Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Διαδικτυακές αλιεύσειςΠηγή: "Χριστιανική Σπίθα", ΟΚΤ. 2016

"Τα κέρατα του τέρατος του Οικουμενισμού"! --Από τον Αθηναγόρα ως τον Βαρθολομαίο!

Μάρτυρες της Μ. Ανατολής, περιβάλλον & φιλανθρωπία

τα κέρατα του τέρατος του Οικουμενισμού

 -Τι είπε ο Πάπας


Του Μανώλη Κείου

Ένα ένα έρχονται στο φως τα "εργαλεία" της προκειμένου να προωθήσει την Πανθρησκεία και να επιφέρει με το ζόρι την ενότητα των Χριστιανών.
Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί διεξοδικά στο του οικουμενισμού, τους αθώους μάρτυρες Χριστιανούς της Μ.Ανατολής, τους οποίους ο ίδιος ο είχε επικαλεστεί για να μας πει πως είμαστε..ενωμένοι! 
"Σε διάφορα μέρη του κόσμου, το μαρτύριο για τον Χριστό, ακόμη και με αιματοχυσία, έχει γίνει μια κοινή εμπειρία μεταξύ Καθολικών, Ορθοδόξων, Αγγλικανών Προτεσταντών, Ευαγγελικών και Πεντηκοστιανών, η οποία είναι βαθύτερη και ισχυρότερη από τις διαφορές που εξακολουθούν να διαχωρίζουν τις Εκκλησίες μας και τις εκκλησιαστικές μας κοινότητες. Η communio martyrum (μτφρ. κοινωνία των μαρτύρων) είναι το μεγαλύτερο σημάδι του

Είναι πολύ δύσκολο!


  Τὸ ἴδιο πολὺ δύσκολο εἶναι, νὰ ἀποτινάξεις τὴν προπαγάνδα δεκαετιῶν, ποὺ μαεστρικά-δαιμονικὰ ἔχτιζαν γύρω σου οἱ Οἰκουμενιστές, νὰ ἀποσείσεις τὸ δεσποτικό-ἐπισκοποκεντρικὸ ἄγος, καὶ νὰ βιώσεις τὴν Χριστοκεντρικὴ Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πάντων, βάζοντας στὴν ἄκρη τὴν ὑπακοὴ σὲ ἀνθρώπους ποὺ σὲ διδάσκουν νὰ συμπορεύεσαι, νὰ εὐλογῆσαι καὶ νὰ κοινωνεῖς μὲ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές!

Συστράτευση; Πώς; Με χαρτοπόλεμο;

 Συστράτευσις


Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ


Τοῦ θεολόγου Ἰωάννου Πελίτη

Ὅσον κι᾿ ἄν τὸ ἀπευχόμασταν, καίρια πάλι ἐκ τῶν πραγμάτων τὰ ἐρωτήματα γιὰ κάποιους ἐκπροσώπους μας εἰς τὴν σύνοδο τῆς Κρήτης: 
Πόση πεποίθηση ἔχουν, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μοναδικὴ δυνατότης διαπιστώσιμης ἀνάδειξης  τοῦ ἀνθρώπου σὲ μέτοχο ἀκτίστων ἐνεργειῶν; 

