Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

Ακούει κανείς;νέκαθεν οἱ Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας διέκοπταν τὴν κοινωνία μὲ τοὺς κηρύττοντας αἵρεση. Σήμερα, ὁ Οἰκουμενιστὴς πατριάρχης Βαρθολομαῖος, δὲν κηρύττει ἁπλῶς αἵρεση, ἀλλὰ δηλώνει ἐπισήμως ὅτι ἡ ἀπόφασή του νὰ γίνει ἡ Ἕνωση τῶν «ἐκκλησιῶν» εἶναι ἀμετάκλητη, χωρὶς νὰ μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι οἱ «ἐκκλησίες» μετὰ τῶν ὁποίων θὰ ἑνωθεῖ θὰ ἀποκηρύξουν τὶς αἱρέσεις τους καὶ θὰ ἐπιστρέψουν στὴν  Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ στὴ Μία Ἐκκλησία.

Καὶ δὲν μᾶς τὸ διαβεβαιώνει αὐτό, γιατὶ γνωρίζει ὅτι τέτοιο ἐνδεχόμενο δὲν ὑφίσταται, καθὼς οἱ αἱρετικοί, ὄχι μόνο ἔχουν ἀποδείξει ὅτι δὲν ἔχουν διάθεση νὰ ἀποκηρύξουν τὶς αἱρέσεις τους, ἀντίθετα τὶς αὐξάνουν καὶ μάλιστα δηλώνουν εὐκαίρως-ἀκαίρως ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε ἡ «ἐλλειμματικὴ» Ἐκκλησία, ποὺ πρέπει νὰ ἐνταχθεῖ στὴν ὑπὸ τὸν Πάπα «ἐκκλησία» γιὰ νὰ βρεῖ την ἀρτιότητά της!

Καὶ ἐνῶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, οἱ Ποιμένες ποὺ ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξοι παραμένουν σὲ κοινωνία μὲ ἕναν αἱρετικὸ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος δὲν κηρύσσει ἁπλῶς κάποια αἵρεση, ἀλλὰ δηλώνει «εὐθαρσῶς» (=ἀναιδῶς) ὅτι ὁδηγεῖ τὸ σκάφος τῆς Ἐκκλησίας «τελεσίδικα» στὴν ἀπώλεια, ἀφοῦ εἶναι «ἀμετάκλητη» ἡ ἀπόφασή του γιὰ τὴν ἑωσφορικὴ ἑνότητα τῶν «ἐκκλησιῶν»!

Κατὰ τὰ ἄλλα:

Οἱ Μητροπολίτες τῶν «Νέων Χωρῶν» δέχτηκαν πρόσκληση τοῦ …«προσκυνητοῦ τους Αὐθέντη»(!) κ. Βαρθολομαίου (ἀκριβῶς ἔτσι ἀποκαλεῖται στὸ ἐπίσημο ἔγγραφο τοῦ Πατριαρχείου!!!) νὰ παραστοῦν στὴν Σύναξη τοῦ Φαναρίου τὴν 1η  Σεπτεμβρίου, καὶ ἀντὶ νὰ ἀρνηθοῦν, ἀφοῦ ἡ πρόσκληση δὲν ἔγινε νόμιμα, διὰ μέσου τῆς Ἱ. Συνόδου, ἁπλῶς ἐξέφρασαν (κάποιοι) τὸν …προβληματισμό τους!


Ἀντίθετα, ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος ζήτησε καὶ πῆρε ἄδεια ἀπὸ τὸν "προσκυνητό του Αὐθέντη" Βαρθολομαῖο, γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸ Ἅγιον Ὄρος!

Ἡ Ἱ. Σύνοδος δὲν ἀνακοίνωσε καμιὰ διαμαρτυρία γιὰ τὴν ἐπέμβαση αὐτὴ τοῦ "προσκυνητοῦ τους Αὐθέντη" κ. Βαρθολομαίου εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Χθὲς Τρίτη 25η Αυγούστου 2015, πραγματοποιήθηκε «Έκτακτη Σύναξη Ελληνορθόδοξων Κληρικών Λονδίνου», ποὺ ἀφοροῦσε «την επικείμενη επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στο Λονδίνο» ("προσκυνητοῦ τους Αὐθέντη"), «προσκεκλημένου του Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι κ. Τζάστιν Γουέλπι»!

