Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Αποστασία των Ποιμένων — Προσηλυτισμός των πιστών στην παναίρεση του οικουμενισμούΣκανδαλισμένος Αγιορείτης ΜοναχόςΟι παρεξηγήσεις πού χωρίζουν τούς ορθοδόξους αντιοικουμενιστές


        Υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση που την εκμεταλλεύεται ο διάβολος για να μας διαβάλλει, να μας διαιρεί και να κάνει την δουλειά του, να βασιλεύει.
    Ο Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής έφυγε από τις παρατάξεις των ζηλωτών και γύρισε στα μοναστήρια. Γιατί τό έκανε;
    Διότι τό 1950 οι παρατάξεις των ζηλωτών έβγαλαν εγκύκλιο η οποία καταδίκαζε τήν κρατούσα Εκκλησία τού νεού ημερολογίου ως αιρετική μέ άκυρα μυστήρια.
    Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ν’ ανησυχήσει, νά προσευχηθεί καί νά δεί όραμα ότι ξέφυγε από τό Άγιον Όρος καί βρίσκονταν σ’ ένα βράχο μέ κύμα έτοιμος νά πνιγεί, οπότε άφησε τούς ζηλωτές καί γύρισε στό Πατριαρχείο, όμως δέν μνημόνευε τόν Πατριάρχη, διότι άλλο είναι τό Πατριαρχείο καί άλλο ο Πατριάρχης.
    Όταν ο Πατριάρχης κηρύττει «γυμνή τη κεφαλή» αιρετικές απόψεις, φεύγεις απ’ αυτόν, αλλά όχι καί από τήν Εκκλησία. Αυτό έκανε καί ο Γέροντας Ιωσήφ όταν είδε ότι οι ζηλωτές  έφευγαν, όχι μόνο από τόν αιρετικό Πατριάρχη, αλλά καί από τήν Εκκλησία τήν οποία έλεγαν αιρετική καί έφτιαχναν άλλες εκκλησίεςπαρατάξεις πού η μία απέρριπτε τήν άλλη. Έτσι έκανε καί ο άγιος γέροντας Παΐσιος, έκοψε τό μνημόσυνο, άλλα δέν μπήκε στίς παρατάξεις νά μαλώνει γιά τίς κεφαλές τους.
    Έτσι καί τώρα φεύγουμε μακριά από τόν αιρετικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο καί δέν τόν μνημονεύουμε, αλλά

«Ο λαός του Θεού δεν τσιμπάει!», αλλά –δυστυχώς– αδιάφορα και παθητικά ακολουθεί την πορεία της νέας "εκκλησίας"!!!


Λεσβία Σουηδέζα «επίσκοπος» θέλει να κατέβουν οι σταυροί από τις εκκλησίες επειδή δεν τους θέλουν οι μουσουλμάνοι πρόσφυγεςΘυμίζουμε πως η ψευτοσύνοδος του κολυμπαρίου ένα χρόνο πριν αναγνώρισε αυτήν την δαιμονόπληκτη κυρία «επίσκοπο και το μαγαζάκι της εκκλησία» !!! Ας όψονται Βαρθολομαίος, Ιερώνυμος και οι παρατρεχαμενοί τους, αλλά ο λαός του Θεού δεν τσιμπάει!
Πηγή 

Ο μέγας Οικουμενιστής

Γράφει ο Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

Μία σύγχρονη ἀντιστοιχία τοῦ μεγάλου ἱεροεξεταστῆ τοῦ Ντοστογιέφσκυ

       Μ. Ἱεροεξεταστής: «Ἐσὺ Χριστὲ καυχιέσαι γιὰ τοὺς λίγους ποὺ θὰ παραμείνουν πιστοὶ σ’ ἐσένα, ἐνῶ ἐμεῖς (ποὺ πήραμε στὰ χέρια μας τὴν κατάσταση) θὰ χαρίσουμε τὴν εἰρήνη καὶ τὴν εὐτυχία σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα... Σὲ πετάξαμε Ἐσένα κι ἀκολουθήσαμε Αὐτό, τὸ μέγα καὶ κραταιὸ Πνεῦμα».

