Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Στις 21 Δεκεμβρίου το νέο κείμενο Πολιτείας για τις σχέσεις με την Εκκλησία


Μετά το ισχυρό όχι που εισέπραξε η Κυβέρνηση από λαό, κληρικούς και Ιεραρχία αναδιπλώνεται και ετοιμάζει νέα πρόταση στις 21 Δεκεμβρίου.  Η Ιεραρχία και οι κληρικοί πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τα επικίνδυνα σχέδια της κυβέρνησης που θέλει δήθεν τον «εξορθολογισμό των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους».
Τη διαβεβαίωση ότι δεν κινδυνεύουν τα εργασιακά τους δικαιώματα έδωσε ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου στους εκπροσώπους του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, καθώς και στους εκπροσώπους κληρικών από την Εκκλησία της Κρήτης, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στο υπουργείο Παιδείας.

Οι τότε Ιερωμένοι και οι σύγχρονοι σε ημέρες της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού


Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

Ἀπὸ ὁμιλία του εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἀμπελῶνος 

    
   Γι’ αυτό έγινεν άνθρωπος, για να διδάξη εμπράκτως με αυτά που έπραξε και έπαθε αυτόν που το αγνοούσε, με ποίον τρόπον να εργάζεται την αρετήν΄ ώστε βλέποντάς τον να κατεβαίνη κατ’ οικονομίαν προς χάριν μας από τις πατρικές αγκάλες στην γη, να έλθωμε και εμείς με την προαίρεσί μας από την μητέρα μας γη προς αυτόν΄ εφανέρωσε έτσι τον υπερβολικόν πλούτον της προς εμάς αγάπης του. Διότι κανείς δεν ημπορεί να δείξη μεγαλυτέραν αγάπην από αυτόν που θυσιάζει «την ψυχήν του υπέρ των φίλων αυτού». Πώς όμως θα δείξη την αγάπη του, αυτός που δεν έχει ψυχή; Γι’ αυτό αναλαμβάνει σάρκα, για να «οφθή επί γης και τοις ανθρώποις συναναστραφή». Γι’ αυτό αναλαμβάνει ψυχή, για να την θυσιάση υπέρ των φίλων του. Και φίλους εννοώ όχι αυτούς που τον αγαπούν, αλλά αυτούς που εκείνος ποθεί. Διότι εμείς τον εμισήσαμε, τον απαρνηθήκαμε και γίναμε δούλοι σε άλλον. Αυτός όμως έμεινε σταθερός, έχοντας αμετάβλητον την προς ημάς αγάπην του. Γι’ αυτό και έτρεξε κοντά μας. Ήλθε σ’ αυτούς που τον εμισούσαν. Κατεδίωξε αυτούς που απεμακρύνοντο, και όταν τους έφθασε δεν τους ήλεγξε με σκληρότητα, δεν τους επανέφερε κοντά του με μαστίγιον, αλλά έπραξε σαν ένας άριστος ιατρός που ενώ υβρίζεται, εμπτύεται και ραπίζεται από κάποιον μανιακόν, του προσφέρει τις θεραπευτικές του υπηρεσίες. Προσέφερε στην φύσι της ανθρωπότητος την πλέον αποτελεσματικήν θεραπεία, το δραστικώτερον και παντοδύναμον φάρμακο, την ιδία την θεότητά του. Αυτή ανέδειξε το ασθενικόν μας σαρκίον δυνατώτερον από τις αόρατες δυνάμεις. Όπως δηλαδή

Να γιατί χρειαζόμαστε τα Αρχαία και το πολυτονικό

Ἐκτός, βέβαια, ἀπὸ τὸ ὅτι μᾶς βοηθᾶ
νὰ κατανοοῦμε τοὺς Ἁγίους ΠατέρεςΔεν υπάρχει ανώτερη νοητική άσκηση από την καθημερινή μεγαλόφωνη ανάγνωση μιας σελίδος αρχαίου κειμένου


Από τον Αντώνιο Α.  Αντωνάκο*

    Ἀ
πὸ μία σειρὰ ἐπιστημονικῶν ἀναλύσεων, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, προκύπτουν τὰ ἑξῆς ἐνδιαφέροντα συμπεράσματα:
1. Οἱ ἄνθρωποι σχεδὸν ὅλοι γεννιοῦνται μὲ τὸν ἴδιο ἀριθμὸ νευρώνων στὸν ἐγκέφαλό τους.
2. Διαφέρουν μόνον στὶς συνάψεις τῶν νευρώνων, ποὺ γίνονται μὲ τοὺς νευροάξονες, τοὺς δενδρίτες καὶ τὰ νευρογλοιακὰ κύτταρα.
3. Οἱ συνάψεις τῶν νευρώνων, ὅμως, αὐξάνουν σὲ ἀριθμὸ ἀνάλογο τῶν ἐρεθισμάτων. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ εὐφυΐα καλλιεργεῖται καὶ δὲν εἶναι δεδομένη.
4. Κάθε διαφορετικὸς ἐρεθισμὸς δημιουργεῖ καινούργια σύναψη στοὺς νευρῶνες τοῦ ἐγκεφάλου. Ὁ ἴδιος ἐρεθισμός, ἔστω καὶ