Πόσο εἶναι βέβαιοι, ὅτι ἡ αἵρεση, ἡ ἀλλοίωση τῆς ἀποκάλυψης, ἀντικαθιστῶντας τὸν ἀληθινὸ μὲ ψεύτικο Θεό, κόβει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν ῥίζα τῆς αἰώνιας ζωῆς, ἀφοῦ ὁ ψευτόθεος ἀδυνατεῖ νὰ δώσει ἀκόμη καὶ φθαρτὴ ζωή στὸν ἑαυτό του; Ὅτι γι᾿ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία συγκαλεῖ Οἰκουμενικὲς Συνόδους, γιὰ διαφύλαξη ἀπὸ τὸν θανασιμότερο πνευματικὸ κίνδυνο; 
Τι ἔχουν νὰ ποῦν ἄλλο μὲ τοὺς αὐτόθεους-θεοὺς τοῦ θεοῦ τους -ποὺ ἀποδίδουν στὸν Θεὸ ἀνυπαρξία, γιὰ τὴν ὕπαρξη ποὺ ἔλαβαν; 
Τὸ «μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν» δὲν ἰσχύει γι᾿ αὐτοὺς, ποὺ ἐμμένουν ἀμετάβλητοι στὴ πλάνη τους; Ἄν, ὅπως τόσοι ἁπλοὶ πιστοί, προσέρχονταν ἀπροκατάληπτοι, δὲν θὰ ἀξιώνονταν συνάντηση μὲ Ὀρθοδόξους ῥιζωμένους στὴν Ἀνάσταση, νὰ καταλάβουν πῶς ἡ αἰωνιότητα μέσα στὸν.... χρόνο, γιὰ νὰ ἀλλάξουν καὶ νὰ βαπτιστοῦν; 
Δὲν ἐνεργεῖ σὲ ἐμᾶς τὸ Πνεῦμα ποὺ ζωοποιεῖ, καὶ ὄχι τὸ γράμμα ποὺ σκοτώνει; 
Καταθέτουμε χαρὰ ἀφθαρσίας καὶ πλησμονὴ ζωῆς σὲ ὅσους στραγγίζει ἡ ἀπόγνωση ποὺ γεννάει ἡ κίβδηλη γνώση, ἤ ἀντιτάσσουμε γράμμα μὲ τὸ γράμμα, ὑποβιβάζοντας τὴ Θεολογία ἀπὸ ἐξ Ἀποκαλύψεως γνωριμία μὲ τὸ Ἄκτιστο, σὲ ἐπιστήμη τοῦ κτιστοῦ, χωρὶς τὸν Κτίστη; Χωρὶς νερὸ ποὺ ξεδιψάει τὴν ἀθανασία μας καὶ τὴν δική τους;
Πῶς γίνεται Ὀρθόδοξος νὰ δέχεται, ἔστω ἔμμεσα, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία διαθέτει μόνο μέρος τῆς Ἀλήθειας σὰν νὰ ἦταν αἵρεση; 
Δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας Καθολική, δὲν διαθέτει δηλαδὴ ὁλόκληρη τὴν

Αββάς ΚασσιανόςΓια τή μετά θάνατο ζωή τῆς ψυχῆς.
   Πρέπει νά προσέχουμε, ὅσο βρισκόμαστε ἀκόμα σ᾿ αὐτή τή ζωή, τίνος τήν ἐξουσία ἀναγνωρίζουμε καί ποιόν διακονοῦμε κατά τήν ἐπίγεια ζωή μας· Τόν Θεό ἤ τόν διάβολο; Κι ἄς μήν ἀμφιβάλλουμε ὅτι στήν αἰωνιότητα ὁ καθένας μας θά εἶναι μέ τό μέρος ἐκείνου πού διακόνησε σέ αὐτή τή ζωή. Αὐτό σημαίνουν οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου· «῞Οποιος θέλει νά μέ ὑπηρετεῖ, ἄς ἀκολουθεῖ τό δικό μου δρόμο, κι ὅπου εἶμαι ἐγώ, ἐκεῖ θά εἶναι κι ὁ δικός μου ὑπηρέτης. Κι ὁ Πατέρας μου θά τιμήσει ὅποιον μέ ὑπηρετεῖ» (᾿Ιωάν. 12, 26).  ᾿Ανήκουμε στή βασιλεία τοῦ διαβόλου, ὅταν μέ τήν θέλησή μας διαπράττουμε τήν ἁμαρτία, ἐνῶ κερδίζουμε τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἀσκοῦμε τήν ἀρετή μέ καθαρή καρδιά καί ἐπίγνωση.
Πηγή: http://www.imaik.gr/

Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός


Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, τη μνήμη του οποίου τιμά σήμερα 14 Οκτωβρίου, ήταν επίσκοπος Μαϊουμά.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός ανατράφηκε από τον ευσεβή Σέργιο, που ήταν πατέρας του Ιωάννη του Δαμασκηνού.
Ο Σέργιος ήταν υπουργός οικονομικών τού Χαλίφη των Αράβων. Ο Ιωάννης και ο Κοσμάς είχαν αγάπη και έφεση προς την μάθηση είτε αυτή αφορούσε τις επιστημονικές γνώσεις είτε τις ιερές γνώσεις της θρησκείας μας. Γι’ αυτό το λόγο ο Σέργιος προσπαθούσε να τους βρει ένα σοφό δάσκαλο.
Η ευκαιρία που έψαχνε παρουσιάστηκε όταν οι Άραβες σε μία λεηλασία που έκαναν στη Σικελία έπιασαν αιχμάλωτο τον μοναχό Κοσμά από την

Μ’ αυτό τον τρόπο ο "Σωτὴρ" υπηρετεί την αλήθεια;

