Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Να που οι αντι-Οικουμενιστές, σιγά-σιγά κατανοούν και αποδέχονται


Ἁγιοπατερικές θέσεις ποὺ μέχρι πρότινος καταδίκαζαν!

  Μήπως αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἑνότητα τοὺς ἀποτειχισμένους;


      ταν ἐκφράζαμε στὸ ἱστολόγιο αὐτὲς τὶς ἀλήθειες ποὺ ὁ π. Ἄγγελος παρουσιάζει στὸ παρὸν ἄρθρο, οἱ πνευματικοὶ πατέρες τῆς ὁμάδας τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση καὶ κάποιοι ὀπαδοί τους, μᾶς λοιδοροῦσαν! Τώρα ποὺ τὰ  λένε αὐτοί, ἀποτελοῦν ...ἀλήθειες!
   Ἐν πάσῃ περιπτώσει εἶναι πολὺ σημαντικὰ αὐτὰ ποὺ ἐπισημαίνει ὁ π. Ἄγγελος, ὅπως τὰ παρακάτω ποὺ διαγραμματικὰ σημειώνουμε καὶ σχολιάζουμε:

* Εἶναι προφητικὴ ἡ φωνὴ τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ὅτι ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» θὰ φέρει αἱρέσεις, σχίσματα καὶ ἄλλες συμφορές.
* Φαίνεται ὅτι ὑπῆρχε παρασκήνιο μεταξὺ σχισματικῶν Οὐκρανίας καὶ Πατριαρχείου, ἀπὸ χρόνια, ἴσως καὶ πρὸ τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ πατρ. Βαρθολομαῖος καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς συμμαχοῦν μὲ ὁποιονδήποτε, προκειμένου νὰ ἐγκαθιδρύσουν τὸν Οἰκουμενισμό.
*  Ὁ κ. Βαρθολομαῖος συμμαχεῖ καὶ ἀναγνωρίζει κάθε αἱρετικὸ καὶ σχισματικὸ ποὺ προωθεῖ τὸν Οἰκουμενισμό, τὴν Πανθρησκεία καὶ τὰ σχέδια τῆς Ν. Τάξεως. (Γι’ αὐτὸ τοὺς σχισματικοὺς τῶν Σκοπίων –πρὸς τὸ παρόν; – δὲν τοὺς ἀναγνωρίζει). «Δέν ὑπάρχουν αἱρέσεις καί σχίσματα» γιὰ τὸ Φανάρι. Ὅλα οἰκονομοῦνται, ἀρκεῖ νὰ προαγάγουν τὰ παγκοσμιοποιητικὰ σχέδια τῶν ὁποίων εἶναι ὑπηρέτης.
* Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν διαλέγεται, ἀλλὰ ἀποφασίζει! 
* Ὁ π. Ἄγγελος, ἐπίσης, πολὺ σωστά, μᾶς λέγει ὅτι εἶναι «συνοδοιπόροι, συνόμιλοι καί αἰχμάλωτοι στόν Οἰκουμενισμό Φανάρι καί Μόσχα».
* Τέλος, ἐνῶ μέχρι πρὶν λίγο ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, π. Νικ. Μανώλης καὶ π. Ἄγγελος ἔβλεπαν σὰν σωτήρα τὴν Μόσχα (καὶ μὲ τὰ ἐξαπτέρυγά τους μᾶς λοιδοροῦσαν ποὺ τοὺς λέγαμε τὴν ἀλήθεια) τώρα βλέπουν ὅτι κι ἐκεῖ ὑπάρχει ὁ ἴδιος Οἰκουμενισμός: Γράφει ὁ π. Ἄγγελος: «Ἂν διαβάσει κανείς τό ἐπίσημο κείμενο στόν ἱστότοπο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, θά διαπιστώσει ὅτι αὐτό εἶναι γεμᾶτο ἀπό τίς αἱρετικές θεωρίες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅτι εἶναι ὅμοιο κατά πάντα μέ τό κείμενο τῆς ψευδοσυνόδου «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον», καί ὅτι οὐσιαστικά ἀποτελεῖ μία ἄλλη ρωσική -θά λέγαμε- ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης»!
      Καὶ «Στίς περιπτώσεις αὐτές ἰσχύει ὁ Κανών Β΄ τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου[1][15], ἀναγνωρισμένης ἀπό Οἰκουμενικές, ὅτι “ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔσται” καί ἄλλοι συμφωνοῦντες Κανόνες».


Ἐν Πειραιεῖ 30-10-2018

ΦΑΝΑΡΙ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ
 ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ

Πρωτοπρεσβ. γγελος γγελακόπουλος

 οἰκουμενικός πατήρ, καθηγητής τῆς Δογματικῆς, καί σύγχρονος ἅγιος τῆς ἁγιοσαββιτικῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῆς καθόλου Ἐκκλησίας, ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἐκφράζοντας τήν βαθειά του αἴσθηση καί τήν πλήρη ὀδύνης ἐπίγνωση γιά τήν (τότε) μέλλουσα νά συνέλθει Πανορθόδοξη Σύνοδο, ὑπεγράμμισε τό 1971:
«Καί, εἰς τό τέλος τέλος, τί δύναται νά περιμένῃ κανείς ἀπό μίαν τοιαύτην Οἰκουμενικήν Σύνοδον; Ἕν, καί μόνον ἕν: σχίσματα καί αἱρέσεις καί διαφόρους ἄλλας συμφοράς»[1][1]. 
Ἡ προφητεία αὐτή τοῦ ὁσίου Ἰουστίνου ἐπαληθεύθηκε δύο φορές ἕως τώρα. Ἡ πρώτη ἐπαλήθευση ἦλθε στά τέλη Ἰουνίου τοῦ 2016, ὅταν συνεκλήθη ἡ ληστρική, αἱρετική, οὐνιτική, οἰκουμενιστική ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία ἀνεγνώρισε τίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ ὡς Ἐκκλησίες, ἐξετίμησε θετικά τό «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, καί τούς οἰκουμενιστικούς διαλόγους, καί εἰσήγαγε τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ο φύλακας άγγελος της Αγίας ΤραπέζηςΑπό την Ωραία Πύλη, την οποία είχε ξεχάσει ανοιχτή (δεν είχε τραβήξει την κουρτίνα), βλέπει έναν αστραφτερό Άγγελο με ξίφος πύρινο στο χέρι, να στέκεται δίπλα στην Αγία Τράπεζα! Τρόμαξε τόσο πολύ, που τράπηκε σε φυγή! Φοβήθηκε! Φτάνοντας στον Νάρθηκα (ο Ναός ήταν μεγάλος), ακούστηκε

Επικίνδυνες οι συνέπειες του σχίσματος!

Μόσχα σε Αθήνα: Επικίνδυνες οι συνέπειες του σχίσματος Ουκρανικής – Ρωσικής εκκλησίας

Την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διαμάχη μεταξύ Ρωσικής Εκκλησίας και Φαναρίου για την αυτοκεφαλία στην Ουκρανική εκκλησία, η Μόσχα δια του πρεσβευτή της στην Ελλάδα ζητεί από την ελληνική κυβέρνηση εμμέσως να πάρει θέση στο ζήτημα.

«ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΛΟΓΟΣ»


 Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Ο «Ανώνυμος» (30/10/18 – 12.19 μ.μ.) διατυπώνει μια ερώτηση, ίσως και θέση, περί της εποχής του Αγίου Κυρίλλου και του αιρετικού Νεστορίου. Να υπενθυμίσω, ότι ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος πίστευε στην «άχρι καιρού» οικονομία έναντι των αιρετικών επισκόπων (οκουμενιστών), επικαλούμενος τον Άγιο Κύριλλο και τη θέση του έναντι των Νεστορίου και Θεοδώρου Μοψουεστίας.
          Α. Θέση του π. Επιφανίου: Παρουσιάζει τον Άγιο Κύριλλο κοινωνούντα με τον Θεόδωρο Μοψουεστίας, ως συμβιβασμένο με την αίρεση.
       Απάντηση: Εν ζωή ο Θεόδωρος Μοψουεστίας (+428) δεν είχε κατηγορηθεί για αίρεση. Είχε επικοινωνία με τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο και με τον Άγιο Κύριλλο. Το 553 καταδικάσθηκε ο Θεόδωρος Μοψουεστίας για αίρεση από την Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο. Άρα ο Αγ. Κύριλλος δεν είχε την συνείδηση ότι κοινωνεί με αιρετικό.
Β. Ο ισχυρισμός του π. Επιφανίου: Γράφει ο π. Επιφάνιος: «Ωκονόμει (ο Κύριλλος) μη αποσχίζεσθαι των της εώας, εν διπτύχοις αναφερόντων τον Θεόδωρον Μοψουεστίας, αιρετικόν όντα».
Απάντηση: Δανείσθηκε ο π. Επιφάνιος τη φράση από τον μοναχό Ναυκράτιο, ο οποίος ρώτησε τον γέροντά του Αγ. Θεόδωρο Στουδίτη. Ο Αγ. Θεόδωρος Στουδίτης αποδέχεται, ότι ο Μοψουεστίας ήτο αιρετικός, διότι τον είχε καταδικάσει ήδη η Ε΄ Οικουμενική Σύνοδος. Υπάρχει δηλ. χρονική διαφορά πάνω από 100 έτη από το θάνατο του Θεοδώρου.

Καταλαβαίνετε τώρα γιατί οι οικουμενιστές (όπως ο Δημητριάδος Ιγνάτιος) θέλουν την δημοτική για τις ευχές και τους Ψαλμούς;

 Λύσσα καί κατά τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γραμματικῆς
    ὑποτίμηση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας εἶναι πλέον ἀπροκάλυπτη. Φέτος ὑπῆρξαν σχολεῖα στά ὁποῖα δέν μοιράσθηκε κἄν στήν Α΄ Γυμνασίου τό βιβλίο τῆς γραμματικῆς τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας. Τά δύο προσχήματα πού ἀκούσθηκαν ἦταν: 1) στό βιβλίο τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας ὑπάρχουν ὀργανωμένες γραμματικές ἐπεξηγήσεις, ὁπότε δέν χρειάζεται καί ξεχωριστό βιβλίο γραμματικῆς καί 2) σέ δεύτερη φάση θά σταλοῦν συμπληρωματικές παραγγελίες στά σχολεῖα, ὁπότε μέ τήν ἀναμονή θά τελειώσει αἰσίως ἄλλη μία σχολική χρονιά.

