Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Την τεράστια κρίση της παράδοσης (ξεπούλημα) της πίστης στο αιρετικό Βατικανό, δεν την βλέπει!


Βαρθολομαίος από Βατικανό: Ζήσαμε μια τεράστια κρίση, ο πολιτισμός παραδόθηκε στην οικονομία


   O Οικουμενικός Πατρ. Βαρθολομαίος συμμετέχει στο Βατικανό στο διεθνές συνέδριο που οργανώνει το ίδρυμα Centesimus Annus. O κ. Βαρθολομαίος, στην ομιλία του «η Κοινή χριστιανική ατζέντα για το κοινό καλό», αναφέρθηκε σήμερα, παρουσία του Πάπα Φραγκίσκου, σε κύρια προβλήματα αλλά και ανάγκες της εποχής μας.

«Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μια τεράστια οικονομική κρίση η οποία συνδέεται με την διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και τις συνέπειές της, με το ότι ο πολιτισμός παραδόθηκε στην οικονομία, με την αύξηση της φτώχειας, την ασιτία και την ελλιπή διατροφή,

Εις την Πεντηκοστήν


Ἁγίου Νικοδήμου το γιορείτου

Α. Μεταβολήν το νο.
Β. Μεταβολήν τς καρδίας.
Γ. Μεταβολήν τς γλώσσης.
Συλλογίσου γαπητέ, πς τό Πανάγιον Πνεμα ταν κατέβη ες τό περον ν εδει πυρίνων γλωσσν, σάν νας σφοδρότατος νεμος καί βροντή, γέμισεν λον τόν οκον, ες τόν ποον σαν καθήμενοι ο θεοι πόστολοι καί προσηύχοντο· «καί πλήρωσε τόν οκον, ο σαν καθήμενοι» (Πραξ. β. 2)· καί τόν καμεν σάν μίαν κολυμβήθραν, ς λέγει  Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, διά νά βαπτίσ τούς ποστόλους μέ τήν θείαν χάριν του, περί το ποίου τούτου βαπτίσματος προεπεν ες ατούς  Κύριος· «μες δέ βαπτισθήσεσθε ν Πνεύματι γί ο μετά πολλάς ταύτας μέρας (Πράξ. α 5).
πλήρωσε δέ τόν οκον, ο σαν καθήμενοι, κολυμβήθραν ατόν περγαζομένη πνευματικήν, καί πληροσα τήν το Σωτρος παγγελίαν, ν καί ατήν ναλαμβανόμενος πρός ατούς λεγεν, τι ωάννης μέν βάπτισεν δατι, μες δέ βαπτισθήσεσθε ν Πνεύματι γίλλά καί τήν κλσιν ν ατος πέθηκεν, παληθεύουσαν δειξε· διά γάρ το ξ ορανο τούτου χου, ντως υοί βροντς γεγόνασιν ο πόστολοι» (Λόγος ες τήν Πεντηκ.) Τότε δή τότε ατό τό Πανάγιον Πνεμα νήργησεν ες τούς ποστόλους τρες μεταβολάς (καί αταί α μεταβολαί εναι κυρίως  καρπός καί τν παρόντων πνευματικν γυμνασμάτων).
 α μεταβολή το το νοός τν ποστόλων,  ποία μετέβαλεν ες ατούς κείνας τάς πρώτας δέας που εχον περί τν πράγματων το κόσμου τούτου καί τούς καμε νά γνωρίσουν καθαρά τό ταπεινόν καί μάταιον τν παρόντων γαθν, καί ξεναντίας νά γνωρίσουν τό μεγαλεον καί αώνιον τν μελλόντων, στε κενοι ο διοι που λίγον προτήτερα φιλονικοσαν ναμεταξύ τους ποος πό ατούς νά το  πρτος καί μεγαλύτερος· «γένετο δέ καί φιλονικία ν ατος τό τίς ατν

Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΕΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ


 καὶ  ἡ  ΑΛΛΟΙΩΣΗ  (ἕως τὴν  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της)
ἀπὸ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ  ΠΟΙΜΕΝΕΣ  καὶ  ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΕΣ

  Δυστυχῶς οἱ σύγχρονοι «ἀχρικαιρίστες» καὶ «οἰκονομιστές» πατέρες, ἀδιαφοροῦν πλήρως ἢ καὶ ἔχουν διαγράψει τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ φροντίδα της
    α) γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς μολύνσεως τῶν πιστῶν ἐκ τῆς ἐπικοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετίζοντες
καὶ
   β) (τὴν φροντίδα) γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ καὶ σωτηρία ὅσων ἤδη ἔχουν μολυνθεῖ παραμένοντες ἀνεκτικοὶ πρὸς τοὺς αἱρετικούς, ἢ ἀποδέχονται θετικὰ τὴν οἰκουμενιστικὴ ἰδεολογία, ὡς μιὰ πραγματικότητα ἀναπόφευκτη τῆς παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας μας, καὶ οἱ ὁποῖοι ταυτόχρονα (λόγῳ τῆς δολιότητος τῆς παναιρέσεως καὶ τῆς συγχύσεως ποὺ ἐπικρατεῖ) νομίζουν πὼς εὑρίσκονται σὲ ὀρθόδοξο ἔδαφος.   

