Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Με αφορμή κείμενο του π. Γ. Μεταλληνού: ---ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ, ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΣΥΜΒΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ!Διαβάσαμε στὸ http://orthodox-voice.blogspot.gr κείμενο ποὺ ἀποδίδεται στὸν π. Γεώργιο Μεταλληνό (παρόμοια ἔκφραση ὑπάρχουν σὲ κείμενα τοῦ π. Θεοδ. Ζήση κ.ἄ.). Σύμφωνα μὲ αὐτὰ ἔχουμε ἀποδεχθεῖ πολλὲς αἱρέσεις:


Πέρα ἀπ’ αὐτά, ψάχνοντας γιὰ κάποιο κείμενο σὲ φύλλα τῶν τελευταίων ἐτῶν τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου», παρατηρήσαμε ὅτι δεκάδες φορὲς ὑπάρχουν ἐκφράσεις τῶν συντακτῶν καὶ τῶν Πατέρων ποὺ ἀρθρογραφοῦν, οἱ ὁποῖες κάνουν λόγο γιά:
«καταφρόνηση» καὶ «καταπάτηση» τῶν Ἱ. Κανόνων ἀπὸ Ἱεράρχες, γιὰ «ἐπικίνδυνα ἀνοίγματα», γιὰ «ἀλλοίωση τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως», γιὰ «αὐθαιρεσίες» σὲ θέματα Πίστεως, γιὰ «προδοσία τῆς Ἐκκλησίας» ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, γιὰ «κατάλυση τῆς Ὀρθοδοξίας», γιὰ «ἅλωση τῆς Ὀρθοδοξίας», γιὰ «intercommunion στὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς Αἰγύπτου, γιὰ «ἅλωση» τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιὰ διαίρεση τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας (ὁ «Λαὸς τοῦ Θεοῦ» ἀγνοεῖται πλήρως ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους), γιὰ ἀδιαφορία τῆς Ἱ. Συνόδου ὡς πρὸς σημαντικὰ θέματα Πίστεως καὶ τὴν περιθωριοποίηση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, γιὰ ἠθικὲς παρεκτροπὲς καὶ κουκούλωμα σκανδάλων Ἐπισκόπων, γιὰ «ξεσκεπάσματα τῶν αἱρέσεων» Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ «κίνδυνο σχισμάτων»· κάνουν κάθε τόσο Ἐκκλήσεις γιὰ ἔκτακτη σύγκληση Ἱεραρχίας –ποὺ οὐδέποτε εἰσακούονται—, ὁμιλοῦν πάλι γιὰ νέα, καὶ ξανὰ πάλι νέα ὀλισθήματα τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων, γιὰ νέες Ἀποκαλύψεις ἐκκλησιαστικῶν παραβάσεων κ.λπ.

Ἐπειδὴ δὲν πρόκειται γιὰ κάποια μεμονωμένα γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἔγιναν ἀπὸ ἀβλεψία καὶ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὰ προσπεράσει διαμαρτυρόμενος, ἀλλὰ γιὰ χιονοστοιβάδα συνειδητῶν, προσχεδιασμένων καὶ προκλητικῶν γεγονότων, ποὺ ἀλλοιώνουν ἀποδεδειγμένα τὴν Ὀρθόδοξη συνείδηση λαϊκῶν καὶ κληρικῶν, τὸ ἐρώτημα εἶναι:
Πιστεύουν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες καὶ οἱ Συντάκτες ποὺ ἀρθρογραφοῦν στὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» ὅτι αὐτὰ ποὺ γράφουν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα;
ν τὸ πιστεύουν, γιατί μετὰ ὅλο αὐτὸ τὸ δικό τους «κράξιμο» ἐναντίον τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἐπικοινωνοῦν καὶ συλλειτουργοῦν –παρὰ τοὺς Ἱ. Κανόνες καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση– ἄνετα μὲ αὐτοὺς τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ καταγγέλλουν ὅτι διέπραξαν ὅλα τὰ παραπάνω, δημοσιεύουν στὰ θρησκευτικὰ Μ.Μ.Ε. τὰ ἄρθρα τους  καὶ δέχονται τὶς εὐλογίες τους; Προκύπτει ἐξ αὐτῶν κάποια ὠφέλεια τῆς Ἐκκλησίας ἢ ὠφέλεια ἄλλων; Καὶ ποιά;