«Τί μπάχαλο είναι αυτό;». --Τέτοια φαινόμενα θα αυξάνονται, όσο εδραιώνεται ο Οικουμενισμός!

Μπορεί να μας πει κάποιος ποια είναι σήμερα η σχέση μας με τον «Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χερσονήσου και Έξαρχο εν Ελλάδι Χρυσόστομο»;;    Την ώρα που η Φαναριώτικη προπαγάνδα, περί Ορθόδοξης επιρροής των Ρώσων στα Βαλκάνια, φτάνει τα όρια της γελοιότητας, μπορεί κάποιος παρακαλώ να μας ενημερώσει ποία είναι η σχέση μας με τον «Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Χερσονήσου και Έξαρχο εν Ελλάδι Χρυσόστομο»; [σ.σ.: ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὸν σχισματικὸ Οὐκρανίας ΦΙΛΑΡΕΤΟ]. Η Εκκλησία της Ελλάδος θα πάρει θέση ή μήπως «διαπραγματεύεται» και αυτό το θέμα;;

Απ' αυτόν τον "ευσεβή" επίσκοπο να κοινωνούμε π. Νικ. Μανώλη; --Ο Ναυπάκτου, Φανερά πιά υποστηρίζει τον Βαρθολομαίο!


    Ἀπὸ "Κατάνυξη"

Σεβασμιώτατε κ. Ιερόθεε, ένα ναι ή ένα όχι θα ήταν αρκετό


     Σεβασμιώτατε κ. Ιερόθεε,

      Για το θέμα της Ουκρανίας έχετε γράψει τρία μακροσκελή άρθρα (το τρίτο εμμέσως πλην σαφώς στο ίδιο θέμα παραπέμπει)
      Τρία μακροσκελή άρθρα και δεν μας είπατε ακόμη εάν η παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Ουκρανία συμφωνεί με τους Κανόνες της Εκκλησίας.

      ΕΝΑ «ΝΑΙ» Η ΕΝΑ «ΟΧΙ» ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΟ.

Σωστά, αλλά κοιτάτε ποιός μιλά! Αυτός που έχει λυσσάξει εναντίον όσων Ι. Κανόνων μιλούν για «μη κοινωνία με ακοινώνητους»!

 Του Παναγιώτη Τελεβάντου

 Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ


Διαβάσαμε στην “Ρομφαία”:


Για την πρόσφατη διαμάχη μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πατριαρχείου Μόσχας, μίλησε για πρώτη φορά στην εφημερίδα "Βραδυνή της Μόσχας" ο Μητροπολίτης Καλούγκα κ.  Κλήμης.

    Ερωτηθείς για την απόφαση του Πατριαρχείου Μόσχας να διακόψει την κοινωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Μητροπολίτης Κλήμης ανέφερε ότι «η ευχαριστιακή κοινωνία είναι η ενότητα με τον Θεό».

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη και η αγάπη για τον κ. Αναστάσιο είναι ΜΟΝΟ στα λόγια!


Καμία αντίδραση από την Αρχιεπισκοπή Αλβανίας για την δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα

Πριν από δύο 24ωρα, ανήμερα της εθνικής επετείου του ΟΧΙ, ο 35χρονος Βορειοηπειρώτης Κωνσταντίνος Κατσίφας έπεφτε νεκρός από τα πυρά των Αλβανικών δυνάμεων «RENEA» στο χωριό του, στους Βουλιαράτες του Μειονοτικού Δήμου Δρόπολης της Ελληνικής Μειονότητας στην Βόρειο Ήπειρο.
Η δολοφονία που μοιάζει με εκείνες των Σολωμού και Ισαάκ στην Κύπρο από τις κατοχικές τουρκικές δυνάμεις έχει συγκλονίσει πανελλήνιο.

Πολιτικοί, διπλωμάτες, αλλά και απλός κόσμος, έχουν λάβει θέση εκφράζοντας την οργή τους για την στυγνή δολοφονία του νεαρού άνδρα.
Τεράστια απορία προκαλεί, πού είναι η Εκκλησία σε όλα αυτά; Και κυρίως η Αρχιεπισκοπή Αλβανίας.
Πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τίμησε με την ύψιστη διάκρισή του, τον «Χρυσούν Αριστοτέλη», τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας, κ.Αναστάσιο.

