Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Όταν η δική τους σύγχυση γίνεται «λάσπη» που πληγώνει τους Αγίους!  Σχόλια στο κείμενο «Προς τον Λαό»

ΡΩΜΗΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ

(Φεβρουάριος 2017)    
  διάβρωση τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καθημερινὰ μεγαλώνει, ἀντίθετα μὲ τὶς προβλέψεις τῶν «ἀντι-Οἰκουμενιστῶν» ποὺ νομίζουν ὅτι μὲ τὸν χαρτοπόλεμο ποὺ κάνουν, θὰ ἀνατρέψουν τὸ Οἰκουμενιστικὸ κύμα ποὺ κατακλύζει τὸ νοητὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν προλάβαμε νὰ συνέλθουμε ἀπὸ τὸ ὕπουλο κείμενο τοῦ Διονυσίου Μακρῆ (ἐδῶ), καὶ ἀναγκαζόμαστε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ μιὰ ἄλλη δημοσίευση μὲ τίτλο «Ὤδινεν ὄρος καί ἔτεκεν μῦν», κάποιων ἀνώνυμων ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται ὡς «ΡΩΜΗΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ», οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς, «μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται… ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίας»! (Α΄Τιμοθ. 1, 6-7) ὑποστηρίζουν θέσεις τοῦ κατάπτυστου κειμένου «Πρὸς τὸν λαό» τῆς Δ.Ι.Συνόδου.
    Δηλαδή, κατὰ τοὺς Ἑλληνοκύπριους, διὰ τῆς Ἐγκυκλίου αὐτῆς «ἴδωμεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν», ἀφοῦ «οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» …διόρθωσαν τάχα τὰ πράγματα!!! «Ἦλθε -γράφουν- ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά ἀναιρέσει ἔμμεσα τίς ἀποφάσεις τῆς Ι.Σ.Ι. τοῦ Μαΐου 2016», «ἀποφάσεις-δεσμεύσεις, πού θεσπίσθηκαν ἀπό τήν Σύναξη τῶν Ἁγίων Προκαθημένων ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Μαρτίου 2014».
     Τώρα, πῶς γίνεται καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Προκαθημένων, καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν Ἁγίων Προκαθημένων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης ποὺ ἀποφάσισαν κακόδοξα, καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἀποδέχτηκαν αὐτὲς τὶς κακοδοξίες  νὰ εἶναι Ἅγιοι,  μόνο οἱ Ἑλληνοκύπριοι τὸ ξέρουν. Οἱ ὄντως Ἅγιοι, ὅσους ψηφίζουν κακοδοξίες, τοὺς ὀνομάζουν αἱρετικοὺς καὶ ψευδεπισκόπους. Οἱ Ἑλληνοκύπριοι -ὅμως- ἔχουν ἀντίρρηση, διορθώνουν τοὺς Ἁγίους καὶ ὀνομάζουν τοὺς ψευδεπισκόπους …Ἁγίους, σκοπίμως βέβαια, γιατί, ἂν τοὺς ὀνομάσουν ψευδεπισκόπους, μετὰ θὰ πρέπει νὰ ἀποτειχιστοῦν ἀπ’ αὐτούς, καὶ αὐτὸ ἀπογορεύεται, γιατὶ οἱ συμπατριῶτες τοῦ Τελεβάντου, ἀκολουθοῦντες τὴν Τελεβάντια διδασκαλία, θεωροῦν τὴν ἀποτείχιση ὡς σχῖσμα!