Ἀναπάντητα ἐρωτήματα γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
   Μπορεῖ νὰ τελείωσε, ἂν τελείωσε, ἡ διαμάχη γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅμως ἀπὸ τὴν ἱστορία αὐτὴ ἔχουν μείνει ἀρκετὰ ἀναπάντητα ἐρωτήματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τρία θὰ ὑπογραμμίσουμε ἐδῶ.
  Τὸ πρῶτο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ποιὸς ἀποφασίζει γιὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ Μαθήματος. Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Φίλης ἐπανέ­λαβε μιὰ φράση πολλὲς φορές. Εἶπε ὅτι γίνεται μὲν διάλογος, ἀκοῦμε τὶς ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας, ὅμως αὐτὸς ποὺ ἀποφασίζει εἶναι ἡ Πολιτεία.
  Τὸ πιστεύει ἄραγε αὐτό; Ἢ ἐμπαίζει καὶ ἐμᾶς καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του; Γιατὶ δὲν τολμάει νὰ ὁμολογήσει ὅτι ἄλλοι ἔξωθεν ἀποφασίζουν καὶ ἡ Πολιτεία ἁπλῶς ἐκτελεῖ τὶς ἐντολές τους. Ὄχι μόνο γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν Παιδεία της καὶ τὸν πολιτισμό της. Κι αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ τραγικὸ κατάντημα αὐτοῦ τοῦ τόπου.
   Ὁ πρὸ τετραετίας Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτης εἶχε πεῖ εἰλικρινέστατα: «Τὰ μέτρα μοῦ ἐπιβλήθηκαν, δὲν τὰ ἔγραψα ἐγώ! Ἐγὼ μόνο τὰ ὑπέγραψα»! Καὶ πρόσθεσε: «Πεῖτε μου ἕναν ὑπουργὸ ποὺ ἔγραψε ὁ ἴδιος τὰ μέτρα ποὺ ὑπέγραψε»!
   Ἂς ὁμολογήσει τὴν ἀλήθεια ὁ κ. Ὑπουργός! Ἂς πεῖ ὅτι καὶ τὸ Νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἔξωθεν ἐπιβλήθηκε. Ἀπὸ τὴν Εὐρώπη χρηματοδοτήθηκε καὶ ὑπηρετεῖ τοὺς σκοτεινοὺς σκοποὺς τῶν σκοτεινῶν της κύ­­κλων, ὅπως ἡ νεοβουδιστικὴ ὀργάνωση Arigatou, τῆς ὁποίας τὸ ἰδεολογικὸ περιεχόμενο μεταφέρει τὸ ἀντορθόδοξο Πρόγραμμα!
  Ἄφησε ὅμως καὶ κάτι ἄλλο ἀναπάντητο ὁ κ. Ὑπουργός. Τὸ καταλυτικὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσε ἐπιτακτικὰ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ: Γιὰ ποιὸ λόγο μὲ δική του ὑπουργικὴ ἀπόφαση παρέχει τὸ δικαίωμα στὸ Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο καὶ τὴν Ἱεραρχία τῶν Καθολικῶν (ἀντίστοιχα καὶ τῶν Μουσουλμάνων) νὰ καθορίζουν αὐτοὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (Ἰουδαϊσμοῦ, Παπισμοῦ, Ἰσλαμισμοῦ) καὶ νὰ προτείνουν καὶ τοὺς δασκάλους καὶ καθηγητὲς ποὺ θὰ τὰ διδάξουν; Γιατί δὲν ἐπιβάλλει καὶ σ᾿ αὐτοὺς τὴν πανθρησκειακὴ σούπα ποὺ προσφέρει στὰ Ὀρθόδοξα παιδιά;
    Τὸ καταλυτικὸ ἐρώτημα τὸ ἀκολουθεῖ «ἄκρα τοῦ τάφου –ἔνοχη– σιωπή».
   Τὸ τελευταῖο ἐρώτημα εἶναι τὸ «ποιὸς φταίει» γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴν ἀναστάτωση; Καὶ εἶναι τὸ μόνο στὸ ὁποῖο θὰ μποροῦσε νὰ ἀπαντήσει κλείνοντας ὅλα τὰ στόματα ὁ κ. Ὑπουργός. Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ: Τί φταίω ἐγώ; Γιὰ ποιὸ λόγο τὰ βάζετε μὲ μένα; Τὸ Πρόγραμμα δὲν τὸ ἔγραψα ἐγώ. Ἐγὼ μόνο τὸ ὑπέγραψα. Τὸ Νέο αὐτὸ Πρόγραμμα τὸ ἔγραψαν Ὀρθόδοξοι θεολόγοι καὶ μάλιστα κάποιοι μὲ καίριες θέσεις μέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ ὀργανισμό.
   Ἡ τέτοια ἀπάντηση παγώνει τὶς ψυχές. Διότι ἀποδεικνύει ὅτι τὸ κάστρο ἔχει προδοθεῖ ἀπὸ μέσα.
 Παρήγορο γεγονὸς ὡστόσο στὴν ἐπίθεση αὐτὴ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας ὑπῆρξε ἡ καταλυτικὴ ἀντίσταση ποὺ προέβαλε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὴν ἐπιστολή του πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας μὲ τὶς πρόσφατες ἀποφάσεις της. Θέλουμε νὰ ἐλπίζουμε ὅτι ἡ ἀντίσταση αὐτὴ θὰ συνεχισθεῖ καὶ θὰ φέρει στὸ τέλος κάποιο οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα, ὥστε νὰ μὴν καταντήσει τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως ἐπιδιώκεται μὲ τὸ Πρόγραμμα, «Κατήχηση στὴν εἰδωλολατρία».

