Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

"Οι αγιασμένοι άνθρωποι του Θεού δεν θα πρόδιδαν την πίστη ούτε με μια λέξη".

Ιωάννης της Κροστάνδης

Ιωάννης της Κροστάνδης
Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, από τη Ρωσία, διηγείται αυτό το όραμα που είχε τον Ιανουάριο του 1901:

«Οι αγιασμένοι άνθρωποι του Θεού δεν θα πρόδιδαν την πίστη ούτε με μια λέξη»

Μετά τις βραδινές προσευχές, ξάπλωσα λίγο να ξεκουραστώ στο αμυδρά φωτισμένο κελί μου, καθώς ήμουν κουρασμένος. Μπροστά από την εικόνα της Μητέρας του Θεού βρισκόταν κρεμασμένη η λαμπάδα μου. Δεν είχε περάσει πάνω από μισή ώρα, όταν άκουσα ένα θρόισμα. Κάποιος ακούμπησε τον αριστερό μου ώμο και με τρυφερή φωνή μου είπε: «σήκω δούλε του Θεού Ιωάννη, και ακολούθησε το θέλημα του Θεού!»
     Σηκώθηκα και είδα κοντά στο παράθυρο έναν ένδοξο στάρετς [1] (γέροντα) με ψαρά μαλλιά, φορώντας ένα μαύρο μανδύα, και κρατώντας μια ράβδο στο χέρι του. Με κοιτούσε τρυφερά και κρατιόμουν με δυσκολία να μην πέσω εξαιτίας του μεγάλου φόβου μου. Τα χέρια και τα πόδια μου έτρεμαν, ήθελα να μιλήσω, άλλα η γλώσσα μου δεν με υπάκουε. Ο γέροντας έκανε το σημείο του σταυρού σε μένα και σύντομα γέμισα με γαλήνη και χαρά. Έπειτα, έκανα το σταυρό μου κι ο ίδιος.
     Στη συνέχεια, έδειξε με τη ράβδο του προς το δυτικό τοίχο του κελιού μου, έτσι ώστε να

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ: Ένα άρθρο από το περιοδικό «ΣΤΑΥΡΟΣ»! Γιατι η αλήθεια δεν κρύβεται!
Πηγή: Περιοδικὸ «Σταυρός»


Παράλληλες ἐποχές:
Οἰκονομία καὶ ὑπομονὴ εὔλογου χρόνου. Ὕστερα Διαχωρισμὸς καὶ Ἀποτείχιση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς!
Γιά τον άγιο Μελέτιο, επίσκοπο Αντιοχείας, μιλήσαμε άλλοτε.
Είδαμε τον τρόπο, μέ τόν όποιο κατήλθε από του θρόνου. Εξωρίσθηκε από τον αρειανό αυτοκράτορα Κωνστάντιο, διότι δεν συμφώνησε προς τις αιρετικές δοξασίες του. Στο παρόν θα ιδούμε τις συνέπειες της εξορίας και του διωγμού του Μελετίου.
Ο λαός της Αντιοχείας δεν έμεινε απαθής θεατής της περιπέτειας του ποιμένα του. Δεν είχε την εσφαλμένη ιδέα, την οποία έχουν πολλοί από τους σημερινούς χριστιανούς, ότι δεν πρέπει να ενδιαφέρωνται για το τι κάνει ο επίσκοπος. Όταν είδε στον θρόνο του Μελετίου να έρχεται ο Ευζώνιος, επίσκοπος αιρετικός, ο λαός επαναστάτησε.
Επί 30 έτη οι Ορθόδοξοι της Αντιοχείας υπέμεναν και ανέχονταν, για χάρη της ενότητας της Εκκλησίας, μία κατάσταση δυσάρεστη. Θα έπρεπε να είχαν επαναστατήσει προ πολλού, από την στιγμή εκείνη, που οι αιρετικοί συκοφάντησαν αισχρώς και εξώντωσαν τον άγιο Ευστάθιο (330 μ.Χ.). Και όμως! Ανέχθηκαν. Όπως λέγει ο Θεοδώρητος: «τριάκοντα έτη μετά τας κατ’ Ευσταθίου του πανευφήμου γεγενημένας επιβουλάς, διετέλεσαν της αρειανικής ανεχόμενοι βδελυρίας». Έμειναν βεβαίως πιστοί στήν μνήμη του επισκόπου τους Ευσταθίου και απετέλεσαν την μερίδα των Ευσταθιανών, αλλά δεν έφθασαν μέχρι σχίσματος. Είχαν την ελπίδα, ότι τα πράγματα συντόμως θα μετεβάλλονταν. Και η ελπίδα φάνηκε ότι δικαιωνόταν, με την άνοδο στον θρόνο του αγίου Μελετίου. Αλλ' η μετά απ' ολίγο εξορία του έδειξε το αντίθετο, και έπεισε πλέον τους Ορθοδόξους, ότι έφθασε η ώρα του χωρισμού από την Εκκλησία, την οποία κυβερνούσαν οι αιρετικοί.
Δεν ήταν δυνατό ν' ανεχθούν περισσότερο την κατάσταση. Έβλεπαν «την ασέβειαν παρ' αυτοίς (τοις αιρετικοίς) αυξανομένην». Έβλεπαν αγίους ανθρώπους, πιστούς στα αποστολικά δόγματα, να διώκωνται, και αντιθέτως ανθρώπους φαύλους και αναξίους ν' ανέρχωνται σε ύψιστα εκκκλησιαστικά αξιώματα. Έβλεπαν ένα Μελέτιο, πρόμαχο της Ορθοδοξίας, να απελαύνεται, και αντιθέτως ένα Ευζώιο, άνθρωπο άσημο, «προστάτην της αιρέσεως», ν’ ανέρχεται στον θρόνο. Και επαναστάτησαν. Επαναστάτησαν όχι γιά τα ατομικά τους συμφέροντα, αλλά για τα ύψιστα συμφέροντα της Πίστεως. Επαναστάτησαν, αποσχίσθηκαν, και εδημιούργησαν ιδική τους Εκκλησία (σ.σ. Στὴν πραγματικότητα παρέμειναν στὴν Αλήθεια τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὴν ὁποία οἱ αἱρετικοὶ εἶχαν ἐξέλθει). Όπως λέγει ο Θεοδώρητος: «το υγιαίνον πλήθος του την νόσον εισδεδεγμένου αποκριθέν, εις την Αποστολικήν Εκκλησίαν την εν τη καλουμένη παλαι διακειμένην ηθροίζοντο».
* * *
Στην ενέργεια αυτή οι Ορθόδοξοι της Αντιοχείας αναγκάσθηκαν να προβούν, αφού συμβουλεύθηκαν την Αγία Γραφή. Βρήκαν περιπτώσεις χωρισμού και σχίσματος. Και στην Παλαιά Διαθήκη βρήκαν την περίπτωση του Λώτ. Ο Λώτ, όπως είνε γνωστό, διέμενε στα Σόδομα, ανάμεσα

