Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Οικουμενιστές και αντι-Οικουμενιστές Ποιμένες «γίνονται παρανομίας αρχέτυπον»!


Εἶναι γνωστὴ ἡ ἱστορία τῆς Π. Διαθήκης τῆς τιμωρία καὶ τῶν παιδιῶν του καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Κριτοῦ Ἡλεί ἀπὸ τὸν Θεό, ἐπειδὴ ἔδειξε ἠπιότητα στὴν ἀσεβῆ συμπεριφορὰ τῶν παιδιῶν του. Καὶ ποιό ἦταν τὸ ἁμάρτημά τους; Τὸ ὅτι ἔτρωγαν κρέας πρὶν τὴν θυσία καὶ τὸ ὅτι ἔπαιρναν περισσότερο κρέας ἀπὸ τὰ θυσιαζόμενα ζῶα στὸν Θεό!
Κι ὅπως παρατηροῦν οἱ θεολόγοι, τὸ ἁμάρτημα τῶν παιδιῶν του ἦταν μεγάλο, διότι, ἡ ἀσήμαντη αὐτὴ στὰ ἀνθρώπινα μάτια πράξη, ἦταν πολὺ σημαντικὴ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ἀποτελοῦσε παράβαση καὶ περιφρόνηση ρητῆς ἀπαγορευτικῆς Ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ, «ὁ Ὁποῖος ὅριζε τὰ πράγματα νὰ γίνωνται διαφορετικὰ ἀπ’ ὅ,τι αὐτοὶ ἔκαναν, ἀλλὰ καὶ γιατὶ διεκδικοῦσαν τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἑαυτό τους…, οἰκειοποιοῦντο τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ»(1)! Ὁ Ἡλεί, ἔβαλε πάνω ἀπὸ τὴν τήρηση τῆς Θείας Ἐντολῆς, τὴν ἐπιεικῆ συμπεριφορὰ πρὸς τὰ παιδιά του, ἐνῶ, ὅπως λέγει ὁ ἐκκλησιαστικὸς συγγραφεὺς Θεοδώρητος, ἔπρεπε νὰ φερθεῖ μὲ αὐστηρότητα, γιὰ νὰ σταματήσει ἡ παράβαση τῆς Ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ.
Μάλιστα ὁ Θεοδώρητος ἐπισημαίνει ὅτι, μὲ αὐτὴ τὴν πράξη τους, «ἐγίνοντο παρανομίας ἀρχέτυπον», δηλαδή, ἔδιναν τὸ κακὸ παράδειγμα καὶ στοὺς ἄλλους νὰ παρανομήσουν ἐλεύθερα, καθὼς ὁ πατέρας τους καὶ Κριτὴς Ἡλεί, τοὺς ἀνεχόταν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ χάσουν τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὑποστοῦν τὴν τιμωρία Του.
Μᾶς ξαφνιάζει, ἀνθρωπίνως, ὁ χαρακτηρισμὸς τῆς πράξεώς τους αὐτῆς ἀπὸ τὴν Γραφή: «Καὶ οἱ υἱοὶ ῾Ηλὶ τοῦ ἱερέως υἱοὶ λοιμοὶ οὐκ εἰδότες τὸν Κύριον» (1Βασιλ. 2, 12). Τὰ χαρακτηρίζει «λοιμούς» (πανουκλιασμένα), ὅπως ἀκριβῶς χαρακτηρίζουν πολλοὶ Πατέρες τοὺς αἱρετικούς! Καὶ χαρακτηρίζονται «ὡς μὴ εἰδότες τὸν Κύριον», διότι, ἐφ’ ὅσον δὲν τηροῦσαν τὶς θεῖες Ἐντολὲς, «δὲν εἶχαν ἐσωτερικὴ κοινωνία μαζί Του»(2) καὶ ἄρα, δὲν ἐγνώριζαν τὸν Θεόν!
Τί νὰ πεῖ κανείς, τώρα, γιὰ τοὺς συγχρόνους Ποιμένες, ποὺ δὲν εἶναι παιδάρια, οὔτε βρίσκονται στὰ χρόνια τῆς Π. Διαθήκης; Γνωρίζουν ὅτι ὑπάρχουν Ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ Κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχές, ἀπαγορεύουν τοὺς διαλόγους μὲ δόλιους αἱρετικοὺς καὶ ἀμετανόητους, «μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν», κι αὐτοὶ συνεχίζουν τὶς σχέσεις μαζί τους, καὶ ὄχι μόνο συμπροσεύχονται καὶ ἐπικοινωνοῦν μαζί τους μετὰ ἀπὸ χιλιάδες διαλόγους μ’ αὐτούς, ἀλλὰ καὶ ἔπαυσαν πλέον νὰ τοὺς νουθετοῦν, ἀφοῦ ἡ ἐπὶ ἴσοις ὅροις διάλογοι καὶ οἱ "εὐγένειες" δὲν ἐπιτρέπουν τὶς συμβουλὲς πρὸς αὐτούς, γιὰ νὰ μὴν ντροπιάζονται οἱ αἱρετικοί! Καὶ τοῦτο παρότι βλέπουν τὴν δολιότητά  τους καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ αἵρεση -μὴ πολεμουμένη- προοδεύει γεωμετρικά!
Οἱ δὲ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ποιμένες συνεχίζουν τὴν σχέση τους καὶ τὴν κοινωνία μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐπιδεικνύοντας μιὰ ἀνεπίτρεπτη καὶ ἀνεξήγητη ἀνεκτικότητα, ὡς ὁ Κριτὴς Ἡλεί!

