Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Ο "Σωτηρικός" κ. Νικολαΐδης το διέπραξε κι αυτό: Περιένδυσε με τήβεννο άλλον ένα Οικουμενιστή!

 
  Επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύθηκε ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Πατριαρχείου π. Γεώργιος Τσέτσης. 
    Η τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, στην Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Φωτορεπορτάζ: Χρήστος Μπόνης / Eurokinissi
ΦΩΤΟ

Κριτική σε αστήρικτες θέσεις


«ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΖΕΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

    Μᾶς ἐστάλη ἕνα ἄρθρο ἀπὸ τὸν π. Παΐσιο. Σὲ αὐτό, παρὰ τὰ καλὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχει, δὲν ἀποφεύγει μὲ ὕφος Πάπα ὁ π. Παΐσιος νὰ ἀποφαίνεται γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα. Ἀποφαίνεται ὅτι οἱ ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Παλαιοημερολογίτες ἀποτελοῦν κι αὐτοὶ τὴν Μία Ἐκκλησία μαζὶ μὲ μᾶς, παρ’ ὅτι διέκοψαν τὴν σχέση τους μὲ ὅλες τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, οἱ περισσότερες τῶν ὁποίων ἀκολουθοῦσαν τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο (στὰ κείμενα τῶν πρωταιτίων τότε, δὲν ὑπήρχε οὔτε γιὰ δεῖγμα ἡ λέξη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ ὅλη ἡ πολεμικὴ στηριζόταν στὴν ἀλλαγὴ τοῦ Ἡμερολογίου) καὶ παρ’ ὅτι στὴ συνέχεια δημιούργησαν δικές τους Συνόδους.
Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ὁ π. Παΐσιος κατηγορεῖ  ἀναιτιολόγητα  τὸν π. Εὐθύμιο, κατηγορεῖ τοὺς ἀποτειχισμένους ὡς πλανεμένους καὶ γενικὰ ὅσους ἀποδεχόμαστε τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ἰσχυρίζεται ὅτι σφάλλουμε. Φυσικὰ γιὰ προσωπικές του εὐθῦνες ὁ π. Παΐσιος δὲν λέγει τὸ παραμικρό, ὡς ἀλάθητος! Ὡσὰν ὁ π. Εὐθύμιος καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι νὰ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργήθηκαν ἐκτὸς τοῦ ἴδιου.
    Τὶς δεκάδες μελέτες –ποὺ ἐκτείνονται σὲ ἑκατοντάδες σελίδες– τὶς ὁποῖες ὁ π. Εὐθύμιος ἔχει γράψει (ὅπως καὶ ἄλλων πιστῶν), τὶς διαγράφει ὁ π. Παΐσιος, χωρὶς καμιὰ σχετικὴ μελέτη, μὲ μιὰ μονοκονδυλιά, κάτι ποὺ οὔτε ὁ Πάπας δὲν τόλμησε νὰ κάνει, γράφοντας: «εμμένει ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς στην εσφαλμένη  θέση του περί παλαιού»!
    Καὶ τὶς μὲν θέσεις τοῦ π. Εὐθυμίου μόνο οἱ παλαιοημερολογίτες δὲν δέχονται (ἀφοῦ δι’ αὐτῶν ἀποδεικνύει τὰ σφάλματά τους) ἀποδέχεται ὅμως, τουλάχιστον ἕνα μέρος αὐτῶν τῶν ἐσφαλμένων θέσεων τῶν Παλαιοημερολογιτῶν ὁ π. Παΐσιος, παρότι οἱ Π.Η. σὲ κάθε μελέτη τοῦ π. Εὐθυμίου ἀπαντοῦσαν «ἄλλ’ ἀντ’ ἄλλων» (τὰ γραπτὰ ὑπάρχουν ἀναρτημένα στὸ ἱστολόγιό μας) καὶ δὲν κατάφεραν τελικὰ νὰ ἐκτιμήσουν μὲ ψυχραιμία καὶ διάκριση τὸ ἑνωτικὸ κήρυγμά του ποὺ συνίσταται στὰ ἑξῆς:
    Ἐμεῖς φύγαμε διὰ τῆς ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν σᾶς ζητοῦμε νὰ ἀλλάξετε ἡμερολόγιο. Ἀφοῦ λέτε ὅτι ὁ κοινὸς ἐχθρός μας εἶναι ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μποροῦμε νὰ συναντηθοῦμε στὸν ἀγώνα ἐναντίον του, ἂν φύγετε κι ἐσεῖς ἀπὸ τὶς παρατάξεις (διαλύσετε δηλαδὴ τὶς ἐπιμέρους «ἐκκλησίες» σας), καὶ ἂν δὲν θεωρεῖτε δόγμα τὸ Ἡμερολόγιο. Ἔτσι θὰ βρεθοῦμε ὅλοι σὲ ὀρθόδοξο ἔδαφος ὑπερασπιζόμενοι τὴν Ἐκκλησία.
   Αὐτὰ τὰ θεωρεῖ λάθος ὁ π. Παΐσιος καὶ ὑποστηρίζει ὅτι μιὰ νέα ἐκκλησιολογία· ὅτι οἱ παρατάξεις τοῦ Παλαιοῦ καὶ οἱ ἀποτειχισμένοι τοῦ

