Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝἉγιορεῖτες Πατέρες κυκλοφόρησαν περιοδικὸ
ἐνάντια στα οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
Σὲ σημαντικ κδοση προχώρησαν πολλο γιορετες Πατέρες μ τν ποία λαμβάνουν θέση πέναντι στν νεπίτρεπτο οκουμενιστικ βηματισμ το Οκουμενικο Πατριαρχείου. Σ μία στατη προσπάθεια φυπνίσεως τς ερς Κοινότητος το γίου Ὄρους κα το ρθοδόξου πληρώματος, γούμενοι, κοινοβιάτες, κελλιτες μοναχοί, σκητιτες κα σκητς δίνουν τν μαρτυρία τους μ θάρρος κα μολογιακ φρόνημα «Ἀπὸ Θρησκευτικά».
Στὴν Εἰσαγωγὴ οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες μᾶς πληροφοροῦν ὅτι ἡ Ἔκδοσή τους αὐτὴ στηρίχτηκε στὸ CD τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου, στὸ ὁποῖο περιλαμβάνονται τὰ ἀπὸ τοῦ 1961 ἕως τοῦ 2011 ἐκδοθέντα φύλλα της. Μέσα ἀπὸ αὐτὰ» «ἀποκαλύπτεται τὸ ρωμαλέο ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ Ἁγίου Ὅρους». Οἱ ἀγῶνες ἐκεῖνοι «μᾶς συνετάραξαν, μᾶς ἀναστάτωσαν καὶ κραταίωσαν τὴν ἀποφασιστικότητά μας» καθὼς μάλιστα «διαπιστώνουμε τὴν σημερινὴ ἀφωνία καὶ ἀδράνεια καὶ ἀπραξία τοῦ Ἁγίου Ὄρους».
Οἱ ἁγιορεῖτες θυμίζουν πὼς σὲ μικρότερης ἐκτάσεως Οἰκουμενιστικὲς παρεκτροπές, τότε ποὺ ἡ διάβρωση τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ἦταν μικρότερη, προχώρησαν οἱ τότε Πατέρες σὲ ἀποτείχιση, Διακοπὴ Μνημόνευσης δηλ. τοῦ ὀνόματος τοῦ Πατριάρχου (πρῶτα τοῦ Ἀθηναγόρα κι ἔπειτα τοῦ Δημητρίου), «ὅπως ὁρίζουνδιδασκαλία τῶν ἁγίων θεοφόρων Πατέρων μας, οἱ θεόπνευστοι ἱεροὶ κανόνες καὶ ἡ ἀπαρασάλευτος ἱερὰ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας». (Ἂς τὰ ἀκούσουν αὐτὰ ὅσοι λοιδοροῦν τὴν Ἀποτείχιση).
Παρουσιάζουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς 130 σελίδες τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ. Ὁλόκληρο μὲ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ στὴν διεύθυνση ἐδῶ.

ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ και ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟ!Ἡ Τελεβάντια θεολογία!
Δὲν ἀρνεῖται τὴν ὕπαρξη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, «πολεμάει» τὴν αἵρεση, ἀλλὰ θέλει καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Παναιρέσεως Βαρθολομαίου!
Θὰ τρίζουν τὰ κόκκαλα τῶν Ἁγίων ποὺ δίδασκαν τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς! Γράφει ὁ Τελεβάντος:
«Ο Παναγιότατος πρέπει να προσκαλείται στην Ελλάδα για να ευλογήσει το ποίμνιό της, αλλά και για να ενισχύεται στο δύσκολο έργο που επιτελεί αφού ζει στη σφηκοφωλιά των προαιώνιων εχθρών της πίστης και του Γένους μας». Κα στν φωτογραφία δίπλα γράφει: "Εκόνες πο φέρνουν χαμόλελα ετυχίας"!        Τὸ ἱστολόγιο ποὺ μὲ ψευδολογίες, ἀνεντιμότητα, ὑπουλότητα καὶ μὲ περισσὴ λύσσα πολεμᾶ τὴν Ἱερὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῶν παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, τὸ διαχειρίζεται ὁ Τελεβάντος, ποὺ δυστυχῶς συνεχίζει νὰ παρέχει δείγματα ἀνθρώπου, μὲ ἐπιτεινόμενα ψυχολογικὰ προβλήματα καὶ ἔμμονες ἰδεοληψίες.
Ἐπειδὴ ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς πιστῶν παρακολουθεῖ τὸ ἱστολόγιό του (ἂν ἀνταποκρίνεται στὴν ἀλήθεια ὁ ἀριθμὸς ποὺ δίδεται) ἀναδημοσιεύουμε τὴν σημερινὴ ἀνάρτησή του, στὴν ὁποία συνεχίζει νὰ συκοφαντεῖ τὸν θεολόγο καὶ νομικὸ κ. Ἀθανάσιο Σακαρέλλο. Παλαιότερα τὸν ταύτιζε μὲ τὸν π. Μελέτιο, τὸν «Ἀμέθυστο», τὸν κ. Τσολογιάννη κ.λπ.! Τώρα τὸ ἄρρωστο μυαλό του τὸν ἀναγκάζει νὰ τὸν ταυτίζει μὲ τὸν χημικὸ κ. Ἰωάννη Καρδάση (μὲ ἐρωτηματικό) καὶ νὰ τὸν κατηγορεῖ ὅτι συνεργάζεται μὲ τήν ...Μητρόπολη Πειραιῶς, καὶ ἄκουσον, ἄκουσον, ὑπονοεῖ ὅτι ὁ ...Καρδάσης, δηλ. ὁ ...Σακαρέλλος γράφει τὰ κείμενα τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς(!), τοῦ π. Παύλου Δημητρακόπουλου κ.ἄ.!!!
Μὲ ὅσα γράφουμε, δὲν προσπαθοῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε