαν θρησκευτικές κοινότητες, πολιτειακοί και κοινωνικοί παράγοντες, διπλωμάτες και επιστήμονες από δεκάδες χώρες του κόσμου. Με την ευλογία του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

  π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Εις την Περιτομήν του Κυρίου

Η Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

 

Εις την Α΄ (Ιανουαρίου), εορτάζομεν την κατά σάρκα Περιτομήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

Χριστού περιτμηθέντος, ετμήθη νόμος.
Και του νόμου τμηθέντος, εισήχθη χάρις.

Tην κατά σάρκα Περιτομήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την οποίαν κατεδέχθη να λάβη φιλανθρώπως κατά την προσταγήν του παλαιού νόμου, ίνα αντί της χειροποιήτου και σαρκικής περιτομής, αντεισάξη εις ημάς την αχειροποίητον και πνευματικήν περιτομήν, ήτοι το Άγιον Βάπτισμα. Ταύτην λέγω την του Κυρίου Περιτομήν, παρελάβομεν ημείς οι Χριστιανοί υπό των Aγίων Πατέρων, να πανηγυρίζωμεν κατ’ έτος: καθώς και την πανηγυρίζομεν, λογιζόμενοι ταύτην, μίαν από τας Δεσποτικάς εορτάς διά τον ημάς τιμήσαντα Κύριον, διά μέσου αυτής. Καθώς γαρ ο Κύριος κατεδέχθη διά λόγου μας την ένσαρκον αυτού Γέννησιν, και όλα τα άλλα ιδιώματα της ανθρωπίνης φύσεως έλαβεν, όσα ήτον παντελώς αδιάβλητα και ακατηγόρητα, τοιουτοτρόπως δεν επαισχύνθη ο Πανάγαθος να λάβη και την περιτομήν, διά δύω αίτια. Πρώτον μεν, διατί ηθέλησε να εμφράξη τα στόματα των αιρετικών, οίτινες

Αντί ευχών!