Φίλος μεν ο Χριστός φίλτατος δε ο γέρων
Ἡ σημερινὴ θλιβερὴ κατάσταση καὶ οἱ θεραπευτικὲς συμβουλὲς τοῦ Μ. Βασιλείου

Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

ν μελετήσει κάποιος τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ἀγῶνες Της ἐνάντια στὶς αἱρέσεις, θὰ παρατηρήσει, ὅτι αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες –ἀνεξαρτήτως χρόνου, τόπου καὶ προσώπων– εἶχαν ὡς κοινὰ χαρακτηριστικὰ τὴν προσεκτικὴ μελέτη καὶ ἐφαρμογὴ τῆς προφορικῆς καὶ γραπτῆς Ἱερᾶς Παράδοσης μας, τὴν ἀπολυτότητα τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀληθείας, τὴν συμφωνία τῶν ἑκάστοτε ἀγωνιστῶν μὲ τὴν διδασκαλία ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων ὡς ἀσφαλῶν ὁδοδεικτῶν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ λαθῶν καὶ λοξοδρόμησης ἀπὸ τὸν ἀσφαλῆ δρόμο.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέμα τῆς Ἀληθείας δὲν ὑπάρχει καμμία ἀπολύτως ἀμφιβολία ὅτι ἡ ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια εἶναι ἀπόλυτη καὶ ἀκέραιη. Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας Προφήτης, οὔτε ἕνας Ἀπόστολος, οὔτε ἕνας Ἅγιος, ὁ ὁποῖος ἔκανε συμβιβασμοὺς στὸ θέμα τῆς Ἀληθείας. Ἀντιθέτως ὑπέφεραν, βασανίστηκαν, διώχθηκαν, θυσιάστηκαν ἐξ αἰτίας τῆς πλήρους ἀφοσιώσεώς τους σὲ αὐτήν, δηλ. ἀκριβῶς στὴν ἀπολυτότητα καὶ στὴν ἀκεραιότητα τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀληθείας. Ἔτσι τὴν παρελάβαμε κι ἐμεῖς σήμερα ἀπόλυτη καὶ ἀκέραιη καὶ ἀγωνιζόμαστε νὰ τὴν διατηρήσουμε ἀκριβῶς ὅπως τὴν παρελάβαμε.

