Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Παγιώνεται από την ομάδα Ζήση η μεταπατερικὴ θεωρία περὶ «ευσεβών» και η εσαεί κοινωνία μετά των αιρετικών!


Σχολιασμὸς τῆς ὁμιλίας
του π. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου
ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ὁρισμὸ τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας, ἀπὸ ἕνα φαινομενικὰ πολέμιό της!

    Ἡ ὁμάδα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, διὰ μέσου τῆς sui generis ἀποτειχίσεώς τους, εἰσήγαγαν, προωθοῦν καὶ παγιώνουν διὰ τῶν μελῶν της (ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἀποτειχισμένους καὶ μὴ ἀποτειχισμένους), τὴν μεταπατερικὴ κακόδοξη θεωρία περὶ «εὐσεβῶν», θεωρώντας «εὐσεβεῖς» ποιμένες, ὅλους αὐτοὺς ποὺ κοινωνοῦν μὲ τὴν παναίρεση τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν!!!
   Νομιμοποιοῦν δηλαδή –ἀντιτιθέμενοι σὲ σύνολη τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση– τὴν κοινωνία μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν, εἰσάγοντας τὴν μεταπατερικὴ κακόδοξη θεωρία (πρωτοφανῆ στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία) τῶν «εὐσεβῶν» ποιμένων, ποὺ ὅμως …κοινωνοῦν μετὰ τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τοὺς μνημονεύουν!
    Γιὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ὅποιος κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι ἀκοινώνητος, γιὰ τοὺς μεταπατέρες (π. Θεόδωρο Ζήση, π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο, π. Νικόλαο Μανώλη, π. Φώτιο Βεζύνια καὶ τὸν π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο -τοῦ ὁποίου τὴν ὁμιλία σχολιάζουμε) εἶναι κοινωνικός!

   Τέτοια παράδοξα συμβαίνουν, ὅταν κανεὶς ἀσχολεῖται μὲ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, προβάλλοντας τὴν δική του μόρφωση καὶ τὸ δικό του παράδειγμα πρὸς μίμηση ἀλλὰ χωρὶς θέληση να ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων!

    Τὰ παραπάνω λέγονται εἰσαγωγικὰ στὸν σχολιασμὸ  τῆς πρόσφατης περὶ ἀποτειχίσεως ὁμιλίας στὴν Πάτρα τοῦ μὴ ἀποτειχισμένου  π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου (ποὺ ἀκολουθεῖ). Μὲ τὴν ὁμιλία του αὐτὴ ὁ π. Ἀναστάσιος προσπάθησε  ἀνεπιτυχῶς  νὰ δικαιώσει τὴν προσωπική του στάση –τοῦ εὐσεβοῦς, ἀλλὰ μὴ ἀποτειχισμένου(!!!)– καὶ τὴν στάση τῆς ὁμάδος Ζήση, δίνοντας πιστοποιητικὸ Ὀρθοδοξίας στὸν μητροπολίτη του Χρυσόστομο, παρότι ἀποδέχτηκε ἀδιαμαρτύρητα τὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου καὶ μάλιστα πρόσφατα ἐπισκέφτηκεεὐχαρίστησετίμησε τὸν ἀρχηγέτη τῆς παναιρέσεως Βαρθολομαῖο στὸ Φανάρι!!!
    Ἡ ὁμιλία αὐτὴ τοῦ π. Ἀναστασίου, εἶναι ἀσφαλῶς ἡ πιὸ ἀνεύθυνη (καὶ κακόδοξη θὰ ἔλεγα) ἐργασία του. Μέχρι τώρα ἔχουμε ἀναρτήσει πολλὲς καλὲς ἐργασίες-ἄρθρα του, παρότι σὲ κάποια ἔχουμε ἐκφράσει τὴν διαφωνία μας, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ὁμιλία του ἀμαυρώνει ἐπισήμως τὸ ὅλο ἔργο του, γιατὶ τὸν ἀποδεικνύει ὑποστηρικτὴ μετα-πατερικῶν θέσεων τῶν πατέρων Θ. Ζήση καὶ Ν. Μανώλη, ποὺ μόνο κακὸ ἕως τώρα ἔκαναν στὴν Ἐκκλησία καὶ στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς Παναιρέσεως.
    Ἀπομαγνητοφωνήσαμε καὶ σχολιάζουμε στὴ συνέχεια τὰ κυριότερα σημεῖα τῆς ὁμιλίας του· ἐκεῖ θὰ φανοῦν ὁλοκάθαρα οἱ μεταπατερικὲς θέσεις τῆς ὁμάδος Ζήση.
Σημάτης Π.
Σχολιασμὸς τῆς ὁμιλίας
του π. Ἀναστάσιου Γκοτσόπουλου
ποὺ ἀποτελεῖ τὸν ὁρισμὸ τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας, ἀπὸ ἕνα φαινομενικὰ πολέμιό της!