     Σχόλιο:  Τραγέλαφος!!! Ὁ "ΣΩΤΗΡ" βλέπει τὶς ἔξωθεν ἐπεμβάσεις (καὶ καλῶς), βλέπει ὅτι "ὀρθόδοξοι θεολόγοι μὲ καίριες θέσεις μέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ ὀργανισμό" ἔγραψαν τὸ "Νέο αὐτὸ Πρόγραμμα" (σωστά), ἀλλὰ παραδόξως δὲν βλέπει ὅτι αὐτὸς ποὺ ἔδωσε τὶς θέσεις σ' αὐτοὺς τοὺς θεολόγους (Γιαγκάζογλου καὶ Σία) καὶ τοὺς προστάτευσε -ὥσπου νὰ …ὁλοκληρώσουν τὸ ἔργο τους- ἦταν "ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος"! Καὶ κοροϊδεύει τοὺς ἀναγνῶστες του μιλώντας γιὰ «καταλυτικὴ ἀντίσταση» τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου καὶ ἐλπίδα ὅτι αὐτὸς θὰ σώσει τὸ μάθημα!!!
    Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ὁ "Σωτὴρ" ὑπηρετεῖ τὴν ἀλήθεια;

Συνάντηση "λύκων"!

Τὴν συνύπαρξη μ' αὐτοὺς συστήνουν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς  "ἄχρι καιροῦ" ...κατασπαράξεως!


O ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ  ΙΩΒ

ΧΑΡΙΕΝΤΙΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΠΑΠΑΧΑΡΙΕΝΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ-ΠΑΠΙΚΩΝ
ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ ΙΩΒ.

Είναι κι αυτή μια από τις ιστορικές "εκκλησίες" του Βαρθολομαίου και της "νέας Εκκλησίας" της Κρήτης!

 Σκάνδαλο! Θηλυκός Εσταυρωμένος Χριστός σε ναό στις ΗΠΑ


3342a7e54ced4e4eb712ebd9cc1383f9_M.jpg
Ένας σταυρός που απεικονίζει τον Χριστό με την εικόνα μιας γυναίκας τοποθετήθηκε στον Επισκοπικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Νέα Υόρκη.

Ο σταυρός, που ονομάζεται "Christa" (σ.σ.Χριστός επί το θηλυκόν του) δημιουργήθηκε από την καλλιτέχνη Edwina Sandys.
Η σκανδαλώδης μορφή καταδικάστηκε όταν εκτεθηκε για πρώτη φορά στο κοινό το 1984. Τότε είχε χαρακτηριστεί ως "θεολογικά και ιστορικά ασυγχώρητη."
Ωστόσο, σήμερα, η άποψη των Αμερικανών Προτεσταντών Επισκοπιανών σχετικά με αυτό το "αριστούργημα" έχει αλλάξει ριζικά.
Ο Επίσκοπος Andre Dietsche της Νέας Υόρκης των Επισκοπιλιανών Προτεσταντών των ΗΠΑ δήλωσε ότι "ένας πιστός μπορεί να είναι προετοιμασμένος να δει την Christa όχι μόνο ως ένα έργο τέχνης, αλλά και ως αντικείμενο της πίστης."
http://www.ekklisiaonline.gr/ekklisiaonline/item/17327-skandalo-thilykos-estavromenos-xristos-se-nao-stis-ipa 