Δυστυχῶς ὅμως ἐνῶ ἰσχυριζόμαστε ὅτι ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν Ἀλήθεια ἀφήνουμε τὰ ἄλλα δύο χαρακτηριστικά, τὴν μελέτη τῆς Ἱ. Παραδόσεως καὶ τὴν συμφωνία μὲ τοὺς ἁγ. Πατέρες, ἀνεκμετάλλευτα καὶ ἔτσι, στερούμενοι τῶν ἀσφαλῶν ὁδοδεικτῶν, τείνουμε νὰ ἀποτύχουμε καὶ στὴν ὑπεράσπιση τῆς ἴδιας τῆς Ἀληθείας. Ἀκολούθως τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἐπικρατοῦν σήμερα εἶναι: διαμάχη, ἀντιγνωμία, ἄρνηση τοῦ ἐλέγχου, μυστικότητα, αὐθαιρεσία ἐνεργειῶν καὶ ἀποφάσεων, καπήλευση νοημάτων, ὅρων καὶ τίτλων, ἐμπάθεια, ἔπαρση καὶ πρωτοκαθεδρίες. Τὸ χειρότερο μάλιστα εἶναι ὅτι ἀντὶ νὰ μεριμνοῦμε γιὰ ὅλο τὸν ὀρθόδοξο κόσμο ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε σκανδαλιζόμενη καὶ σὲ κίνδυνο βρισκόμενη ψυχή ξεχωριστά, οἱ προσπάθειες μας ἀναλώνονται στὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἡμετέρων καὶ στὴν αὐτοδικαίωση καὶ αὐτοπροβολὴ ὡς αὐθεντία καὶ στὴν δῆθεν μίμηση τῶν ἁγίων, ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ μίμηση εἶναι διότι «Τοιαῦτα τῶν ἁγίων τὰ σπλάγχνα, μὴ τὰ ἑαυτῶν μεριμνῶν μόνον, ἀλλ’ ὥσπερ περὶ μιᾶς οἰκίας, τῆς οἰκουμένης, ἢ σώματος ἑνός, τοῦ τῶν ἀνθρώπων πλήθους, οὕτω παρακαλεῖν τὸν Θεόν» (Ἰ. Χρυσοστόμου, Εἰς Θ΄ Ψαλμ. 8, ΕΠΕ 490-492 – MPG 55, 134). Ἡ προώθηση τῆς γεροντολατρείας, ποὺ ὁμολογουμένως ἔχει ἀναδειχθεῖ ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ δεκανίκια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ὁμολογουμένως, παρόλα αὐτά, προωθεῖται ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους ρασοφόρους, μᾶς ἔχει θολώσει τὰ μυαλά. Φθάσαμε πιὰ νὰ ἀλλάζουμε τὶς ἀναλογίες καὶ ἀδιακρίτως πλὴν σαφῶς νὰ πρεσβεύουμε φίλος μὲν ὁ Χριστὸς φίλτατος δὲ ὁ γέρων.

Ο εύκολος δρόμος των Ανακοινωθέντων!

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου

Ανακοίνωση για την ψήφιση του νομοσχεδίου που επιτρέπει την αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια
(10/5/2018)

    Μετά από την χθεσινή ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει την αναδοχή παιδιών και από ομόφυλα ζευγάρια, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος διατυπώνει και πάλι την έντονη αντίθεσή της στην επιλογή της Πολιτείας να στερήσει από ορισμένα παιδιά το δικαίωμα ανάπτυξής τους μέσα σε ένα φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον με πρότυπα πατρότητας και μητρότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα ο ελληνικός λαός εξακολουθεί να εμπιστεύεται ως βασική του αξία την οικογένεια. Δυστυχώς επικράτησε και πάλι η «πολιτική ορθότητα» ενάντια στην φυσική τάξη και το συμφέρον του παιδιού.
     Η Εκκλησία της Ελλάδος υπενθυμίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι ο πλέον μαζικός θεσμός του ελληνικού λαού και ως εκ τούτου έχει δικαίωμα δημόσιου λόγου, όπως και κάθε άλλος κοινωνικός φορέας, χωρίς να αξιώνει την επιβολή των απόψεών της στην Πολιτεία.

Εκ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Πώς θα καταλάβουμε αν τα εμπόδια είναι από τόν Θεό;…

Ο ΘΕΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ

(αγίου Παϊσίου)


Μερικὲς φορὲς ξεκινᾶμε νὰ κάνουμε μιὰ δουλειὰ καὶ παρουσιάζονται ἕνα σωρὸ ἐμπόδια. Πῶς θὰ καταλάβουμε ἂν τὰ ἐμπόδια εἶναι ἀπὸ τὸν Θεό;
-Νὰ ἐξετάσουμε ἂν φταῖμε ἐμεῖς. Ἂν δὲν φταῖμε, τὸ ἐμπόδιο θὰ εἶναι ἀπὸ τὸν Θεὸ γιὰ τὸ καλό μας. Γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει κανεὶς νὰ στενοχωριέται, ἂν δὲν ἔγινε ἡ δουλειὰ ἢ ἂν καθυστέρησε νὰ τελειώση.
    Μιὰ φορὰ κατέβαινα βιαστικὸς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Στομίου, νὰ πάω στὴν Κόνιτσα γιὰ μιὰ ἐπείγουσα δουλειά. Σὲ ἕνα δύσκολο σημεῖο τοῦ δρόμου – Γολγοθᾶ τὸ ἔλεγα – συνάντησα ἕναν γνωστὸ τοῦ μοναστηριοῦ, τὸν μπαρμπα-Ἀναστάση, μὲ τρία ζῶα φορτωμένα. Ἀπὸ τὴν πολλὴ ἀνηφόρα εἶχαν ἀναποδογυρισθῆ τὰ σαμάρια τους καὶ ἕνα ζῶο ἦταν κοντὰ στὸν γκρεμὸ καὶ κόντευε νὰ πέση κάτω.
     «Ὁ Θεὸς σ’ ἔστειλε, Πάτερ», μοῦ εἶπε ὁ μπαρμπα-Ἀναστάσης.
   