   Δυστυχῶς, οἱ πατέρες αὐτοί, ὡς μετα-πατερικοί, κηρύττουν ἄλλο Εὐαγγέλιο. Διδάσκουν πρακτικά-οὐσιαστικὰ ὅτι ἡ ἐπι-κοινωνία μὲ αἱρετικοὺς «μὴ καταδικασμένους» δὲν μολύνει. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ ἴδιοι κοινωνοῦν μὲ τοὺς κοινωνοῦντες μὲ αἱρετικούς (ἐνῶ ἔχουν ἀποτειχιστεῖ καὶ μποροῦσαν νὰ μὴν κοινωνοῦν μαζί τους). Καὶ φέρονται ἔτσι γιατὶ ἡ Ἀκρίβεια τοῦ Εὐαγγελίου κοστίζει, καὶ προσπαθοῦν νὰ βολέψουν τὰ πράγματα!
    
    Παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἀπὸ σχετικὸ βιβλίο στὸ ὁποῖο φαίνεται ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὁποία αὐτοί (ὡς «ἀντι-Οἰκουμενιστές) μὲ τὴν διδασκαλία τους καὶ τὶς πράξεις τους τὴν καταργοῦν.

8. ΑΠΟΦΥΓΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ  ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ

    α) Ἐλευθερία στὶς καθημερινές μας σχέσεις, πάντα μὲ διάκριση
    Τὸ πρόβλημα, ὅμως, δὲν ἔγκειται μόνο στὸ ἂν κάποιος ποιμένας εἶναι δυνατὸς ἢ ὄχι, ὅπως ἰσχυρίστηκε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Ὅταν οἱ ἅγιοι συμβούλευαν νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, δὲν τὸ ἔκαναν ἐπειδὴ αἰσθάνονταν δυνατοὶ ἢ ἀδύνατοι στὴν πίστη, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἀκολουθοῦσαν τὴν δοκιμασμένη καὶ θεόπνευστη Παράδοση καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶχαν κοινὴ γραμμή, δὲν ἔσπερναν τὴν σύγχυση, δὲν δημιουργοῦσαν σκανδαλισμὸ στοὺς πιστούς, δὲν προετοίμαζαν νέα σχίσματα καὶ διαιρέσεις.
   Εἶναι σημαντικὸ κάθε ποιμαντικὴ πράξη τῶν Ποιμένων της Ἐκκλησίας, νὰ ἀκολουθεῖ τὶς ἀρχὲς τῆς ὅλης θεολογίας καὶ τοῦ

Ας το διαβάσουν οι "μισθωτοί" ποιμένες: "Ανέλαβε τον σκληρό αγώνα για την αντιμετώπιση και διάλυση των αιρέσεων".

Άγιος Συνέσιος ο Επίσκοπος (26 Μαΐου 2018)
Άγιος Συνέσιος ο Επίσκοπος
Βιογραφία
Πολύ φτωχές δυστυχώς είναι οι πληροφορίες που έχουμε για τον Κύπριο αυτόν άγιο. Τόσο το συναξάρι όσο κι η ακολουθία του ελάχιστα πράγματα μας προσφέρουν.

Σύμφωνα μ’ αυτές ο άγιος Συνέσιος γεννήθηκε στην Καρπασία. Ήταν άνθρωπος πράος κι ανεξίκακος και διαδέχτηκε στον επισκοπικό θρόνο τον Άγιο Φίλωνα (βλέπε 24 Ιανουαρίου). Αυτού μάλιστα και το ιερό έργο ζήλωσε και συμπλήρωσε.
Ενάντια στις αιρέσεις, που σύμφωνα με τον άγιο Επιφάνιο ξεπερνούσαν σε αριθμό τον καιρό αυτό τις ογδόντα, κινήθηκε με φλόγα και χριστιανική σύνεση ο άγιος Συνέσιος. Με το ραβδί του ιεραποστόλου και τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι τομώτερη κι από το πιο κοφτερό εργαλείο ανέλαβε ο ουρανοπολίτης Ιεράρχης τον σκληρό αγώνα για την αντιμετώπιση και διάλυση των αιρέσεων. Η πραότητα του, η γλυκύτητα των λόγων του και τα πειστικά επιχειρήματα του