Η Ελληνορθόδοξη Ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένει με μεγάλη λαχτάρα» τον Αὐθέντη και «άξιο Οιακοστρόφο της Οικουμενικής Ορθοδοξίας»!

Οἱ δὲ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς στὸν "κόσμο τους", συνεχίζουν νὰ κοινωνοῦν μὲ κάθε Οἰκουμενιστικῆς καρυδιᾶς καρύδι και, φυσικά, μετὰ τοῦ "Αὐθέντου" κ. Βαρθολομαίου προσωπικὰ ἢ διὰ τῶν κοινωνούντων μὲ αὐτοὺς ἐπισκόπων-ἐκπροσώπων τους στὸν χαρτοπόλεμο κατὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν!

Πηγή: agioritikovima

Βαρθολομαίος:

Aμετάκλητη δέσμευση στο ζήτημα της ενότητας των χριστιανών

 Για την "ακλόνητη δέσμευσή μας για τη συμφιλίωση των χριστιανών, για την ενότητα των εκκλησιών μας" κάνει λόγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μήνυμά του για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Παπικής οικουμενιστικής κοινότητας Ταϊζέ. Επίσης ο κ. Βαρθολομαίος τονίζει την προσκόλλησή του με αμετάκλητη δέσμευση στο ζήτημα της ενότητας των χριστιανών και επαναλαμβάνει πολλάκις την λέξη "εμπιστοσύνη". 

 Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος στο Άγιο Όρος


Με την άδεια και ευλογία του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και πρόσκληση του Πρωτεπιστάτου του Αγίου Όρους Γέροντος Παύλου Λαυρεώτη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος θα μεταβεί το διήμερο 27-28 Αυγούστου εις το Άγιον Όρος δια να προεξάρχει εις την πανήγυριν του Πρωτάτου των Καρυών επί τη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Πηγή: "agioritikovima"

"Οι νεοπατέρες οικουμενισταί ιεράρχαι, συμμάχησαν με τους εχθρούς, μας νανουρίζουν και μας οδηγούν στην αίρεση"!


Πηγή: "Αὐγουστῖνος Καντιώτης"

 Τὰ λόγια τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου δίνουν θάρρος, δύναμη και παρηγοριά σὲ κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό.

(Υπάρχουν εἴτε ἠχητικά ποὺ ἀπομαγνητοφωνήθηκαν, εἴτε γραπτὰ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» ἡ ὁποια ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ 1944, ἀπὸ τὴν Κατοχὴ στὴν Κοζάνη).

Τὰ λόγια τοῦ Γέροντος στηρίζονται στὴν Ἁγία Γραφή και στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γι᾽ αὐτὸ εἶναι προφητικὰ, ἀληθινὰ καὶ ἐπίκαιρα.

Οἱ νεοπατέρες οἰκουμενισταί ἱεράρχαι, ποὺ συμμάχησαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, μᾶς νανουρίζουν καὶ μᾶς ὀδηγοῦν στὴν αἴρεση, ἄς προσέχουμε· ἐνῶ οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, μᾶς ξυπνοῦν και μᾶς κραττοῦν σε ἐγρηγόρηση.