     Νά, λοιπόν, ποὺ μετὰ τοὺς φρικτοὺς συλλογισμοὺς τοῦ κ. Διονυσίου Μακρῆ (ἐδῶ), ἔρχονται τώρα καὶ οἱ Ἑλληνοκύπριοι νὰ δικαιώσουν τὴν Πρὸς τὸν Λαὸ Ἐγκύκλιο τῆς Συνόδου καὶ νὰ γράψουν ἀκατανόητα:
    «Ἀξίζουν συγχαρητήρια καί ἔπαινος στούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό θάρρος, τήν στερρά ὁμολογία καί τήν ἀνιδιοτελῆ εἰλικρίνεια, πού δεικνύουν στήν παραπάνω παράγραφο»!!!
     Ποῦ τὴν εἴδατε, κύριοι, τὴν «ὁμολογία»; Στὸ ὅτι δὲν καυτηρίασαν τὶς αἱρετικὲς θέσεις στὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης; Στὸ ὅτι τὴν συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρετικῶν (Π.Σ.Ε.) τὴν θεωροῦν ὡς χρέος ὁμολογίας Χριστοῦ, τὴν στιγμὴ ποὺ διὰ τῶν Διαλόγων ἔχουν καταπροδώσει τὴν Πίστη καὶ ἔχουν ἀποδεχθεῖ ὅτι καὶ οἱ ἑτερόδοξοι εἶναι Ἐκκλησίες; Αὐτὸ τὸ δεύτερο ἐξ ἄλλου, ποὺ τὸ σημειώνετε κι ἐσεῖς, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεικνύει ὅτι «ἀξίζουν συγχαρητήρια καί ἔπαινος στούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς τῆς Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»;
     Ἀλλὰ θὰ ἔλθουμε καὶ σὲ κάποιες ἄλλες ἐξωφρενικὲς θέσεις-συμπεράσματά σας. Φτιάξατε δικές σας θεωρίες γιὰ τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου τῶν αἱρετικῶν. Φτιάξατε δικό σας κατάλογο μὲ τρεῖς κατηγορίες. Στὴν πρώτη κατηγορία (σύμφωνα μὲ τὴν δική σας κατάταξη τῶν πιστῶν), τοποθετήσατε τοὺς Οἰκουμενιστές. Στὴν τρίτη κατηγορία τοὺς ἑαυτούς σας. Καὶ στὴν δεύτερη κατηγορία τοποθετήσατε ἐκείνους ποὺ ἀκολουθοῦν ἐπακριβῶς ὅσα δίδαξαν καὶ ἔπραξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ τοὺς χαρακτηρίζετε ὡς ἐκτὸς Ἐκκλησίας!!!
   Ἄρα, σύμφωνα μὲ τὴν κακόδοξη κατηγοροποίηση ποὺ ἐφεύρατε, ὅσοι ἀκολουθοῦν τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας, ἐνῶ τὴν ἀφεντιά σας, ποὺ συμπορεύεται καὶ κοινωνεῖ καὶ μνημονεύει τοὺς αἱρετικούς, τὴν τοποθετήσατε ἐντὸς Ἐκκλησίας!!!
  Δὲν ἀκούσατε, δὲν διαβάσατε τόσες ἑκατοντάδες ἀναρτήσεις στὸ διαδίκτυο, μὲ κείμενα τῶν Ἁγίων ποὺ μᾶς διδάσκουν πώς, οὔτε ὥρα δὲν δέχονταν νὰ παραμείνουν σὲ κοινωνία μὲ ἀνθρώπους ποὺ κακοδοξοῦσαν; (Μ. Βασίλειος). Κι ἂν καὶ ἡ πιὸ μικρὴ κακοδοξία, ἔκανε τοὺς Ἁγίους νὰ ἀποτειχίζονται, τολμᾶτε νὰ μᾶς λέτε πὼς πρέπει νὰ παραμένουμε σὲ κοινωνία μὲ Οἰκουμενιστές, ποὺ ὄχι μόνο κακοδοξοῦν ἀλλὰ κατοχύρωσαν διὰ Συνόδου τὶς αἱρέσεις τους; Δὲν καταλαβαίνετε ὅτι ἔτσι ἀσεβεῖτε φανερὰ στὴν μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ ὅτι παροτρύνετε κι ἄλλους νὰ ἀκολουθήσουν τὶς ἀσέβειές σας; Παραθέτουμε στὴν συνέχεια τὸ κείμενό σας, χωρὶς ἄλλο σχολιασμό, κι ἀφήνουμε τοὺς ἀναγνῶστες νὰ βγάλουν τὰ συμπεράσματά τους.
      Γράφετε:

