Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Έργα και ημέρες Οικουμενιστών! Ἡ ἀλογόμυγα στὸ ἐδώλιο!    βετεράνος Οἰκουμενιστὴς Ἀλέξανδρος Παπαδερός, σὲ ἕνα ἐκ τῶν κεφαλαίων τοῦ βιβλίου του «Οικουμενισμός: ΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ», ποὺ ἐξέδωσε τὸ 1984 ἡ «Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης» (τῆς ὁποίας εἶναι ἕνας ἐκ τῶν ἱδρυτῶν καὶ 50 χρόνια Διευθυντής της), ἔχει θέσει τὸν τίτλο: «Ἡ “ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ” ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ».  Σ’ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο παραθέτει τὸ γνωστὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν «Ἀπολογία τοῦ Σωκράτη», ὅπου ὁ Σωκράτης παρομοιάζει τὸν ἑαυτό του ὡς «ἀλογόμυγα»  ποὺ πετᾶ καὶ τσιμπᾶ γιὰ νὰ ξυπνήσει καὶ νὰ ἀναγκάσει νὰ σηκωθεῖ πρὸς δράση, τὸ νωθρὸ ἀπὸ τὸ πάχος «ἄλογο», δηλαδὴ ἡ ἀθηναϊκὴ πολιτεία!
    Αὐτὴ τὴν εἰκόνα τῆς «ἀλογόμυγας» τὴν προσαρμόζει ὁ κ. Παπαδερὸς στὸ Π.Σ.Ε. καὶ τοὺς οἰκουμενιστές! Αὐτοί, λέγει, ὡς ἄλλες σταλμένες ἀπὸ τό …Θεὸ «ἀλογόμυγες» ἀφυπνίζουν τὶς Ἐκκλησίες –καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία– γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πρόκληση νὰ ὑπηρετήσουν τοὺς σκοποὺς τοῦ Π.Σ.Ε.!!!

    δυστυχία εἶναι ὅτι αὐτὸ ποὺ ὀνειρευόταν ὁ Παπαδερὸς καὶ ἡ οἰκουμενιστικὴ ἡγεσία τὸ κατάφεραν, ἀφοῦ τοὺς τὸ ἐπέτρεψε ἡ νωχελικὴ ἀντίδραση τῶν Ὀρθοδόξων! Καὶ τὸ κατάφεραν γιατὶ τὸ Π.Σ.Ε. καὶ οἱ ὑπηρέτες του, ἦταν μὲν «ἀλογόμυγες» (ὅπως τὶς φαντάστηκε ὁ Παπαδερός), μὰ «ἀλογόμυγες» ὄχι ἀφυπνιστικές, ἀλλὰ «ἀλογόμυγες» μὲ ναρκωτικὸ ἢ καὶ θανατηφόρο ἰό, ποὺ κατάφεραν νὰ δηλητηριάσουν τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας.   
   Ἦταν, καλύτερα ἡ «ἀλογόμυγα» καὶ τὸ «δαιμόνιο» (σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Παπαδεροῦ) ὄχι ἀσφαλῶς τοῦ Σωκράτη, ἀλλά τὸ «“Δαιμόνιο” ποὺ ἐνέπνευσε τοὺς πρωτεργάτες τῆς Οἰκουμενικῆς κίνησης» νὰ «προσκολληθοῦν «στὶς Ἐκκλησίες ὡς σταλμένες ἀπὸ τὸ Θεὸ “ἀλογόμυγες” γιὰ νὰ τὶς ἀφυπνίσουν»!  Φαίνεται λοιπόν, ὅτι οἱ «ἀλογόμυγες» τοῦ Παπαδεροῦ καὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν  ἦταν ἀληθινὸ δαιμόνιο, ποὺ στάλθηκε ΟΧΙ ἀπὸ τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν θεὸ τοῦ κόσμου τούτου, τὸ Διάβολο, γιὰ νὰ διαλύσει τὴν Ἐκκλησία Του.
    Καὶ βέβαια, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν θὰ διαλυθεῖ, ἀλλὰ μεγάλο μέρος ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἔχει πέσει θύμα τοῦ δαιμονικῆς καὶ τερατόμορφης «ἀλογόμυγας» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἰδικὰ μάλιστα μετὰ τὴν Κολυμπάριο Σύνοδο, ποὺ ὁ Παπαδερὸς “συγκινημένος” τὴν ἐξυμνεῖ, ἀφοῦ βλέπει σ’ αὐτὴν τὴν πραγματοποίηση τῶν ἀγώνων ὑπὲρ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ποὺ ἔκανε μιὰ ὁλόκληρη ζωή.


    Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι οἱ ὀρθόδοξοι ἀντι-Οἰκουμενιστές, συνεχίζουν νὰ δροῦν ὑπὸ τὴν ἐπήρεια τοῦ ναρκωτικοῦ ἰοῦ τῶν «ἀλογόμυγων», ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς ἐπηρμένες, διασπαστικὲς καὶ ἐξουσιαστικὲς τοποθετήσεις τους στὰ θέματα ἀντιμετωπίσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀντὶ μὲ ταπείνωση καὶ μετάνοια νὰ θελήσουν νὰ συζητήσουν μὲ βάση τὴν ἁγιοπατερικὴ πρακτικὴ τὰ προβλήματα ποὺ μᾶς κρατοῦν σὲ ἀπόσταση.


Ο Καθ. Αλέξανδρος Παπαδερός για τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης
Συνέντευξη στον Νίκο Μαγγίνα
Αφιερώματα
Δημοσίευση: 19 Φεβ. 16 (21:28)
«Εγχειρήματα του μεγέθους της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου συνδέονται όμως με μεγάλες προσδοκίες, υποχρεώσεις και ευθύνες», επισημαίνει ο Καθηγητής Αλέξανδρος Παπαδερός, διακεκριμένος θεολόγος και συνιδρυτής μαζί με τον μακαριστό

Φιλοχρηματία και αίρεση!

 Νοικιάζουν τους Ναούς σε αιρετικούς για συναυλίες ώστε να εξασφαλίσουν κονδύλια για το Οικ. Πατριαρχείο


Ἱ.Ν. ἁγίων Πάντων Μονάχου

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Ἔλαβα τήν παρακάτω ἐπιστολή ἀπό γνωστή μου ἑλληνίδα πού ζεῖ στό Μόναχο τῆς Γερμανίας. Ἡ ἐπιστολή εἶναι γεμάτη πόνο καί ὀργή. Ταυτόχρονα εἶναι καί ἀποκαλυπτική. Φανερώνει τό τί ἀναγκάζονται νά κάνουν οἱ ὀρθόδοξες ἐνορίες τοῦ ἀπόδημου ἑλληνισμοῦ γιά νά ἱκανοποιήσουν τίς εἰσπρακτικές διαθέσεις τῶν ἀδηφάγων ἐπισκοπῶν καί πατριαρχείων. Ἡ δημοσίευση για την ντροπιαστική συναυλεία στόν Ἱ. Ναό ἁγ. Πάντων Μονάχου ἦταν ὁ λόγος τῆς ἐπιστολῆς. Τά στοιχεῖα τῆς ἀποστολέας τά διατηρῶ στό ἀρχεῖο τῆς ἠλεκτρονικῆς μου διεύθυνσης.


