Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

Δείτε την νέα «εκκλησία» σε εύγλωττα φωτογραφικά στιγμιότυπα!Τοῦ  Ἀδαμάντιου  Τσακίρογλου

Δὲν ὑπάρχει πιστὸς ποὺ νὰ μὴν εὐχόταν νὰ ὑπῆρχαν ἀρχιερεῖς καὶ πλῆθος ἱερέων ποὺ νὰ ἔπρατταν τὸ αὐτονόητο καθῆκον τους:
Νὰ ἀπομόνωναν καὶ νὰ καταδίκαζαν συνοδικῶς τὴν ἀναγνωρισμένη πιὰ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοὺς ὀπαδούς της.
Δυστυχῶς ὅμως αὐτοὶ τυρβάζουν περὶ πολλῶν ἐκτὸς τοῦ πιὸ σημαντικοῦ, τοῦ ὁποίου ἐστι χρεία. Μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια ἀτελείωτης Οἰκονομίας φθάσαμε πιὰ στὸ σημεῖο, αὐτοὶ ποὺ πιὰ κουράστηκαν νὰ βλέπουν νὰ ποδοπατεῖται ἡ πίστη τους καὶ ζητοῦν ἐπιτέλους ἀκρίβεια καὶ συνέπεια, νὰ κατηγοροῦνται ὡς ἀκραῖοι, καὶ οἱ ποδοπατοῦντες ὡς εὐσεβεῖς! Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ γράφουμε καὶ ἐλέγχουμε καὶ διαμαρτυρόμαστε (μάταια ὅμως): Ὄχι ἡ ἐμπάθεια, ὄχι τὸ μίσος, ὄχι ἡ διχόνοια, ἀλλὰ τὸ γεγονός, ὅτι «ὁ κόμπος ἔφτασε πιὰ στὸ χτένι».
Μὲ τὴν εὐκαιρία ρωτάω τὸν π. Θεόδωρο Ζήση (ἀλλὰ  καὶ  τοὺς ἄλλους πατέρες), ἂν συμφωνεῖ μὲ τὴν συμπροσευχὴ τοῦ Μητροπολίτη Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριου μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ δόγματα (βλ. κάτω) μέσα σὲ  Ὀρθόδοξο ναό; Εἶναι αὐτὸ ἔνδειξη εὐσεβείας; Ἐπιτρέπεται νὰ καταργεῖται ἡ εὐσέβεια, μὲ τὴν ἐπίκληση  πατριωτικῶν λόγων; Ὅταν ὁ Κων/νος Παλαιολόγος παρακάλεσε τὸν φίλο του ἅγ. Ραφαὴλ νὰ συλλειτουργήσει μὲ τοὺς Παπικοὺς γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Πόλη, αὐτὸς ἀρνήθηκε. Ὁ αὐτοκράτορας τὸν τιμώρησε μὲ ἐξορία, ὁ Θεὸς τὸν δόξασε μὲ τὴν Χάρη Του.
Ἐλπίζω οἱ παρακάτω φωτογραφίες/ἀποδείξεις, ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι δυστυχῶς, ναί, ὅλες οἱ Ἐκκλησίες ἔχουν καταληφθεῖ ἀπὸ Οἰκουμενιστές, νὰ ληφθοῦν στὴν ἐπερχόμενη ἡμερίδα ὑπ’ ὅψιν:

Μητροπολίτης Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας Ὀνούφριος

Πατριάρχης Σερβίας

Ο Άγιος Παναγής Μπασιάς ...ένας πολύτιμος Άγιος


*****
Ο άγιος Παναγής γεννήθηκε το 1801 στην Κεφαλληνία από ευγενή οικογένεια, ενώ από μικρό παιδί φανέρωσε ζωηρή ευφυΐα και μεγάλη αγάπη για την ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Όταν πέθανε ο πατέρας του υποχρεώθηκε να αναλάβει την προστασία της μητέρας του και της αδελφής του και άρχισε να ασκεί το επάγγελμα του δασκάλου, παρά το νεαρόν της ηλικίας του. Σύντομα όμως παραιτήθηκε για να αποφύγει συμβιβασμούς υπό την πίεση των Αρχών της αγγλικής κατοχής , ως προς την πίστη του και τα πατριωτικά του αισθήματα, και άσκησε το επάγγελμά του ιδιωτικά, μέχρι την ημέρα που αποφάσισε να κόψει κάθε δεσμό με τον κόσμο εγκαταλείποντας την οικογένειά του και την σταδιοδρομία του και γινόμενος μοναχός στην Μονή της Παναγίας των Βλαχερνών στην νήσο Δίο. 
Μετά από τις επίμονες παρακλήσεις της μητέρας του επέστρεψε στο Ληξούρι, χωρίς ωστόσο να απαρνηθεί την ασκητική βιοτή που διήγε σε όλη του την ζωή, κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος σε ηλικία

