Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

Ο ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ΜΗΤΡ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Ο ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ ἀπὸ τοὺς ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ
τῆς ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΕΒ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Ὁ διωκόμενος γιὰ τὴν πίστη Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ράσκας καὶ Πριζρένης Ἀρτέμιος εὑρίσκεται γιὰ προσωπικοὺς λόγους στὴν Ἑλλάδα. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ θὰ μεταβεῖ τὴν Ε΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν στὶς Σταγιᾶτες Βόλου, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο μιᾶς ἐκ τῶν κατακομβῶν καὶ ἄλλους ἱερωμένους τῆς ἐν ἐξορίᾳ εὑρισκομένης Ἱ. Μ. Ράσκας. Ἐκεῖ στὸ παλαιὸ μοναστηράκι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὡς γνωστὸν τελοῦνται ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα οἱ Ἀκολουθίες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ κατὰ Κυριακὴν Θ. Λειτουργία ἀπὸ τὸν Ἱερομόναχο π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ.Αἰσθανόμαστε μεγάλη τὴν τιμὴ καὶ τὴν εὐλογία ποὺ αὐτὴν τὴν Κυριακὴ θὰ εἶναι ἀνάμεσά μας ὁ Σεβασμιωτατος Ἀρτέμιος, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν παρουσία του ἀνταποδίδει τὴν κατὰ Μάρτιον 2013 ἐπίσκεψη τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ στὴν Σερβία, ὅπου ὡς γνωστὸν συλλειτούργησε μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρτέμιο.
Θεοῦ θέλοντος, θὰ εἴμαστε παρόντες στὶς Σταγιᾶτες καὶ θὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γιὰ τὸ γεγονός.