Συγκλονιστικός ο Μητροπολίτης Κονίτσης για την δολοφονία του Ελληνόπουλου στην Βόρεια Ήπειρο

    Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις:
«Ὅταν στὶς ἀρχὲς τοῦ 1991 γκρεμίστηκαν τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα στὴν Ἀλβανία, καὶ ἄρχισε δειλὰ – δειλὰ νὰ φυσάῃ ἄνεμος ἐλευθερίας, ὕστερα ἀπὸ τὴν ὀλέθρια λαίλαπα τοῦ κομμουνισμοῦ, ὁ κόσμος ἀνάσανε μὲ ἀνακούφιση. Ὅλοι πίστευαν, ὅτι τὸ τελευταῖο ἔγκλημα τῶν Ἀλβανῶν, ἡ δολοφονία τῶν 4 Ἑλλήνων παλληκαριῶν στὸ Ἀλύκο στὶς 12 Δεκεμβρίου 1990 θὰ ἀποτελοῦσε πλέον παρελθόν, μαζὶ μὲ τὴν κομμουνιστικὴ δικτατορία τῶν Χότζα–Ἀλία.
Ὅμως, γρήγορα ἡ αἰσιοδοξία παραχώρησε τὴν θέση της στὴν νέα

Με Ιερώνυμο και Οικουμενιστές Επισκόπους, τι άλλο να περιμένει κανείς;

Έρχεται το «σχίσμα» Εκκλησίας-Κράτους

 – Α. Τσίπρας: «Έφθασε η ώρα, θρησκευτικά ουδέτερη πλέον η Ελλάδα» – Διαλύουν τα πάντα οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ


     Ήρθε η στιγμή της διάλυσης του Ελληνικού Έθνους. Ο Α. Τσίπρας έχει βάλει τις βάσεις για να ισοπεδώσει αρχές και αξίες, καθώς σήμερα ομολόγησε πως ο διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας έρχεται. 
Φυσικά ούτε λόγο για την εκτέλεση του Κ. Κατσίφα, ένας τραγικός και επικίνδυνος Πρωθυπουργός για τα εθνικά συμφέροντα.
Το σχέδιό του για την συνταγματική αναθεώρηση ξεδίπλωσε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ενώπιον της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην καθιέρωση απλής αναλογικής, στον τρόπο εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας,

Η Εκκοσμίκευση του Χριστιανισμού και η επίδρασή της στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παιδεία

  10ο  Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο της ΠΕΘ

 Παρασκευή - Σάββατο, 2 και 3 Νοεμβρίου 2018Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων
10o Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο 
Η Εκκοσμίκευση του Χριστιανισμού
και η Επίδρασή της
στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παιδεία 
Παρασκευή - Σάββατο, 2 και 3 Νοεμβρίου 2018
Έναρξη: Παρασκευή 17.00 
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

Είσοδος Ελεύθερη - Θα χορηγηθεί Bεβαίωση Παρακολούθησης

Δείτε το Πρόγραμμα:

Ο π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ


Μέρος β'

Ελέησόν με ο Θεός -Ψαλμός Ν' (50)

Κοινωνία τεράτων


bruxelles men having babies utero affitto 03


   Τὰ συμβαίνοντα στὸν τρελὸ κόσμο μας ξεπερνοῦν πλέον καὶ τὴν πιὸ τολμηρὴ φαν­τασία. Ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ λαίλαπα ποὺ σαρώνει βίαια τὸν πλανήτη, δὲν ἀλλάζει μόνο τοὺς νόμους σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες οὔτε ἀρκεῖται μόνο στὸ νὰ διεκδικεῖ δικαιώματα γάμου καὶ παρόμοια. Τώρα ἔχει δημιουργήσει καὶ βιομηχανία παραγωγῆς, ἐκθέσεως καὶ πωλήσεως βρεφῶν. Τέτοια ποὺ πλέον, σὲ ἀντιστοιχία μὲ τὸ «baby boom» (ἔκρηξη γεννήσεων) μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, νὰ γίνεται λόγος γιὰ «gayby boom» (ἔκρηξη ὁμοφυλοφιλικῶν γεννήσεων).
Τί ἐπιθυμεῖ τὸ ὁμόφυλο «ζεῦγος»; βρέφος λευκὸ ἢ μαῦρο, ἀγόρι ἢ κορίτσι, πολὺ ἢ λιγότερο ἀκριβό; Πόσα διαθέτει; 95 ἢ 160 χιλιάδες δολάρια; Στὸ ἀκριβὸ πακέτο περιλαμβάνονται τὰ πάντα. Ὑπάρχουν πολυτελεῖς κατάλογοι μὲ φωτογραφίες ὑποψήφιων γυναικῶν γιὰ τὴ «δουλειά», γιὰ νὰ μποροῦν οἱ ἀγοραστὲς νὰ διαλέξουν ὅ,τι τοὺς ἱκανοποιεῖ.