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ὑπόμνημα τοῦ Θεοδώρητου στὸ βιβλίο τῶν Βασιλειῶν:


(1)    Βλάχου Ἱερόθεου (νῦν Μητροπ. Ναυπάκτου), Ὁ Βλέπων, σελ. 118.
(2)    Στὸ ἴδιο.

Με ποιά λογική μπορεί να εξασκεί διοίκηση και να τιμωρεί αδιακρίτως και τους παραβαίνοντες και -κυρίως- τους τηρούντες τους θείους Νόμους, αυτός που πεισματικά, κατάφωρα και αδιαλείπτως καταπατεί τους Νόμους του Θεού περί Συμπροσευχών;

Όλα όσα συζήτησαν Βαρθολομαίος-Γουέλμπι,
η οικουμενική προσευχή 
και η αναφορά του Οικ. Πατριάρχη για "κρίση αλληλεγγύης"

Πηγή: "ekklisiaonline"

Όλα όσα συζήτησαν Βαρθολομαίος-Γουέλμπι, η οικουμενική προσευχή και η αναφορά του Οικ. Πατριάρχη για "κρίση αλληλεγγύης"

Η προσφυγική κρίση και το περιβάλλον ήταν σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΚΚΛΗΣΙΑonline τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στη χθεσινή κατ΄ιδίαν συνάντηση μεταξύ του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι, Justin Welby, και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στο περιθώριο της επίσκεψης του ηγέτη της Ορθοδοξίας στο Λονδίνο.


Συνάμα ο Βρετανός Αρχιεπίσκοπος και ο Οικ. Πατριάρχης συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τόσο στους Αγγλικανούς όσο και στις ορθόδοξες εκκλησίες και τον ευρύτερο κόσμο.
Η συζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΚΚΛΗΣΙΑonline, περιεστράφη γύρω από τις πιθανές κοινές χριστιανικές προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τις επείγουσες κοινωνικές και ποιμαντικές ανάγκες που δημιουργούνται από τη μαζική μετανάστευση από τη Μέση Ανατολή.
Οικουμενική αγρυπνία
Αργότερα, οι δύο ηγέτες της εκκλησίας τέλεσαν μια οικουμενική αγρυπνία προσευχόμενοι στο παρεκκλήσι του Lambeth Palace για τα θύματα της βίας, των διώξεων και της φτώχειας.