9 Μαρτίου 2018
Μόναχο
   Σεβαστέ μου πάτερ Νικόλαε, δέν εἶναι ἡ πρώτη φόρα πού γίνονται συναυλίες μέσα στό ναό Ἁγίων Πάντων στό Μόναχο.
Ἐδῶ καί χρόνια συχνά πυκνά νοίκιαζαν τήν Ἐκκλησία γιά συναυλίες αἱρετικῶν.
Ἕνα ἀπόγευμα, τήν ἑβδομάδα πρό τῶν Χριστουγέννων, πῆγα στήν Ἐκκλησία γιά ἑσπερινό. Στήν αὐλή συνάντησα τόν π. Π., τόν ρώτησα γιατί φεύγει, μοῦ εἶπε ὅτι σήμερα δέν θά ἔχει ἑσπερινό διότι νοικιάσανε τήν Ἐκκλησία σέ Γερμανούς ἄλλου δόγματος γιά μία χριστουγεννιάτικη συναυλία.
Μοῦ εἶπε, Τί νά κάνουμε! Μᾶς δίνουν χρήματα, τά ὁποῖα χρειάζονται, διότι πρέπει νά δώσουμε στό οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ, διότι τό Πατριαρχεῖο εἶναι φτωχό!
Βλέπετε τούς στηρίζουν οἱ «ἀδελφοί» αἱρετικοί.
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ξέρει νά λυμαίνεται τίς Ἐκκλησιές

Χριστομαχίας συνέχεια
Χριστομαχίας συνέχεια:
Άλλαξε και τον σκοπό της Παιδείας το ΥΠΕΠΘ!

Τοῦ κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, Καθηγητοῦ Παιδαγωγικῆς
Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

Η «θρησκευτική συνείδηση» αφαιρέθηκε από όσα ορίζει ο νέος οργανισμός ως αποστολή του υπουργείου. Είναι κρίμα η Ελλάδα να επιτίθεται με ασεβή τρόπο εναντίον της πίστης και να μεθοδεύει τη δίωξη ενάντια στον Χριστό, με την πίστη του Οποίου διατήρησε και διέσωσε την εθνική ταυτότητά της
Ο ορθόδοξος θεολογικός λόγος δεν αποτελεί μια ιδεολογική ή θρησκευτική πρόταση αλλά μια σωτηριολογικού περιεχομένου λειτουργούσα πρόσκληση σε μια εμπειρία ζωής, με κεντρικό σημείο της το πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας γεγονός ότι ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ο όποιος θρησκευτικός, φιλοσοφικός, ηθικός ή ανθρωπιστικός λόγος ορθόδοξος λόγος, όταν από αυτόν απουσιάζει ο Χριστός, ο Λόγος της Θείας Αποκαλύψεως. 

Ενα από τα πιο διαδεδομένα, θρησκευτικού χαρακτήρα, παίγνια

Ο Άγιος Νεομάρτυς Δημήτριος ο Τορναράς

19 Μαρτίου 2018Μαρτύρησε στις 19 Μαρτίου 1564
   Ο Άγιος συνήθιζε να κάνει παρέα με Τούρκους. Κάποια μέρα κινούμενοι από φθόνο τον πίεσαν να γίνει μουσουλμάνος και επειδή αρνήθηκε τον πήγαν στον δικαστή, όπου ψευδομαρτύρησαν ότι έβρισε την πίστη τους.
   Ο δικαστής διέταξε να τον δείρουν και να τον βασανίσουν αλύπητα, μέχρι να γίνει Τούρκος. Εκτέλεσαν τη διαταγή του δικαστή αλλά, όταν είδαν το αμετάθετο της γνώμης του, με διαταγή του δικαστή τον αποκεφάλισαν.
Πηγή

Η Δευτέρα Παρουσία Του θα έλθει απροσδόκητα, σαν αστραπή...

