Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Στο δρόμο που έχουν χαράξει ο Πειραιώς και οι αντι-Οικουμενιστές! (Βίντεο)

 ΚΟΛΑΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΜΝΟΙ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ     
      Τὸ ἱστολόγιο «Ἁγία Ζώνη» (ἐδῶἀνάρτησε ἀπὸ τὸ Υoutube ὁμιλία γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως τοῦ μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα, στὸν ἱ. Ναὸ Ἁγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Στὸ τέλος ὁ ἱερέας τοῦ ναοῦ (θυμίζοντάς μας τὶς κολακεῖες τοῦ Πειραιῶς Σεραφεὶμ γιὰ τὸν πατρ. Βαρθολομαῖο –δεῖτε στὸ τέλος) ἐξύμνησε τὸν Μεγάλο αἱρετικὸ Ζηζιούλα μὲ τὰ ἑξῆς λόγια, τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται στὴν γραμμὴ τῆς διγλωσσίας καὶ διπλοπροσωπίας τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, ποὺ ἐπισημαίνουν τὴν αἵρεση, ἀρνοῦνται ὅμως νὰ κατονομάσουν τοὺς αἱρετικοὺς καὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπ’ αὐτούς. Ἔτσι, καὶ οἱ ἴδιοι κοινωνοῦν μαζί τους, δὲν ἀποτρέπουν δὲ τοὺς πιστοὺς νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, ὅπως ἔκαναν καὶ μᾶς δίδαξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Εἶπε ὁ π. Νικόλαος πρὸς τὸν μητρ. Περγάμου κ.Ἰω. Ζηζιούλα:   
 π. Νικόλαος: «Ὅλοι ἐδῶ ἦταν κρεμασμένοι κυριολεκτικὰ  ἀπὸ τὰ χείλη σας, διότι εἰλικρινά, ἐσεῖς σήμερα ἐφαρμόσατε, ἀκριβῶς τὸ νόημα τῆς σταυροπροσκυνήσεως. Μᾶς δώσατε πολὺ χαρά, κουράγιο, δύναμη ἀπὸ τὸ λόγο σας, αὐτὰ τὰ συστατικά, οὕτως ὥστε νὰ πορευτοῦμε τὸ ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς… Και μάλιστα ἐν τῷ προσώπῳ σας, σεῖς, Ἱεράρχης τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, ποὺ ἐκεῖ καὶ ἂν σταυρώνεται κάθε μέρα ἡ χριστιανικὴ ζωή, καὶ μᾶς ἐμπνέετε μὲ τὴν παρουσία ἐδῶ. Πολύ, πολὺ σᾶς εὐχαριστοῦμε καὶ νὰ εἴσαστε βέβαιος ὅτι σᾶς περιμένουμε καὶ πρέπει νὰ μᾶς δώσετε τὴν ὑπόσχεση ὅτι θὰ ἔρθετε πάλι» (π. Νικόλαος, προϊστάμενος τοῦ ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Γλυκερίας Γαλατσίου).
   Ζηζιούλας: «Σᾶς εὐχαριστῶ, π. Νικόλαε, γιὰ τὰ καλά σας λόγια καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἀναφορά σας στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἐκεῖ πραγματικὰ ἡ Ἐκκλησία μας σηκώνει στοὺς ὤμους της τὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Σᾶς παρακαλῶ νὰ εὔχεσθε ὁ Κύριος νὰ τὸν ἐνισχύει (τὸν πατρ. Βαρθολομαῖο), γιατὶ στὴν ἀγάπη σας στηρίζεται».

Νά, καὶ τὰ παράλληλα λόγια τοῦ μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείμ:
   
   «Θέλω αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ κάνω μία δήλωση, ὅτι κατανοῶ ἀπόλυτα καὶ ἀποδέχομαι ἀπόλυτα τὶς κινήσεις καὶ τὶς θέσεις τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος εἶναι πράγματι σταυρωμένος, ὁ ὁποῖος εἶναι πράγματι ἕνα ὑπεροχικὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἕνας πρωτιστεύων πρωθιεράρχης τεραστίου βεληνεκοῦς, καὶ καταλαβαίνω τὴν ἀνάγκη του, γιὰ νὰ ὑπάρξει μέσα στὸ βαθὺ καὶ σκληρὸ Κεμαλικὸ Τουρκικὸ καθεστώς…» (ἐδῶ).