35.000 εκκλησίες λειτουργούν στην Τουρκία ΚΡΥΦΑ, ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε ΦΑΝΕΡΑ η ανέγερση μνημείου για την Εκκλησία του Σατανά!!!
Ξεκίνησε η ανέγερση μνημείου για την Εκκλησία του Σατανά στην Κηφισιά!
Δόθηκε άδεια απο το υπουργείο!
Η Εκκλησία του Σατανά που έχει επίσημη έδρα...
την Νέα Υόρκη και παράρτημα στην Οδό Αμφιλοχίας 8 στην Αθήνα, κατέθεσε φάκελο στις κρατικές αρμόδιες αρχές της Αθήνας για έγκριση αδειοδότησης ανέγερσης μνημείου, δίπλα από αυτό του Ιωάννη Καποδίστρια στην ίδια περιοχή. Το σχετικό αίτημα συμπεριλάμβανε και το προτεινόμενο σχέδιο του προς ανέγερση γλυπτού, ύψους 2,1 μ. Πρόκειται για απεικόνιση του Σατανά υπό τη μορφή του Baphomet. Πρόκειται για ένα ένθρονο φτερωτό κερασφόρο, που φέρει γεννειάδα και είναι τραγοπόδαρος. Φέρει ερμητικό κυρήκειο, και η πλάτη του θρόνου προσομοιάζει σε νεκρική πλάκα. Η πεντάλφα απεικονίζεται στο επάνω μέρος του σχεδίου. Πλαισιώνεται από δυο χαμογελαστά και ανέμελα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Πρόκειται για το επίσημο σήμα της Εκκλησίας του Σατανά Ελλάδας η οποία ιδρύθηκε νομίμως το 2013. Satanist Monument

Απαιτούν την ανέγερση του μνημείου στην Κηφισιά δίπλα από το μνημείο του Ιωάννη Καποδίστρια, επικαλούμενοι τη θρησκευτική ισότητα και ανεξιθρησκεία. Υποστηρίζουν ότι η από το 2012 ανέγερση του μνημείου του Ιωάννη Καποδίστρια στον ίδιο χώρο, παραβιάζει το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας δημιουργώντας θρησκευτικές διακρίσεις εναντίων των Μουσουλμάνων που κατέσφαξε. Ο εκπρόσωπος τύπου των Σατανιστών Ανδρέας Καλοπόδης, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «το μνημείο θα είναι και χρηστικό καθώς θα λειτουργεί ως κάθισμα για ανθρώπους όλων των ηλικιών οι οποιοι θα μπορούν να αναπαύονται στην αγκαλιά του Σατανά προς έμπνευση και στοχασμό...».
 Πηγή: "katohika

Τουρκία: 35.000 εκκλησίες λειτουργούν κρυφά!

Φωτογραφία για Τουρκία: 35.000 εκκλησίες λειτουργούν κρυφά!

Στην εβδομαδιαία τουρκική εφημερίδα Aksiyon εμφανίστηκε αναλυτικό άρθρο... σχετικά με την κατάσταση του χριστιανικού πληθυσμού της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το άρθρο -και το seleo.gr που αναδημοσιεύει την είδηση- στη χώρα υφίστανται περίπου 35 χιλιάδες σπίτια, τα οποία