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες προσευχήθηκαν για όλους τους ανθρώπους που διακινδυνεύουν τη ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από κάθε είδους σύγκρουση, από τη βία και τις διώξεις, αλλά προσευχήθηκαν επίσης και υπέρ και εκείνων των οποίων η ύπαρξη απειλείται από την κλιματική αλλαγή.
Επίσης προσευχήθηκαν για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια πίεση σε σχέση με την κρίση των προσφύγων, καθώς και για εκείνους που θα διαπραγματευτούν για πρωτοβουλίες για την αλλαγή του κλίματος σε συνομιλίες στο Παρίσι αργότερα αυτό το μήνα.
Διάλεξη Βαρθολομαίου για το κλίμα 
Πριν από την αγρυπνία ο Πατριάρχης έδωσε μια διάλεξη για περιβαλλοντικά ζητήματα σε ένα ακροατήριο το οποίο συμπεριελάμβανε θρησκευτικούς ηγέτες, επιστήμονες και λοιπούς. Μίλησε για "κρίση της αλληλεγγύης" που παρατηρείται προκειμένου να ανταποκριθούμε από κοινού στην κλιματική αλλαγή - καθώς και στην κρίση των προσφύγων και των μεταναστών - και κάλεσε τους Χριστιανούς να δράσουν.

Είχε ανάγκη ο Αρχιεπίσκοπος να πάρει (με συντροφιά τον Ναυπάκτου κ.ά. Ιεράρχες) τον "Χρυσούν Σταυρό τιμής και ευποιίας" από το σχολείο των Παπικών;

Πηγή: "Ρομφέα"
leontios-1
Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' παρέστη απόψε στην Εκδήλωση, που διοργάνωσαν τα Λεόντια Λύκεια Πατησίων και Νέας Σμύρνης προς τιμήν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β', στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Λεοντίου Λυκείου Νέας Σμύρνης, παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου, Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου, Ιλίου κ. Αθηναγόρα, Αργολίδος κ. Νεκταρίου, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου και του επιχωρίου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, του Επισκόπου της εν Αθήναις ΡΚαθολικής Εκκλησίας κ. Σεβαστιανού καί των πρώην Επισκόπου κ.Νικολάου,

Φίλης: Ο Αρχιεπ. Ιερώνυμος πιστεύω ότι δεν διαφωνεί για την αλλαγή του μαθήματος σε θρησκειολογικό!

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος: Τοῦ ἀπένειμαν οἱ παπικοὶ τὸν «Χρυσοῦν Σταυρὸ Ἀρετῆς καὶ Εὐποιΐας»(!) καὶ «καθηκόντως» μίλησε περὶ "ἀδελφῆς" Ἐκκλησίας καὶ περὶ "κατανοησης"-συμβιβασμοῦ μὲ τοὺς αἱρετικούς, διότι "ἄν ὁ καθένας ζητάει τὸ δικό του δὲν θὰ ὑπάρχει ἀποτέλεσμα"!

