Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Μ. ΤΡΙΤΗ ΕΣΠΕΡΑΣ: Ως η γυναίκα ή ως ο Φαρισαίος;Α΄. Πολύ ωφέλησε την ψυχή μας ο Χριστός, σαν παρακάθησε στο τραπέζι του Ζακχαίου. Γιατί όπου ο Χριστός φιλοξενείται, και κάμνει συντροφιά με τους ανθρώπους, και το πιοτό και το τραπέζι μας καταδέχεται, εκεί κατοικεί η ευφροσύνη. Γιατί ποιος τελώνης ή πόρνη ή απ’ εκείνους που έπραξαν όσα δε λέγονται κακά, βλέποντας τον Ποιητήν του ουρανού και της γης να εισέρχεται στο σπίτι του Τελώνη, ή εκείνον που μας δίδει τα στάχυα, να λαβαίνει με τα χέρια του ανθρώπινο ψωμί, ή των τσαμπιών τον χορηγό να πίνει απ’ το κρασί και να ευλογεί τα πατητήρια, και στο μυαλό του δε θάβαζε την πράξη τούτη για μεγάλη γιορτή και λαμπρό πανηγύρι; Αληθινά γιορτή. Ευφροσύνη αγγελικής φιλοξενίας, να βλέπεις το Δεσπότη με τους δούλους· το Θεό με τους ανθρώπους· τον Κριτήν τέλος να βλέπεις μ’ εκείνους που θα κρίνει, να κάθεται το ίδιο τραπέζι. Μα για τούτον το λόγο ήρθε στη γη, χωρίς να εγκαταλείψει τον ουρανό ορφανό από τη θεϊκή δόξα· γιατί και τέλειος γενόμενος άνθρωπος, δεν έπαυσε να είναι Θεός...

Β΄. Αλλά τούτο δεν το καταλάβαιναν οι Φαρισαίοι και σχολίαζαν με τις απαίσιές τους γλώσσες και διέβαλλαν το Χριστό  που τον έβλεπαν να τρώγει με τους τελώνες. Μα σαν τα ασκιά τα παληά ανοίξανε γιατί δεν μπορούσαν να δεχτούν τον καινούριο δυνατό λόγο της διδασκαλίας. Εμείς όμως, αδελφοί, ας ακολουθήσουμε το μέγα φιλάνθρωπο στην πορείαν του. Εκείνος

Μεγάλη Τρίτη βράδυ, Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΤO TΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

«Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…» (δοξ. ἀποστ. αἴν. Μ. Τετάρτης

 Πηγή: "augoustinos-kantiotis.gr"
ΑΠΟΨΕ, εὐσεβὲς ἐκκλησίασμα, σ᾿ ὅλες τὶς ἐκκλησίες τῆς ᾿Ορθοδοξίας μας ψάλλεται τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Ὅλοι τρέχουν στοὺς ναοὺς νὰ τ᾽ ἀκούσουν καὶ θαυμάζουν τὸν ψάλτη ποὺ θὰ τὸ παρατείνῃ πε­ρισσότερο. Ἀλλ᾽ ἐὰν τοὺς ρωτήσῃς, τί κατάλαβαν ἀπ᾽ αὐτό, οἱ περισσότεροι δὲν ξέ­ρουν ν᾿ ἀπαντή­σουν. Σὰ νὰ εἶνε κινέζικα. Γι᾿ αὐτὸ θὰ μοῦ ἐ­πιτρέψετε νὰ πῶ λίγα λόγια γιὰ τὸ τροπάριο.

* * *

Στὰ παλιὰ εὐλογη­μένα χρόνια, τὸν 9ο μ.Χ. αἰῶνα, στὴν Κωσταντινούπολι, ποὺ εἶνε ἡ πό­λις τῶν ὀνείρων μας, βασιλεὺς τῆς Βυ­ζαντι­νῆς αὐ­τοκρατο­ρίας στέφεται ὁ νεαρὸς Θεό­φιλος (829-842). Ἦταν ἄ­γαμος. Ἡ καλὴ μητρυιά του, ἡ Εὐφροσύνη, θέλοντας νὰ τὸν παν­τρέ­ψῃ, κάλεσε ἀπ᾿ ὅλα τὰ μέρη τοῦ ἀπεράντου κράτους, σὰν μιὰ ἀνθοδέσμη ἀπὸ λουλούδια τῆς νεότητος, ἐκλεκτὲς κοπέλλες, γιὰ νὰ δια­λέξῃ ἀπ᾽ αὐτὲς τὴν σύζυγό του. Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα ἡ Εὐφροσύνη τοῦ ἔδωσε ἕνα χρυσὸ μῆ­λο, γιὰ νὰ τὸ προσ­φέρῃ σ᾿ αὐτὴν ποὺ θὰ διά­λεγε. Ὁ Θεόφιλος στάθηκε μπροστὰ στὴν Κασ­σιανὴ κ᾽ ἦταν ἕ­τοιμος