Ποῦ μπορεῖ νὰ γίνει αὐτό; Ἂν θέλει μπορεῖ κάποιο τέτοιο «ζεῦγος» νὰ πάει στὴν Ἀμερική, στὸ Σὰν Φραντζίσκο ἢ καλύτερα στὸ Ὄρεγκον. Ἐκεῖ θὰ βρεῖ τὰ βρέφη πιὸ φθηνά: ἀπὸ 75 μέχρι 125 χιλιάδες δολάρια. Ἀλλὰ γιατί νὰ κάνει τόσο μακρὺ ταξίδι; Δὲν πάει καλύτερα στὶς Βρυξέλλες; Ἐκεῖ, στὴν ψευτοπρωτεύουσα τῆς εὐρωπαϊκῆς ψευδοένωσης, μπροστὰ ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ μύτη της καὶ παρὰ τούς, ὑποτίθεται, αὐστηροὺς νόμους ποὺ ἡ ἴδια ἔχει θεσπίσει, θὰ βρεῖ τὰ πάντα. Γιὰ ἐφέτος βέβαια δὲν προλαβαίνει. Ἡ ἔκθεση «Men having Babies» (Ἄνδρες ἀποκτοῦν μωρά) λειτούργησε στὸ πολυτελὲς ξενοδοχεῖο Hilton στὶς 22 καὶ 23 Σεπτεμβρίου. Ἦταν ἡ τέταρτη κατὰ σειρὰν χρονιὰ λειτουργίας της. Ὅμως τὸ ἐμπόριο αὐτὸ τῶν βρεφῶν ἔχει καλὴ ἀπόδοση καί, ὅπως φαίνεται, ἡ φρικια­στικὴ ἔκθεση θὰ συνεχισθεῖ. Ἡ ὅλη ἱστορία προπαγανδίζεται μὲ χιλιάδες φωτογραφίες «εὐτυχισμένων» ὁμόφυλων ζευγαριῶν μὲ τὰ ἀγορασμένα παιδιά. Παιδιὰ καταδικασμένα νὰ μὴν μπορέσουν ποτὲ στὴ ζωή τους νὰ δεχθοῦν τὸ μητρικὸ χάδι καὶ νὰ φωνάξουν «μανούλα μου»! Ταυτόχρονα προβάλλονται καὶ πλῆθος «ἔρευνες» ποὺ δῆθεν ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι καλύτεροι γονεῖς ἀπὸ αὐτοὺς τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας. 
Πῶς γίνεται ὅλη αὐτὴ ἡ ἱστορία; Φρίττει κανεὶς γιὰ τὴ νέα διαστροφικὴ κοινωνία ποὺ χτίζεται μέρα μὲ τὴ μέρα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι προμηθεύονται ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ξένο γενετικὸ ὑλικό, ἐπιλέγουν τὴν παρένθετη «μητέρα», στὴν ὁποία, ἀφοῦ γίνει ἡ γονιμοποίηση σὲ κάποιο εἰδικὸ ἰατρικὸ κέντρο, τοποθετεῖται τὸ γονιμοποιημένο ὠάριο καὶ τὸ κυοφορεῖ. Ὅταν τὸ παιδὶ γεννηθεῖ, παραδίδεται στοὺς ὁμοφυλόφιλους, δῆθεν γονεῖς, ἀφοῦ ὑπογραφεῖ εἰδικὴ σύμβαση, μὲ τὴν ὁποία ἡ «μητέρα» παραιτεῖται ἀπὸ κάθε δικαίωμα στὸ παιδὶ ποὺ κυοφόρησε.
Κοινωνία τεράτων;
Καὶ εἴμαστε ἀκόμη στὴν ἀρχή…
Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

…………………………………..

Εμπορική Έκθεση στην καρδιά του κτήνους: Στις Βρυξέλλες πουλάνε μωρά και νοικιάζουν μήτρες


Για τέταρτη φορά το "Men having Babies" άνοιξε τις πύλες του στις Βρυξέλλες, παρά τους εθνικούς και διεθνείς νόμους. Πλούσιοι πελάτες ενημερώνονται για το «εμπόρευμα». Πακέτα all-inclusive πωλούνται στα 160.000 δολάρια. Με ποιο θάρρος η Ευρώπη εξακολουθεί να μιλά για «δικαιώματα»;
Από τις 22 έως τις 23 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά στις Βρυξέλλες, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκθεση "Men having Babies", αφιερωμένο στα γκέι ζευγάρια που θέλουν να αγοράσουν ένα μωρό με παρένθετη μητέρα.
bruxelles men having babies utero affitto 02
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ. Μέσα από τα δωμάτια του πολυτελούς ξενοδοχείου Hilton, πλήθος διακεκριμένων ανδρών ξεφυλλίζουν πολυτελείς καταλόγους σε ιλουστρασιόν χαρτί κοιτώντας φωτογραφίες γυναικών που θα γεννήσουν παιδιά, τα «δικά τους» παιδιά και θα υπογράψουν ειδικές συμβάσεις που θα τις υποχρεώνουν να εγκαταλείψουν τα βρέφη που θα φέρουν στη μήτρα τους για εννέα μήνες.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ. Ομοφυλόφιλα ζευγάρια ερευνούν τις δίκαιες προσφορές «επιστροφής χρημάτων» για την προμήθεια μωρών που έχουν διαφορετικές τιμές, ανάλογα με την «ποιότητα». Οι τιμές κυμαίνονται από το ελάχιστο των 95 χιλιάδων δολαρίων έως το μέγιστο των 160 χιλιάδων. Μπορούν να μάθουν για πλήρη πακέτα με όλες τις υπηρεσίες: ψυχολογική υποστήριξη, νομική βοήθεια, παροχή ωαρίων, ακόμη και σπέρματος (αν απαιτείται), για την προμήθεια παρένθετης μητέρας, αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία στις χώρες που θα γίνει η γέννηση, και ούτω καθεξής.
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ. Η αγορά και πώληση παιδιών πραγματοποιείται υπό το φως του ήλιου, με κοστούμι και γραβάτα, πορτοφόλι στο χέρι, παρά τους τοπικούς νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις. Στην πραγματικότητα, το 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καταδίκασε τη μίσθωση μήτρας ως μορφή εκμετάλλευσης των γυναικών; Γιατί λοιπόν κανένας ευρωβουλευτής δεν σηκώνεται να πάει να ελέγξει τι συμβαίνει λίγα χιλιόμετρα μακριά;