Σχετική εικόνα


ΠΕΝΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
    ...Ώσπερ γάρ ή αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δασμών, ούτως έσται και ή παρουσία του Υιού τού ανθρώπου- όπου γάρ εάν η το πτώμα, εκεί συναχθήσονται οι αετοί. (Ματθ. 24, 27 )
 Η Δεύτερα Παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού θά είναι θεϊκή Επιφάνεια εν δόξα. Ό Κύριός μας το επανέλαβε πολλές φορές. Έδώ, στο χωρίο αυτό, εκφράζει λεπτομερώς με τί θά μοιάζει ή θεϊκή Του Επιφάνεια. Θά είναι, λέει, σαν αστραπή. Μέσα άπ’ αυτή τήν παρομοίωση ό Θεός μάς αποκαλύπτει τα πέντε χαρακτηριστικά της ενδόξου Δευτέρας ελεύσεως Του.
Πρώτον. Ή Δευτέρα Παρουσία Του θά έλθει απροσδόκητα, σαν αστραπή. Γι’ αυτό Εκείνος μάς υπενθυμίζει: γρηγορείτε ούν, ότι ούκ οίδατε τήν ημέραν ουδέ τήν ώραν (Ματθ. 25,13).
Δεύτερον. Ή Δευτέρα Παρουσία Του θά είναι παμφαέστατη, σαν αστραπή, ήλιου φαεινότερη. Τότε ό ήλιος και τα άστρα θά σκοτιστούν. Ολόκληρο το σύμπαν θά χάσει τήν ακτινοβολία του, όταν Εκείνος εμφανιστεί έξαστράπτων από άκρου έως άκρου τού ουρανού!
Κάτω από τήν ουράνια αύτή φλόγα, ό αμαρτωλός άνθρωπος, του όποιου το φώς και ή λαμπρότητα έχουν σκοτιστεί λόγω της αμαρτίας, θά είναι πιο σκοτεινός! Γι’ αυτό ό Κύριος μάς υπενθύμισε να διατηρούμε αναμμένες τις λαμπάδες της  ψυχής μας, πεπληρωμένες με λάδι και ευτρεπισμένες ! Ώ, αδελφοί μου, ας μην βρεθούμε εκείνη τη φοβερή ώρα ραθυμοϋντες και σκοτισμένοι!
Τρίτον. Ή έλευσή Του θά είναι πανίσχυρη, σαν τήν αστραπή. Ό ίδιος ό Κύριος λέει, σε άλλο σημείο, ότι θά έλθει έν νεφέλαις μετά δυνάμεως πολλής και δόξας (Μάρκ. 13,26).
Τέταρτον. Ή έλευσή Του θά γίνει αστραπιαία γνωστή σε όλο τον κόσμο, από ανατολών μέχρι δυσμών. Με άλλα λόγια, δεν θά εμφανιστεί όπως τήν πρώτη φορά – γιά να Τον δουν μόνον οι μαθητές Του, ένας μόνον λαός ή ένα έθνος, μία χώρα, ένα κράτος. Θά φανεί σε όλους, σαν αστραπή τήν όποια θά δουν αμέσως όλα τα έθνη και όλοι οι λαοί επί της γης!
Πέμπτον. Ακριβώς όπως ή αστραπή προηγείται της βροχής και της χαλάζης, έτσι και ή Δευτέρα Παρουσία Του προηγείται της Φοβέρας Κρίσεως, ή όποια θά είναι, γιά μέν τούς δικαίους και τούς πιστούς ‘ευπρόσδεκτη σαν τήν απαλή βροχή, γιά δε τούς άδικους και απίστους επώδυνη σαν τη χαλαζόπτωση.

Ας σπεύσουμε να προετοιμαστούμε νήφοντας, αδελφοί μου, διότι ήδη πυκνώνουν τα σύννεφα και ή θεϊκή αστραπή μπορεί ανά πάσα στιγμή να κατέλθει εν μέσω αυτών.

"Ω Κύριε, μεγαλοδύναμε και παντοκράτωρ, δώσε μας λάδι γιά τις λαμπάδες των ψυχών μας, ώστε να μην βρεθούμε διωγμένοι στο σκότος το αιώνιο, όταν λάμψει το δικό Σου αιώνιο Φώς.
Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων! Αμήν". 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΜΑΡΤΙΟΣ

Τι θα δούμε ακόμα!