Βέβαια ἀνέκαθεν οἱ πολιτικοὶ (καὶ ὅσοι ἱερωμένοι λειτουργοῦν ὡς πολιτικοί) ἄλλα ἔλεγαν καὶ ἄλλα ἐννοοῦσαν, ἄλλα ἔλεγαν καὶ ἄλλα ἔκαναν, ἔχουν δὲ πάρει διαζύγιο ἀπὸ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν πραγματικότητα. Ἐμεῖς ὅμως εἴμαστε ὑποχρεωμένοι κάθε φορά, νὰ ἐλέγχουμε τοὺς λόγους καὶ πράξεις τους (ἐκείνους τουλάχιστον ποὺ ἀφοροῦν θέματα Πίστεως) στηριζόμενοι  σ’ αὐτὰ ποὺ λέγουν κι ὄχι σ’ αὐτὰ ποὺ κρύβουν!
Ὁμιλοῦμε γιὰ τοὺς «πολιτικοὺς» ὑπουργὸ Παιδείας καὶ Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Ὁ πρῶτος, πέρα ἀπὸ τὴν ἀνέντιμη τοποθέτησή του καὶ διαστροφὴ τῶν περὶ τῆς γενοκτονίας  καὶ ἐθνοκάθαρσης τῶν Ποντίων, μᾶς πληροφόρησε ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνήκει στοὺς φωτισμένους Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι «πιστεύει», δὲν ἀντιδροῦν στὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀπὸ ὁμολογιακὸ σὲ θρησκειολογικό.
Μὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, θὰ πεῖ κάποιος ἔχει ἐπίσημα καὶ ἔντονα ἀντιδράσει γιὰ τὸ θέμα τῶν Θρησκευτικῶν. Γιὰ νὰ δοῦμε, ὅμως, τί λέει ὁ κ. Φίλης καὶ τί λέει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Μήπως συμφωνοῦν;
Στὸ βίντεο ποὺ ἀκολουθεῖ, ὁ κ. Φίλης δηλώνει ὅτι θέλει νὰ φύγουμε ἀπὸ τὴν λογικὴ τοῦ ὁμολογιακοῦ μαθήματος.
Δημοσ.: Παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐκκλησίας θὰ τὸ κάνετε αὐτὸ κ. Φίλη;
Φίλης: Πιστεύω ὅτι στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχουν φωτισμένοι Ἱεράρχες, σ’ αὐτοὺς συγκαταλέγω καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ποὺ ἀντιλαμβάνονται…
Δημοσ.: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀντιδρᾶ σ’ αὐτὸ καὶ ἔντονα…
Φίλης: Ὄχι, στὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὸν ὁμολογιακὸ χαρακτῆρα δὲν ἀντιδρᾶ, ἐγὼ πιστεύω, ἡ Ἐκκλησία…!
Ἄρα, λέγει ὁ κ. Φίλης, ποὺ πρόσφατα συζήτησε κατ’ ἰδίαν μὲ τὸν κ. Ἱερώνυμο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν ἀντιδρᾶ στὴν μετατροπὴ τοῦ μαθήματος σὲ Θρησκειολογία. Σ’ αὐτὸ συμφωνεῖ!!!
Ἂς δοῦμε, λοιπόν, τί εἶπε προχθὲς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὶς τελευταῖες του ἐπίσημες δηλώσεις κατὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ «Χρυσοῦ Σταυροῦ Ἀρετῆς καὶ Εὐποιΐας» ἀπὸ τὴν Λεόντειο Σχολή, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸ ἑπόμενο ρεπορτὰζ ποὺ δημοσιεύουμε.
«Είναι επικίνδυνο να δημιουργείται το ερώτημα αν χρειάζονται τα θρησκευτικά στο σχολείο. Το να πούνε ότι τα θρησκευτικά δεν διδάσκονται όπως θα έπρεπε το καταλαβαίνω. Το να πούμε ότι και οι ιερείς και οι λαϊκοί που διδάσκουν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί στην ύλη και στην προετοιμασία το πιστεύω και το συζητώ, αλλά το να ζητάμε να καταργηθούν τα θρησκευτικά, γιατί δε μας εκφράζουν ή γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο»!
Εἶναι σαφές, λοιπόν, σύμφωνα μὲ τὶς τευλευταῖες δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, πὼς «τὸ συζητᾶ» γιὰ τὴν ὕλη καὶ τὸν κατηχητικὸ τρόπο παροχῆς τοῦ μαθήματος ἀπὸ τοὺς καθηγητές, ἀλλὰ θεωρεῖ ἐπίκινδυνη καὶ ἀντιτίθεται ΜΟΝΟ στὴν ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του!
Μήπως, λοιπόν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔχει συμφωνήσει μὲ τὸν ὑπουργό, στὴν γραμμὴ τῶν θεολόγων τοῦ «Καιροῦ» περὶ τῆς κατάργησης τοῦ ὁμολογιακοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν; Καὶ γιατί ὄχι; Μήπως ὁ κ. Γιαγκάζογλου δὲν εἶναι, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκφραστὴς καὶ μέλος τῆς ἰδεολογίας τοῦ «Καιροῦ», καὶ διευθυντὴς τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἐκκλησίας, ἐπιλεγμένος ἀπὸ τὸν κ. Ἱερώνυμο;
Ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ρεπορτὰζ μαθαίνουμε καὶ κάποια ἄλλα πράγματα! Στὴν ὁμιλία του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὸ ἀνῆκον στὴν Παπικὴ Ἐκκλησία Λεόντειο Λύκειο, καὶ παρόντων παπικῶν «ἀξιωματούχων», ἀλλὰ καὶ τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱερόθεου, εἶπε καὶ τὰ ἑξῆς:
1.   «Ο Δυτικός Διαφωτισμός έκανε ζημία στην Δυτική Κοινωνία και έβλαψε και την αδελφή Καθολική Εκκλησία σε πολλά πράγματα».
2.   «Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως φαίνεται ότι Ανατολική και Δυτική Εκκλησία ζούμε χωριστά. Πρέπει να παλέψουμε και να δούμε τις διαφορές μας με κατανόηση. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα στην Πολιτεία, στην Κοινωνία, διότι αν ο καθένας ζητάει το δικό του δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα.». Τί εἴπατε. Ἦταν δυνατὸν ἕνας Ἱεράρχης, βραβευόμενος ἀπὸ Παπικούς, νὰ μιλήσει γιὰ μετάνοια καὶ ἐπιστροφή τους στὴν Ἐκκλησία; Ἕνας Ὀρθόδοξος Ἱεράρχης, ἀσφαλῶς καὶ θὰ τὸ ἔκανε. Ἕνας Οἰκουμενιστής Ἀρχιεπίσκοπος, ὅμως, σὰν τὸν κ. Ἱερώνυμο, ποτέ!