bruxelles men having babies utero affitto 04

ΓΙΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΗΤΕΡΑ. Το 2015, η Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων της Βελγικής Γερουσίας ψήφισε ομόφωνα κατά της "κυοφορίας για τους άλλους"; Γιατί λοιπόν κανένας γερουσιαστής δεν διαμαρτύρεται για μια έκθεση που πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά; Και το 1989, το Βέλγιο δεν υπέγραψε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία «κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς του και να ανατρέφεται από αυτούς»; Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση δεν αντιτίθεται στη δημοσιοποίηση μιας πρακτικής που πωλεί παιδιά χωρίς μητέρα;
ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ; Και η ίδια η Σύμβαση δεν ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη "λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό, διμερές και πολυμερές επίπεδο για να εμποδίσουν την απαγωγή, την πώληση ή τη διακίνηση παιδιών για οποιονδήποτε σκοπό και υπό οποιαδήποτε μορφή"; Τι κάνετε όμως στο ξενοδοχείο Hilton εάν δεν πουλάτε παιδιά στον πλειοδότη;

bruxelles men having babies utero affitto 06

Η ΕΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ. Αν για τέταρτη συνεχή χρονιά οι “Men Having Babies” μπαίνουν στον κόπο να συγκεντρώσουν τους καλύτερους εμπειρογνώμονες στον κλάδο και να τους φέρουν στο Βέλγιο, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πάει καλά. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αγοράζουν. Ακόμη και φέτος, παρά τη διαμαρτυρία κάποιων γενναίων, η έκθεση άνοιξε τις πύλες της. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε λοιπόν. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μιλά πλέον για δικαιώματα. Έχασε το πρόσωπό της.

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Υποδουλώνουν τον μοναχισμό στην οικονομία;

Μία νέα συμφωνία προβάλλεται ως προστασία των μοναστηριακών προϊόντων. Είναι οι Ι. Μονές εταιρείες η εκμεταλλευόμαστε την πίστη των αγοραστών; Συμφώνως προς την εφημερίδα «Ναυτεμπορική» της 23ης Οκτωβρίου 2018:

«Σε συνεργασία προχωρούν η Γενική Συνομοσπονδία Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού (Μαγνησίας) για τη στήριξη των μοναστηριακών προϊόντων και των προϊόντων μικρών παραγωγών, μέσω της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κανών», που

Καλούγκα Κλήμης: ''Αν έχουμε κοινωνία θα είναι εμπαιγμός του Αγίου Πνεύματος''

  Για την πρόσφατη διαμάχη μεταξύ Οικουμενικού Πατριαρχείου και Πατριαρχείου Μόσχας, μίλησε για πρώτη φορά στην εφημερίδα "Βραδυνή της Μόσχας" ο Μητροπολίτης Καλούγκα κ. Κλήμης.
    Να αναφερθεί ότι ο Μητροπολίτης Καλούγκα, υπήρξε υποψήφιος για τον Πατριαρχικό Θρόνο το 2009, ενώ θεωρείται από τους πιο σεβάσμιους και σοβαρούς Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ρωσίας.
    Ο Ιεράρχης του Πατριαρχείου Μόσχας σχολιάζοντας την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να επιστρέψει στην κανονικότητα της Εκκλησίας τον Φιλάρετο Ντενισένκο, ανέφερε ότι «ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Σύνοδος πραγματοποίησαν ωμή παρέμβαση σε υποθέσεις της Εκκλησίας της Ρωσίας.»
    «Αφαίρεσαν το ανάθεμα του Φιλαρέτου χωρίς να υπάρχει μετάνοια, χωρίς να απευθυνθούν στην Εκκλησία η οποία έλαβε αυτή την απόφαση, και όλα αυτά αντικανονικά. Με τις ενέργειες αυτές το Φανάρι, απέρριψε τις αποφάσεις μας» πρόσθεσε ο Μητροπολίτης Κλήμης.
   Σε άλλο σημείο ο Μητροπολίτης Καλούγκα τόνισε: «Αλλά τι κάνει ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος; Προκειμένου να επεκτείνει τη δικαιοδοσία του στην

«Οι δοκούντες Ορθοδοξείν και η... «αδιακρισία» των Πατέρων»


(Ανοικτή επιστολή προς κ. Γεώργιο Μπερούκα ή George Ber)
Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

