Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Το πείραμα της Σύρου: Ο δρόμος για την κόλαση είναι στρωμένος από καλές προθέσεις

katanixis.gr: Ο μητροπολίτης Σύρου για άλλη μία φορά πρωταγωνιστεί σε μια καλά οργανωμένη εκστρατεία προβολής, του μοντέλου της πανθρησκείας. Με πρωταγωνιστές αναξιοπαθούντες ανθρώπους και θέμα την ελεημοσύνη, μαζί με τον παπικό "Επίσκοπο" διαφημίζει στον Νεοέλληνα πιστό, το μοντέλο της συνύπαρξης των διαφόρων θρησκειών με την Ορθοδοξία. Όλα αυτά σε ένα πνεύμα, αγάπης, αλληλοπεριχώρησης, αλληλοκατανόησης, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. Με μια μικρή λεπτομέρεια... 

Όπου κι αν είσαι, να προσεύχεσαι!


Σχετική εικόναΆγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

    Ο άρρωστος Εζεκίας ούτε όρθιος ούτε γονατιστός, αλλά πεσμένος στο κρεβάτι παρακάλεσε για τη θερα­πεία του το Θεό, που με τον προφήτη Ησαΐα του είχε προαναγγείλει το θάνατό του. Και κατόρθωσε με την καθαρότητα και τη θερμότητα της καρδιάς του να με­ταβάλει τη θεϊκή απόφαση (Δ΄ Βασ. 20:1-6).
    Ο ληστής, πάλι, καρφωμένος πάνω στο σταυρό, με λίγα λό­για κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών (Λουκ. 23:42-43). Και ο Ιερεμίας μέσα στο λάκκο με τη λάσπη (Ιερ. 45:6) και ο Δανιήλ μέσα στο λάκκο με τα θηρία (Δαν. 6:16) και ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά του κήτους (Ιων. 2:1-2), όταν προσευχήθηκαν θερμά, απομάκρυναν τις συμφορές, που τους είχαν βρει, και βοηθήθηκαν από το Θεό.
    «Και τί θα λέω, όταν προσεύχομαι;», θα με ρωτή­σεις. Θα λες ό,τι και η Χαναναία του Ευαγγελίου. «Ελέησέ με, Κύριε!», παρακαλούσε εκείνη. «Η θυ­γατέρα μου βασανίζεται από δαιμόνιο» (Ματθ. 15:22). «Ελέησέ με, Κύριε!», θα παρακαλάς κι εσύ. «Η ψυχή μου βασανίζεται από δαιμόνιο». Γιατί η αμαρτία είναι μεγάλος δαίμονας. Ο δαιμονισμένος ελεείται, ενώ ο… αμαρτωλός αποδοκιμάζεται. «Ελέησέ με!». Μικρή είναι η φράση. Και όμως, γίνεται πέλαγος φιλανθρω­πίας, καθώς, όπου υπάρχει έλεος, εκεί υπάρχουν όλα τα αγαθά.
    Και όταν βρίσκεσαι έξω από την εκκλησία, φώνα­ζε μυστικά: «Ελέησέ με!». Φώναζε με τη σκέψη σου, χωρίς να κινείς τα χείλη σου. Γιατί ο Θεός μας ακούει και όταν σωπαίνουμε. Δεν απαιτείται τόσο τόπος, όσο τρόπος προσευχής. Και στο λουτρό αν είσαι, να προσεύχεσαι. Όπου κι αν είσαι, να προσεύχεσαι. Όλη η κτίση είναι ναός του Θεού. Εσύ ο ίδιος είσαι να­ός του Θεού, και ψάχνεις τόπο για να προσευχηθείς;

Σκέψεις για έγκυρα-άκυρα μυστήρια (Η΄ μέρος)

Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἔγκυρα καὶ ἄκυρα μυστήρια
 Ὁ μολυσμός
 Ἡ Ἀποτείχιση τῶν πιστῶν
 * Ἡ Οἰκονομία 
Η΄ μέρος
Πρὶν ἔλθουμε στὴν Ε΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο μερικὰ ἀξιοσημείωτα-συμπληρωματικὰ καὶ διαφωτιστικὰ τῆς Ε΄ Συνόδου στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς, ποὺ ἀπαντοῦν σὲ κάποια σχόλια γιὰ διευκρινίσεις, ποὺ λάβαμε στὸ ἱστολόγιο.
Ὁ Πάπας Λέων εἶχε δώσει ἐντολὴ στοὺς ἱερωμένους ποὺ ἔστειλε ὡς ἐκπροσώπους του στὴ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, νὰ μὴν παραστοῦν στὴ Σύνοδο παρόντος τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχη Διοσκόρου. Προφανῶς γιατὶ ὁ Διόσκορος ἦταν αἱρετικός, πρόεδρος τῆς Ληστρικῆς Συνόδου τοῦ 449, καὶ ὀπαδὸς αἵρεσης καταδικασμένης ἀπὸ τὴν Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Ὅταν ἐπρόκειτο, λοιπόν, νὰ δεχθεῖ ὡς μέλος της τὸν Διόσκορο ἡ Σύνοδος, οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Πάπα διεμήνυσαν: Ἔχομεν ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Ρώμης «Διόσκορος μὴ συγκαθεσθῇ τῷ συνεδρίῳ (στὴ Σύνοδο), εἰ δὲ ἐπιχειρήσοι τοῦτο τολμῆσαι, ἐκβληθείη. Τοῦτο ἀναγκαῖο ἡμᾶς παραφυλάξαι. εἰ παρίσταται τοίνυν τῇ ὑμετέρᾳ μεγαλειότητι, ἢ ἐκεῖνος ἐξέλθῃ ἢ ἡμεῖς ἔξιμεν» (T.L.G.,  Concilia Oecumenica (ACO): Concilium universale Chalcedonense anno 451: Tomëvolumëpart 2,1,1, page 65, line 18).
Ἡ Σύνοδος δὲν ἀποδέχτηκε τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Πάπα Λέοντος, παρὰ τὴν μεγάλη ἐκτίμηση ποὺ ἔτρεφαν στὸ πρόσωπό του. Δὲν τὸν ἀποβάλλουν ἀπὸ τὴ Σύνοδο, ἀσφαλῶς γιατί, παρότι αἱρετικὸς δὲν εἶχε κριθεῖ καὶ καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο. Τὸν δέχονται λοιπὸν ὡς Ἐπίσκοπο καὶ ἀφοῦ ἐξετάζουν τὴν περίπτωσή του, τότε τὸν καταδικάζουν. Καὶ τὸν καταδικάζει ἡ Σύνοδος ὄχι μόνο γιὰ τὶς κακόδοξες θέσεις του, γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν μετανόησε, ἀλλὰ καὶ διότι μετὰ τὴν πρώτη Συνεδρία τῆς Συνόδου (ἀντιληφθεὶς ὅτι ἡ ἀπόφαση θὰ εἶναι καταδικαστική) δὲν ξαναπαρουσιάστηκε στὴ Σύνοδο, παρὰ τὴν κλήτευσή του περιφρονώντας τη.
Ἔχουμε ὅμως καὶ ἄλλο ἕνα παράδειγμα ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Πρόκειται γιὰ τὸν Θεοδώρητο Κύρου. Ὁ Θεοδώρητος εἶχε καταδικαστεῖ ἀπὸ τὴν Ληστρικὴ Σύνοδο τῆς Ἐφέσου τοῦ 449. Προσέφυγε στὸν Πάπα Ρώμης Λέοντα, ὁ ὁποῖος μὲ ἀπόφασή του τὸν ἀπάλλαξε τῆς καταδίκης: «Θεοδώρητος ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος τὸν οἰκεῖον ἀπολαβὼν τόπον παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου τῆς μεγαλωνύμου πόλεως Ρώμης εἰσῆλθε νῦν κατηγόρου τάξιν ἐπέχων» (T.L.G.,  ὅπ. παρ., 2,1,1, page 70, line 1). Ἔτσι προσῆλθε στὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο γιὰ νὰ συμμετάσχει ὡς κανονικὸ μέλος της, ἀφοῦ ἀδικήθηκε καὶ καταδικάστηκε ἀπὸ μία Ληστρική-αἱρετικὴ Σύνοδο καί, μάλιστα, ὡς κατήγορος τῶν πρωταιτίων τῆς Ληστρικῆς Συνόδου. Γιὰ τοὺς ἀγνοοῦντας ἡ ἐν Ἐφέσῳ Ληστρικὴ Σύνοδος τοῦ 449 διέπραξε ἀνοσιουργήματα. Διαβάζουμε στὴ μελέτη τοῦ Πρεβέζης Μελετίου:

Επιτέλους χαιρόμαστε! Ο Κονίτσης έβαλε σε πρώτη προτεραιότητα την πίστη και μίλησε κατά των αιρετικών πρωτοβουλιών του παναιρετικού πατριάρχη Βαρθολομαίου και σε δεύτερη το Εθνικό!