Εκκλησία του Σατανά
έχει ...ανοίξει στην Κολομβία!!!

Μᾶς ἐστάλη ἀπὸ Νῖκο Κυριακίδη

      ἐκκλησία αὐτὴ ποὺ ὀνομάζεται «Σπόροι τοῦ Φωτός» (Seeds of Light), ἄνοιξε στὶς 24 Μαρτίου 2016, στὴν ἀγροτικὴ περιοχή τοῦ Montenegro, στὸ Κουΐντιο (Quindio) τῆς Κολομβίας καὶ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν λατρεία τοῦ Ἑωσφόρου. Ὅπως λέει ὁ ἰδρυτὴς της, Βίκτωρ Νταμιὰν Ρόζο Βιζαρέαλ (Victor Damián Rozo Villareal), ὁ ὁποῖος θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του γιὸ τοῦ Σατανᾶ, ὁ σκοπὸς τῆς ἐκκλησίας αὐτῆς καὶ τοῦ ἴδιου στὴ γῆ εἶναι νὰ κερδίσει ψυχὲς ἀνθρώπων γιὰ τὸν Σατανᾶ. Ἐπίσης προσφέρει σατανικὲς συμφωνίες (συμμαχίες μὲ δαιμόνια) ἐπὶ χρήμασι!
     Ἀλλ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήση καὶ ἐσκύλευσε τὰ ταμεῖα τοῦ Ἅδη ἅπαξ καὶ διὰ παντὸς!
    «Καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» (Ἀποκ. Κ΄10)

ΦΩΤΟ

Πιστεύω, Κύριε, βοήθα με στην απιστία μου


Αποτέλεσμα εικόνας για Πιστεύω, Κύριε, βοήθα με στην απιστία μου


Στὸ (χθεσινό) Εὐαγγέλιο, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα σημεῖα τῆς Καινῆς Διαθήκης, βλέπουμε νὰ ἔρχονται ἢ νὰ φέρνουν στὸν Κύριο ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιὰ μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς ἰάσης – τῆς ἴασης ἀπὸ σωματικὲς ἀσθένειες, ἀπὸ τὴν δυστυχία, ἀπὸ τὸν πόνο, τὴν ἀγωνία τῆς ζωῆς.

Καὶ κάθε φορὰ ὁ Χριστὸς τοὺς λέει, «Πιστεύεις ὅτι μπορῶ νὰ τὸ κάνω αὐτό;». Καὶ σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση, ὁ ἄνδρας ποὺ ρωτήθηκε ἀπὸ τὸν Κύριο ἂν πιστεύει σὲ σχέση μὲ τὸν ἀσθενὴ υἱὸ του εἶπε, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ μου». Ἀλλὰ ἐὰν πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστὸς ὁ Κύριός μας ἔχει τὴ δύναμη νὰ σώσει, ὑπάρχει κάτι περισσότερο σὲ αὐτό. Ἐπειδὴ εἶναι ἀναμενόμενο νὰ πιστέψουμε ὄχι μόνο στὴν Θεϊκὴ δύναμη, ἀλλὰ στὴν Θεϊκὴ συμπόνια.

Τὸ κείμενο τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου μᾶς μιλάει γιὰ τὸ ἔλεος. Ἔλεος σημαίνει τρυφερότητα, φροντίδα, ἀλλὰ πέρα ἀπ’ αὐτό, ὑπάρχει αὐτὴ ἡ σπουδαία, καὶ κατὰ ἕναν τρόπο τρομακτικὴ λέξη,

Όταν ο αδελφός μας σφάλλει,


 εμείς πρέπει να βαστάξουμε

τον πειρασμό τουΑποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟς ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

