Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Μήπως ο π. Σταύρος μετάνοιωσε ως προς την δογματοποίηση του Ημερολογίου;        π. Σταῦρος Βάϊος, μᾶς ἔστειλε ἕνα μακροσκελὲς κείμενο μὲ τίτλο «ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ» τὸ ὁποῖο κατηγορεῖ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀποτειχισμένους Πατέρες καὶ ἀδελφούς, καὶ ἰδίως ὅσους γράφουν στὰ ἱστολόγια (ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του φυσικά), καὶ καλεῖ σὲ ἑνότητα. Εὐπρόσδεκτη ἡ παράκλησή του, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸν ἐρωτήσουμε κάτι. (Τὸ ἄρθρο του δὲν θὰ τὸ σχολιάσουμε, πρὶν μᾶς ἀπαντήσει).
    Πρὶν ἀπὸ 7 περίπου χρόνια κάναμε μιὰ Σύναξη στὴν Θεσσαλονίκη (παρόντος τοῦ π. Σταύρου καὶ τοῦ π. Γεωργίου Ἀγγελακάκη), καὶ μιὰ στὶς Σταγιᾶτες, μὲ ἑνωτικὸ σκοπό, καὶ προσπάθεια ἡ Ἀποτείχιση νὰ στηριχτεῖ ὄχι μόνο στὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ καὶ ὅσους εἶχαν μαζί του ἀποτειχιστεῖ, ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτοὺς τοὺς δύο ἱερεῖς καὶ τὸ ποίμνιό τους, καθὼς μάλιστα ἕως τότε μᾶς ἐδέχοντο σὲ κοινωνία.
    Δυστυχῶς, οἱ Συνάξεις αὐτὲς δὲν ἔφεραν τὴν ἑνότητα, καθὼς στὴν πορεία ἀπαίτησαν –γιὰ νὰ ἔχουν κοινωνία μαζί μας– νὰ δεχθοῦμε καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο (ὄχι τὶς παρατάξεις), ἀλλιῶς δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κοινωνοῦν.
     Ἀντιπρότεινε ὁ π. Εὐθύμιος, νὰ ἔχουμε κοινωνία, καὶ νὰ μὴ μᾶς χωρίζει τὸ Ἡμερολόγιο. Νὰ μὴ τὸ θέσουμε, δηλαδή, ὡς θέμα σωτηρίας. Ἐμεῖς σᾶς δεχόμαστε, εἶπε, καὶ δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ, ἂν ἀκολουθεῖτε τὸ Παλαιό. Δεχθεῖτε μας κι ἐσεῖς, ποὺ γιὰ τοὺς λόγους μας ἀκολουθοῦμε τὸ Νέο (καὶ ἔχει ἐξηγήσει τοὺς λόγους ἐγγράφως)· καὶ ὅπως οἱ Ἁγιορεῖτες μᾶς κοινωνοῦν, ὅταν πᾶμε στὸ Ἅγιο Ὄρος, ἔτσι κι ἐσεῖς, ὥστε νὰ ἀγωνιστοῦμε ἀπὸ κοινοῦ ἐναντίον τῆς Παναιρέσεως, κι ὕστερα συζητᾶμε καὶ γιὰ τὰ Ἡμερολόγια.
    Δὲν τὸ δέχτηκαν καὶ διέσπασαν τὴν ἑνότητα ποὺ ἕως τότε εἴχαμε.
     Ὁπότε τώρα, πῶς κατηγορεῖ ἄλλους ὁ π. Σταῦρος, τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸς δὲν συνετέλεσε τότε στὸν ἀπὸ κοινοῦ ἀγῶνα;
    Μήπως μετάνοιωσε; Μεγάλη μας χαρά. Ἂν ὅμως μετάνοιωσε, ἔπρεπε νὰ τὸ γράψει.
    Ἂν ὄχι, πῶς τολμᾶ νὰ κατηγορεῖ τοὺς ἄλλους;
    Τὸ κείμενό του εἴδαμε ὅτι τὸ δημοσίευσε το «Κρυφό Σχολειό» (ἐδῶ).

Άγιος Ευστάθιος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης


Ο άγιος Ευστάθιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1115 και 1135. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχθηκε στην σχολή, ή οποία λειτουργούσε στην μονή της αγίας Ευφημίας, όπου και νωρίς εκάρη μοναχός. Εν συνεχεία ολοκλήρωσε τις φιλοσοφικές και θεολογικές του γνώσεις στην περιβόητη πατριαρχική σχολή. Το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας (Αγίας Σοφίας) ... Ήδη γνωστός όμως για την μεγάλη του μόρφωσι και την ρητορική του δεινότητα, αναγορεύθηκε δημόσιος διδάσκαλος της πατριαρχικής σχολής με τον τίτλο του μαγίστορος των ρητόρων. Στην διδασκαλία του απεδείκνυε ότι η ελληνική φιλοσοφία έγινε θεραπαινίς της χριστιανικής αληθείας. Λέγεται ότι τόσο εξαιρετικό ήταν το διδασκαλικό του χάρισμα, ώστε «πάσα η φιλόλογος νεολαία της Πόλεως» συνωστιζόταν με ακόρεστη επιθυμία στην ακρόασι των