Απάντηση του Καλαβρύτων Αμβροσίου σε ανάρτησή μας


    Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος, χωρὶς νὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἀνατρέψει τὸ περιεχόμενο τῆς ἀναρτήσεώς μας, ποὺ εἶχε σχέση μὲ τιμητικὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε καὶ προλόγισε γιὰ τὸν Οἰκουμενιστὴ ἔργοις καὶ λόγοις”– Μητροπολίτη Σηλυβρίας Αἰμιλιανό, μᾶς ἀπέστειλε τὴν παρακάτω ἐπιστολή, στὴν ὁποία μὲ ἀποκαλεῖ πλανεμένο.
   Οἱ Ἅγιοι, Δέσποτα, ὅταν ἀπαντοῦσαν, ἀπαντοῦσαν μὲ ἐπιχειρήματα. Ὄχι δεσποτοκρατικὰ ὡς αὐθεντίες ἀλάνθαστες, ποὺ ἀπαντοῦν σὲ ὑπηκόους, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ σκύβουν τὸ κεφάλι καὶ νὰ ἀποδέχονται κάθε αἱρετικὴ σαπίλα, διαφορετικὰ θεωροῦνται πλανεμένοι!
     Δὲν θὰ προσθέσουμε τίποτα ἄλλο. Δημοσιεύουμε τὴν ἐπιστολὴ καὶ ἐπαναλαμβάνουμε τὴν ἀνάρτηση γιὰ νὰ βγάλει κάθε ἀναγνώστης τὰ συμπεράσματά του.
(Ἐδῶ)
    «ἀντι-Οικουμενιστής» κ. Ἀμβρόσιος τιμᾶ τὸν πλουτίσαντα ἐκ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἑλβετικὰ φράγκα, τὸν βέρο Οἰκουμενιστὴ μητρ. Σηλυβρίας Αἰμιλιανό.
   Μὲ τὸ νέο βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε, τὸν ὑμνεῖ ἐμμετικῶς καὶ ἀποκαλύπτει -ὁ ἴδιος ὁ κ. Αμβρόσιος- ἔχοντας ἀπωλέσει κάθε μέτρο ὀρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας, ὅτι εἶχε ὡς ἐξομολόγο-πνευματικὸ τὸν Οἰκουμενιστὴ καὶ "μοναχὸ" τῆς παπικῆς Μονῆς Bose Αἰμιλιανό, ἐπὶ πλέον δέ, κάνει (διὰ τοῦ βιβλίου) προπαγάνδα στοὺς πιστοὺς ὑπὲρ τῶν Οἰκουμενιστικῶν ὁραμάτων τοῦ Αἰμιλιανοῦ!!! Καλά, δὲν βρίσκεται κάποιος στὴν Μητρόπολη νὰ τὸν ἀποτρέψει ἀπὸ τέτοιες ἐνέργειες ποὺ τὸν ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα; 
  
(Ἐδῶ)
    Kι ὅμως ὁ κ. Ἀμβρόσιος προβάλλεται ὡς ἀντι-Οἰκουμενιστὴς ἀπὸ πολλὰ ἱστολόγια, ἀλλὰ καὶ ἐπαινεῖται ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση (συγκεκριμένα ἀπὸ τὸν π. Νικόλαο Μανώλη) ὡς ἀνανήψας ἀγωνιστὴς τῆς Ὀρθοδοξίας!
    Δυστυχῶς κάποιοι παίζουν «ἐν οὗ παικτοῖς»!!! 
    Ἀρκεῖ, λοιπόν, νὰ ρίξει μιὰ ματιὰ κανεὶς στὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε -μόλις πρὶν λίγες ἑβδομάδες ἡ Μητρόπολη Καλαβρύτων, μὲ ἡμερομηνία, Φεβρουάριος 2018- γιὰ νὰ θαυμάσει τὸν ἀντι-Οἰκουμενισμὸ τοῦ Καλαβρύτων.
   
