Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΘΑ ΔΙΩΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ!!!Ο ΜΗΤΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ ΚΛΗΡΙΚΟ
ΕΠΕΙΔΗ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ!!!

Τὸ ἱστολόγιο «Τρελογιάννης» μᾶς πληροφορεῖ ὅτι γιὰ τὰ νέα κατορθώματα τοῦ Μητροπολίτη Βεροίας. Διώκει καὶ ἄλλον κληρικὸ τῆς Μητροπόλεώς του, ἐπειδὴ ἀρνεῖται νὰ κλείσει τὰ μάτια στὸν οἰκουμενιστικὸ κατήφορο Ἐπισκόπων καὶ Πατριαρχῶν! Πράγματι, ὅπως ἀπὸ ἄλλη πηγὴ πληροφορηθήκαμε, αἰτία τῆς τιμωρίας εἶναι ἡ ἀγωνιστικότητα τοῦ π. Ματθαίου Βουλκανέσκου, ὁ χαρακτηρισμὸς ὡς αἱρετικοῦ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μετὰ τοῦ ὁποίου ὁ Μητροπολίτης του ἔχει συνεργασία καὶ κοινωνία.

Νά, γιατὶ οἱ Ἐπίσκοποι καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν ἔφεραν ἀντίσταση στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀντιρατσστικοῦ νόμου. Τώρα πλέον οἱ Ἐπίσκοποι, ὅταν πάρουν τὴν Πατριαρχικὴ ἢ ὅποια παρόμοια ἐντολή, θὰ μποροῦν νὰ τιμωροῦν μὲ βάση τὸν Νόμο κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, οἱ ὀποῖοι θὰ τοὺς χαρακτηρίζουν –μὲ βάση τὰ ἁγιοπατερικὰ κριτήρια– αἱρετικοὺς καὶ Οἰκουμενιστές!

Ἡ δημοσίευση τοῦ ἱστολογίου «Τρελογιάννης» ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Μάθαμε πως τιμωρήθηκε ο πρεσβύτερος π. Ματθαῖος Βουλκανέσκου Ρουμανικής καταγωγής που συνόδευσε τον Σεβ. Πειραιώς κατά την πρόσφατή του μετάβαση στη Ρουμανία για να μεταφράζει τις ομιλίες του. Τέθηκε προφορικά σε αργία από τον Σεβ. Βεροίας Παντελέημονα–στη Μητρόπολη του οποίου διακονεί– με σκοπό να εξαναγκαστεί να αναζητήσει απολυτήριο για άλλη Μητρόπολη. Είναι παράνομη η προφορική δίωξη κάθε κληρικού και εντελώς απαράδεκτη η εχθρική διάθεση του Σεβασμιότατου. Ο Σεβασμιότατος Βεροίας οφείλει να τιμωρήσει και να απομακρύνει από τις τάξεις του κλήρου της Μητροπόλεως του όποιον κληρικό έχει κώλυμα ιερωσύνης ή δεν ορθοδοξεί. Οχι ένα αγωνιστή κληρικό».

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας: "μηδὲ συνεσθίειν, βδέλυγμά ἐστι, ἀπόσχηται ταύτης».Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διδάσκουν ὅτι τὰ θέματα τῆς Πίστεως ἔχουν τὸν πρῶτο λόγο στὴν ζωή μας, γιατὶ κατ’ ἐξοχὴν ἡ αἵρεση μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸν Θεό. Ἐκτὸς αὐτοῦ, μᾶς διδάσκουν ὅτι ὅποιος πίπτει σὲ θέματα Πίστεως, στὴ συνέχεια πίπτει καὶ ἠθικῶς, ἀλλὰ καὶ ἀντίθετα, ὅποιος ξεπέφτει ἠθικά, ἀστοχεῖ καὶ στὴν Πίστη. Καὶ γιὰ τὸ ἕνα, καὶ γιὰ τὸ ἄλλο, ἂν καὶ παρατηρεῖται στοὺς κόλπους τους, ἀδιαφοροῦν σήμερα οἱ κυρίως ὐπεύθυνοι!
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας,  ἐπίσης,  διδάσκουν ὅτι ἡ ἐπαφὴ καὶ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μολύνει τοὺς ἐπικοινωνοῦντας, ὅπως μᾶς μολύνει καὶ ἡ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ἠθικὰ ἁμαρτάνοντας. Τοῦτο τὸ ἐπιβεβαιώνουν καὶ σύγχρονοι καθηγητὲς καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κληρικοί, ὅπως ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης: «ν πρώτοις ν φροντίσουμε ν μμιανθομε κι μες π τς αρέσεις το Παπισμο κα τοΟκουμενισμο. Ν μν χουμε καμία μαζί τους ἐπικοινωνία, πως συνιστον γία Γραφ καὶ οἱ Πατέρες».
Παραθέτοντας ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν «Ἐξήγησιν» τῆς «Πρὸς Κορινθίους Πρώτης Ἐπιστολῆς» Παύλου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Θεοφύλακτου, ἐκφράζουμε καὶ πάλι τὴν ἀπορία μας πρὸς τοὺς ἀδελφούς μας χριστιανούς, ποὺ ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές: Ἂν ἀποτελεῖ Ἐντολὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς (ὅπως κι ἐδῶ βλέπουμε) ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς ἠθικὰ ἁμαρτάνοντας, πόσο μᾶλλον ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές;ΕΝΑΝΤΙΟΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΪΣΤΑΜΕΝΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΑΓΙΩΝ. -Η λανθασμένη διατύπωση σε θέματα Πίστεως ή Παραδόσεως αποτελεί αίρεση;