     «Τα γύρισε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ σε τηλεοπτική εκπομπή του «Kontra» αναφορικά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο..., χαρακτηρίζοντας τον κ. Βαρθολομαίο φωτισμένο πρωθιεράρχη και το Φανάρι "κέντρο της ζωής μας", ενώ για τις δικές του ενστάσεις είπε πως είναι κάτι προσωπικό! (ἐδῶ)


Το Βίντεο:

Σταυροπροσκύνηση

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Χριστιανός καί Σταυρός

Χριστιανός σημαίνει μικρός Χριστός κι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος, ἄρα χριστιανός εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σταυροῦ.
Γι᾿ αὐτό εἶναι ἀνάρμοστο καί ξένο στόν χριστιανό νά ἀναζητᾶ τίς εὐκολίες καί τήν ἀνάπαυση.
Ὁ Κύριός σου καρφώθηκε στό σταυρό κι ἐσύ ἐπιζητᾶς τήν ἄνεση καί ζῆς μέ πολυτέλεια;
Ἄν ἀγαπᾶς τόν Κύριό σου, πέθανε ὅπως Ἐκεῖνος.
Σταύρωνε τόν ἑαυτό σου, ἔστω κι ἄν δέν σέ σταυρώνει κανείς.
Καί σταυρός εἶναι ὁ ἀγώνας ἐναντίον τῆς κακίας καί τῆς ζήλειας σου.
Σταυρώνεις τό «ἐγώ» σου, ὅταν ἀρνεῖσαι νά ἱκανοποιήσεις τίς κακές ἐπιθυμίες σου.
Κρεμᾶς τόν ἑαυτό σου στό σταυρό, ὅταν ἀφήνεις τόν Θεό νά κατευθύνει τή ζωή σου χωρίς τίς δικές σου λογικές παρεμβάσεις.
Πεθαίνεις σάν τόν Κύριό σου, ὅταν ὑποτάσσεσαι στό θέλημά του χωρίς τά ἀτέλειωτα «γιατί».
Ὁ Κύριος ζήτησε καί ζητᾶ νά τόν ἀκολουθήσουν ὅσοι εἶναι ἀποφασισμένοι νά σηκώσουν τό σταυρό τους, ὅσοι εἶναι ἕτοιμοι νά πεθάνουν, νά ἀρνηθοῦν τίς ἀπολαύσεις καί τήν τρυφή.
 Ὅποιος ἀγαπᾶ τήν ἀσφάλεια καί τίς ἡδονές τῆς παρούσης ζωῆς εἶναι ἐχθρός τοῦ σταυροῦ,  τοῦ σταυροῦ πού ὁ χριστιανός ἀγαπᾶ καί σηκώνει μέ ὑπομονή γιά χάρη τοῦ Ἐσταυρωμένου του Κυρίου!…
Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πρός Φιλιππησίους 13· ΕΠΕ 22, 8-10


Στόν Τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό

Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει τίποτε ἐκτός ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί Αὐτόν ἐσταυρωμένον. Τί λέει λοιπόν; Σταυρός εἶναι τό νά σταυρώσωμε τήν σάρκα μαζί μέ τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες (Γαλ. 5, 24). Νομίζετε ὅτι εἶπε τοῦτο μόνο γιά τήν τρυφή καί τά ὑπογάστρια; Πῶς τότε γράφει στούς Κορινθίους ὅτι, «ἐπειδή ὑπάρχουν ἔριδες ἀνάμεσά σας, εἶσθε ἀκόμη σαρκικοί καί περιπατεῖτε κατά τό ἀνθρώπινο φρόνημα» (Α’ Κορ. 3, 3); Ὥστε καί αὐτός πού ἀγαπᾶ δόξα ἤ χρήματα, ἤ ἁπλῶς θέλει νά ἐπιβάλη τό θέλημά του καί προσπαθεῖ ἔτσι νά νικήση,

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ ΤΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ», Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ87878