Ο Σταυρός, τα υποδήματα και η Ορθόδοξη Πίστη!τσι, λοιπόν· ἄμεση ἦταν καὶ κεραυνοβόλα ἡ ἀντίδραση τῆς Ἱ. Συνόδου γιὰ τὴν διάπραξη μιᾶς ἀσέβειας τῶν κινέζων ἐμπόρων.
Γιὰ τὴν πολυχρόνια, ὅμως, ἀσέβεια τῆς διαστροφῆς τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως “τσιμουδιὰ” ἡ «Ἱερὰ» Σύνοδος!
Δὲν ἄκουσε καὶ δὲν εἶδε ποτὲ τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο νὰ ἀποδέχεται "πολλὲς" Ἐκκλησίες, ἀκυρώνοντας τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ποὺ μιλᾶ γιὰ "Μία" Ἐκκλησία;
Δὲν διάβασε στὸ ἐπίσημο περιοδικό της, «Ἐκκλησία», τὴν κακοδοξία τοῦ μητροπολίτης Μεσσηνίας περὶ "διηρημένης" Ἐκκλησίας, ποὺ ποτὲ δὲν διόρθωσε! Δὲν ἄκουσε γιὰ τὴν μεταπατερικὴ θεολογία τοῦ μητροπολίτη Δημητριάδος; Δὲν ἄκουσε πὼς ὁ μητροπολίτης Καλαβρύτων δήλωσε ἐπίσημα (καὶ δὲν τὸ παίρνει πίσω!) πὼς "οὐδέποτε θὰ σᾶς διδάξω ὅτι τὸ Filioque καὶ ὁ παπισμὸς εἶναι αἵρεση"; Δὲν ἔμαθε γιὰ τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, γιὰ τὸ Πουσάν κ.λπ.;
Δυστυχῶς τὴν Σύνοδο τὴν πείραξε ΜΟΝΟ ἡ κινέζικη ἀσέβεια μὲ τοὺς σταυροὺς στὰ ὑποδήματα· τὶς ποικίλες, ὅμως, ἀσέβειες τὶς δικές της καὶ τῶν δικῶν της τὶς γράφει στὰ ...παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

κφραση διαμαρτυρίας
γιά βεβήλωση το Τιμίου Σταυρο
Μέ φορμή τή δημοσίευση στόν λεκτρονικό τύπο φωτογραφιν, ο ποες συνοδεύουν κείμενο γιά τήν κυκλοφορία ποδημάτων, πί το πέλματος τν ποίων σέ μφανές σημεο πάρχει τό σχμα το Τιμίου Σταυρο, ερά Σύνοδος τς κκλησίας τς λλάδος θεωρε τι τοιαύτη χρήση το σχήματος το Τιμίου Σταυρο συνιστ βεβήλωση, ξύβριση, σέβεια καί προσβολή το Λυτρωτικο Συμβόλου τς ρθοδόξου Πίστεώς μας.
Γιά τόν λόγο ατόν κφράζει τήν δυσφορία, τήν ντίθεση καί τόν ποτροπιασμό Της γιά τήν βέβηλη ατή νέργεια, ν ψει μάλιστα τς γίας καί Μεγάλης βδομάδος καί ζητε τήν πόσυρση το συγκεκριμένου τύπου ποδημάτων πό τήν γορά.
                κ τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος

Φέρουν προς συζήτηση το θέμα γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, που είναι λυμένο από τους χρόνους της Π. Διαθήκης! Συμβαδίζουν μὲ τὶς σκοτεινὲς ἐπιδιώξεις τῆς Ν. Τάξης!Οἱ Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, ποὺ δὲν διστάζουν νὰ παρουσιάζονται ὡς διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων· ποὺ ἐπιμένουν ἀναιδῶς στὸ ἀσεβὲς τόλμημα τῆς πραγματοποιήσεως  μιᾶς ἱστορικῆς σημασίας Πανορθοδόξου Συνόδου· ποὺ ἔχουν ξεπουλήσει τὴν Πίστη μας, αὐτοὶ λοιπόν, τὰ γεροντοπαλίκαρα τοῦ Ζηζιούλα καὶ ὅσα τεκνα τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἀθλιοτήτων τυφλὰ τοὺς ἀκολουθοῦν, πιάστηκαν στὰ πράσα νὰ ἐπιχειρον τὴν νόθευση της Εὐαγγελικῆς διδασκαλίας ὡς πρὸς τὴν ὁμοφυλοφιλία,
Κι ὅμως εἶχαν τὸ θράσος, κατ' ἀρχὰς νὰ ἐπιχειρήσουν τὴν φίμωση τῶν μελῶν τῆς «Εδικς πιτροπς» καὶ τὴν παγόρευση νακοινώσεων γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν συζητήσεών της καί, ἀργότερα, νὰ διαψεύσουν τὰ ἀδιάψευστα!
Δείχνουν τσι τι φοβονται τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, μήπως καὶ ἀνακαλύψει ὅτι ἔχουν μετατρέψει τν κκλησία (μὲ τὴν ἀνοχὴ τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν) σ ἰδιωτικό τους κλάμπ, κάτι νάλογο μ τς Στοές τν λέσχη  Mπίλντερμπέγκ.
Διαβάστε ποιὲς πληροφορίες ἔδωσε τὸ ἱστολόγιο  «orthodoxia.gr» (τοῦ κ. Διον. Μακρῆ) πρὶν ἀπὸ ἑβδομάδες, γιὰ κάποια ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ συζητήθηκαν στὴν Ἐπιτροπή, ἀπὸ τὸν Περγάμου κ. Ζηζιούλα, τὸν καθηγητὴ Βλ. Φειδᾶ κ.ἄ., χωρὶς νὰ διαψευστοῦν. Μόλις πῆρε τὴν περασμένη ἑβδομάδα διαστάσεις τὸ πρᾶγμα λόγω μεγαλύτερης δημοσιότητας, τότε τρομοκρατημένοι ἄρχισαν τὴν προσπάθεια φίμωσης καὶ συσκότισης!
Νὰ γιατί, ἐλλόγως καὶ ἐπιμόνως ὑποστηρίζουμε ὅτι ἐγκληματοῦν κατὰ τῆς Ἀλήθειας τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ λαοῦ της, ὅλοι οἱ Ποιμένες ποὺ παρακολουθοῦν τὰ γεγονότα σὰν νὰ μὴν τοὺς ἀφοροῦν, σὰν νὰ συμβαίνουν σὲ κάποιο ἄλλο πλανήτη, ἤ, τὰ καυτηριάζουν μέν, ἀλλά παρὰ πᾶσαν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς τοιαῦτα κακόδοξα καὶ ἀντιευαγγελικὰ ἐργαζομένους.
Δημοσιεύουμε τὸ διαφωτιστικὸ ἄρθρο τοῦ κ. Μακρῆ Δ. καὶ τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς Εἰδικῆς Διορθοδόξου Ἐπιτροπῆς ποὺ συσκοτίζει τὰ πραγματικὰ γεγονότα.


παράδεκτες  θέσεις  ρθοδόξων  εραρχν
γιά  τήν  μοφυλοφιλία!

Πηγή: www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1889&obcatid=11

νωμαλία κιναιδισμός ντικείμενο συζήτησης
τς Διορθόδοξης Προσυνοδικς πιτροπς
πού συνεδρίασε στή Γενεύη μέ στόχο νά προετοιμάσει
τήν τζέντα τν ποφάσεων τς προγραμματισμένης
γιά τό 2016 Πανορθόδοξης ερς Συνόδου.

Ατό κι ν εναι πίστευτο! Νά γίνεται συζήτηση γιά τό ποιά θά εναι θέση τς ρθόδοξης κκλησίας πέναντι στήν νωμαλία καί στό νέο κατασκευασμένο φροτο τν λεγομένων κοινοτήτων τν νωμάλων, δηλαδή τν μοφυλοφίλων! Κατά τήν πρόσφατη λοιπόν συνεδρίαση τς Διορθόδοξης πιτροπς πού χει ναλάβει τήν προετοιμασία τν θεμάτων πού θά ξετασθον στήν προγραμματισμένη γιά τόν ούνιο το 2016 Πανορθόδοξη Σύνοδο ξετάσθηκε τό θέμα πού εχε νά κάνει μέ «τή συμβολή τς ρθοδόξου κκλησίας ες τήν πικράτησιν τς ερήνης, τς δικαιοσύνης, τς λευθερίας, τς δελφοσύνης καί τς γάπης μεταξύ τν λαν καί ρσιν τν φυλετικν καί λοιπν διακρίσεων».

Κατά τή συζήτηση πού κολούθησε διατυπώθηκαν πό ρθοδόξους ρχιερες λλά καί καθηγητές θεολογίας θέσεις πού ε μή τί λλο παναφέρουν στή μνήμη μας τήν προφητική ρήση το γίου Κοσμ το