    μφέβαλλα ἂν εἶχα τηρήσει σωστὴ στάση σ᾿ ἕνα περιστατικὸ καὶ τοῦ τὸ ἀνέφερα. Τοῦ εἶπα:
   «Γέροντα, μιὰ Κυριακὴ πρωί, μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία, βρισκόμουν προσκεκλημένος σὲ σπίτι πνευματικοῦ ἀδελφοῦ. Εἶχαν στήσει ψησταριὰ στὴν αὐλὴ καὶ ἕψηναν κρέας. Κάποια στιγμή, ἀνέλαβα κι ἐγὼ νὰ βοηθήσω κι ἐνῶ τακτοποιοῦσα τὰ ἀναμμένα κάρβουνα, ὁ γιός τους, μαθητὴς Λυκείου, ποὺ τὴν ὥρα ἐκείνη πότιζε λουλούδια, ἔστρεψε τὸ λάστιχο πάνω στὴ φωτιά, δὲν ξέρω γιατί τὸ ἔκανε: Ἀπὸ λάθος, ἀπὸ φιλοπαίγμονα διάθεση, ἀπὸ ἐπίδειξη προκλητικῆς ἐπαναστατικότητας; Ἄγνωστο. Πάντως πετάχθηκαν στάχτες καὶ νερὰ ἐπάνω στὸ κοστούμι μου. Μετὰ τὴν πρώτη ἔκπληξή μου, ἀποφάσισα νὰ μὴ δώσω διαστάσεις στὸ περιστατικό, καθάρισα πρόχειρα τὰ ροῦχα μου καὶ χωρὶς νὰ μιλήσω, σὰν νὰ μὴ συνέβη τίποτε, ξανάρχισα νὰ τακτοποιῶ τὴ φωτιά, ἐνῶ οἱ γονεῖς ἐπέπλητταν τὸ γυιό τους. Δὲν ξέρω, ἂν ἐνήργησα σωστά, σωπαίνοντας, ἢ ἂν ἔπρεπε κι ἐγὼ νὰ μαλώσω τὸ παιδί».
   Ὁ Γέροντας μοῦ ἀπάντησε: «Πολὺ σωστὰ ἔπραξες. Ὅταν ὁ ἀδελφός μας σφάλλει, ἐμεῖς πρέπει νὰ βαστάξουμε τὸν πειρασμό του. Ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη μᾶς ἐμπνέει νὰ κάνουμε θυσίες χάριν τοῦ πλησίον. Ὅπως ὁ Χριστός, ὅταν τὸν σταύρωναν, παρακαλοῦσε τὸν οὐράνιο Πατέρα Του νὰ συγχωρήσει τοὺς σταυρωτές Του, διότι δὲν ἤξεραν τί κάνουν. Χωρὶς θυσία, μὲ τὴν κατάκρισή μας, σπρώχνουμε τὸν ἀδελφό μας ποὺ ἁμάρτησε, νὰ πέσει πιὸ χαμηλά, ἐνῶ μὲ τὴ σιωπηλὴ θυσία τῆς ἀγάπης μας καὶ τὴ μυστικὴ προσευχή μας γιὰ ἐκεῖνον, ξυπνᾶμε τὴ συνείδησή του, ποὺ σηκώνεται καὶ τὸν κατηγορεῖ κι ἔτσι μετανοεῖ καὶ διορθώνεται. Μὲ τὴ σιωπή σου βοήθησες τὸ παιδί».
   Θαύμασα, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, τὴ διακριτικότητα τῆς ἀγάπης τοῦ Γέροντα.

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου»
Άγιος Πορφύριος

«Την ωραιότητα της παρθενίας σου»

Χορωδία Θρασυβούλου Στανίτσα

«Την ωραιότητα της παρθενίας σου». Ψάλλει η χορωδία του αειμνήστου Θρασυβούλου Στανίτσα, Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγίας του Χριστου Μ. Εκκλησίας. Η επεξεργασία της εικόνας και του βίντεο έγιναν από τον Λεωνίδα Τσούκαλα, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Εκκλ. Ιδρύματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.


Πηγή