 Ο Κονίτσης Ανδρέας για Πατριαρχείο, Οικουμενισμό και 2ο γάμο κληρικών


Χειροτονία νέου πρεσβυτέρου στήν Ἱερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης
Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018 στὸν Ἱερο Ναό Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στήν Κόνιτσα ἐν μονοεκκλησίᾳ, τελέστηκε ἡ εἰς πρεσβύτερον Χειροτονία τοῦ ἱεροδιακόνου π. Ἠλία Νάτση, ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς & Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρέου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀνδρέας, ἀπευθυνόμενος στὸν νέο πρεσβύτερο, τοῦ ἐπεσήμανε ὅτι στὴν ἀκριτική μας Μητρόπολη, ἀγωνιζόμαστε ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ γιὰ τὰ ἑξῆς δύο ζητήματα. Πρῶτον, ἐναντίον τῆς ὑποβαθμίσεως τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας τὴν ὁποία ἐπιχειρεῖ ὁ ἐπάρατος Οἰκουμενισμός. Πολλὲς δῆθεν νέες ἰδέες γύρω ἀπὸ τὴν Πίστη μας κυκλοφοροῦν, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ πρόσφατη ἐξαγγελία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιὰ τὸν δεύτερο γάμο τῶν κληρικῶν, ἐπὶ καταφρονήσει τῶν σχετικῶν ἱερῶν κανόνων οἱ

"Είναι ντροπή! Καιρός νά εγκαταλείψει ο π. Γ. Μεταλληνός τίς παράξενες καί καινοφανείς διδασκαλίες του περί επισκοποκεντρισμού"

 Ο π. Γ. Μεταλληνός εξυμνεί την αίρεση του επισκοποκεντρισμού του μητρ. Ιωάννη Ζηζιούλα

Τί λέει ὁ ἀείμνηστος Ἰ. Κορναράκης
καὶ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης


Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Εἶναι καιρός νά ἐγκαταλείψει ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός τίς παράξενες καί καινοφανεῖς διδασκαλίες του περί ἐπισκοποκεντρισμοῦ καί δῆθεν ἐξόδου ἀπό τή Ἐκκλησία ὅσων διακόπτουν τό μνημόσυνο τοῦ αἱρετίζοντος ἐπισκόπου. Εἶναι ντροπή νά ἐξυμνεῖ τήν αἱρετική θεωρία τοῦ μητροπολίτου Περγάμου περί ἐπισκοποκεντρισμοῦ ἰσχυριζόμενος πώς  ἡ Θεία Λειτουργία  τελεῖται στό ὄνομα τοῦ ἐπισκόπου ὁ ὁποῖος εἶναι τό κέντρο τῆς λατρείας! Γιά τήν αἵρεση αὐτή ἔχει πεῖ καί ἔχει γράψει πολλά ὁ πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης πού τονίζει πώς ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται στό ὄνομα τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι τό κέντρο τῆς Θείας Λατρείας.

Στο στόχαστρο οι Ορθόδοξες εκκλησίες –Ήθελαν να χυθεί αίμα!


Έκρηξη στο Ι.Ν. Αγ. Διονυσίου
στο Κολωνάκι

–Δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα – Τραυματίστηκε αστυνομικός & νεωκόροςΗ έκρηξη σημειώθηκε στις 07:10 μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου στο Κολωνάκι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μηχανισμός που προκάλεσε την έκρηξη ήταν τοποθετημένος σε μεταλλικό κουτί. Ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην πλαϊνή είσοδο της εκκλησίας και σύμφωνα με την ενημέρωση από την Αστυνομία δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα.

Ο νεωκόρος της εκκλησίας εντόπισε το ύποπτο αντικείμενο και ενημέρωσε την αστυνομία. Ανέφερε ότι υπήρχε ένα μεταλλικό κουτί στην είσοδο του Ναού στο οποίο διέκρινε καλώδια και γκαζάκια. Μάλιστα ο Γ.Γ. των ειδικών φρουρών Σ. Μαυροειδάκος ανέφερε ότι ο νεωκόρος απομάκρυνε τον μηχανισμό μεταφέροντας τον από την είσοδο του Ιερού Ναού στο παρτέρι.