Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Ἀντι-οἰκουμενιστική ἀνορθοδοξία!

Ὀφειλομένη κριτική ἑνός ὑποτίθεται

ἀντιαιρετικοῦ ὀρθοδόξου ΚειμένουἈντι-οἰκουμενιστική ἀνορθοδοξία!Τά δεδομένα ἔχουν ἀλλάξει! Οἱ πατέρες τῆς «Συνάξεως» ἤ ἀναλαμβάνουν τίς εὐθῦνες των ἤ αὐτο-ἀκυρώνονται ὁριστικῶς!
ὑπό Δ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Οἱ δέκα προκαθήμενοι στή σύνοδο τῆς Κρήτης.
Πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια ἤμουν αὐτήκοος μάρτυς μιᾶς ἁπλῆς καί συνάμα σπουδαίας διαπιστώσεως ἑνός ἀγωνιστοῦ πολιτικοῦ (ἤδη ἀποθανόντος), ὁ ὁποῖος ἔλεγε χαρακτηριστικῶς: Τό κακό πού ἐξαπλώνεται καί ἐπικρατεῖ στόν κόσμο ἔχει διπλή αἰτία. Ἀφ’ ἑνός μέν οἱ κακῶς φρονοῦντες πράττουν ὅσα πιστεύουν, ἀφ’ ἑτέρου δέ οἱ καλῶς φρονοῦντες δέν πράττουν ὅσα (λένε ὅτι) πιστεύουν!
Δυστυχῶς, αὐτή, ἡ ἐκ τῶν πραγμάτων δικαιωμένη, διαπίστωση φαίνεται ὅτι ἰσχύει ἀπολύτως καί στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο καί ἰδιαιτέρως γιά τήν περίπτωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Θά τολμοῦσα μάλιστα ἐν προκειμένῳ νά σημειώσω ὅτι τό κακό ὀφείλεται τόσο στό θράσος τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὅσο καί στή δειλία τῶν λεγομένων ἀντι-οἰκουμενιστῶν. Οἱ μέν τολμοῦν καί προχωροῦν, οἱ δέ δειλιοῦν καί ματαιοπονοῦν!
Πιό συγκεκριμένα, ἀντικείμενο τοῦ παρόντος εἶναι τό λίαν ἀπογοητευτικό καί κατώτερο τῶν περιστάσεων Κείμενο τό ὁποῖο ἐδημοσίευσε κατ’ αὐτάς ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν»μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν καί τήν ἔκδοση τῶν Ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, ὡς πρώτη ἀποτίμηση τοῦ γεγονότος αὐτοῦ ἀπό ὀρθοδόξου ἀπόψεως. Τίτλος του: « Ἡ “Σύνοδος” τοῦ Κολυμπαρίου Κρήτης καί ἡ σύμπλευσή της μέ τόν Οἰκουμενισμό».
Τό Κείμενο αὐτό, ὑπογραφόμενο «Γιά τή Σύναξη» καί ἀπό γνωστούς ἐκλεκτούς ἀγωνιστάς Θεολόγους, ὅπως ὁ π. Γ. Μεταλληνός, ὁ π. Θ. Ζήσης, ὁ π. Σ. Σαράντος, ἀλλά καί ὁ Καθηγητής τῆς Δογματικῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Δ. Τσελεγγίδης, διαγράφει  σαφέστατα καί προδίδει τήν ἀκατανόητη πλήρη ἀδυναμία τῆς ὑποτίθεται ἐμπροσθοφυλακῆς τοῦ ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος στόν Ἑλλαδικό τουλάχιστον ἐκκλησιαστικό χῶρο, νά ἀρθρώσει μετά ἀπό ἕνα τόσο σοβαρό γεγονός, ὅπως αὐτό τῆς Κρήτης, λόγο σαφή, συνεπή, ὀρθόδοξο, πατερικό καί ὁμολογιακό πρός τούς ἀγωνιῶντες πιστούς.
Εἶναι πραγματικῶς ἐντυπωσιακό, πῶς καί διατί σέ ἕνα τόσο μικρό κείμενο διαπιστώνεται τόσο ἐμφαντικά ἡ σύγχυση, ἡ ἀδυναμία, ἡ ἀντιφατικότητα καί ἡ ἀμετροέπεια τῶν σκέψεων καί θέσεων τῶν