   «Σχόλια στο κείμενο «Προς τον Λαό»

ΡΩΜΗΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ

«Ὤδινεν ὄρος καί ἔτεκεν μῦν»

Μιά ταπεινή προσέγγιση στό κείμενο τῆς ἐνημερώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» τῆς Κρήτης πρός τόν Ἑλληνικό λαό
(Φεβρουάριος 2017)

     Μέ ἐν Χριστῷ πόνο, ἐνδιαφέρον, ἀγωνία, δάκρυα, σεβασμό καί ἀγάπη, περιμέναμε τό κείμενο τῆς ἐνημερώσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (27-1-2017) γιά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» τῆς Κρήτης τοῦ 2016. Περιμέναμε νά συμφωνεῖ τό κείμενο αὐτό μέ τό κείμενο, πού ἐνέκρινε τόν Μάϊο τοῦ 2016 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ἔκανε διορθώσεις στά προσυνοδικά κείμενα, πού ἐνεκρίθησαν ἀπό τήν Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν Ἰανουάριο τοῦ 2016. 
     Ἡ Ι.Σ.Ι. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπέλεξε 24 ἀρχιερεῖς της, σύν τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο, γιά νά τήν ἐκπροσωπήσουν στήν λεγομένη «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» τῆς Κρήτης τοῦ 2016, μέ τήν ἐντολή νά ὑποστηρίξουν τίς διορθώσεις τῆς Ι.Σ.Ι. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ σθένος καί χωρίς ὑποχωρήσεις σέ θέματα ὀρθοδόξου θεολογίας, πίστεως, ἤθους καί ζωῆς. Ὅμως, στή «Σύνοδο» τῆς Κρήτης 2016 ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ψήφισε καί ὑπέγραψε τίς ἀντίθετες ἀποφάσεις ἀπ’αὐτές, πού ἀπεφασίσθησαν καί ὑπεγράφησαν ἀπό τήν Ι.Σ.Ι. τοῦ Μαΐου 2016. Στή συνέχεια, στίς 27-1-2017, ἦλθε ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νά ἀναιρέσει ἔμμεσα τίς ἀποφάσεις τῆς Ι.Σ.Ι. τοῦ Μαΐου 2016, μέ τήν ἔκδοση καί κυκλοφόρηση τοῦ κειμένου «Πρός τόν λαό», ὕστερα ἀπό ἀπόφαση τῆς Ι.Σ.Ι. τοῦ Νοεμβρίου 2016.
    Σκοπός μας, βέβαια, δέν εἶναι νά κουράσουμε, λεπτολογῶντας καί φλυαρῶντας. Ὅποιος πράγματι ἐνδιαφέρεται νά πληροφορηθεῖ «τοῦ λόγου τό ἀσφαλές» καί τήν πραγματικότητα τῆς ἀληθείας τῶν γραφομένως μας ἐδῶ, μπορεῖ νά συγκρίνει τά προαναφερθέντα τρία κείμενα τοῦ Μαΐου 2016, τοῦ Ἰουνίου 2016 καί τοῦ Ἰανουαρίου 2017, ἐπικαλούμενος τόν θεῖο φωτισμό καί τίς πρεσβεῖες τῶν θεολόγων ἁγίων ἀνδρῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μέ ταπείνωση καί ἀγάπη. Ἐλπιζουμε ὅτι θά ἐξάξει (βγάλει) τά κατάλληλα θεολογικά συμπεράσματα πρός σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του καί πρός δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.