   Τὸν βοήθησα νὰ τὰ ξεφορτώσουμε καὶ νὰ τὰ ξαναφορτώσουμε, τὰ βάλαμε καὶ στὸν δρόμο καὶ τὸν ἄφησα. Ὅταν προχώρησα ἀρκετά, ἔφθασα σὲ ἕνα σημεῖο ὅπου μόλις πρὶν λίγο εἶχε γίνει κατολίσθηση σὲ μῆκος τριακόσια μέτρα καὶ εἶχε φαγωθῆ τὸ μονοπάτι. Δένδρα καὶ πέτρες εἶχαν κατεβῆ στὸ ποτάμι. Ἂν δὲν καθυστεροῦσα, θὰ βρισκόμουν ἐκεῖ τὴν ὥρα ἀκριβῶς ποὺ ἔγινε ἡ κατολίσθηση.
  «Μπαρμπα-Ἀναστάση, εἶπα, μ᾿ ἔσωσες. Ὁ Θεὸς σ᾿ ἔστειλε».

    Ὁ Χριστὸς ἀπὸ ψηλὰ βλέπει τὸν καθένα μας πῶς ἐνεργεῖ καὶ ξέρει πῶς καὶ πότε θὰ ἐνεργήση γιὰ τὸ καλό μας. Ξέρει πῶς καὶ

ΗΜΕΡΙΔΑ : Σάββατο 12 Μαίου 2018 & ΩΡΑ 6.30.00 μ.μ.ΗΜΕΡΙΔΑ


Σάββατο 12 Μαίου 2018 & ΩΡΑ 6.30.00 μ.μ


ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ με θέμα την ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ,ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ και τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ : 


ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ 
Διακοπή Μνημοσύνου και Κοινωνίας 15ος Κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου του Μεγάλου Φωτίου .
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΡΕΩΤΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ
. Ιστορικές Προυποθέσεις για την Μετάλλαξη Του Δυτικού Χριστιανισμού (filioque).
ΜΟΝΑΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΑΨΑΛΙΩΤΗΣ
. Η Γέννησης Του Οικουμενισμού.

Φορείς: 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ 
ΣΥΝΑΞΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΙΟΙ 

Μία ακόμη ανακοίνωση για την ίδια εκδήλωση:

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟ ΚΛΗΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(Πληροφορίες. Το Πολιτιστικό Κέντρο βρίσκεται στη Δ.Κ. Μελισσίων επί των οδών 17ης Νοεμβρίου 15 και Αγίου Γεωργίου.)

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Μετά τα κοτόπουλα, "ευλογούνται" και τα καλλυντικά του αγιορίτικου εμπορίου με τις "ευλογίες" του Παναγιωτάτου κ. Βαρθολομαίου!

Γιὰ τὶς «εὐλογίες», δεῖτε τὸ βίντεο

 

Ο γέροντας Εφραίμ ευλόγησε το Monastic Art

- Αγιασμός παρουσία του Δωδώνης

(ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)


του Γιώργου Θεοχάρη- ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Παρουσία πλήθους κόσμου έγινε η επίσημη έναρξη σε έναν ξεχωριστό χώρο αγιορείτικης παράδοσης και τέχνης  στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για το Monastic Art, ένα  κατάστημα- κόσμημα- κοντά στη μητρόπολη Αθηνών- όπου ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στη μοναστηριακή τέχνη και τα φυσικά, βιολογικά προϊόντα του Αγίου Όρους.

Πριν από λίγο τελέστηκε ο Αγιασμός από τον γέροντα Εφραίμ, καθηγούμενο της Ι.Μ.Μ. Βατοπαδίου, ενώ το παρών έδωσε ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο γέροντας Εφραίμ αναφέρθηκε στο βίο των μοναχών του Άθωνα και στο «μυστικό» τους με το οποίο δημιουργούν υπέροχα αποτελέσματα.
Προϊόντα & Καλλυντικά από την πλούσια γη του Αγίου Όρους
Κρασί, ελιές, λάδι, μέλι… Από την πλούσια γη του Αγίου Όρους και με την περισσή φροντίδα των Μοναχών, το κρασί από τους