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
"Το να ζητάμε να καταργηθούν τα θρησκευτικά είναι πολύ επικίνδυνο"
Επίτιμο μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων της Λεοντείου Σχολής ανακηρύχθηκε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σε ειδική τελετή, όπου του απονεμήθηκε ο «Χρυσός Σταυρός Αρετής και Ευποιίας».
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Μητροπολίτες Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μυκόνου και Μήλου κ. Δωρόθεος,
Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο οποίος ήταν και βασικός ομιλητής στην εκδήλωση, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Αργολίδος κ. Νεκτάριος, ο Επίσκοπος των εν Αθήναις Ρωμαιοκαθολικών κ. Σεβαστιανός, του εκπροσώπου του Βατικανού στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Πάνος Καμένος, Βουλευτές, εκπρόσωποι Κομμάτων, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης, ο Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Κατσιάρας, Κληρικοί της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Ρ/Καθολικής Εκκλησίας, Μέλη του Τάγματος των Μαριανών Αδελφών, Απόφοιτοι των Λεοντείων Λυκείων.

Ο Αρχιεπίσκοπος συγκινημένος τόνισε πως η Λεόντειος είναι ένας σταθμός για τη ζωή του. Στόχος του, άλλωστε, ήταν πάντα να προσφέρει στα παιδιά ό,τι μπορούσε με τον καλύτερο τρόπο. Αναφέρθηκε στη σχέση του με τους μαθητές, γιατί αυτό ήταν το κέντρο της ζωής του τότε, όπως είπε, και επεσήμανε πως πίστευε και πιστεύει ότι «τα παιδιά είναι το καλύτερο υλικό της κοινωνίας. Αρκεί να τα καταλάβουμε». Παρομοίασε τον ενθουσιασμό και τη δύναμη των παιδιών με τα γάργαρα νερά που κυλούν στα βουνά τονίζοντας πως «βλέπουμε τα παιδιά, άλλοτε μελαγχολικά, άλλοτε προβληματισμένα. Είναι από τον ενθουσιασμό που κρύβουν μέσα τους. Και αυτόν τον ενθουσιασμό δε μπορούμε να τον εμποδίσουμε, αλλά και να μπορούσαμε δε μας συμφέρει, διότι εκεί κρύβεται το αύριο το δικό μας. Σε αυτά τα παιδιά πρόκειται να παραδώσουμε την σκυτάλη. Επομένως δημιουργείται η υποχρέωση να φτιάξουμε κανάλια που θα πάρουν το ορμητικό νερό και θα το οδηγήσουν σε γόνιμα χωράφια, στην κοινωνία μας, για να φέρουν καρπούς».

Ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε, ότι κάποτε, σε αντίθεση με σήμερα, πολλοί άνθρωποι θυσιάζονταν για τους συνανθρώπους τους. Αναρωτήθηκε, ωστόσο, πώς είναι σήμερα τα σχολεία και τι γίνεται με την παιδεία λέγοντας πως «ο Δυτικός Διαφωτισμός έκανε ζημία στην Δυτική Κοινωνία και έβλαψε και την αδελφή Καθολική Εκκλησία σε πολλά πράγματα. Θα κυριεύσει ο Δυτικός ή ο Ορθόδοξος Διαφωτισμός; Είναι επικίνδυνο να δημιουργείται το ερώτημα αν χρειάζονται τα θρησκευτικά στο σχολείο. Το να πούνε ότι τα θρησκευτικά δεν διδάσκονται όπως θα έπρεπε το καταλαβαίνω. Το να πούμε ότι και οι ιερείς και οι λαϊκοί που διδάσκουν θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί στην ύλη και στην προετοιμασία το πιστεύω και το συζητώ, αλλά το να ζητάμε να καταργηθούν τα θρησκευτικά, γιατί δε μας εκφράζουν ή γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί έτσι δεν τους εκφράζει και η ιστορία και θέλουν να γράφεται με τρόπο που δε θα στενοχωριούνται οι γείτονες, οι οποιοιδήποτε γείτονες ή για πολλούς και οι παραδόσεις είναι πολυτέλεια και δεν χρειάζονται. Αυτά είναι σημεία που είναι επικίνδυνα».
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως φαίνεται ότι Ανατολική και Δυτική Εκκλησία ζούμε χωριστά. Πρέπει να παλέψουμε και να δούμε τις διαφορές μας με κατανόηση. Έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα στην Πολιτεία, στην Κοινωνία, διότι αν ο καθένας ζητάει το δικό του δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα. Τόνισε, επίσης, πως η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να προβληματιστούμε και να αξιοποιήσουμε τα τάλαντα και τα χαρίσματά μας για το κοινό καλό.

Ο Αρχιεπίσκοπος προσέφερε για τη Βιβλιοθήκη του Λεόντειου Λυκείου το έργο του "Χριστιανική Βοιωτία" και αντίγραφο του Ευαγγελίου του Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα, που εξέδωσε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων η Ιερά Μονή Οσίου Λουκά.
Στην εκδήλωση μίλησαν, επίσης, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο του Αρχιεπισκόπου, η Γενική Διευθύντρια της Σχολής, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων, αλλά και ο συνθέτης Μίμης Πλέσσας, ο οποίος είναι απόφοιτος της Σχολής και εχθές συνόδευε μουσικά την Χορωδία του Λεοντείου Λυκείου.

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας:
Μάκης Αδαμόπουλος
φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης
"Εν εσχάτῳ χρόνω έσονται εμπαίκται, ...κύματα άγρια επαφρίζοντα τας εαυτών αισχύνας, ...συνευωχούμενοι αφόβως..."!!!


Ἐπιστολή ἀδελφοθέου Ἰούδα (2-13, 17-2).

«Οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες,
νεφέλαι ἄνυδροι
ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινά, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα, κύματα ἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύνας, ἀστέρες πλανῆται,
οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς τὸν αἰῶνα τετήρηται.

῾Υμεῖς δέ, ἀγαπητοί, μνήσθητε τῶν ρημάτων τῶν προειρημένων ὑπὸ τῶν ἀποστόλων
τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ,
ὅτι ἔλεγον ὑμῖν ὅτι
ἐν ἐσχάτῳ χρόνῳ ἔσονται ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πορευόμενοι
τῶν ἀσεβειῶν.

Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεῦμα μὴ ἔχοντες.

῾Υμεῖς δέ, ἀγαπητοί, τῇ ἁγιωτάτῃ ὑμῶν πίστει ἐποικοδομοῦντες ἑαυτούς, ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ προσευχόμενοι, ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ Θεοῦ τηρήσατε, προσδεχόμενοι τὸ ἔλεος τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, εἰς ζωὴν αἰώνιον».

Καὶ ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρου γράφει σχετικά:

Άλλο ένα ιστολόγιο "Η Καιομένη Βάτος" αποκαλύπτει για τις σκόπιμες λογοκρισίες του ιστολογίου "Ακτίνες" των σιγονταρο-Οικουμενιστών!

 Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ

Οἰκουμενισμός, ἡ ἀνακοίνωση τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἀρσενίου Χαλκιδικῆς καί τά "ἐπιχειρήματα" στίς εὔλογες ἀπορίες σχολιαστῶν!


Ανώνυμος Οἰκουμενισμός,
ἡ ἀνακοίνωση 
τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἀρσενίου Χαλκιδικῆς
καί τά "ἐπιχειρήματα" 
στίς εὔλογες ἀπορίες σχολιαστῶν!
 
 http://static.mama365.gr/covers/pa/paidi-farmako_590_b.jpg
Τό καλύτερο φάρμακο, εἶναι ἡ Ἀλήθεια!
 
Ἀντί νά διώκονται οἱ οἰκουμενιστές καί ὅσοι καταπατοῦν Ἱερούς Κανόνες, διώκονται Μοναχοί, Ἱερεῖς, λαϊκοί καί ἱστολόγια πού ἀποκαλύπτουν τίς δογματικές ἀτασθαλίες! Ἀλλά ὄχι ὅλοι, γιατί ἄραγε;.........

Διαβάσαμε τήν ἀνακοίνωση τῆς Μονῆς Ἁγίου Ἀρσενίου Χαλκιδικῆς (http://aktines.blogspot.gr/2015/10/blog-post_562.html) σέ 3 ἄρθρα τοῦ κ. Χειλαδάκη γιά τή νέα Μονή πού ἱδρύεται στήν Αὐστρία, τά ὁποῖα ἐμπόνως ἀναρτήσαμε κι ἐμεῖς παρακαλώντας τούς Γέροντες νά φύγουν ἀπό ἐκεῖ κι ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Αὐστρίας πού ἀποδεδειγμένα οἰκουμενίζει (ὑπάρχουν  φωτό καί βίντεο: 
Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας Ἀρσένιος, τά οἰκουμενιστικά του ἀνοίγματα, καί ἡ ὑποκριτική στάση πολλῶν ἀπέναντι στήν πραγματικότητα τοῦ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!)
Στό πλῆθος σχολίων κι ἀντιδράσεων πού διαβάσαμε στό ἱστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ, σᾶς ἀντιγράφουμε καί σᾶς παραθέτουμε τά ἑξῆς σχόλια, τά ὁποῖα μᾶς προκάλεσαν τό ἔντονο ἐνδιαφέρον. Πρίν τά διαβάσετε, σημειώνουμε ὅτι ὁ ἀνώνυμος 4:19, στό ΑΚΤΙΝΕΣ δέν ἐμφανίζεται στήν σωστή χρονική σειρά  (τό καταλαβαίνει αὐτό κανείς κι ἀπό τά συμφραζόμενα), μετά δηλαδή ἀπό αὐτά πού γράφει μέ κεφαλαῖα γράμματα τό ἱστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ καί στά ὁποῖα ἀπαντᾶ. Ἐμεῖς, γιά τήν ὀρθή ροή τοῦ λόγου, τό τοποθετοῦμε στήν σωστή χρονική σειρά.

Ὁ Θεός νά βάλει τό χέρι Του γιά νά βγεῖ ἄκρη:

Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Καλό θα ήταν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλοι τον δημόσιο έλεγχο, ο οποίος καμμία προσωπική εμπάθεια δεν έχει, αλλά γίνεται για την περιφρούρηση της κοινής Πίστεως όλων. Και να πάψουν κάποιοι να μετατρέπουν σε προσωπική διαμάχη το σοβαρό αυτό ζήτημα, όπως και κάθε πνευματικό ζήτημα όταν προκύπτει, αντιπαραθέτοντας στοιχεία επί της ουσίας και όχι μειωτικά βέλη επί προσωπικού, τα οποία στερούνται αληθείας.
Στο δια ταύτα κύριοι. Ή με τον οικουμενισμό ή όχι με τον οικουμενισμό. Καθαρά πράγματα.

3 Νοεμβρίου 2015 - 9:44 π.μ.

Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Και το παρόν ιστολόγιο ακτίνες έχει βγάλει στο φανερό τις οικουμενιστικές δράσεις του Επισκόπου Αυστρίας εδω: http://aktines.blogspot.gr/2015/09/eisenstadt.html
αλλά δεν είδαμε την Μονή Αγίου Αρσενίου να βγάζει ανακοίνωση και να διαψεύδει τα παρουσιασθέντα. Αντίθετα, η Μονή επέλεξε αυτό το ιστολόγιο για να δημοσιεύσει την ένστασή της, ενώ για τον Αυστρίας ούτε θέμα...

Η απορία λοιπόν είναι η εξής:
γιατί διώκονται μονάχα συγκεκριμένοι μοναχοί, ιερείς για τον αντιοικουμενιστικό τους αγώνα και γιατί δέχονται επιθέσεις συγκεκριμένοι λαϊκοί (όπως ο κ.Χειλαδάκης τώρα) και ιστολόγια, όταν αποκαλύπτουν τα ίδια και παρόμοια ζητήματα οικουμενισμού ή άλλα σημαντικά πνευματικά ζητήματα;???????


Αν δεν δημοσιευθεί το σχόλιο, θα δημοσιευθεί σε άλλα σάιτ μαζί με όλο το θέμα και πολλά άλλα. Εδω και τώρα αλήθεια.

3 Νοεμβρίου 2015 - 3:19 μ.μ.

Blogger Ο/Η aktines είπε...
ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ 3 Νοεμβρίου 2015 - 3:19 μ.μ ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΚΒΙΑΖΕΙΣ.
ΠΑΝΤΩΣ ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΛΑ.


Ανώνυμος Ο/Η Ανώνυμος είπε...
Αγαπητέ ΑΚΤΙΝΕΣ άλλο το να καταδεικνύει κάποιος σφάλματα σε θέματα πίστης και άλλο να καταφέρεται προσωπικά και με χαρακτηρισμούς. Αυτό που γράψατε είναι φάουλ. Αυτό είναι προσβολή και επίθεση και όχι οι καταγγελίες δημοσίων έργων και λόγων που θίγουν την πίστη. Μήπως πρέπει εσεις να μάθετε πώς να φέρεστε;
Επίσης δεν είναι εκβιασμός το να γράφει κάποιος ότι αν δε δημοσιευθει το σχόλιό του θα το δημοσιεύσει αλλού. Αν είστε ειλικρινής με τον εαυτό σας, γνωρίζετε ότι κάποιων τα σχόλια δεν τα δημοσιεύετε κι ας μην είναι υβριστικά. Πχ, για το τρέχον θέμα είδαμε σχόλιο του παιδαγωγού σε άλλο σάιτ, όπου αναφέρει πως δεν το δημοσιεύσατε εδώ.

3 Νοεμβρίου 2015 - 4:19 μ.μ.

Κλείνοντας, μέ πόνο βλέπουμε ὅτι μέχρι τώρα ὁ μεγαλύτερος πόλεμος τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν δέν προέρχεται ἀπό τούς παπικούς καί τούς ἑτέρους ἑτεροδόξους, ἀλλά ἐκ τῶν "ὀρθοδόξων" Οἰκουμενιστῶν καί ὅσων δέν εἶναι σαφές καί ἀπόλυτα ξεκάθαρο ποῦ τελικῶς κεῖνται!
 

Οι Οικουμενιστές συνεχίζουν την ανορθόδοξη πορεία τους και οι "ορθόδοξοι" Ποιμένες την αντορθόδοξη ...σιωπή τους!

Φωτογραφίες από το Δείπνο που παρέθεσε η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων  προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Marriott Hotel του κεντρικού Λονδίνου.


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βρίσκεται στο Λονδίνο, προσκεκλημένος του Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου του Canterbury Justin Welby. (Η φωτογραφίες είναι από εδώ)

Η παρακάτω φωτογραφία είναι από συμπροσευχή στο Lambeth Palace


Archbishop Justin Welby and Patriarch Bartholomew in Lambeth Palace Chapel, 3 November 2015. (Photograph: Lambeth Palace)