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Δὲν σᾶς θεωρῶ ἀκροατάς, ἀλλὰ συναγωνιστάς.
Ἔχετε κάποιο ἐνδιαφέρον θρησκευτικό, ποὺ εἶνε σπάνιο πρᾶγμα σήμερα, καὶ αἰσθάνεσθε ἕνα πόνο γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα. Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο θέλω νὰ σᾶς ἀνακοινώσω τὰ ἑξῆς ἀναγκαῖα.
Ὡς στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ἀλλὰ νὰ δείχνουμε ζωηρὸν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶνε ἀγωνισταί. Καὶ ὅταν λέμε νὰ εἶνε ἀγωνισταί, δὲν ἐννοοῦμε νὰ πάρουν ρόπαλα, τουφέκια, καραμπῖνες, ὅπλα. Ὄχι. Μακριὰ αὐτὰ ἀπὸ μᾶς. Χρειαζόμεθα ὅπλα πνευματικά.
Καὶ πνευματικά μας ὅπλα εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· εἶνε ἡ διαμαρτυρία μας, εἶνε οἱ φωνές μας, τὸ «αἶσχος», ὅλο αὐτὸ τὸ κλίμα τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ δημιουργήσωμε, ποὺ εἶνε τὸ φραγγέλλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπῃ νὰ ὑψώσουμε διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴν ἀθλία κατάστασι τῆς κοινωνίας.
Στὰ μαρτυρολόγια μένουμε κατάπληκτοι βλέποντας τὴν ἀνδρεία τῶν Χριστιανῶν. Ἐμφανίζονταν μπροστὰ στοὺς αὐτοκράτορας καὶ τοὺς τυράννους καὶ φωνάζανε· Αἶσχος, ντροπή σας, ἀπάνθρωποι καὶ σκληροί! Διαμαρτύροντο γιὰ τὴν σκληρότητά των. Τοὺς πιάνανε κι αὐτοὺς καὶ τοὺς βασανίζανε. Τέτοιοι ζωντανοὶ Χριστιανοὶ ἦταν ἐκεῖνοι.
Ἔχουν σύστημα οἱ ἄθεοι νὰ γκρεμίσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑπερασπίσουμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Νὰ μὴν ἀναπαυώμεθα στὸ «ἔχει ὁ Θεός» καὶ στὸ «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18). Ἀσφαλῶς δὲν θὰ σβήσῃ ἡ Ἐκκλησία· ἀλλὰ μπορεῖ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔσβησε καὶ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία. Ποῦ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας; ποῦ εἶνε οἱ πενήντα μητροπόλεις της; ποῦ εἶνε οἱ ναοί της; ποῦ εἶνε τὰ μοναστήρια της; ποῦ εἶνε τὰ προσκυνήματά της; ποῦ εἶνε τὰ λείψανά της; ποῦ; ποῦ; ποῦ;
Ἂν ἔχετε διάθεσι ν’ ἀγωνιστῆτε, ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ νικήσωμε· ἂν δὲν ἔχετε διάθεσι, θὰ μᾶς σαρώσῃ τὸ κῦμα τῆς ἀπιστίας τῆς ἀθεΐας καὶ ὅλων τῶν αἱρέσεων.
Ἐγὼ σήμερα – αὔριο φεύγω, γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Ἀλλὰ σᾶς προειδοποιῶ καὶ σᾶς λέγω· Θὰ δῆτε πολλὰ δεινὰ στὴν πατρίδα μας, φοβερώτερα ἀπὸ ὅ,τι εἴδαμε ἐμεῖς. Ἀλλὰ ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ, καὶ τὰ ἄστρα νὰ πέσουν καὶ τὰ ποτάμια νὰ στερέψουν καὶ τὰ πάντα νὰ καταστραφοῦν, ἕνα θὰ μείνῃ· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
[ΣΧΟΛΙΟ: Ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὁ ὁποῖος γιὰ κάποιο διάστημα ἀποτειχίστηκε (τότε ποὺ ὁ Οἰκουμενισμὸς προχωροῦσε μὲ διστακτικὰ βήματα) μᾶς φέρνει σὰν παράδειγμα τοὺς μάρτυρες ποὺ διαμαρτύρονταν, κι αὐτὴ ἡ διαμαρτυρία τοὺς κόστιζε τὴν ζωή. Κι ὅμως οἱ σύγχρονοι ἀκόλουθοί τους (κληρικοὶ καὶ λαϊκοί), ὄχι μαρτύριο, ἀλλ’ οὔτε τὴν διακοπὴ μνημοσύνου τῶν προδοτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας Πατριαρχῶν καὶ Ἐπισκόπων δὲν ἀκολουθοῦν, ἀλλὰ κοινωνοῦν μετ’ αὐτῶν! Μετ’ αὐτῶν ποὺ στὴν εἰσαγωγὴ τοῦ παρόντος δηλώνουν ὅτι «συμμάχησαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως»!!! Τότε πρὸς τί ἡ προβολὴ τῶν κηρυγμάτων τοῦ ἀείμνηστου Καντιώτη; Γιὰ νὰ προσθέτουν χαρτοπόλεμο στὸν χαρτοπόλεμο καὶ νὰ ἐπιβαρύνουν τὴν θέση τους μὲ τὴν ἀνακολουθία αὐτή;].
Π.Σ.