     Θέλουμε τώρα ταπεινῶς, υἱϊκῶς καί εὐσεβάστως νά σχολιάσουμε ὁρισμένες ἐκφράσεις τῆς ἐνημερώσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τόν Ἑλληνικό λαό (27-1-2017)[1], ὥστε νά κατανοηθεῖ ἀπό κάθε καλοπροαίρετο ὀρθόδοξο χριστιανό καί χριστιανή ἡ ἀσυνέπεια, ἡ ἀσάφεια, ἡ ἀπόκρυψη ἀληθειῶν ἀπό τό χριστεπώνυμο πλήρωμα, τῶν πιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅσων ἀποφασίσθηκαν τόν Μάϊο καί τόν Ἰούνιο τοῦ 2016.
Α) Γράφεται στήν πιό πάνω ἀναφερομένη ἐνημέρωση πρός τόν Ἑλληνικό λαό: «Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς πιστούς προκειμένου νά τούς ἐνημερώσει γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία συνῆλθε τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 στήν Κρήτη».
    Ἡ λεγομένη ἀπό πολλούς «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού συνῆλθε τήν Παντηκοστή τοῦ 2016 στήν Κρήτη, δέν ἦταν στήν πραγματικότητα οὔτε Ἁγία, οὔτε Μεγάλη, οὔτε Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Σύμφωνα μέ τίς ἀποφάσεις τῶν Προσυνοδικῶν Διασκέψεων, πού προηγήθηκαν τῆς Διευρυμένης αὐτῆς Συνάξεως τῶν ἁγίων Προκαθημένων καί τῶν Ὀρθοδόξων ἀντιπροσώπων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δέν ἦταν «Ἁγία» ἡ Σύναξις αὐτή, διότι δέν ἦταν «ἑπομένη τοῖς ἁγίοις Πατράσι» (δέν ἀκολούθησε τήν θεολογία, τήν κάθαρση ἀπό τά πάθη, τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τήν γνώση τῶν λόγων τῶν ὄντων καί τήν θεία ἔλλαμψη τοῦ ἀκτίστου φωτός (θέωση), πού εἶχαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῶν παρελθόντων αἰώνων). Δέν ἀκολούθησε ἡ Σύναξις αὐτή τους Ἁγίους Πατέρες οὔτε τυπικῶς οὔτε οὐσιαστικῶς. Διότι, ἡ Σύναξις αὐτή ἀνεγνώρισε ὡς κανονικές Ἐκκλησίες τόν Παπισμό, τόν Προτεσταντισμό, τόν Μονοφυσιτισμό, τόν Μονοενεργητισμό, τόν Μονοθελητισμό, τόν Νεστοριανισμό, καί ἄφησε περιθώρια γιά τήν ἀναγνώριση τῶν προαναφερθεισῶν αἱρέσεων ὡς νομίμων παραδόσεων καί δρόμων πρός τόν ἴδιο Θεό, στόν ὁποῖο δῆθεν πιστεύουν ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς.
    Δέν ἦταν «Μεγάλη» ἡ Σύναξις τῆς Κρήτης τοῦ 2016, διότι ἀπό τούς ὀκτακοσίους δέκα (810) κανονικούς Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, πού ὑπάρχουν σήμερα σέ ὅλες τίς κανονικές Ὀρθόδοξες Τοπικές Ἐκκλησίες στόν πλανήτη Γῆ, ἐκκλήθησαν νά συμμετάσχουν στήν Σύναξη τῆς Κρήτης μόνο ἑκατόν ἑξῆντα (160) Ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν δικαίωμα μόνο νά ὑπογράψουν τίς προειλημμένες ἀποφάσεις τῆς Διασκέψεως τῶν Ἁγίων Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Ἰανουαρίου 2016. Δέν εἶχαν δικαίωμα ψήφου ἤ ἐλευθέρου λόγου στήν Σύναξη τῆς Κρήτης οἱ 160 Ἐπίσκοποι, ἀλλά μόνο οἱ δέκα (10) ἅγιοι Προκαθήμενοι τῶν δέκα Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἑπομένως, οὔτε Ὀρθόδοξη Συνοδικότητα εἶχε ἡ Σύναξις τῆς Κρήτης, σύμφωνα μέ τά προηγούμενα, οὔτε δεσμεύουν ὅλες τίς Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες οἱ ἀποφάσεις της.