   Προκαλεῖ ἀφόρητη ὀδύνη ἡ συνειδητοποίηση ὅτι καθημερινὰ σὰν Λερναία Ὕδρα ἐπεκτείνεται καὶ ἐπικρατεῖ ἡ μεγαλύτερη αἵρεση τῆς Ἱστορίας, ὁ Οἰκουμενισμός. Τὰ σειρηνικὰ καὶ θελκτικὰ μηνύματα τῶν οἰκουμενιστῶν προκαλοῦν σύγχυση καὶ ἀνυπολόγιστη φθορὰ στὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν, ἀλλὰ ταυτόχρονα (κι αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο) ἡ ἀδιαφορία, ἡ φοβία καὶ –τραγικό– ἡ προδοσία ἐπικρατεῖ στὶς τάξεις τῶν ποιμεναρχῶν, τῆς ἱερατικῆς ἡγεσίας, ἡ ὁποία ὑπέκυψε στοὺς τρεῖς Πειρασμοὺς τοῦ διαβόλου, τοὺς ὁποίους ὁ Κύριος νίκησε. Ἔτσι, αὐτὴ ἡ καθοδηγούμενη ἀπὸ «ἄλλο πνεῦμα» ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία, ἔχει στὰ χέρια της τὴν καθοδήγηση τῶν πιστῶν, καὶ τὸν καθοδηγεῖ μὲ μιὰ ἀλλοιωμένη Πίστη.
   Αὐτὴ ἡ κατάσταση φέρνει στὸ νοῦ τὸ θαυμάσιο καὶ μοναδικὸ κείμενο τοῦ «Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ» τοῦ Ντοστογιέφσκυ. Εἶναι ἐκπληκτικὲς οἱ ὁμοιότητες τῆς φιλοσοφίας καὶ τῶν συλλογισμῶν τοῦ «Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ» (πίσω του κρύβεται ὁ Παπισμός), τὰ ὁποῖα χρησιμοποίησε γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὸν εὐνουχισμὸ τῆς ἐλεύθερης βούλησης καὶ σκέψης τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς δικτατορίας ἐπὶ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Παπικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, μὲ ὅσα κάνουν καὶ λένε οἱ σύγχρονοι συνεχιστὲς καὶ ὁλοκληρωτὲς τοῦ ἔργου τοῦ Μ. Ἱεροεξεταστῆ, δηλ. οἱ ἰνστρούχτορες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
    Ἔτσι σκέφτηκα, ὅτι μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ χρήσιμη μία σύγχρονη ἀντιστοιχία (ἂν καὶ ἀπέχω παρασάγγας ἀπὸ τὸν μεγάλο συγγραφέα Ντοστογιέφσκυ) τοῦ Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ μὲ τὸν Μέγα Οἰκουμενιστὴ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸν σημερινὸ ἀποστάτη, οἰκουμενιστὴ ἄνθρωπο, παρουσιάζοντάς τον νὰ μονολογεῖ (ὅπως ὁ Μ. Ἱεροεξεταστής), περιγράφοντας τὸν ἑαυτό του καὶ τὶς σκέψεις του. Βάση τοῦ ὑποθετικοῦ–φανταστικοῦ μονολόγου ποὺ θὰ ἀκολουθήσει, εἶναι ἡ δημόσια διδασκαλία, οἱ δημόσιες ὕβρεις καὶ δηλώσεις τῶν διαφόρων οἰκουμενιστῶν τὰ τελευταῖα χρόνια. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο παρακαλῶ νὰ μὴν σκανδαλισθοῦν οἱ ἀναγνῶστες ἀπὸ τὸ ἀκόλουθο κείμενο, διότι οἱ χαρακτηρισμοὶ ποὺ θὰ διαβάσουν, δὲν θὰ εἶναι δικοί μου, ἀλλὰ προέρχονται ἀπὸ γραπτὰ καὶ λόγους τῶν διαφόρων οἰκουμενιστῶν καὶ τὴν ἑρμηνεία τους. Ἐλπίζω, ὅτι αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα θὰ βοηθήσει τοὺς ἀδελφούς μας νὰ καταλάβουν, τί ἐστι Οἰκουμενισμός.

   Γιὰ τὴν καλύτερη κατανόηση τοῦ κειμένου ἂς ἀκούσουμε τί λέει ὁ Φώτης Κόντογλου γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Ντοστογιέφσκυ: «Σ΄ αυτό το παράδοξο κείμενο του Ντοστογιέφσκη, ο Ιεροεξεταστής κάνει μια μακριά εξομολόγηση στον Χριστό, που δεν βγάζει μήτε μια λέξη από το στόμα του, για να δώσει απάντηση στα ερωτήματα του ιεροδικαστή, και για τούτο αποκρίνεται ο ίδιος σε όσα ερωτά. Με άλλα λόγια, όσα λέγει είναι ένας καταθλιπτικός μονόλογος, που βγαίνει από το στόμα κάποιου πλάσματος, που θαρρείς πως ανέβηκε από την κόλαση».

      Ὁ Μέγας Οἰκουμενιστής:

    «Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω, πῶς εἶναι δυνατὸν στὸν σύγχρονο κόσμο ποὺ ζοῦμε, νὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ νὰ ἀντιδροῦν στὸν οἰκουμενισμό. Βέβαια φανατικοὶ ὑπῆρχαν καὶ θὰ ὑπάρχουν πάντοτε. Ἄνθρωποι δηλαδὴ εὐσεβιστές, ποὺ διακατέχονται ἀπὸ ἕναν ἀρρωστημένο ἀτομικισμό, ἀπὸ ἕναν ἡδυπαθὴ ἐγωισμό, ἀπὸ μία παθιασμένη τάση ἀνυπακοῆς καὶ παράλληλα ὑπακοῆς σὲ πεπερασμένα πράγματα ποὺ ἔχουν πιὰ ὑπερκεραστεῖ. Δὲν ζοῦμε, κύριοι, πιὰ στὸν 3ο καὶ 4ο αἰῶνα. Εἶναι πεπερασμένοι κάτι Ἅγιοι τοῦ τύπου Μάξιμος, ἕνας μοναχός, γιατὶ τί ἄλλο ἦταν· καὶ Θεόδωρος, ἕνας φανατικὸς καὶ ἀσυμβίβαστος θεμελιοκράτης· καὶ Συμεών, ὁ ὁποῖος ζοῦσε σὲ ἕναν στῦλο στηλιτεύοντας τὸν κόσμο, ἀντὶ νὰ ἀφουκραστεῖ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς του.

Σήμερα μετὰ ἀπὸ τόσους πολέμους, μετὰ ἀπὸ τὸν φόβο μίας πυρηνικῆς σύγκρουσης καὶ ἐνῶ τὸ περιβάλλον καταστρέφεται, μὲ τόσες τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ἴδιοι μὲ τοὺς δικούς μας ποὺ πολεμοῦν τὸν οἰκουμενισμό, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ μία μεταπατερικὴ θεολογία, μία νέα θεώρηση τῶν πραγμάτων, μία νέα Ἐκκλησία ποὺ δὲν θὰ ἐπαναλάβει τὰ λάθη τοῦ παρελθόντος, λάθη ποὺ ἔκαναν οἱ λεγόμενοι Ἅγιοι, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἄνθρωποι ἀτελεῖς καὶ φανατισμένοι, ποὺ ἔπεσαν θύματα τοῦ ἀρχέκακου ὄφεως.

Μᾶς κατηγοροῦν οἱ «ὀρθόδοξοι» μουτζαχεντίν, ὅτι προδίδουμε τὴν πίστη μας ἐπειδή:

α) Δὲν τηροῦμε τὰ δόγματα καὶ τοὺς Κανόνες. Μὰ αὐτὰ ἦταν γιὰ τὸ παρελθόν, ἦταν τὰ ἀποδεδειγμένα τείχη τοῦ αἴσχους. Τόση φασαρία, τόση διχόνοια, τόσοι νεκροί, γιὰ πράγματα ποὺ δὲν ἔχουν καμία ἀξία πιά, μιᾶς καὶ ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος εἶναι ἐπιστημονικὸς καὶ ἀδογμάτιστος. Τὸ μοναδικὸ δόγμα ποὺ κυριαρχεῖ σήμερα εἶναι, ὅτι ὅλα εἶναι σχετικὰ καὶ γι’ αὐτὸ ἀνεκτά. Ἡ ἀνεκτικότητα καὶ ἡ ἀναγνώριση τῆς ἑτερότητας εἶναι τὸ ζητούμενο σήμερα, καὶ ὄχι ἡ

Συνέρχεται η Ιεραρχία χωρίς καμιά αναφορά στην αιρετική Κολυμπάριο Σύνοδο!!! ---Άπαντες οι Ποιμένες την ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ! ---Αιρετικοί και αντι-Οικουμενιστές μαζί (σαν αδελφάκια) υπηρετούν την νέα "εκκλησία" του Οικουμενισμού!


Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος:

Σύγκληση της Ιεραρχίας 3-6 ΟκτωβρίουΣυνεδρίασε σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και αποφάσισε πως 3-6 Οκτωβρίου 2017 θα συγκληθεί η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος όπου θα συζητηθεί σειρά θεμάτων.

Το ανακοινωθέν της Συνόδου αναφέρει:

Συνήλθε σήμερα, Τρίτη 6 Ιουνίου 2017, στην πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Ιούνιο, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 160ής Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.
Κατά την σημερινή Συνεδρία:
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως.
Ακολούθως αποφάσισε την Τακτική Σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 3, 4, 5, και 6 Οκτωβρίου ε.έ., οπότε θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι Εισηγήσεις:

1. «Μύθοι και πραγματικότης επί του θέματος της σχέσεως Εκκλησίας και Πολιτείας εν όψει της Συνταγματικής Αναθεωρήσεως». Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ.

