Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Η «αρχή» των «Ακτίνων»: Αφήστε το σχόλιό σας και να είστε σίγουρος, πως αν εκφράζει την Παράδοση της Εκκλησίας, δεν θα το δημοσιεύσουμε!

  

Ἡ κακόδοξη τακτική-θέση τῶν "Ἀκτίνων",
ὁ κ. Τσακίρογλου
καὶ οἱ ὑπὲρ τῆς Ἀποτειχίσεως θέσεις
τοῦ π. Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου

   Τὸ ἱστολόγιο «Ἀκτίνες» μᾶς προτρέπει νὰ ἀφήσουμε τὸ πρὸς δημοσίευση σχόλιό μας, ἀλλὰ τελικὰ δὲν τὸ δημοσιεύει ἂν εἶναι …σύμφωνο μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας περὶ ἀποτειχίσεως(!) Ταυτόχρονα ἔχει ξεκινήσει φανερὸ πόλεμο κατὰ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, νομίζοντας ὅτι ἔτσι χτυπᾶ τοὺς Ἀποτειχισμένους. Κρίμα! Φαίνεται ὅτι οἱ ἀποτειχισμένοι τοὺς θυμίζουν κάποιες ἐρινύες!
   Σήμερα λοιπόν, δημοσίευσαν οἱ «Ἀκτίνες» ἄρθρο τοῦ ἐκ Γερμανίας ἀποτειχισμένου καθηγητῆ κ. Τσακίρογλου, καὶ στὴ συνέχεια δημοσίευσαν φαρμακερὰ σχόλια ἐναντίον τῶν Ἀποστολικῶν Ἐντολῶν καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐντέλλονται νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τοὺς κακούς, καὶ μισθωτούς, καὶ αἱρετικοὺς Ποιμένες!
   
    χουμε καταδείξει μὲ ἄπειρα Ἁγιολογικὰ καὶ Ἁγιο-Πατερικὰ κείμενα τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐντολὴ τῆς Ἀποτειχίσεως, τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων ὅτι διακινδυνεύουμε τὴν σωτηρία μας κοινωνοῦντες μὲ τοὺς κακόδοξους Οἰκουμενιστές, ὥστε δὲν χρειάζεται νὰ προσθέσουμε κάτι ἀκόμα.
    Θὰ ἀρκεστοῦμε νὰ ὑπενθυμίσουμε ἕνα κείμενο τοῦ π. Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου, ὁ ὁποῖος παρὰ τὶς ἀτυχεῖς θέσεις του γιὰ τὸ δυνητικὸ τῆς ἀποτειχίσεως, ὅμως ἀπορρίπτει τὴν κακόδοξη ἐγωϊστικὴ ἰδεοληψία-θεωρία τῶν «Ἀκτίνων» καὶ τῶν λοιπῶν «ἀντι-Οἰκουμενιστῶν», οἱ ὁποῖοι διατείνονται πλανεμένα ὅτι, ὅποιος ἀποτειχίζεται, ἐξέρχεται τῶν τειχῶν τῆς Ἐκκλησίας! Ἡ Ἀποτείχιση εἶναι ἐκκλησιαστικὴ πράξη, εἴτε τοὺς ἀρέσει εἴτε δὲν τοὺς ἀρέσει.


    «Ἡ ἀποτείχιση εἶναι, «κανονικὸν δικαίωμα...
 Οἱ ἱεροὶ Κανόνες παρέχουσι δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου τοῦ αἱρετικὰς διδασκαλίας κηρύσσοντος Ἐπισκόπου ἢ Πατριάρχου... Ἄν τις, χρησιμοποιῶν τὸ δικαίωμα αὐτοῦ, παύσῃ τὸ μνημόσυνον, καλῶς ποιεῖ(π. Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου, «Τὰ Δύο Ἄκρα», σελ. 90).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.