     Τά ἀποτελέσματα τῆς Συνάξεως τῆς Κρήτης εἶναι διασπαστικά τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, διότι ἐξαιτίας της ἔχουν δημιουργηθεῖ τρεῖς διαφορετικές πρακτικές μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία:
α) Ἡ πρώτη πρακτική εἶναι αὐτή, πού πιστεύουν οἱ οἰκουμενιστές, ὅτι δηλαδή οἱ ἀποφάσεις τῆς Συνάξεως τῆς Κρήτης τοῦ 2016 εἶναι ἐμπνευσμένες ἀπό τήν Χάρη τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.
β) Ἡ δεύτερη πρακτική εἶναι αὐτή, πού πιστεύουν οἱ σχισματικοί παλαιοημερολογῖτες, οἱ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτές καί οἱ ἀποτειχισμένοι χριστιανοί, ὅτι πρέπει δηλαδή ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, Ἐπίσκοποι, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί νά διακόψουμε ἀμέσως τό μνημόσυνο ὅλων τῶν Ἐπισκόπων, πού ὑπέγραψαν τίς ἀποφάσεις τῆς Συνάξεως τῆς Κρήτης. Οἱ ἀνωτέρω, μή ἐφαρμόζοντας ὀρθῶς, ἱεροκανονικῶς καί ἁγιοπατερικῶς τό μέτρο καί τό δικαίωμα τῆς διακοπῆς μνημοσύνου, ἔχουν καταλήξει σέ σχισματικές καταστάσεις.
γ) Ἡ τρίτη πρακτική εἶναι αὐτή, πού πιστεύουν οἱ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτές, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, Ἐπίσκοποι, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί, ὅτι δηλαδή πρέπει νά παραμείνουμε μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ζωντανά μέλη της, νά ἀγωνισθοῦμε γιά νά ἀλλάξουμε τίς ἀποφάσεις τῆς Συνάξεως τῆς Κρήτης μέ συνοδικό, θεολογικό, κηρυκτικό καί ἐνημερωτικό τρόπο, καί νά ἐφαρμοσθεῖ, προαιρετικά, μέ τόν ὀρθό, ἱεροκανονικό καί ἁγιοπατερικό τρόπο, τό ἔσχατο μέτρο καί δικαίωμα τῆς διακοπῆς μνημονεύσεως τῶν ὀνομάτων τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων στίς ἱερές Ἀκολουθίες καί στίς Θεῖες Λειτουργίες, χωρίς, βεβαίως, σχισματικές τάσεις.
     Ἐμεῖς ἀκολουθοῦμε τήν τρίτη πρακτική, διότι πιστεύουμε ὅτι γιά τώρα εἶναι ἡ πιό ἐνδεδειγμένη. Ἀργότερα, θά δοῦμε τί θά χρειασθῆ νά πράξουμε.
     Παρακαλοῦμε, τέλος, τούς Οἰκουμενιστές καί τούς οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν ζηλωτές νά ἀκολουθήσουν τήν τρίτη πρακτική, ὥστε νά εἴμαστε ἑνωμένοι ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί, ὄχι μόνο πνευματικά, ἀλλά καί ἐκκλησιαστικά.
     Ἕνας λόγος, πού μᾶς πείθει, ὅτι ὅσοι ἀκολουθοῦμε τήν τρίτη πρακτική θεολογική κατεύθυνση καί δρόμο, εἶναι ἡ