Ὁ Αντιχριστος
καὶ μικροὶ πλιατσικολόγοι

 

'Aπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Καντιώτη «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ».

 Τώρα σιγὰ – σιγὰ μπαίνουμε στὸ νόημα. Γι᾿ αὐτὸ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Β´ Θεσσαλονικοῖς ἐπιστολή· Μὴ ταράσσεσθε («μήτε θροεῖσθαι» 2,2). Θὰ περάσουν αἰῶνες, θὰ περάσουν χρόνια, θὰ γίνουν πολλὰ σημεῖα, καὶ μετὰ θὰ παρουσιαστῇ ὁ ἀντίχριστος.

Μικροὶ ἀντίχριστοι εἶνε ὁ Νέρων, ὁ Μωάμεθ, ὁ Χίτλερ, ὁ Στάλιν, ὁ Ἀττίλας. Ὅλοι αὐτοὶ εἶνε πλιατσικολόγοι, μπροστὰ στὸ μεγάλο ἀντίχριστο· ἁρπάζουν καμμιὰ κόττα. Θὰ παρουσιαστῆ ὁ μεγάλος πλιατσικολόγος, ὁ μεγάλος λῃστής, ὁ μεγάλος κακοποιός, ποὺ θὰ συγκεντρώσῃ στὰ χέρια του ὅλη τὴ δύναμι καὶ μ᾿ αὐτὴν θὰ καταποντίσῃ τὴν ἀνθρωπότητα.
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὀνομάζει ἀντίχριστο· τὸν Πάπα καὶ τὸν Μωάμεθ καὶ λέγει· οἱ δύο αὐτοὶ εἶνε εἰς ἀπώλειαν…

Ὁ ἀντίχριστος καὶ τὰ σημεῖα τῆς ἐλεύσεώς του

Ὅμως ἡ Γραφή μᾶς λέγει νὰ τὸ εἰπῶ: Σήμερον αὔριον καρτεροῦμεν πεῖνες, δίψες, πανοῦκλες λοιμικές· θανατικὰ μεγάλα… Σήμερον αὔριον καρτεροῦμε σεισμούς, πολέμους καὶ ἀκαταστασίες. Καὶ θέλουν πέσει ὅλα τὰ βουνὰ κάτω καὶ ὄλος ὁ κόσμος νὰ ἀποθάνουν».
Θὰ ἔρθουν χρόνια φοβερὰ, νὰ εἴμεθα ἕτοιμοι.
Θὰ πνεύσουν ἄνεμοι σατανικοί, ποὺ θὰ ξερριζώνουν τὰ δεντράκια καὶ τὰ πλατάνια ἀκόμη, γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχουμε βαθειὰ ῥίζα, ἡ δὲ βαθειὰ ῥίζα εἶνε ἡ πίστις.
Θὰ ἔρθουν χρόνια φοβερὰ καὶ ἀπαίσια καὶ θὰ παρουσιαστῇ ὁ ἀντίχριστος. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάῃ γιὰ νὰ μὴ ζήσουμε στὶς ἡμέρες τοῦ ἀντιχρίστου. Ἂν καὶ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι θὰ ἔρθῃ στὶς μέρες μας. Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα ἔρχεται. Ἔξω ἀπὸ τὶς πόρτες μας εἶνε ὁ ἀντίχριστος, καὶ δὲν τὸ καταλάβαμε. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάῃ, νὰ μᾶς δίνῃ ὑπομονή, διότι ἔρχεται. Αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε, αὐτὰ ποὺ βλέπουμε, αὐτὰ ποὺ αἰσθανόμεθα, τὸ μαρτυροῦν. 
Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι. Διότι θὰ εἶνε πάνοπλος ὁ ἀντίχριστος. Καὶ θὰ κάνῃ πράγματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἐντυπωσιάζουν καὶ θὰ προξενοῦν κατάπληξι στὸν κόσμο καὶ θὰ κλονίζουν τὴν πίστι. Ὅπως συμβαίνει ἤδη σήμερα. Πηγαίνετε στὰ χωριὰ νὰ δῆτε. Ἐγὼ γυρίζω, πάω στὰ χωριά. Κι ἀκούω, ὅτι καὶ τσοπαναραῖοι ἀκόμα, καὶ γεωργοί, καὶ οἱ πάντες σοῦ λένε· Θεός, τί Θεός; Θεὸς εἶνε σήμερα ἡ ἐπιστήμη… Φανταστῆτε τότε τί θὰ γίνῃ, ὅταν παρουσιαστῇ κι ὁ ἀντίχριστος στὸν κόσμο· τί κατάπληξι θὰ τοὺς κάνῃ.