   Τὸ βιβλίο εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Οἰκουμενιστὴ μητροπ. Αἰμιλιανό, διανέμεται δὲ δωρεάν, στὸ βιβλιοπωλεῖο τῆς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας!
 Σ’ αὐτὸ γίνονται πολλὲς ἀποκαλύψεις, ἐκθειάζεται ὁ Ἐπίσκοπος Αἰμιλιανός (ποὺ φρόντισε ὁ Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος νὰ τὸν φέρει στὴν Μητροπολή μας ὡς λειτουργὸ καὶ διδάσκαλο τῶν Αἰγιωτῶν), ἐνῶ ἦταν ταυτόχρονα ὡς Αἰγιώτης καὶ τακτικὸς ἐπισκέπτης καὶ "μοναχὸς" τῆς παπικῆς Μονῆς Βοse!!!
Ὁ Καλαβρύτων στὴν Μονὴ Bose μὲ τὸν Ἰταλίας Γεν-
νάδιο καὶ τὸν  νῦν Πατρ. Μόσχας Κύριλλο
  Βέβαια, τὴν παπικὴ Μονὴ Βοse, ἐπισκεπτόταν καὶ ὁ ἴδιος ὁ Καλαβρύτων! Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τώρα, μὲ τὸν τίτλο τοῦ ἀντιοικουμενιστῆ, ἀποδέχεται τὸν "θεοφιλῆ" κατ' αὐτόν, θεοστυγῆ δὲ κατὰ τοὺς Ἁγίους ρόλο τῆς Μονῆς!

Παράδειγμα ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ προς Μίμηση σε παρόμοιους καιρούς συγχύσεως και Παναιρέσεως!

Ό άγιος ιερομάρτυς Μαρκελλίνος, πάπας Ρώμης (7 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Ο ΠΑΠΑΣ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ   Ήταν ό προκάτοχος τού επισκόπου Μαρκέλλου στον επισκοπικό θρόνο της Ρώμης (βλ. παραπάνω). Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός τον κάλεσε και τον απείλησε με βασανιστήρια ο Μαρκελλίνος προσέφερε θυσία στα είδωλα, με αποτέλεσμα ο αυτοκράτορας να τον ανταμείψει χαρίζοντάς του ένα πολυτελές ένδυμα. Όμως ο Μαρκελλίνος, όπως άλλοτε ο απόστολος Πέτρος, μετάνιωσε πικρά και θρηνούσε νύχτα-μέρα επειδή αρνήθηκε τον Χριστό.
   Την περίοδο εκείνη είχε συγκληθεί σύνοδος επισκόπων στην Καμπανία. Ο πάπας Μαρκελλίνος εμφανίστηκε ενδεδυμένος σάκο και με στάχτη στα μαλλιά του σε ένδειξη μετάνοιας- εισερχόμενος στη συνεδρίαση ομολόγησε ενώπιον όλων την αμαρτία του και ικέτευσε να τον δικάσουν γι’ αυτήν. Οι Πατέρες τού αντέτειναν ότι

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ)


  Ιθι προς τον μύρμηγκα ω οκνηρέ και ζηλωσον ιδων τας οδούς αυτού και γενού εκείνου σοφότερος (Παροιμιαι 6,6)


   Το θέλημα του Δημιουργού, ο Όποιος μάς έστειλε σ’ αυτόν τον κόσμο, είναι να εργαζόμαστε φιλοπόνως όσο βρισκόμαστε στον κόσμο. Ό ίδιος ο Χριστός εντέλλεται: «Έργάζου, πρόσεχε!». Επαινεί εκείνους πού πολλαπλασιάζουν τα τάλαντά τους και καταδικάζει τούς οκνηρούς, οι οποίοι θάβουν τα χαρίσματά τους.  Ονομάζει διακονία τον καιρό Του στη γη και λέει πώς δεν ήλθε εδώ για να διακονηθεί άλλα γιά να διακονήσει. Χρησιμοποιεί ώς παράδειγμα τον Ουράνιο Πατέρα Του και λέει: Ο πατήρ μου έως άρτι έργάζεται και εγώ εργάζομαι (Ίωάν. 5,17). Δίνει στους μαθητές του την εντολή να εργάζονται, όσο έχουν το φως.