Ψυ­χο­σάβ­βα­το και πά­λι...

 

 
 π. Κωνσταντίνου Καλλιανού

Στο­λι­σμέ­να μι­κρὰ πι­α­τά­κια, μὲ τὴ λευ­κὴ τὴ ζά­χα­ρη νὰ σκε­πά­ζει τὸ βρα­σμέ­νο στά­ρι καὶ πά­νω της, ἕ­νας λι­τὸς σταυ­ρὸς ἀ­πό τριμ­μέ­νη κα­νέλ­λα ἤ λευκὰ ἀμύγδαλα, γιὰ νὰ εἶναι, ὅσο γίνεται, καὶ πιὸ καλωπισμένα. Στο­λι­σμέ­να, λοι­πόν, τὰ πιά­τα στὴ σει­ρὰ, μ᾿ ἕ­να κε­ρὶ στὸ κα­θέ­να πά­νω του νὰ φέγ­γει καὶ συ­νά­μα νὰ «με­λε­τᾶ» τὰ ὀ­νό­μα­τα, γιὰ ὅ­σους ἔ­γι­νε τὸ κό­λλυ­βο αὐ­τό...

Ἀ­πο­με­σή­με­ρο Πα­ρα­σκευ­ῆς, σὲ ὥ­ρα ἑ­σπε­ρι­νὴ, ἤ τὸ πρω­ῒ στὴ Λει­τουρ­γί­α, κο­μί­ζον­ται τὰ πι­α­τά­κια αὐ­τὰ καὶ μὲ τὸ τέ­λος τῆς ἀ­κο­λου­θί­ας ἤ τῆς Λει­τουρ­γί­ας, ἑ­ορ­τί­ως μοι­ρά­ζον­ται…

Και για να μην ξεχνιόμαστε!

ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

– Πότε θα είναι έτοιμες – Πώς θα είναι

Έχουν και το «ok» των Αμερικανών


Φαίνεται πως η αντικατάσταση των παλιών μας ταυτοτήτων με τις νεοεποχίτικες, είναι θέμα χρόνου!

Το κυριότερο πρόβλημα για τους δοσίλογους πολιτικούς είναι το κόστος το οποίο θα φτάσει στα 80.000 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που πάει πίσω την όλη διαδικασία έκδοσης.


Δυο διαφορετικές ομάδες ειδικών εργάστηκαν πάνω στο ζήτημα των νέων ταυτοτήτων. Η μια απασχολήθηκε με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κι η δεύτερη με το νέο νομοθετικό καθεστώς. Και οι δύο επιτροπές ολοκλήρωσαν το έργο τους το περασμένο καλοκαίρι, όμως το κόστος … κόλλησε τη διαδικασία. Το σχέδιο προβλέπει σημαντική συμμετοχή του κράτους στο κόστος κατασκευής με στόχο, τουλάχιστον σε επίπεδο παραβόλων αυτό να μην ξεπερνάει τα 10 ευρώ κατ” άτομο.

Οι νέες ταυτότητες οι οποίες θα έχουν στοιχεία ανάλογα με εκείνα του διαβατηρίου έχουν και το «ok» των Αμερικανών. Μάλιστα, ειδικό κλιμάκιο της αρμόδια υπηρεσίας των ΗΠΑ επισκέφτηκαν τη χώρα μας στο πλαίσιο των ελέγχων της παράνομης μετανάστευσης και φαίνεται ότι τα στελέχη του έμειναν ικανοποιημένα από τις δικλείδες ασφαλείας των νέων ταυτοτήτων και έτσι δεν θα υπάρξει και πρόβλημα με τη visa.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα χρειαστούν 15 μήνες μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ο οποίος αναμένεται όμως να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017 και μέχρι το 2019 θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, ώστε μέσα στο έτος να κυκλοφορήσουν οι νέες ταυτότητες.
Πηγή

Ορθόδοξοι Επίσκοποι, ως ο Δημητριάδος, σέβονται όλες τις άλλες "ετερότητες", εκτός από την "ετερότητα" της Ορθοδοξίας!

Τα Θρησκευτικά και «τα άλαλα και τα μπάλαλα» των Επισκόπων μας! 