Οι διώξεις άρχισαν νωρίς! Οι φιλάνθρωποι αντι-Οικουμενιστές όμως περιμένουν …«άχρι καιρού»!Ἔκτακτη εἴδηση: 

    Δέν πάγωσε ἀκόμη τό μελάνι ἀπό τίς ὑπογραφές (κατά τήν ἔκφραση) τῶν οἰκουμενιστῶν τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ξεκίνησε ἡ ἐπίθεση τῶν ἀποστατῶν κατά τῶν ὀρθοδόξων!
    Συγκεκριμένα 4 μοναχοί καί ἕνας δόκιμος μοναχός τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου (Σερβική), ἐκκλήθησαν ὑπό τῆς συνάξεως τῆς Μονῆς καί μέ συνοπτικές διαδικασίες πενταλέπτου, (κατά κυριολεξίαν), τούς ἀνακοινώθηκε ἡ ἀπόφαση νά ἐγκαταλείψουν τή Μονή τῆς μετανοίας τους!
        
        Ὁ λόγος;

 Διότι ἀπέρριψαν ἀναφανδόν τίς κακόδοξες ἀποφάσεις τῆς Κρήτης, μή ἀνεχόμενοι καί ἀναπαυόμενοι μέ τό μνημόσυνο τοῦ ὀνόματος τοῦ αἱρεσιάρχου Βαρθολομαίου.

Καθηγούμενε Μεθόδιε, πώς, χωρίς κατηγορία, δίκη, ἀπολογία τούς καταδικάζεις καί τούς ἀποπέμπεις ἀπό τά ὅρια τῆς μονῆς τους;

      Τέτοιες ἀποφάσεις δέν θά περάσουν!

   Καλεῖται ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ σέ ἐγρήγορση καί διά τῆς στεντορίου φωνῆς του, εἰς ἀνατροπήν, τόσο τῶν σχεδίων τοῦ μελετωμένου διωγμοῦ, ὅσο καί σέ δυναμικό ἀγῶνα κατά τῶν προδοτῶν ὑπογραψάντων τήν ἅλωση τῆς Ὀρθοδοξίας μας.


ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Ομολογία μηδέν! Μ' αυτούς τους Επισκόπους κοινωνείτε!


π. Θεόδωρος Ζήσης:

  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος, «ὅταν ἔγινε λόγος μέσα στὴν Σύνοδο (Κολυμπαρίου Κρήτης) γιὰ τὸ ὅτι Παπισμς δν εναι κκλησία, εἶναι αρεση, πῆγε κι ἔπιασε τὸν Ἀρχιερέα τὸν δικό μας (ὁ ὁποῖος εἶπε τὴν ἄποψη αὐτὴ ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι Ἐκκλησία, εἶναι αἵρεση), καὶ λέει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς (ὁ ἀπ’ ὅλους μας μέχρι τώρα σεβαστός, σπουδαῖο πρόσωπο, πολὺ μεγάλη μόρφωση) καὶ λέει στὸν Ἀρχιερέα:
    -«Μὰ εἶναι δυνατόν. Πῶς ἐγὼ θὰ δῶ τὸν καρδινάλιο στὴν Ἀμερική, στὴν Ν. Ὑόρκη; Τί θὰ πῶ στὸν Καρδινάλιο; Θὰ τοῦ πῶ ὅτι ἐσεῖς δὲν εἶστε Ἐκκλησία καὶ ὅτι ἐσεῖς εἶστε αἱρετικοί;».
  Οἱ ἀνθρώπινες εὐγένειες. Νὰ τοὺ πεῖς ὅτι δὲν εἶστε Ἐκκλησία. Αὐτὸ λέγει ἡ Ἁγία Γραφή. Ἔχετε καταδικαστεῖ γιὰ αἵρεση ἀπὸ Συνόδους, ἀπὸ Ἁγίους Πατέρες. Νὰ τοῦ πεῖς τὴν ἀλήθεια. 


Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ π. Θ. Ζήση. Στὸ Βίντεο 24:00

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ!

ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΑΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥΤοῦ Μητρ. Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

    «Αδελφοί μου συναμαρτωλοί! ῎Ας τὸ ἐννοήσωμεν, ὅτι συμφώνως μὲ τὴν προφητείαν τοῦ Κυρίου, αἱ ἡμέραι μας εἶνε ὥσπερ αἱ ἡμέραι Νῶε. Δὲν πηγαίνομεν καθόλου καλά. Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν ηὐξήθησαν, ὁ διεθνὴς ὁρίζων θολοῦται, μαῦρα σύννεφα συμπυκνώνονται, κεραυνοὶ πίπτουν, ἀστραπταὶ φαίνονται, ἐκροαὶ πολέμων ἀκούονται, τὰ ἔθνη ἀνάστατα, νομίζεις ὅτι ἀπὸ στιγμὴν εἰς στιγμὴν θ’ ἀνοίξουν οἱ καταρράκται τοῦ οὐρανοῦ διὰ νὰ ρίξουν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν ἀνόμων, ὅλων μας, ὄχι πλέον ὕδωρ, ἀλλὰ πῦρ ποὺ θὰ καίη χιλιάκις τοῦ ἡλίου…

    Ὀλίγος καιρὸς μᾶς δίδεται ὡς προθεσμία. Τὶ πρέπει νὰ κάμωμεν; Νὰ ἀκούσωμεν τὴν φωνὴν τῆς σωτηρίας. Ποία ἡ φωνή; Εἶνε ἡ φωνή, ἡ Ὁποία εἶπε εἰς τὸν Νῶε· «εἴσελθε σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκος σου εἰς τὴν κιβωτόν». ἡ ἰδία φωνὴ λέγει τώρα καὶ πρὸς ἡμᾶς τούς χριστιανοὺς ῞Ελληνας· ῞Ελληνες! Εἰσέλθετε τὸ ταχύτερον εἰς τὴν κιβωτόν. ᾿Ιδοὺ ἔρχεται παγκόσμιος θύελλα διὰ νὰ σαρώση τὸν κόσμον.

-Κιβωτὸς δέ, ὅπως ἀπεδείχθη καὶ εἰς ἄλλας περιστάσεις τῆς φυλῆς μας, εἶνε ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Αὐτὴ εἶνε τὸ πλοῖον ποὺ ὅποιος εἰσέλθη ἐγκαίρως θὰ σωθῆ. Τὸ πλοῖον αὐτὸ ταξειδεύει 20 αἰῶνας. Δὲν φοβεῖται τρικυμίας καὶ θύελλας. Κατάρτι εἶνε ὁ Τίμιος Σταυρός. ῎Αγκυρα ἡ ἐλπίς. Τιμόνι τὸ Εὐαγγέλιον, οἱ Κανόνες, ἡ διδασκαλία τῶν Πατέρων. Καὶ πλοίαρχος ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ, ποὺ ζῆ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας. ῾Η Κιβωτός!…


    Ἀδελφέ! Τὶ κάθεσαι; Πρὶν ἀνοίξουν οἱ καταρράκται, πίστευσον εἰς τὸν Χριστόν, εἴσελθε σὺ καὶ ἡ οἰκογένειά σου εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ θὰ σωθῆς. ῎Εξω αὐτῆς δὲν ὑπάρχει σωτηρία.