Ω! τί φοβερό όνειδος για τον άνθρωπο όταν ένα μυρμήγκι, ένα άλογο πλάσμα, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα εργατικότητας!  Όταν όμως ο άνθρωπος

Ο "ευσεβής" μητρ. Ύδρας αναγνωρίζει τους αγώνες του Οικουμενιστή Πατριάρχη υπέρ της ...Ορθοδοξίας!!!

      Ἐπὶ πλέον ἐξαίρει τοὺς ἀγῶνες του γιὰ τὴν "ἑνότητα"(!), τὴν προσπάθειά του νά ...ἐφαρμόζει τοὺς Ἱ. Κανόνες(!), καὶ τὴν ἱκανότητά του νὰ ἔχει προσδώσει παγκόσμια ἀκτινοβολία στὸ Φανάρι ...χωρὶς τὴν βοήθεια τῆς πολιτικῆς ἐξουσιας!!!
   Τέτοιους Δεσποτάδες, μᾶς προτρέπουν οἱ «ἀντι-Οἰκουμενιστὲς» νὰ ἀνεχόμαστε, καὶ νὰ προσκυνοῦμε, καὶ μὲ αὐτοὺς νὰ κοινωνοῦμε! Καὶ δὲν ντρέπονται νὰ πιάνουν στὸ στόμα τους τὸν Καντιώτη, καὶ νὰ παρουσιάζονται ὡς πνευματικά του τέκνα!!!


Πηγή

«Τί συμβαίνει μέ τούς Ἱεράρχες μας;»Ἀρχ/πος Ἱερώνυμος γιά Σκοπιανό:
«Αὐτά τά θέματα δέν ἀντιμετωπίζονται μέ συλλαλητήρια καί φωνές»!

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Πάλι ὑποχώρηση; Πάλι «σύνεση», «ἠρεμία», «εἰρήνη» καί «ἁρμονική συνύπαρξη»; Ἕως πότε; Ὑπάρχει ὅριο; Πάντως ὁ πιστός λαός θά εἶναι ἀνυπάκουος σέ κελεύσματα ἀδράνειας! Κι ἕνα πελώριο ἐρώτημα τόν ἀπασχολεῖ: Τί συμβαίνει μέ τούς Ἱεράρχες μας;
Πηγή 

Από μια άλλη ...οπτική!

Κοινωνία χωρίς μετρητά και κλοπές


 "Σε ένα πείραμα, προσθέσαμε το σενάριο όπου ορισμένοι συμμετέχοντες πληρώνονταν σε μάρκες, και γνώριζαν ότι μπορούσαν γρήγορα να τις ανταλλάξουν με πραγματικά χρήματα. Κάνοντας αυτή τη διαφοροποίηση είδαμε μια σημαντική αύξηση στην εξαπάτηση.

Μια άλλη φορά, ερευνήσαμε τους παίκτες του γκολφ και ρωτήσαμε ποιο παράνομο σπρώξιμο της μπάλας θα έκανε τους άλλους παίκτες να δυσανασχετήσουν περισσότερο: χρησιμοποιώντας το μπαστούνι, το πόδι ή το χέρι τους; Περισσότεροι από διπλάσιοι

Επιστημονική Ημερίδα για τα Θρησκευτικά
Χιλιάδες κόσμου σε 23 πόλεις της Ελλάδας φώναξαν: «Η Μακεδονία είναι ελληνική!»

macedonia_poreia_main01

Περίπου 3.000 πολίτες διαδήλωσαν στην Πέλλα, κρατώντας στα χέρια ελληνικές σημαίες - Αποδοκιμασίες για Τσίπρα και Κοτζιά - Στη Βέροια, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έστειλαν βροντερό μήνυμα στην κυβέρνηση από την πλατεία Ωρολογίου - Πανηπειρωτικό συλλαλητήριο στα Ιωάννινα - Εντυπωσιακή η παρουσία του κόσμου στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας, αλλά και στην Κατερίνη - 4.500 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Λάρισας - Ένταση και τραυματισμοί στα Χανιά
Χιλιάδες κόσμου συμμετείχαν σήμερα στα συλλαλητήρια υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας σε 23 πόλεις της Ελλάδας. Τη διοργάνωση είχε αναλάβει η «Επιτροπή για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας», η οποία καλεί τους πολίτες να προσέλθουν με ελληνικές σημαίες και χωρίς κομματικά σύμβολα.