Εἶπε ὁ π. Ἀναστάσιος (ἀπὸ τὸ 26:00 καὶ μετά):
    Ὁ ΙΕ΄ κανὼν τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου οὐσιαστικὰ περιβάλλει μὲ κανονικὴ ἰσχὺ τὴν πάγια παράδοση καὶ πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἐδικαιοῦτο κάθε χριστιανὸς νὰ διακόψει τὴν κοινωνία μὲ Ἐπισκόπους, ἀκόμα καὶ μὲ Πατριάρχες, ὅταν αὐτοὶ ἔπεφταν σὲ αἱρέσεις… Τί προβλέπει λοιπὸν ὁ ΙΕ΄ κανόνας;

Η βλάσφημη Εγκύκλιος του Αυστραλίας Στυλιανού και η Αναγόρευσή του σε Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης

   Χωρίς ίχνος ντροπής πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, Φαναριώτες δεσποτάδες και κάποια ιστολόγια εκθειάζουν και υμνούν τον κακόδοξο κεκοιμημένο αρχιεπίσκοπο! Ω Κύριε! Εις ποίους καιρούς τετήρηκας ημάς! Πρόκειται για κορυφαία εκδήλωση ηθικού ξεπεσμού από μέρους τους!
Λ.Ν.
Η βλάσφημη Εγκύκλιος του Αυστραλίας Στυλιανού και η Αναγόρευσή του σε Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης
    Μάθαμε ἀργοπορημένα γιὰ τὴν ἐκδήλωση ἀναγόρευσης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ σὲ ἐπίτιμο διδάκτορα, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι τίμησαν τὸν ἄνθρωπο αὐτό, ὁ ὁποῖος ἐβλαστήμησε τὸν Κύριο μὲ τὴν συγκεκριμένη "Ἐγκύκλιo" τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1986, καὶ οὐδέποτε τὴν ἀνακάλεσε, παρότι ἔγινε ἀφορμὴ νὰ ἀφορισθεῖ ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος.

Ομιλία τοῦ π. Σάββα Ἀχιλέως γιὰ τὴν βλάσφημο Ἐγκύκλιο

Παρουσίασαν τον Τρίτο Ναό! – Οργή και ανησυχία σε Ρωσικά ΜΜΕ – Βίντεο-«αίνιγμα» από τον Μ. Πομπέο


Ετοιμάζεται  πυρετωδώς από τους Ισραηλινούς  η ανέγερση  ενός «μεγαλοπρεπούς» Τρίτου Ναού του Σολομώντα για την έλευση του «δικού τους Μεσσία» σύμφωνα με τον ρωσικό και βρετανικό τύπο, με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ που μετέβη στην Ιερουσαλήμ να εγκρίνει πολλά και διάφορα σχέδια. 
Όλα ξεκίνησαν μετά την δημοσιοποίηση βίντεο παρουσία του Μάικ Πομπέο και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μ.Νετανιάχου, σχετικά με ειλημμένη όπως αποδείχθηκε απόφαση του Προέδρου Τράμπ να αναγνωρίσει την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψώματα  του Γκολάν.

Είδε το Φως να εισέρχεται δια του τρούλου του Παναγίου Τάφου…!Είδε τους ουρανούς ν’ ανοίγουν και να κατέρχεται το Φως, όπως η αστραπή, και να εισέρχεται δια του τρούλου του Παναγίου Τάφου…!
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γνωστοί κύκλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα με το θαύμα του Αγίου Φωτός… Οι μαρτυρίες χιλιάδων ανθρώπων και το Μέγα Θαύμα που συντελείτε κάθε χρόνο είναι η απάντηση σε όλους αυτούς!
Στα Ιεροσόλυμα ήλθε μία απλή γυναίκα και επήρε και ένα εισιτήριο το Πάσχα για να ιδή το Άγιο Φως. Αυτό το εισιτήριο είναι τιμητικές κάρτες, τις όποιες έχει τυπώσει το Πατριαρχείο χρώματος λευκού, ροζ και πρασίνου. οι λευκές προσφέρονται δωρεάν για τους επισήμους που στέκονται μπροστά στον Πανάγιο Τάφο, οι χρώματος ροζ γι’ αυτούς που στέκονται πέριξ του Παναγίου Τάφου και οι πράσινες γι’ αυτούς που θα σταθούν πέριξ του τρούλου του Παναγίου Τάφου.
Ήλθε λοιπόν, αυτή η απλή και αγράμματη γυναικούλα και μου λέγει:
— Εγώ γράμματα δεν ξέρω, πάτερ, και ήλθα εδώ να ιδώ το Άγιο Φως.

Πάλι σκανδαλίζει το λαό ο νεο-"ευσεβής" μητροπολίτης Λάρισας! --Θα ξεπεράσει τον Ιγνάτιο, αλλά μένει στο απυρόβλητο!

 Σεμινάριο εισερχόμενων αξιωματούχων του ΡΟΤΑΡΥ στη Λάρισα


katanixis.gr: Έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές, ότι οι οργανώσεις Ρόταρυ και Λάϊονς είναι εκκολαπτήρια των μασονικών στοών.
Επίσης με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, έχει ξεκαθαριστεί πως είναι ασυμβίβαστη η μασονική ιδιότητα με την Ορθόδοξη πίστη.
Έρχεται τώρα προκλητικότητα η Μητρόπολη Λάρισας να κατασκανδαλίσει τον πιστό λαό, στέλνοντας εκπρόσωπο να "αναπέμψει προσευχή". Μα οι μασόνοι πιστεύουν στον ΜΑΤΣ τουτέστιν στον διάβολο.