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΤΟ ΘΕΟ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ   Ό δε παράκλητος, το Πνεύμα το Αγιον o πέμψει ό πατήρ εν τω ονόματι μου, εκείνος υμάς διδάξει πάντα και υπομνήσει υμάς πάντα ά ειπόν υμίν. (Ιωάν. 14,26)
   Τί άλλο πρακτικό μήνυμα έχουν αυτοί οι λόγοι παρά τούτο: ότι είναι απαραίτητο να προσευχόμαστε καθημερινά να έλθει σ’ εμάς ή Χάρις τού Αγίου Πνεύματος, ακριβώς όπως προσευχόμαστε για το ψωμί της κάθε ημέρας.
   Ο Θεός Πατέρας είναι πρόθυμος να μας στείλει τον Θεό Παράκλητο κάθε ημέρα, αλλά ζητά να προσευχόμαστε καθημερινά γι’ αυτό. Διότι ακριβώς όπως συμβαίνει με το ψωμί, που άλλοτε είναι άφθονο και άλλοτε σπανίζει, έτσι συμβαίνει και με το  Άγιο Πνεύμα. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται σ’ εμάς και φεύγει ανάλογα με τον ζήλο ή την απροθυμία μας στην προσευχή, ανάλογα με τα καλά έργα μας και την υπομονή μας.
     Γι’ αυτό η Εκκλησία καθιέρωσε να ξεκινούν οι εωθινές Ακολουθίες από την επίκληση του Αγίου Πνεύματος: «Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αλήθειας...» και μετά με την ευχή «έλθέ και σκήνωσον εν ημίν...».
     Γιατί;
    Διότι, χωρίς το Άγιο Πνεύμα, δεν γνωρίζουμε ούτε καν πώς να χρησιμοποιούμε τον καθημερινό άρτο όπως πρέπει, γιά την σωτηρία μας.

Ο Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος ο δερβίσης

 (26 Μαΐου 1794)Ο Άγιος Νεομάρτυς Αλέξανδρος καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένα όμορφο αγόρι που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο από τους Τούρκους, οι οποίοι , εκτός από κορίτσια, έπαιρναν και αγόρια στα χαρέμια τους. Μάλιστα κάποιος Τούρκος τον είχε εντοπίσει και κινδύνευε. Οι γονείς του αναγκάστηκαν να τον φυγαδεύσουν στη Σμύρνη.
    Δυστυχώς όμως έφυγε από τη Σκύλα και έπεσε στη Χάρυβδη. Εκεί στη Σμύρνη, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, εξισλαμίστηκε και μάλιστα έγινε δερβίσης, δηλαδή άγαμος μουσουλμάνος κληρικός. 
        Μετά από λίγο καιρό έφυγε από τη Σμύρνη και περιπλανήθηκε σαν δερβίσης σε διάφορες χώρες και πόλεις. Έφτασε μάλιστα και ως τη Μέκκα. Φαίνεται όμως πως αισθανόταν ζωντανό τον έλεγχο της αγίας συνείδησης και μέσα του σχηματιζόταν σιγά–σιγά ο πόθος να εξαλείψει με το αίμα του την ανομία του.
 Αυτούς που σου μεταφέρουν διαβολές και λόγια, μη θαρρείς ότι σε ευνοούν, αλλά να τους αποστρέφεσαι σαν φίδια φαρμακερά.


Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Η ΑΝΙΕΡΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΝΕΙ ΕΝΑ ΕΛΕΕΙΝΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

 

Τη στήριξή της στο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο εκφράζει η Εκκλησία της Ελλάδος, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το πέρας της συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (ΔΙΣ) «η γενική άποψη του Μακαριωτάτου Προέδρου και των Συνοδικών Αρχιερέων και η εκτίμηση αυτών περί των επιδιωκομένων σκοπών του Νομοσχεδίου είναι ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία της κοινωνικής ειρήνης και όλων ανεξαιρέτως των προσώπων ή ομάδων προσώπων, τα οποία προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική καταγωγή και ευρίσκονται εντός των ορίων της χώρας μας».
Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι η «η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος έχει

Η Πεντηκοστή καί η Παγκοσμιοποίησις


Ὁμιλία τοῦ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Εκκλησία της Ουκρανίας: ''Απειλείται η ενότητα της Ορθοδοξίας''

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

     Την Παρασκευή, 25 Μαϊου 2018 στην κατοικία του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας, πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Ιεράς Συνόδους της Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Η Ιερά Σύνοδος για πρώτη φορά ασχολήθηκε με τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για την εκχώρηση αυτοκεφαλίας σε σχισματικούς.
Έτσι η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να απευθυνθεί με μήνυμά της προς τον πιστό λαό της Ουκρανίας, το οποίο θα αναγνωστεί στις Εκκλησίες της Ουκρανίας, με ευλογία και προοτροπή του Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ονουφρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες η Ιερά Σύνοδος στο μήνυμά της, μεταξύ άλλων αναφέρει: "Τις τελευταίες εβδομάδες συζητείται ενεργά στη χώρα μας η δυνατότητα μονομερούς χορήγησης από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ο "Τόμος Αυτοκεφαλίας Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ουκρανία. Όμως η κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει από το Πατριαρχείο