Συνεχίζουν να καταδικάζουν τον εαυτό τους και να κοροϊδεύουν τον κόσμο:
π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος:

Πρόσφατα γεγονότα ἐμπεδώσεως τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης


Ἐν Πειραιεῖ 3-12-2018
  
  Δύο πρόσφατα γεγονότα ἀποδεικνύουν καί ἐπιβεβαιώνουν τήν πρακτική ἐφαρμογή τῶν αἱρετικῶν ἀποφάσεων τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016) ἐκ μέρους τῶν Οἰκουμενιστῶν. 
     α) Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ κατεγνωσμένου αἱρετικοῦ, μονοφυσίτη, Συροϊακωβίτη ψευδοπατριάρχη Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς κ. Ἰγνατίου-Ἐφραίμ Β΄ στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τήν Ἑλληνική Πολιτεία καί β) ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στό Φανάρι.
Ὡς γνωστόν, ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου μέ τό κείμενό της «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον»[1][1], μεταξύ ἄλλων, ἀνεγνώρισε ἐκκλησιαστικότητα στίς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ, τοῦ Προτεσταντισμοῦ καί τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ καί ἐξετίμησε θετικῶς τούς συγχρόνους ἀτελέσφορους, οἰκουμενιστικούς διαλόγους μεταξύ τῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν καί τῶν αἱρετικῶν. Ἡ αἱρετική αὐτή γραμμή ἀκολουθήθηκε καί στίς δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις.
1. Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ κατεγνωσμένου αἱρετικοῦ, μονοφυσίτη, Συροϊακωβίτη ψευδοπατριάρχη Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς κ. Ἰγνατίου-Ἐφραίμ Β΄ στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί στήν Ἑλληνική Πολιτεία.


    Ἡ ἐπίσκεψη πραγματοποιήθηκε ἀπό 13 ἕως 17 Νοεμβρίου 2018, στήν ὁποία ἦταν παρόντες οἱ: Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Θερμοπυλῶν κ. Ἰωάννης, Φαναρίου κ. Ἀγαθάγγελος, Θεσπιῶν κ. Συμεών, καί κληρικοί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Άγιος Παΐσιος: «Στη Γαλλία χιλιάδες έγιναν Μουσουλμάνοι… και οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση»

Οἱ παρακάτω ἀλήθειες τοῦ Ἁγίου, δὲν ἀναφέρονται μόνο στοὺς Γάλλους, ἀλλά -ἀλοίμονο- καθρεπτίζουν κι ἐμᾶς, τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνες! 


Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, γένι

«Στη Γαλλία, παρόλο που είναι κράτος προοδευμένο -δεν είναι υπανάπτυκτο- «τελευταία» ογδόντα χιλιάδες έγιναν Μουσουλμάνοι. Γιατί; Γιατί έχουν κάνει την αμαρτία μόδα. Βλέπεις όμως, ελέγχονται και θέλησαν να αναπαύσουν τη συνείδησή τους. Και όπως οι Αρχαίοι Έλληνες, για να δικαιολογούν τα πάθη τους, είχαν βρεις τους δώδεκα θεούς, έτσι και αυτοί έψαξαν να βρουν μια θρησκεία που να δικαιολογεί τα πάθη τους, για να τους αναπαύσει σε αυτό το θέμα. Ο Μουσουλμανισμός κατά κάποιον τρόπο τους εξυπηρετεί.

Επιτρέπει να πάρουν όσες γυναίκες θέλουν, υπόσχεται στην άλλη ζωή ένα βουνό πιλάφι, μια λίμνη γιαούρτι και ένα ποτάμι μέλι! Και όσες αμαρτίες και να έχουν, άμα τους λούσουν με ζεστό νερό, όταν πεθάνουν, καθαρίζονται! Πάνε στον Αλλάχ καθαροί! Τι άλλο θέλουν; Όλα βολικά! Αλλά οι Γάλλοι δε θα βρουν ανάπαυση. Πάνε να αναπαυθούν, αλλά δε θα αναπαυθούν, γιατί τα πάθη δε δικαιολογούνται.

Οτιδήποτε και αν κάνουν οι άνθρωποι, και αναίσθητοι να είναι, πάλι ανάπαυση δε βρίσκουν, πάνε να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, αλλά εσωτερικά βασανίζονται, είναι αγριεμένοι. Γι’ αυτό ζητούν ψυχαγωγίες, τρέχουν στα νταούλια, μεθούν, βλέπουν … τηλεόραση.