Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Ποιός δίνει σημασία...

ΕΙΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ:

       Θέλεις να χάσεις την ψυχική σου ηρεμία; Δες τηλεόραση... Λένε, λένε, λένε... Ισχύει το ψαλμικό "διηγήσαντο μοι παράνομοι αδολεσχίας, αλλ᾿ ουχ ως ο νόμος σου, Κύριε".

Είναι εξοργιστικό: Το Γραφείο της μητρ. Πειραιώς αρθρογραφεί, ωσάν να μην είναι μέλος του Π.Σ.Ε. η Εκκλησία της Ελλάδος, στην οποία ανήκει!

Οἱ "ἀντι-Οικουμενιστὲς" κοροϊδεύουν τὸν κόσμο! Νὰ τί ἔχει πεῖ ὁ Πειραιῶς (Τὸ βίντεο στὸ τέλος):  


ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ!

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ


Εν Πειραιεί τη 23η Ιουλίου 2018

ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΟΥΝΙΑΣ!

  Οι Φράγκοι, (Franci ή gens Francorum), υπήρξε ένας βάρβαρος και απολίτιστος λαός, ο οποίος εφόρμησε από τη βορειοανατολική Ευρώπη, περί τον 6ο μ. Χ. αιώνα, καταλαμβάνοντας, ως τον 7ο αιώνα, δια πυρός και σιδήρου, ολόκληρη σχεδόν την δυτικοευρωπαϊκή ήπειρο. Μάλιστα «θεωρούσαν πολύ φυσιολογικό το να προβαίνουν σε λεηλασίες για να καλύπτουν τις ανάγκες τους» (https://el.wikipedia.org).
 Ασπάσθηκαν τον Χριστιανισμό από βυζαντινούς και ρωμαίους ιεραποστόλους, αλλά η απίστευτα ρηχή πολιτισμική και μορφωτική κατάσταση της πανσπερμία αυτών των λαών, δεν επέτρεψε να γίνουν κατανοητές οι υψηλές έννοιες της χριστιανικής πίστεως. Ενωρίς, μια σειρά περιθωριακών κακοδοξιών υιοθετήθηκαν από αυτούς, ιδιαίτερα ξεχασμένες πλάνες του ιερού Αυγουστίνου, εντάχτηκαν στο σύστημά τους, όπως οι περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, το δικανικό πνεύμα και οι περί κοσμικής εξουσίας αντιλήψεις του, αναμείχτηκαν με παγανιστικές δοξασίες του προχριστιανικού φραγκικού παρελθόντος, αποτελώντας τον «φραγκισμό».

Αββάς Δωρόθεος

Τα σαθρά επιχειρήματα των φιλοοικουμενιστών, αλλά και των αντι-Οικονομιστών!


Πηγή: www.katanixis.gr

asset-8370075defc993fdbafc.jpg


Ιερομονάχου Χρύσανθου Αγιορείτου

ΤΑ ΣΑΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ
ἤτοι
απαντήσεις εις όσα λέγουν, διαδίδουν και γράφουν οι Φιλοοικουμενισταί εναντίον των σημερινών Ομολογητών, κληρικών και λαϊκών, της Ορθοδόξου Πίστεως.

Καψάλα Αγίου Όρους 1995. Τ.Θ. 54 63086 Καρυαί

(Ἀποσπάσματα)
Πρόλογος
Ο μισόκαλος διάβολος, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μας, ο άσπονδος αυτός εχθρός του ανθρωπίνου γένους, αφού από την υπερηφάνειά του εξέπεσεν και εχωρίσθη από τον Θεόν, προσπαθεί πάντοτε και ποικιλοτρόπως, φθόνω κινούμενος, να απομακρύνη και τον άνθρωπο... Ίσως αυτό που αναφέρεται εις την ιεράν Αποκάλυψιν, το «ουαί εις την γην και την θάλασσαν, ότι κατέβη ο διάβολος προς υμάς έχων θυμόν μέγαν, ειδώς ότι ολίγον καιρόν έχει» (Αποκ. κεφ. ιβ: 12), να εκπληρώνεται τώρα.      
Με την μεγάλην τεχνολογικήν πρόοδον και υλικήν ευημερίαν, επέτυχεν την αποστασίαν του ανθρώπου από τον Θεόν και τον οδηγεί εις την καταστροφήν...
Εκεί όμως που κάνει την μεγάλην θραύσιν, είναι ο χώρος της Εκκλησίας μας. Με διάφορες σκοτεινές οργανώσεις, νέες αιρέσεις, νέες θρησκείες και πλάνες, προσπαθεί να την διαλύση. «Εν υστέροις καιροίς αποστήσονταί τινες της πίστεως—έγραφεν ο Απόστολος Παύλος—προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις και διδασκαλίαις δαιμονίων» (Α΄ Τιμ. δ,1).
Μία τέτοια αίρεσις ή μάλλον νέα θρησκεία, είναι και ο επάρατος Οικουμενισμός, η θρησκεία της «Νέας Εποχής», ή Εποχής του Υδροχόου, ως την ονομάζουν οι αφελείς αστρολόγοι. Οπαδοί της νέας αυτής θρησκείας, δυστυχώς, είναι άνθρωποι που βρίσκονται εις τα ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια της Εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, με αποτέλεσμα να παρασύρουν πολλούς κληρικούς και λαϊκούς εις την πλάνην τους.
Η αντίστασις κατά της μεγάλης και καταστροφικής πνευματικής αυτής νόσου είναι ελαχίστη. Υπάρχουν βέβαια πολλοί που γράφουν, κηρύττουν και διαμαρτύρονται εναντίον του Οικουμενισμού, αλλά πρακτικά μέτρα, όπως, διακοπή μνημοσύνου και επικοινωνίας,  ως διδάσκουν οι άγιοι Πατέρες μας,  δεν λαμβάνουν. Επί πλέον δε, στρέφονται και εναντίον εκείνων που ακολουθούντες το παράδειγμα και την διδασκαλίαν των αγίων μας, διακόπτουν κάθε επικοινωνίαν Εκκλησιαστικήν με τους δεδηλωμένους Οικουμενιστάς...

"Μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης"

Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης:

πὸ  τοὺς  Λόγους  εἰς  τοὺς  Μακαρισμούς 


Μετάφραση  καὶ  κείμενο


 

«Ων ουκ έστιν άξιος ο κόσμος» (Εβρ. 11,38)


Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ Μάρτυρας
καὶ 
ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ


      Ἅγιος Φωκᾶς ἔζησε καὶ μαρτύρησε κατὰ τὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Τραϊανοῦ.
   Ἐπειδὴ ἦταν χριστιανός, συνελήφθη καὶ ὁδηγήθηκε στὸν Ἀφρικανό, τὸν ἔπαρχο. Ἐκεῖ μετὰ ἀπὸ ἐρώτηση, τοῦ ὁμολόγησε ὅτι πιστεύει στὸν ἕναν καὶ μόνον ἀληθινὸ Θεό. Ὕστερα ἀπὸ αὐτήν του τὴν ὁμολογία, ὁ Ἀφρικανὸς ἄρχισε νὰ βρίζει τὸν Χριστὸ καὶ προσπάθησε νὰ χτυπήσει τὸν Ἅγιο. Τότε ἔγινε ἕνας τρομερὸς σεισμός, ὁ ἔπαρχος ἔπεσε κάτω καὶ κείτονταν νεκρὸς μαζὶ μὲ τοὺς στρατιῶτες του. Τότε ὁ Ἅγιος μετὰ ἀπὸ παράκληση τῆς γυναίκας του, τὸν ἀνάστησε.
    Κατόπιν ὅμως οἱ εἰδωλολάτρες τὸν ὁδήγησαν στὸν αὐτοκράτορα. Ἀλλὰ καὶ μπροστὰ σ' αὐτὸν ὁ Ἅγιος ὁμολόγησε τὴν πίστη του στὸν Θεό. Ἀμέσως ὁ αὐτοκράτορας διέταξε νὰ ἀρχίσουν τὰ βασανιστήρια.

Βαρθολομαίος: «Να στηρίζεις το οικουμενι(στι)κόν πνεύμα και εκδηλώσεις -- ➽ «Να ανθίστασαι στον αντιοικουμενισμόν»!!!

    «Η Αγία Σύνοδος θεοπνεύστως» αποφάσισε την προώθηση των διαχριστιανικών διαλόγων!


Οι 10 εντολές Βαρθολομαίου στον νέο Μητροπολίτη Ελβετίας Μάξιμο


   Με 10 εντολές-παραινέσεις εισήγαγε στην αρχιερωσύνη τον νέο Μητροπολίτη Ελβετίας Μάξιμο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την χειροτονία του πρώτου σήμερα στο Φανάρι.
   Η χειροτονία τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και συμμετείχαν οι Μητροπολίτες Γαλλίας Εμμανουήλ, Βελγίου Αθηναγόρας, Άρτης Καλλίνικος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Προύσης Ελπιδοφόρος, Κυδωνιών Αθηναγόρας, Σηλυβρίας Μάξιμος και Σμύρνης Βαρθολομαίος.
    Ο κ. Βαρθολομαίος επεσήμανε στον νέο Ποιμενάρχη της Ελβετίας 10 σημεία που οφείλει να τηρεί ως Ιεράρχης.
«Πρώτον: Να μη λησμονής ούτε στιγμήν ότι είσαι Αρχιερεύς της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, η οποία διακονεί ευόρκως την ευστάθειαν των Ορθοδόξων Εκκλησιών, εν πιστότητι προς την δογματικήν και κανονικήν παράδοσιν της