(Κείμενα τῶν π. Εἰρ. Δεληδήμου, Παναγιώτη, Γ.Κ., π. Εὐθ. Τρικαμηνᾶ)
Τελευταα γίναμε ποδέκτες κάποιων ρωτημάτων, σχετικ μ τς ναντιοφάνειες στ κείμενα κάποιων γίων, μ τ ν ο γιοι κάνουν λάθη σ θέματα Πίστεως, ν ατ τος καθιστ αρετικος καί, πίσης, ν κάποιους εσεβες κα καταρτισμένους σύγχρονους θεολόγους, θ τος βλέπουμε ς αρετικούς, ταν διαπιστώσουμε τι κάπου σφάλλουν.

Καταθέτουμε τέσσερα (4) κείμενα, πο δίνουν παντήσεις στ ρωτήματα ατ κα στος παρακάτω συναφες προβληματισμούς:

Εναι πραγματικ ο γιοι λάθητοι; ναντιώνεται διδασκαλία το νός, στν διδασκαλία το λλου;

Ο Πατέρες τς κκλησίας εναι δυνατν ν σφάλουν; 

Πότε μι σφαλμένη Πατερικ θέση ( κα θέση σύγχρονου πιστο)  συνιστ αρεση;
Ποιά εναι σημασία τν Οκουμενικν Συνόδων στ χάραξη το κανόνα τς Πίστεως;
 
Εἶναι πραγματικὰ οἱ ἅγιοι ἀλάθητοι;

        τοῦ ἀρχιμ. Εἰρηναίου Δεληδήμου

Εἶναι πραγματικὰ οἱ ἅγιοι ἀλάθητοι; Ἡ θεωρία περὶ τοῦ ἀλαθήτου τῶν «θεουμένων» ποὺ ἀναπτύσσεται ...φαίνεται πειστικὴ καὶ εἶναι πραγματικὰ ὡραία. Θὰ θέλαμε εἰλικρινὰ ἔτσι νὰ εἶναι τὰ πράγματα. Ὅμως πρέπει νὰ ἐρευνήσουμε ἂν εἶναι ὄντως ἔτσι. Ἡ θεωρία φαίνεται πολὺ λογική, ἀλλὰ σ’ αὐτὰ τὰ θέματα ὑπεισέρχεται τὸ μυστήριο, ποὺ εἶναι ὑπὲρ λόγον.
Δὲν θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ δογματίσουμε γιὰ τὴ θέωσι ἐμεῖς ποὺ βρισκόμαστε πολὺ μακριὰ ἀπ’ αὐτή. Οὔτε ὅμως θὰ στηριχτοῦμε σὲ συγχρόνους εἰδικοὺς τῆς δογματικῆς θεολογίας, ἀφοῦ πρὸς τὸ παρὸν δὲν γνωρίζουμε ἂν ἀνήκουν στοὺς «θεουμένους». Θὰ ἀφήσουμε νὰ μιλήσουν οἱ μόνοι εἰδικοί, οἱ ἴδιοι οἱ ἀναχθέντες στὸ στάδιο τῆς θεοπτίας, οἱ ἀνεγνωρισμένοι ἅγιοι τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας, ἕνας ἀπὸ τοὺς «τρεῖς μεγάλους φωστῆρας τῆς τρισηλίου θεότητος», ἀναγνωρίζει ὅτι μποροῦν οἱ ἅγιοι νὰ διαπράξουν λάθη, ὄχι βεβαίως ἀπὸ «πονηρία γνώμης». Λέγει περι τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Μεγάλου ἐπισκόπου Ἀλεξανδρείας