  Όπως βλέπουμε σήμερα, 100 χρόνια μετά, από την σταδιακή εισβολή του Οικουμενισμού στην Ορθοδοξία, αντί να έχουμε αντι-οικουμενιστικό αγώνα αδιάσπαστο στην ολότητά του έχουμε, δυστυχώς, μια διογκούμενη κατηγορία Ορθοδόξων(;), που περιστρέφονται όχι γύρω από τον άξονα της Πατερικής Θεολογίας αλλά εμφανίζουν ως ευρωστότερες τις Οργανωσιακές τοποθετήσεις τους.
Παίρνω αφορμή, από απαντητικά σχόλια κάποιου Γεωργίου Μπερούκα ή George Ber, όπως υπογράφει.
Γράφει (απαντητικά) σε άρθρο μου:
– «Ο Σωτήρας που είναι η κυρίαρχη οργάνωση στην Ελλάδα δεν έχει απλά μόνο ζήλο. Έχει και μια κορυφαία αρετή που λέγεται διάκριση. Για το λόγο αυτό ενεργεί με σοφία ώστε να πράττει στο θέμα αυτό αυτά που θα ήθελε ο Χριστός και όχι αυτά που υπαγορεύει πολλές φορές η πεπερασμένη ανθρώπινη λογική».
– «Το ποιος είναι ο πραγματικός αντι-οικουμενιστικός αγώνας το γνωρίζουν οι μεγάλοι σύγχρονοι άγιοι οι οποίοι μίλησαν με φωτισμό».
Πιστεύει ο κ. Γεώργιος Μπερούκας, ότι ο «Σωτήρας» είναι μια επαναστατική δύναμη, φορέας Ορθοδόξου ζήλου και πνευματικής μεταμορφώσεως, με διάκριση που ξεπερνά αυτή των Πατέρων και της Εκκλησίας;
Πιστεύει, επίσης, ότι οι άγιοι: Γρηγόριος Παλαμάς, Αγ. Θεόδωρος Στουδίτης, Γρηγόριος Θεολόγος κ.λπ. είχαν έλλειψη φωτισμού γι’ αυτό και προχωρούσαν σε αποτειχίσεις;
κ. Μπερούκα, έχετε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της βλασφημίας σας;
Ο «Σωτήρας» έχει μια καθίζηση του Ορθόδοξου φρονήματος, ακολουθώντας την επίσημη Εκκλησία. Εδώ στο Βόλο, πριν ακόμη γίνει η «ψευδοσύνοδος» της Κρήτης, ούτε ως φωνή διαμαρτυρίας δεν υπέγραφαν για τη μη σύγκλισή της. Στηρίζουν ή παραβλέπουν τις οικουμενιστικές επιλογές του κ. Ιγνατίου και δεν αντιδρούν ούτε ως προς την απόδοση των λειτουργικών κειμένων στη Δημοτική. Δραστηριοποιούνται μόνο σε κατασκηνώσεις, κύκλους και στη διάδοση του περιοδικού προς την «ΝΙΚΗΝ». Η οργάνωση να είναι καλά! Αυτή είναι η σοφία του «Σωτήρα».
Παρακαλώ κ. Μπερούκα, αναλύστε ποιος πραγματικά είναι ο «αληθής αντι-οικουμενιστικός αγώνας, βάσει συγχρόνων αγίων». Δηλ. οι σημερινές Αποτειχίσεις των αγωνιστών Ορθοδόξων, κληρικών και λαϊκών, δεν αποτελούν συνέχεια των αγίων Πατέρων;
Εκείνοι ήταν «αδιάκριτοι» και ο «Σωτήρας» έχει το πλήρωμα της διακρίσεως;
Τις σημερινές Αποτειχίσεις, τις χαρακτηρίζεις ως γέννημα ιδίου θελήματος, που δεν το θέλει ο Χριστός. Κρίμα…
Στον προφήτη Αμώς γ΄ 8, αναγράφεται:
«Λέων ερεύξεται και τις ου φοβηθήσεται;».
Τι λες κ. Μπερούκα; Η σύγχρονη φωνή του «Σωτήρος» επαληθεύει τον προφήτη Αμώς;
             Ασφαλώς όχι! 
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Πάμε -τάχα- για ένωση με τους ετερόδοξους, αλλά προβλέπετε ότι "θα βρεθούμε σε έναν ορθόδοξο κόσμο που θα είναι πιο διαιρεμένος από ποτέ"!

Μια ανατριχιαστική ομοιότητα Φαναρίου-Μόσχας!

Οι Ρώσοι απειλούνται με μεγαλύτερη ήττα από απλώς την απώλεια της Ουκρανίας

– Τι δείχνει η αναβολή του ταξιδιού Κύριλλου στην Μολδαβία

Του Άγγελου Ρούσσου


   Την εβδομάδα που πέρασε μια σημαντική είδηση για την Ορθοδοξία και την εξελισσόμενη αντιπαράθεση Φαναρίου – Μόσχας πέρασε κυριολεκτικά στα ψιλα. Αυτή δεν ήταν άλλη από την ακύρωση του ταξιδιού του Πατριάρχη Μόσχας στην Μολδαβία.
Στην Μολδαβία του Ντοντόν, τον οποίον που τον χάνεις που τον βρίσκεις, είναι για προσκύνημα στο Άγιο Όρος και που πρόσφατα πρότεινε η χώρα του να φιλοξενήσει μια Πανορθόδοξη Σύνοδο προκειμένου να συζητηθεί το ουκρανικό ζήτημα.

Επιστολή του αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς για ένα …οικουμενιστικό όραμα!

Επιστολή του αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στον συνταξιούχο Π.Ν.

    Μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἐπιστολῶν τοῦ Ἁγίου, ὑπάρχει καὶ μία, ὅπου ὁ Ἅγιος Νικόλαος προειδοποιεῖ κάποιον Χριστιανὸ γιὰ τὴν δαιμονικὴ προέλευση ἑνὸς ὁράματος ποὺ εἶδε ὁ πιστὸς μὲ περιεχόμενο «διαθρησκειακῆς ἐναρμόνισης». Γράφει:
     «Εἴχατε ἕνα ἀσυνήθιστο ὅραμα στὴν Ἐκκλησία κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προσευχῆς. Εἴδατε πὼς ὁ Χριστὸς βγῆκε ἀπὸ τὸ ἱερὸ καὶ στάθηκε. Ὕστερα βγῆκε κάποιος σὰν Ἑβραῖος ραβίνος, καὶ στάθηκε ἐξ ἀριστερῶν τοῦ Χριστοῦ. Τελικὰ βγῆκε πάλι κάποιος μὲ τὴ μαντήλα στὸ κεφάλι, καὶ στάθηκε ἐκ δεξιῶν τοῦ Χριστοῦ. Τότε καὶ οἱ δυό τους ἀπὸ τὶς πλευρὲς ἔδωσαν τὰ χέρια στὸν Χριστὸ καὶ ἔκαναν χειραψία μαζί Του. Τέτοιο ὅραμα εἴχατε. Ἐνῶ σὰν ἑρμηνεία τοῦ δῆθεν ἑρμηνευτῆ ἀνακοινώνετε τὸ ἑξῆς: ὁ Θεὸς θέλει νὰ συμφιλιωθοῦν ὅλες οἱ θρησκεῖες καὶ νὰ δημιουργηθεῖ μία πίστη στὸν κόσμο!
     Ὁ καθένας ποὺ εἶναι μυημένος στὰ μυστήρια τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ σᾶς πεῖ ὅτι καὶ τὸ ὅραμα εἶναι ψευδὲς καὶ ἡ ἑρμηνεία εἶναι ψευδής. Τὸ φάντασμα ποὺ εἴδατε μπροστά σας δὲν εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ πάντα σηκώνει τὰ κέρατά του ἐναντίον τῆς πίστης τοῦ Χριστοῦ […]
    Ἀπὸ ποῦ τέτοιο ὅραμα, ρωτᾶτε. Ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ βάζει σὲ πειρασμούς. Ἐπιθεωρῆστε τὴ ζωή σας καὶ θὰ καταλάβετε. Στὶς μέρες μας πολὺ ἀκούγεται - ἀπὸ τοὺς ὀλιγόπιστους, βέβαια – περὶ τῆς συμφιλίωσης καὶ ἐξίσωσης ὅλων τῶν θρησκειῶν […] Μπερδέψατε τὶς ἔννοιες. Ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ εἰρήνη καὶ ἄλλο ἡ συμφιλίωση τῶν θρησκειῶν. Καὶ ἄλλο πράγμα εἶναι ἡ ἐξίσωση στὰ δικαιώματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις τῶν πολιτῶν καὶ ἄλλο ἡ ἰσοπέδωση τῶν θρησκειῶν. Στοὺς χριστιανοὺς ἔχει αὐστηρὰ διαταχθεῖ ἡ ἐλεημοσύνη πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, χωρὶς διαφορὰ στὴν πίστη, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ ἡ αὐστηρὴ τήρηση τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ.
   Ὡς χριστιανὸς ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ θυσιάσετε γιὰ τοὺς ἀλλοθρήσκους καὶ τὴν περιουσία καὶ τὴ ζωή σας, ἀλλὰ μὲ τίποτα τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ἐκεῖνο εἶναι, ἐνῶ αὐτὸ ὄχι, δική σας ἰδιοκτησία. Ἐδῶ βρίσκεται ὁ λίθος προσκόμματός σας, σὲ τούτη τὴ μὴ διαφοροποίηση. Ἀπὸ τούτη τὴν μὴ διαφοροποίηση ἦρθε καὶ ἡ σύγχυση στὴν ψυχή. Στὴ πραγματικότητα ἐσεῖς δὲν εἴδατε οὔτε τὸν Χριστὸ οὔτε τὸν Μωάμεθ, εἴδατε μόνο τὴ δική σας ψυχή. Ὁ Θεὸς ἂς σπεύσει σὲ βοήθειά σας».

Σε τι πρώτος; Πρώτος στην παράβαση Ιερών Κανόνων και την διαστροφής της Πίστεως και Παραδόσεως!!!

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως:


Είμαι ο Πρώτος!   Σε μήνυμα του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως υποστηρίζει ότι είναι ο Πρώτος εις τους Ορθοδόξους. Τι σκοπό εξυπηρετεί η διαρκής επανάληψη ότι είναι ο πρώτος στην αριθμητική σειρά των Προκαθημένων αποσιωπώντας το «μεταξύ ίσων»; Έχει μία ψήφο όπως κάθε Ιεράρχης και είναι ισότιμος με τον τελευταίο Επίσκοπο της οικουμένης. Ο ίδιος ούτε μία απλή επίσκεψη δεν μπορεί να πραγματοποιήσει σε μια επαρχία αν δεν λάβει την άδεια του οικείου Μητροπολίτη σύμφωνα με τους Ι. Κανόνες και ισχυρίζεται ότι μπορεί να δίνει αυτοκεφαλίες σε σχισματικούς; Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει η Ι. Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σύμφωνα με τους Ι. Κανόνες δεν είναι