2. «Η πορεία του θεολογικού διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Αξιολόγησις-Προβλήματα-Προοπτικές». Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.

3. «Τροποποίησις Κανονισμού περί Εφημερίων και Διακόνων». Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος.
4. «Σχέδιο Κανονισμού περί Διοικητικής Διαδικασίας». Εισηγητής ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ.
Τέλος, η Δ.Ι.Σ. έλαβε αποφάσεις σχετικά με τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ στην ΑΙΡΕΣΗ!!!! --Η προδοσία ολοκληρώνεται και κανείς δεν αγανακτεί έμπρακτα!


06062017_patr_1.jpg


Πατριάρχης προς Αρχιεπίσκοπο:


Με τα λόγια και τα έργα σας ανακουφίζετε τον λαό


6.6.2017

Ρεπορτάζ για το Ραδιόφωνο της Εκκλησίας: Μάκης Αδαμόπουλος
Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο επισκέφθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.


Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα τονίζοντας πως «η Εκκλησία συμπαραστέκεται στον ελληνικό λαό και στις ανάγκες που αντιμετωπίζει» και απευθυνόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο υπογράμμισε χαρακτηριστικά πως «με τα λόγια και τα έργα σας ανακουφίζετε τον λαό». Τον ευχαρίστησε, επίσης, για την απόλυτη υποστήριξη στο μεγάλο γεγονός της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου σημειώνοντας πως «δυστυχώς μερικές Εκκλησίες δεν θέλησαν τελευταία στιγμή να συμπορευθούν μαζί μας παρά τα όσα όλοι μαζί αποφασίσαμε στην Γενεύη». Έκανε λόγο για την ανάγκη να διαδοθούν οι αποφάσεις της Συνόδου επισημαίνοντας πως «τώρα, όλοι μαζί, πρέπει να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις της Συνόδου. Ήδη πολλές Θεολογικές Σχολές και επιμέρους επιστήμονες τις αναπτύσσουν. Προετοιμάζεται ένα μεγάλο Διορθόδοξο Θεολογικό Συνέδριο στην Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 2018 και ο σκοπός είναι να διαδοθούν κατά το δυνατόν ευρύτερα οι αποφάσεις αυτής της Συνόδου, ώστε να γίνουν κτήμα των Ορθοδόξων πιστών». Ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψη του Πατριάρχη, τον ενημέρωσε για την αυριανή σημαντική εκδήλωση που διοργανώνει η Αρχιεπισκοπή με θέμα «Αναθεώρηση του Συντάγματος και Εκκλησία της Ελλάδος», ενώ αναφέρθηκε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο χαρακτηρίζοντάς την ένα μεγάλο γεγονός. Τόνισε, πως «ύστερα από τόσους αιώνες και τόσες προσπάθειες συναντηθήκαμε και αν φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στις δικές σας προσπάθειες». Αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής όσων αποφασίστηκαν, μίλησε για συνέχεια και άλλων εκδηλώσεων τονίζοντας πως «μία Σύνοδος δε γίνεται μία φορά και τελειώνει. Πιθανόν να χρειαστούν και άλλες συναντήσεις». Υπογράμμισε, επίσης, ότι «η συμμετοχή μας στη μεγάλη αυτή Σύναξη έδειξε ότι στην Εκκλησία της Ελλάδος είμαστε ενωμένοι», ενώ ευχήθηκε από καρδιάς «τα μικρογεγονότα που συμβαίνουν σε όλες τις προσπάθειες να είναι λίγα  και  να  τα  ξ ε χ ά σ ο υ μ ε   γρήγορα».Ο Πατριάρχης επισκέπτεται την Αθήνα με αφορμή τις εκδηλώσεις με σύνθημα «Καθαρός Ασωπός-Από την ιδέα στην πράξη» που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Τανάγρας για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος. 

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 3μμ, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στο Σχηματάρι, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη.

Έφτασε στην Αθήνα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης

Έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.
Τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος, ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, ο Μητροπολίτης Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιος, ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, Επίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης και ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έφτασε στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Τανάγρας για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, στο Σχηματάρι, με σύνθημα "Καθαρός Ασωπός – Από την ιδέα στην πράξη".
Αύριο, Τρίτη 6 Ιουνίου και ώρα 08.30 ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα περάσει το κατώφλι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

barth afixi 1