Πηγή: katanixis

Η Σύνοδος της Κρήτης απέθανε και θάπτεται εκτός ορθοδόξου κοιμητηρίου


   Σύνοδος τῆς Κρήτης συνῆλθε (κατὰ τὸν μοναχὸ Νικόλαο) «για να φέρη εις πέρας πάση θυσία το θεμέλιο θέμα της “Συνόδου” “σχέσεις ορθοδόξου εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο” ο εστί μεθερμηνευόμενον δια “Συνόδου” αναγνωρίσεως της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ο οποίος οικουμενισμός εργάζεται νυχθημερόν για την ενσάρκωση της Πανθρησκείας… Το οικουμενιστικό πρόσωπο της παναιρέσεως του οικουμενισμού, πέρασε πανηγυρικά δια πύλης “Μ. Συνόδου”… Tέτοιου είδους “Σύνοδο” σαν αυτή που συνήλθε, στην συνείδηση των πιστών είναι νεκρά, και θάπτεται εκτός ορθοδόξου κοιμητηρίου εις τόπον τον καλούμενον της λήθης».
   Ὁ Οἰκουμενισμός, ἐπίσης -κατὰ τὸν μοναχὸ Νικόλαο- εἶναι «παγκάκιστος καί δαιμονικός». Εἶναι «δηλητηριώδης ὀχιά». Γι’ αὐτὸν ἐργάστηκαν οἱ ἀρχιμασῶνοι πατριάρχες Μελέτιος (Μεταξάκης), Ἀθηναγόρας (Σπύρου) καὶ Βαρθολομαῖος (Ἀρχοντώνης). «Όλα τα παραπάνω παράνομα» καὶ κακόδοξα -συνεχίζει- που πέρασαν τα τελευταία χρόνια μέσα στο ποίμνιο», ὅπως «σύμφωνο συμβίωσης των Σοδομιτών, αποτέφρωση των νεκρών, αυτόματο διαζύγιο, αποποινικοποίηση της μοιχείας» κ.λπ., «πέρασαν πρώτα κάτω από τα ράσα μας. Όταν δεν επισκοπείτε στην καταπάτηση των ορθοδόξων δογμάτων, και όταν καθημερινώς απαξιώνεται η ηθική, τότε προς τι το όνομα επίσκοπος;».

  Καὶ καταλήγει: «πίσω από τον άθεο οικουμενισμό κρύβεται ο Αντίχριστος. Και όποιος τον ακολουθήσει, θα κληρονομήση το αιώνιο και αφόρητο σκοτάδι της αβύσσου».

Η Σύνοδος της Κρήτης απέθανε και θάπτεται εκτός ορθοδόξου κοιμητηρίου

Του Αγιορείτου μοναχού Νικολάου

   Σε αυτή την εποχή της γενικής αποστασίας, που τα πάντα γύρω μας βιώνονται εικονικά, λόγω του καύσωνος της υποκρισίας, σε αυτή την εποχή αποφασίστηκε να συνέλθη η λεγόμενη «Αγία και Μ. Σύνοδος», με φανερά ελλιπή όχι μόνο σε αριθμό επισκόπων, αλλά και ελλιπή σε αριθμό ορθοδόξων Πατριαρχείων. Μήπως ήταν επιτακτική ανάγκη να συνέλθη Σύνοδος έστω και ελλιπής, για να ενώσει την αγία Ορθοδοξία μας, που την ταλανίζει εδώ και εκατό χρόνια το ημερολογιακό σχίσμα; 

Μήπως ήταν επιτακτική ανάγκη να συνέλθη Σύνοδος, έστω και ελλιπής, για να καταδικάση την παναίρεση του οικουμενισμού; Το όχι εδώ μπαίνει αντάμα με τη λέξη ΝΤΡΟΠΗ. Αλλά συνήλθε όμως έστω και με πατερίτσες και υποβασταζομένη λόγω μη απαρτίας, καίτοι υπέφερε από θανατηφόρες ασθένειες, τουτέστιν της συνοδικότητας και της λειτουργικότητας, για να φέρη εις πέρας πάση θυσία το θεμέλιο θέμα της «Συνόδου» «σχέσεις ορθοδόξου εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο» ο εστί μεθερμηνευόμενον δια «Συνόδου» αναγνωρίσεως της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, ο οποίος οικουμενισμός εργάζεται νυχθημερόν για την ενσάρκωση της Πανθρησκείας. Για να περάση πιο εύκολα