Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Oμιλία π. Εὐθυμίου στήν Σερβία: Όσοι δεν διώκονται -όταν υπάρχει αίρεση- σημαίνει ότι συμφωνούν με τους αιρετικούς

Ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπ. Ράσκας καὶ Πριζρένης π. Ἀρτεμίου, μετέβη στὸ Βελιγράδι (Ιανουάριος  2014) καὶ συλλειτούργησε μαζί του κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς περιτομῆς τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ Μ. Βασιλείου. Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, ἐκλήθη ἀπὸ τὸν Σεβασμιὠτατο νὰ ἀπευθύνει λίγα λόγια πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα. Τὰ λίγα ποὺ εἶπε, μετέφραζε ὁ Σεβασμιώτατος, καὶ εἶναι τὰ ἑξῆς:

Φωτογραφίες ἀπὸ τὴν Ἐπίσκεψη τοῦ π. Ευθύμιου στὴ Σερβία


"...ἣν ἐκμιμούμενος ἅπας, ἀνυψοῦται ταπεινούμενος".