Η Ένωση Αθέων κατέθεσε προσφυγή στο ΣτΕ για το θρήσκευμα στα απολυτήρια

 

«ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ»
Η Ένωση Αθέων, γονείς και μαθητές, κατέθεσε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης:
– Της απόφασης υπ’ αρ. 92091/Δ2 του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου”, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β΄, αριθμός φύλλου 2087, την 7.6.2018.
– Της απόφασης υπ’ αρ. 92094/Δ2 του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου”, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β΄, αριθμός φύλλου 2089, την 7.6.2018.
Όπως αναφέρει η Ένωση Αθέων, οι προσφυγές έρχονται σε συνέχεια των καταγγελιών για παράνομη καταγγραφή του θρησκεύματος στην παιδεία, τις

Γονείς σκοπεύουν να κινηθούν δικαστικά εναντίον των καθηγητών του εφαρμόζουν τα αντισυνταγματικά προγράμματα του μαθήματος των ΘρησκευτικώνΑποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Του………………………, Δικηγόρου ΑΔΤ…………….., Κατοίκου………………….        
        ΠΡΟΣΤην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Χαλκοκονδύλη 37.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα
Όπως γνωρίζετε, οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις 660/2018 και 926/2018 της Ολομέλειας του ΣτΕ ακυρώνουν ισάριθμες αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, οι οποίες εισήγαγαν στα σχολεία μάθημα Θρησκευτικών όχι αμιγώς της ορθοδόξου χριστιανικής θρησκείας, αλλά πολυθρησκειακής κατεύθυνσης. Όπως επίσης γνωρίζετε, ο ένας εκ των λόγων ακυρώσεως των προσβαλλομένων πράξεων  ήταν, ότι με τη νέα πολυθρησκευτική ύλη του μαθήματος, που εισήγαγαν στα σχολεία, διαπράττεται αξιόποινη πράξη ήτοι το έγκλημα του προσηλυτισμού το οποίο διώκεται, ποινικά, από τα άρθρα 4 & 5 του Νόμου

Όταν οι "ευσεβείς" αντι-Οικουμενιστές κρύβουν την αλήθεια!


Ὅταν ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν Ἀλήθεια καταντάει ἀγώνας ὑπερασπίσεως τοῦ γοήτρου καὶ τῶν προσωπικῶν ἐπιλογῶν.

Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

                          Ἐρώτηση πρὸς τὸν π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο

              
             Δὲν ὑπάρχει, πιστεύω, χειρότερο πράγμα, ἀπὸ τὸ νὰ θυσιάζει κάποιος τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ στὸν βωμὸ τοῦ προσωπικοῦ γοήτρου καὶ τῆς ὑπεράσπισης προσωπικῶν σκοπῶν καὶ συμφερόντων. Αὐτὸ ἰσχύει ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς ρασοφόρους καὶ δὴ τοὺς ἱερεῖς, διότι ἐνεργώντας ἔτσι δὲν ὁδηγοῦν στὴν πτώση μόνο τοὺς ἴδιους ἀλλὰ καὶ τοὺς πιστοὺς ποὺ τοὺς ἀκοῦν καὶ τοὺς ἐμπιστεύονται.
Ἀφορμὴ γιὰ τὶς παραπάνω σκέψεις μοῦ ἔδωσε τὸ ἄρθρο τοῦ π. Ἄγγελου Ἀγγελακόπουλου μὲ τίτλο «Οικουμενιστικός - Ουνίτικος Μοναχισμός τύπου Bose» (ἐδῶ). Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ὁ π. Ἄγγελος παρουσιάζει τὸ «ἀντιοικουμενιστικό» του πρόσωπο ἀπορρίπτοντας καὶ καταδικάζοντας σωστὰ τὸ αἱρετικὸ μόρφωμα τῆς κοινότητας Bose, ξεχνάει ὅμως παράλληλα νὰ πεῖ ὅλη τὴν ἀλήθεια.
Γράφει ὁ π. Ἄγγελος: «Στό οἰκουμενιστικό - οὐνιτικό μοναστήρι τοῦ Bose τοῦ αἱρετικοῦ παπικοῦ κ. Enzo Bianci, στήν Βόρεια Ἰταλία, διεξήχθη γιά μιά ἀκόμη χρονιά ἀπό 5 ἕως 8 Σεπτεμβρίου, τό 25ο Διεθνές Συνέδριο «Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος», μέ τό γενικό θέμα: «Διάκρισις καί χριστιανικός Βίος». Συμμετεῖχαν οἰκουμενιστές ἀπό πολλές Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως ὁ Σεβ. Μητρ. Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, ἡ καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ κ. Βασιλική Σταθοκώστα, ὁ Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Μαρτζοῦχος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ.ἄ. Μήνυμα στό Συνέδριο ἀπηύθυνε, ὡς κατ' ἔτος, ὁ οἰκουμενιστής Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, τό ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ ἐκπρόσωπός του Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Φασίολο, κληρικός τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας. Εἰσήγηση μέ θέμα «Ἐγρήγορση καί αὐθεντικότητα στήν Ἐκκλησία σήμερα», πραγματοποίησε στίς 8 Σεπτεμβρίου ὁ οἰκουμενιστής Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννης Χρυσαυγής».
Καὶ ἐρωτῶ: Γιατὶ δὲν ἀναφέρει ὅτι χαιρετισμὸ ἔστειλε καὶ ὁ μητροπολίτης Κιέβου Ὀνούφριος; Γιατὶ δὲν ἀναφέρει ὅτι χαιρετισμὸ ἔστειλαν καὶ ἀντιπρόσωποι τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας; Γιατὶ δὲν ἀναφέρει ὅτι χαιρετισμὸ ἔστειλαν καὶ ἀντιπρόσωποι τῆς βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας; Γιατὶ δὲν ἀναφέρει ὅτι χαιρετισμὸ ἔστειλαν καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος; Δὲν διάβασε ὁ π. Ἄγγελος ὅλη τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Bose; Ἢ τὴν διάβασε καὶ δημοσίευσε ὅτι τὸν σύμφερε (πράγμα ποὺ ἔπραξε καὶ ὁ ὁμοϊδεάτης του κ. Τελεβάντος); Γράφει ἡ ἀνακοίνωση (ἐδῶ):
La sessione del mattino si è aperta con la lettura dei messaggi inviati dal Patriarca di Romania Daniel, dal Metropolita di Kiev Onufrij e dal Patriarca copto-ortodosso di Alessandria, Tawadros IIQuest’ultimo ha invitato a trovare un “modello vivente di discernimento” in anba Epiphanius, igumeno del monastero di san Macario (Egitto) deceduto lo scorso 29 Luglio. Alle sue parole ha fatto eco Inna Prochorova , che ha fatto memoria del marito, Gelian Prochorov, grande esperto di storia della Chiesa russa, caro amico della comunità di Bose e assiduo frequentatore dei convegni di spiritualità ortodossa, che ha lasciato questo mondo esattamente un anno fa... La sessione del pomeriggio è stata aperta dai messaggi del Metropolita Antonij della diocesi bulgara dell’Europa centro-orientale, dell’arcivescovo di Atene Hieronymos II e del reverendo Tveit, segretario del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Sono seguite tre relazioni che hanno offerto esempi concreti di discernimento comunitario, ecclesiale in momenti storici particolarmente cruciali. Alexandr Mramornov (Spasskoe Delo, Mosca) ha parlato del Concilio di Mosca.
Μήπως γιατὶ τότε θὰ ἔπρεπε, ἂν ἦταν συνεπής, νὰ χαρακτηρίζει καὶ τὸν Ὀνούφριο καὶ τοὺς Ρώσους καὶ τοὺς Βούλγαρους καὶ τὸν Ἱερώνυμο ὡς Οἰκουμενιστές; Μήπως γιατὶ τότε θὰ ἔπρεπε, ἂν ἦταν συνεπής, νὰ παραδεχθεῖ, ὅπως καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες του τοῦ κύκλου τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, ὅτι ἔπεσαν ἔξω στὶς προσδοκίες τους; Μήπως γιατὶ τότε θὰ θὰ ἔπρεπε, ἂν ἦταν συνεπής, νὰ διακόψει τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί τους, μιᾶς καὶ εἶναι οἰκουμενιστές, ἄρα αἱρετικοὶ καὶ νὰ ἀπαντήσει στὸ ποίμνιο, γιατὶ τότε τοὺς ἐπαινεῖ καὶ γιατὶ τότε δὲν τὸ κάνει;
Γράφει ἴδιος: «Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι κοινότητα τοῦ Bose ἀποτελεῖ ἕνα ἰσχυρό προπύργιο τοῦ οἰκουμενισμοῦ. συμμετοχή στά συνέδριά της «ὀρθοδόξων» κληρικῶν καί θεολόγων ἀποτελεῖ πράξη θεολογικῆς καί ποιμαντικῆς ἀνευθυνότητας, ἀφοῦ, ἀφἑνός ὁδηγεῖ σέ σύγχυση τούς ὀρθόδοξους πιστούς, ἀφἑτέρου δέ κανέναν αἱρετικό δέν ὁδήγησε σέ ἐπιστροφή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».
Εἶναι ντροπὴ γιὰ ἕναν κληρικὸ νὰ γράφει αὐτὲς τὶς σωστὲς παρατηρήσεις, ἀλλὰ νὰ τὶς χρησιμοποιεῖ ἀλὰ κάρτ, γιὰ ὅποιον τὸν συμφέρει καὶ γιὰ προάσπιση τοῦ γοήτρου του. Εἶναι ντροπὴ γιὰ ἕναν κληρικὸ νὰ καταδικάζει ἀλὰ κάρτ καὶ μέσῳ τῆς ἀπόκρυψής του νὰ «ὁδηγεῖ σέ σύγχυση τούς ὀρθόδοξους πιστούς».