Αποτέλεσμα εικόνας για νεο προγραμμα σπουδων θρησκευτικαΤα Θρησκευτικά τα κοινά για όλους, οι «κοινές γυναίκες» και «τα άλαλα και τα μπάλαλα» των Επισκόπων μας!*

Θεολόγου, Εφόρου του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων (ΠΕΘ)

Οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί παρακολουθούμε με μεγάλη έκπληξη καθημερινά, Ορθόδοξους Έλληνες Μητροπολίτες, να εμφανίζονται, συγκεκαλυμμένα μεν, ξεκάθαρα δε, υπέρ των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών, τα οποία έχουν αποδοκιμαστεί από το σύνολο σχεδόν του θεολογικού και εκκλησιαστικού σώματος. Εκείνο που εκπλήσσει

Πνευματικό έγκλημα: Η διά του σχολείου και των Θρησκευτικών αποορθοδοξοποίηση των μαθητών!


To Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
εμπαίζει την Εκκλησία και τους Θεολόγους για το μάθημα των Θρησκευτικών

Του Ηρακλή Ρεράκη
Καθηγητής Παιδαγωγικής – Χριστιανικής
Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ


    Προχωροῦν –παρὰ τὶς υποσχέσεις– σὲ ἀλλαγὴ τῶν βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν, χωρὶς διάλογο μὲ τὴν θεσμικὴ Ἐκκλησία! (εκμεταλευόμενοι την αδράνειά της!).
  Ἐπιμένουν σὲ ἕνα πολυθρησκειακὸ μάθημα, συντονισμένο μὲ τὰ διαθρησκειακὰ Προγράμματα τῆς παγκόσμιας ΜΚΟ, τῆς νεοβουδιστικῆς ὀργάνωσης Arigatou.

   Απαράδεκτες και απογοητευτικές είναι οι μεθοδεύσεις τετελεσμένων, που επιχειρεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο μάθημα των Θρησκευτικών. Δυστυχώς και με τη νέα ηγεσία στο Υπουργείο Παιδείας, η κατάσταση παραμένει ίδια, το ΙΕΠ συνεχίζει ακάθεκτο την ολοκλήρωση του πνευματικού του εγκλήματος που είναι η διά του σχολείου και των Θρησκευτικών αποορθοδοξοποίηση των μαθητών, διάλογος με την Εκκλησία δεν γίνεται, ενώ η ομάδα των συντελεστών των νέων πολυθρησκειακών Προγραμμάτων του ΙΕΠ, με τις γνωστές υποστηρικτικές της διασυνδέσεις, καταφέρνει να επιβάλει αυταρχικά τα επικίνδυνα πολυθρησκειακά και συγκρητισμικά εκτρώματα που δημιούργησε.
     Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας, όπως δείχνουν οι αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του για τα Θρησκευτικά, μαζί με το Ινστιτούτο εκπαιδευτικής Πολιτικής, φαίνεται να βιάζονται να ολοκληρώσουν το   επιχειρούμενο πνευματοκτόνο για τους μαθητές έργο τους. Σύμφωνα με την εφ. «Δημοκρατία» (08/02/2017), «το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το “μακρύ χέρι” του υπουργείου Παιδείας, που, με τις... εκσυγχρονιστικές μεθόδους του, θέλει να “αλώσει” τα πάντα, προκαλεί και πάλι την Εκκλησία.
    Ενώ υπάρχει ρητή διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο (05-Οκτωβρίου 2016) ότι δεν θα αλλάξει κανένα βιβλίο Θρησκευτικών, χωρίς διάλογο και τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας, το Ινστιτούτο “αποφασίζει και διατάζει”. Σε συνέντευξή του, ο Πρόεδρός του προανήγγειλε σαρωτικές αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών -και μάλιστα από τον Σεπτέμβριο- καθώς θα αντικατασταθούν τα διδακτικά εγχειρίδια όλων των τάξεων».
    Σημειώνουμε ότι ο Πρόεδρος του ΙΕΠ, εκτός από το ότι εντελώς αυθαίρετα και μονομερώς, έχει ακυρώσει τον ουσιαστικό και εκ του