"Ω θεοπλόκων ρημάτων Ναταλίας της σοφής"!Τη μνήμη των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας τιμά σήμερα, 26 Αυγούστου, η Εκκλησία μας
Ο Άγιος Ανδριανός, ο οποίος έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, ήταν παντρεμένος με την Ναταλία. Μία μέρα λοιπόν είδε 23 χριστιανούς, να είναι έτοιμοι να μαρτυρήσουν για την πίστη τους. Ο 28χρονος Ανδριανός (από τη Νικομήδεια), εντυπωσιάστηκε από αυτά πού άκουσε και δήλωσε στους ειδωλολάτρες ότι είναι κι' αυτός χριστιανός. Αμέσως τον έπιασαν και τον έκλεισαν στην φυλακή.
Εκεί πήγε η Ναταλία να του συμπαρασταθεί και να του πει να μην λυγίσει. Στην συνέχεια, αφού υπέμεινε πολλά και φρικτά βασανιστήρια παρέδωσε το πνεύμα του.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι όταν οι ειδωλολάτρες επιχείρησαν να του κάψουν το σώμα, ξέσπασε μία δυνατή νεροποντή η οποία έσβησε τη φωτιά. το σώμα του ενταφιάστηκε από την γυναίκα του την Ναταλία, η οποία μετά από λίγο καιρό θάφτηκε δίπλα του, αφού μαρτύρησε και αυτή για τον Χριστό.

Ζῆλος ἀνδρὸς εὐσεβοῦς, εἵλκυσε γυναῖκα θεοφιλῆ, πρὸς παραίνεσιν φαιδράν· Ἀδριανὸς γὰρ ὁ πανάριστος, Ναταλίας τῶν ῥημάτων ὑπαχθείς, ἀθλήσεως τὸν δρόμον ἐκτετέλεκεν· Ὢ γυναικὸς θεοφιλοῦς! οὐχ ὡς γὰρ Εὔα τῷ, Ἀδὰμ ἤνεγκε φθοράν, ἀλλὰ ζωὴν ἄληκτον τῷ συζύγῳ προεξένησε. Ταύτην σὺν τῷ ἀνδρὶ ἐπαινοῦντες, βοήσωμεν Χριστῷ· Δὸς ἡμῖν βοήθειαν, ταῖς πρεσβείαις τῶν Ἁγίων σου.

ζεῦγος ἄμωμον, καὶ ἐκλεκτὸν τῷ Κυρίῳ! ὢ πεποθημένη δυάς, καὶ πεφιλημένη Χριστῷ, ὢ συζυγία ἀρίστη καὶ μακαρία! Τὶς οὐκ ἐκπλαγῇ ἐν τούτῳ ἀκουτισθείς, τάς τούτων ὑπὲρ ἄνθρωπον πράξεις! πῶς τὸ θῆλυ ἠνδρίσατο κατὰ τοῦ πικροῦ τυράννου, καὶ τὸν ταύτης σύνευνον ἐνεύρωσε, μὴ ὑπενδοῦναι τοῖς δεινοῖς, ἀλλ' ὑπὲρ τῆς πίστεως ἑλέσθαι, τὸ θανεῖν ὑπὲρ τὸ ζῆν; Ὢ θεοπλόκων ῥημάτων Ναταλίας τῆς σοφῆς! ὢ παραινέσεων θείων, τοὺς οὐρανοὺς διασχουσῶν, καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν θρόνον τοῦ μεγάλου βασιλέως, Ἀδριανὸν τὸν ἔνδοξον γνώριμον καταστησασῶν! Ἀλλ' ὦ ξυνωρὶς ἁγία, ὑπὲρ ἡμῶν τῷ Θεῷ ἱκετεύσατε, τῶν ἐκ πόθου τελούντων τὴν μνήμην ὑμῶν, πειρασμῶν ῥυσθῆναι καὶ πάσης θλίψεως.