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Ο γέροντας Άγιος Παϊσιος είπε, «Παλιά αν ήταν κανείς ευλαβής κοσμικός ή παπάς ή μοναχός ακόμα περισσότερο, που ασχολείτο με τα κοσμικά (= εννοεί την πολιτική κατάσταση ) τον είχαν για κλείσιμο στον πύργο (= εννοεί χαριτολογώντας τη φυλακή- τρελοκομείο). Σήμερα αν δεν ασχολείται κανείς είναι για κλείσιμο στο πύργο, γιατί αυτοί πάνε να τα χαλάσουν όλα».
Πριν τριάντα χρόνια ο Άγιος Παΐσιος είχε προφητέψει ότι θα έρχονταν μια κατάσταση στην οποία το να είσαι αδιάφορος είναι έγκλημα κατά της Ορθοδοξίας και της Πατρίδας.
Αυτό το επίκαιρο ήρθε ξανά στον νου από το κήρυγμα των Γ Χαιρετισμών για τον υπέροχο ύμνο, «Τη Υπερμαχω Στρατηγώ Τα Νικητήρια». Ήταν η εποχή του 626 μ. Χ. Ο αυτοκράτορας έλειπε σε εκστρατεία στην Ανατολή.  Τότε βρήκαν την ευκαιρία οι Αβάροι να κατέβουν και να πολιορκήσουν την Βασιλεύουσα. Τότε ο Πατριάρχης Σέργιος ανέλαβε τον ρόλο του αυτοκράτορα. Εμψύχωσε τον λαό, ακόμα και τα γυναικόπαιδα να αμυνθούν ενώ προσευχήθηκε στην Μεγαλόχαρη να σώσει την Πόλη της.
Και πράγματι το θαύμα έγινε. Η Μεγαλόχαρη επενέβη, ο λαός αγωνίστηκε η πόλη σώθηκε και οι βάρβαροι καταποντίστηκαν. Ο ρόλος του Πατριάρχη τότε ήταν καθοριστικός.
Σήμερα που η χώρα μας αντιμετωπίζει τις ίδιες και για πολλούς χειρότερες καταστάσεις σε άλλο βέβαια επίπεδο, ποιος Ιεράρχης έχει το σθένος να σταθεί στο επίπεδο ενός Σέργιου, όταν απουσιάζει πλήρως η πολιτική ηγεσία όχι γιατί πολεμά αλλού, αλλά γιατί συνειδητά έχει εγκαταλείψει την χώρα και αρνείται συνειδητά την πίστη?
Θα πουν πολλοί, μα οι Ιεράρχες πρέπει να ασχολούνται μόνο με την σωτηρία της ψυχής. Τι «όμορφη» υπεκφυγή! Όταν καταρρέει και η Πατρίδα και η Ορθοδοξία για ποια σωτηρία της ψυχής θα μιλήσουμε?

Στην παράδοσή μας, στην Χριστιανική Ορθόδοξη αυτοκρατορία που είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, στην Ρωμανία, ο Πατριάρχης έπαιρνε ενεργό μέρος στην διοίκηση, και όταν έλειπε ο αυτοκράτορας μακριά σε πολέμους ανελάμβανε αυτός την διοίκηση του κράτους, ακόμα – ακόμα, σε κάποιες περιπτώσεις, ανέβαζε ή κατέβαζε Αυτοκράτορες. Βέβαια γινόταν και το ανάποδο. Ο Μέγας Φώτιος ήταν υψηλότατο πολιτικό και διοικητικό στέλεχος της αυτοκρατορίας και έγινε Πατριάρχης μέσα σε μία εβδομάδα με την βοήθεια του φίλου του Αυτοκράτορα. Και φυσικά εξακολούθησε να συμμετέχει στην διαμόρφωση της πολιτικής της αυτοκρατορίας.
Ο Μητροπολίτης Λάρισας Διονύσιος που οργάνωσε και κήρυξε επανάσταση το 1600 κατά του Σουλτάνου Μεχμέτ Γ’ δεν έκανε «πολιτική»;
Ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός που κήρυξε την έναρξη της επανάστασης το 1821 δεν έκανε εθνική πολιτική;
Ο Παπαφλέσσας, από τα πλέον δραστήρια μέλη της φιλικής εταιρείας, που ανέλαβε και διοικητικές θέσεις στις πρώτες επαναστατικές ελληνικές κυβερνήσεις, δεν είχε πολιτική δράση;
Ο επίσκοπος Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης που ήταν από τους στυλοβάτες του Μακεδονικού αγώνα (1904-1908) μαζί με πολλούς ιερείς δεν έκανε εθνική πολιτική ;
Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος (1938-1941) που αρνήθηκε να ορκίσει την διορισμένη από τους Γερμανούς κυβέρνηση Τσολάκογλου, και στην συνέχεια συμμετείχε ενεργά στην αντίσταση κατά των Ναζί, δεν έκανε «πολιτική» ; (από το άρθρο του Α. Ρακοβαλή, «Τα στερεότυπα ο Άγιος και η Πολιτική» στην Ενωμένη Ρωμιοσύνη.)

Θέλουμε σήμερα ένα σύγχρονο Σέργιο, ένα αγωνιστή Ιεράρχη να σηκώσει ξανά το λάβαρο της επανάστασης να εμψυχωσει τον κόσμο που αυτοκτονει απελπισμένος.
Το ακούτε Ιεράρχες, η ακόμα προτιμάτε να κρύβεστε πίσω από τα πολυτελή άμφια σας και να κάνετε μεγαλόσχημα κηρύγματα για το πουθενά ??
Επιτελούς! Πάψτε να είστε τυφλοί και αδιάφοροι γιατί είστε Ποιμένες ενός ποιμνίου που το σφάζουν καθημερινά.


ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr